t rk tar h l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK TARİHİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK TARİHİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

TÜRK TARİHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 689 Views
 • Uploaded on

TÜRK TARİHİ. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ. ÖZGÜ ® GÜVE ® CİN. TA ® İH NOTLA ® I. “Düşmanlarınız arasındaki farklılıklardan yararlanın, her türlü bağış, hediye ve armağanla durumundan memnun olmayanları kendi yanınıza çekin.” (Sun Zu (M.Ö.600); Savaş Dersleri El Kitabı)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRK TARİHİ' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk tar h

TÜRK TARİHİ

İSLAMİYET ÖNCESİ

TÜRK TARİHİ

ÖZGÜ® GÜVE®CİN

TA®İH NOTLA®I

slide2
“Düşmanlarınız arasındaki farklılıklardan yararlanın, her türlü bağış, hediye ve armağanla durumundan memnun olmayanları kendi yanınıza çekin.”

(Sun Zu (M.Ö.600); Savaş Dersleri El Kitabı)

13 Makaleden oluşan

Çin Savaş Kitabı

slide3
“… Ey TÜRK budunu (milleti), ÇİN’in tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanma, yok olursun…”

Orhun Yazıtları

(M.S.VIII. Yüzyıl) II.Göktürk Devleti

orta asya t rk devletler
ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ
 • Türklerde, yarı göçebe yaşam tarzı vardır. (Yaylak-Kışlak), sebebi; Coğrafi Koşullar.
 • Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır. (Bu anlayış ilk Türk Devletlerinin ömrünün kısa olmasına ve çabuk yıkılmalarına sebep olmuştur)
 • Türk devletlerinde ilk yazılı belgeler KUTLUK (II.Göktürk) devletine aittir ORHUN KİTABELERİ.
 • İlk defa yerleşik hayat geçen ve şehir kuran Türk devleti UYGURLAR’dır.
slide6
TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

1. Orta Asya’nın çölleşmesi ve kuraklık. (Temel ve ekonomik, doğal sebep)

2. Salgın hastalıklar, hayvan hastalıkları.

3. Taht kavgaları, iç çatışmalar. (KUT anlayışı)

4. Çin ve Moğol baskıları. (Siyasi sebep)

5. Boylar arası mücadele. (Siyasi sebep, bağımsızlık anlayışı)

6. Nüfus artışı ve geçim sıkıntısı. (Ekonomik sebep)

slide8
TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

1. Türkler medeniyetlerini gittikleri yerlere taşıdılar. (Atı evcilleştirme, demiri işleme)

2. Türklerin belli bir coğrafyada olmaması, Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.

3. Türk kültürü yayıldı.

4. Avrupa’ya giden Türkler, yerleşik kültüre sahip olan Slavlar arasında asimile (dejenere) olmuşlardır.

5. Hindistan’a gidenler savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir.

slide9
BÜYÜK HUNLAR

(ASYA HUNLARI)

GÖKTÜRK

KUTLUK (II.GÖKTÜRK)

UYGUR

b y k hunlar
BÜYÜK HUNLAR
 • Teoman, bilinen ilk hükümdarı (M.Ö. 220)
 • Türklerden korunmak için Çin devleti Çin seddini yaptı. (M.Ö. 214)
 • Mete han hükümdar oldu (M.Ö.209)
 • Hunlar ikiye ayrıldı (M.S.48)
 • Kuzey ve Güney Hunları.
mete han
METE HAN

İKİLİ TEŞKİLATONLU SİSTEM

Devlet yönetiminde Askeri teşkilattır.

Doğuyu kağan Onbaşı, yüzbaşı

Batıyı yabgu binbaşı vs.

Yönetir. Günümüzde birçok

ordunun temeli bu

sisteme dayanır.

kav mler g 375
KAVİMLER GÖÇÜ (375)

SEBEPLERİ:

1. Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Hazar denizinin kuzeyine oradan da Karadeniz’in kuzeyine göç etmişlerdir.

2. En son Avrupa’ya ulaşılmıştır.

slide14
Barbar (yabancı) kavimler Avrupa’ya dağılacaktır. (Ostrogot, Vizigot, Frank, Vandal)

SONUÇLARI:

 • Roma zayıfladı 395’te Doğu ve Batı olarak ayrıldı.
 • Barbar kavimlerin Avrupa’ya dağılması ile;
 • Bu günkü Avrupa’nın sosyal (millet) yapısı ortaya çıktı.
 • Düzen ve asayişin bozulması Krallıkları zayıflattı Feodalite güçlendi.
feodal te derebeyl k
FEODALİTE (DEREBEYLİK)

