Nacrt prijedloga obiteljskoga zakona u odnosu na prava djece procesni subjektivitet i prava djeteta
Download
1 / 9

Doc. dr. sc. Slađana Aras Zagreb prosinac 2013 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Nacrt prijedloga Obiteljskoga zakona u odnosu na prava djece Procesni subjektivitet i prava djeteta. Doc. dr. sc. Slađana Aras Zagreb prosinac 2013. Obiteljski zakon iz 2003. Je li dijete stranka svih postupaka u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Doc. dr. sc. Slađana Aras Zagreb prosinac 2013 .' - eyal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nacrt prijedloga obiteljskoga zakona u odnosu na prava djece procesni subjektivitet i prava djeteta

Nacrt prijedloga Obiteljskoga zakona u odnosu na prava djeceProcesni subjektivitet i prava djeteta

Doc. dr. sc. Slađana Aras

Zagreb

prosinac 2013.


Obiteljski zakon iz 2003
Obiteljski zakon iz 2003.

Je li dijete stranka svih postupaka u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima?

Što je s procesnim subjektivitetom djeteta prilikom odlučivanja s kojim će roditeljem dijete živjeti i o susretima i druženju uz brakorazvodni postupak?

….

J

Je li dijete sposobno s procesnopravno relevantnim učinkom poduzimati radnje u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima?

“U statusnim stvarima sud može dopustiti da radi ostvarenja svojih prava i interesa pojedine radnje u postupku poduzima i stranka koja nema poslovne sposobnosti, ako je u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji (269/ 1 ObZ).”

Sud će omogućiti djetetu u skladu s njegovom dobi, zrelosti i dobrobiti da radi ostvarenja svojih prava i interesa u statusnim stvarima izrazi svoje mišljenje pred centrom za socijalnu skrb ili pred sudom (269/1 ObZ).

Sud će zatražiti od centra za socijalnu skrb da, uzimajući u obzir dob, zrelost i dobrobit djeteta obavijesti dijete o mogućnosti sudjelovanja u sudskom postupku u svezi s postupcima iz članka 275. stavak 1. ovoga Zakona (277/2 ObZ).

Uz čiju će pomoć sud utvrditi mišljenje djeteta? Može li netko biti prisutan razgovoru s djetetom? Što ako dijete inzistira na prisutnosti jednog roditelja ili druge njemu bliske osobe? Mogu li roditelji biti prisutni utvrđivanju mišljenja djeteta? Hoće li sud o utvrđivanju mišljenja djeteta sastavljati zapisnik? Može li sud snimati razgovor s djetetom? Ima li roditelj pravo na uvid u zapisnik? Ako je dijete izrazilo svoje mišljenje, ima li ono pravo na žalbu protiv odluke? Je li sud dužan u obrazloženju odluke navesti da je razgovarao s djetetom odnosno da nije te o sadržaju razgovora? Kakav je procesnopravni značaj utvrđivanja mišljenja djeteta? Povezano s time, može li dijete podnijeti žalbu jer nije saslušano? Na koji žalbeni razlog se može pozivati?

stranka

postupovna sposobnost

DIJETE

Tko zastupa dijete u brakorazvodnom postupku prilikom odlučivanja o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o susretima i druženju? Tko zastupa dijete u sporu o njegovu uzdržavanju?

“Roditelji bez obzira žive li zajedno ili odvojeno ravnopravno, zajednički i sporazumno skrbe o djetetu, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno (99/1). Roditelji imaju dužnost i pravo zastupati svoje dijete i za njega sklapati pravne poslove, osim ako je ovim Zakonom drukčije određeno (98/1 ObZ).”

zastupanje

mišljenje

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 procesni subjektivitet djeteta
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: procesni subjektivitet djeteta

 • stranka u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 postupovna sposobnost djeteta
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: postupovna sposobnost djeteta

 • postupovna sposobnost djeteta:

  • dijete koje je navršilo 14 godina  može u svim obiteljskim stvarima u kojima se odlučuje o njegovim osobnim pravima i interesima samostalno iznositi činjenice, predlagati dokaze, podnositi pravne lijekove i poduzimati druge radnje u postupku.

  • zakonski zastupnik djeteta ovlašten je i dalje poduzimati radnje u postupku. U slučaju suprotnosti radnja djeteta i zakonskoga zastupnika djeteta sud će, uzimajući u obzir sve okolnosti, osobito dobrobit djeteta, prema svojemu uvjerenju procijeniti hoće li uzeti u obzir radnju djeteta ili zakonskoga zastupnika djeteta.

  • ako sud utvrdi da dijete nije u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice poduzetih radnja, zabranit će njihovo poduzimanje. Prije donošenja rješenja sud je dužan zatražiti mišljenje i prijedlog centra za socijalnu skrb.

  • dijete kojemu je odlukom suda ograničeno pravo na samostalno poduzimanje pravnih

   radnja nije postupovno sposobno. 

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 zastupanje djeteta
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: zastupanje djeteta

1. roditelj s kojim dijete stanuje:

- stvari uzdržavanja djeteta

- sporovi radi utvrđivanja očinstva

2. CZSS:

- sporovi radi utvrđivanje očinstva te uzdržavanja djeteta ako roditelj s kojim dijete stanuje pristane

- sporovi radi uzdržavanja djeteta ako to pravo neopravdano ne ostvaruje roditelj s kojim dijete stanuje ili ako o djetetu skrbi druga fizička ili

pravna osoba.

3. poseban skrbnik

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 poseban skrbnik
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: poseban skrbnik

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta centar za socijalnu skrb ili sud će imenovati posebnoga skrbnika:

1. djetetu u postupku osporavanja majčinstva ili očinstva,

2. djetetu u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj

skrbi i osobnim odnosima s djetetom,

3. djetetu u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda,

4. djetetu u postupku donošenja odluke koja zamjenjuje pristanak na posvojenje,

5.  djetetu  kad  postoji  sukob  interesa između njega  i  njegovih  zakonskih  zastupnika u

imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,

6. djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad ista osoba nad njima

ostvaruje roditeljsku skrb,

7.  djetetu  stranom  državljaninu  koje  se  bez  pratnje  zakonskoga  zastupnika 

zateče na teritoriju Republike Hrvatske,

8. i u drugim slučajevima ako je to potrebno kad su interesi djeteta i roditelja

odnosno osobe koja skrbi o djetetu u suprotnosti.

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 poseban skrbnik1
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: poseban skrbnik

 • poseban skrbnik:

  • posebno educirana osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u ustanovi za zastupanje djece.

 • dužnosti posebnog skrbnika:

  • odmah se odazvati pozivu da sudjeluje u postupku kao zastupnik djeteta te zastupati interese djeteta u postupku za koji je imenovan,

  • obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi,

  • upoznati dijete sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje pravnih lijekova osobno ili uz pomoć stručne osobe, osim ako bi to imalo posljedice za njegovo zdravlje i

   razvoj,

  • razgovarati s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu bliske ako to

   smatra potrebnim ili ga na to obveže sud.

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


Nacrt prijedloga obz a 2013 utvr ivanje mi ljenja djeteta
Nacrt prijedloga ObZ-a 2013: utvrđivanje mišljenja djeteta

 • dijete koje je navršilo 14 godina:

  • dužnost suda - nije dužan osobno razgovarati s djetetom kada za to postoje posebno opravdani razlozi koji se u odluci moraju obrazložiti (npr. kada dijete ne želi razgovarati)

  • pravo djeteta - dijete ima pravo i odbiti razgovor

  • postupci o osobnim pravima i interesima djeteta te postoji spor među strankama

  • postupci u kojima se odlučuje o imovinskim interesima

  • prikladno mjesto uz nazočnost stručne osobe ako je to potrebno - poseban propis.

 • dijete koje nije navršilo 14 godina:

  • dužnost suda - nije dužan osobno razgovarati s djetetom kada za to postoje posebno opravdani razlozi koji se u odluci moraju obrazložiti (npr. kada dijete ne želi razgovarati)

  • pravo djeteta - dijete ima pravo i odbiti razgovor

  • ako je za donošenje odluke od osobitog značaja utvrđivanje privrženosti djeteta

   roditelju ili drugoj osobi, okolnosti u kojima dijete živi ili zbog drugih osobito važnih

   razloga

  • prikladno mjesto uz pomoć posebnog skrbnika ili druge stručne osobe - poseban

   propis.

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


HVALA NA PAŽNJI!

Doc. dr. sc. Slađana Aras, Nacrt prijedloga ObZ-a: Procesni subjektivitet i prava djeteta


ad