DEREBEYİNİN ŞATOSU

slide16
Avrupa Hun devleti kuruldu (Kurucu Balamir, en önemli hükümdarı Attila)
 • Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı.
 • İlkçağ bitti Ortaçağ başladı.
g kt rk
GÖKTÜRK
 • Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir.
 • Ülke prensler arasında paylaşılmıştır. Ülkenin doğusunu Bumin Kağan, batısını İstemi Yabgu yönetti.
 • Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağladılar.
ii g kt rk kutluk
II.GÖKTÜRK (KUTLUK)
 • Kutluk Kağan tarafından kuruldu.
 • En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
 • Bu dönemde Orhun yazıtları yaptırılmıştır.
 • Uygur, Basmil ve Karluk saldırıları ile yıkılmıştır.
uygurlar en uygar t rk devletidir
UYGURLAR (en uygar Türk devletidir)
 • Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk devletidir.
 • Tarım ile uğraşmışlardır.
 • Mimari eser bırakmışlardır. (mabet)
 • Mani dinini benimsemişlerdir.
 • Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
 • Uygur alfabeleri vardır. (18 harf)
slide21
Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının

B. Göçebe yaşam biçiminin

C. Egemenlik sahasının genişlemesinin

D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin

E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

slide22
Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının

B. Göçebe yaşam biçiminin

C. Egemenlik sahasının genişlemesinin

D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin

E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

k lt r ve meden yet
KÜLTÜR ve MEDENİYET
 • Hükümdar Unvanları:

hakan, kağan, han, şanyü, idikut

 • Devlet yönetme yetkisi: Kut
 • Kurultay (Toy) :

Meclis (geniş yetkileri vardır)

 • Uygurlarda meclisin yetkileri arasında hanedan dışından hükümdar seçilmesi bile vardır.
kavramlar
KAVRAMLAR

Yabgu: Kağandan sonra gelen en büyük makamdır. Genellikle veliahtlar bu makam gelirdi.

Vezir: Kağanın yardımcısıdır.

Şad: Ülke yönetiminde tecrübe kazanması için boylara yönetici olarak gönderilen hükümdar soyundan gelen kişilerdir.

Buyruk: Bakan, Apa: Saray görevlisi, Tudun:Vali, Tekin: Şehzade, Sübaşı:Ordu Komutanı, Bitigçi:Katipler

slide25
Şamanizm’de Din Adamı: Şaman, Kam, Baksi.

Yuğ: Cenaze Töreni.

Kurgan: Mezar.

Balbal: Mezar Taşı.

Totemcilik: Türklerin en eski dinidir.

Ongun: Totem olarak seçilen hayvana denir.

devlet
DEVLET

HALKTOPRAK(vatan)

BAĞIMSIZLIK

SİYASİ

ÖRGÜTLENME

toy kurultay
TOY (KURULTAY)

MECLİS

*Türk devletlerinde hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını gösterir.

*Meşrutiyet (Meşruti monarşi) anlayışının göstergesidir.

*Boy beylerinin katılımı ile toplanırdı.

*Kurultaya katılamayan boy beyi isyan etmiş bağımsız olmuş sayılırdı.

t re yaz s z hukuk kurallar
TÖRE (yazısız hukuk kuralları)

Hükümdarın aldığı kararlar

Halkın Gelenekleri

Kurultayın aldığı kararlar

slide29

Genelde Atlı Birlikler Var (süvari)

ORDU

ONLU Sistem

(Mete Han)

Kadın-Erkek

ASKER

HİLAL

TAKTİĞİ

slide30

Mani, Buda

(Uygurlarda)

DİN

GÖKTANRI

(Şamanizm)

Totemcilik

Musevilik

(Hazarlar)

Hıristiyanlık

(Macar ve Bulgar)

NOT: Türklerde Cennet-Cehennem (Ölümden sonraki yaşam) inancı vardır.

slide32
I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler,

II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar,

III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır.

Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir?

A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye

D.Dinsel hoşgörüye E.Komşuluk ilişkilerine

slide33
I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler,

II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar,

III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır.

Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir?

A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye

D.Dinsel hoşgörüyeE.Komşuluk ilişkilerine

l g mme adetler
ÖLÜ GÖMME ADETLERİ

BALBAL: MezarlarındaÖldürdüğü kişilerin sayısı kadar

heykelcik yada tahtaya kazınmış resimler bulunur.

Atı ile beraber

Gömülürler

(Cennet yolculuğunu kolaylaştıracağına inanılırdı)

Öldürdüğü kişilerin cennette ona hizmet edeceği anlayışı

slide35
Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir?

A. Soyluluğun

B. Askeri kişiliğin

C. Devlet görevliliğinin

D. Kahramanlığın

E. Dini kişiliğin

slide36
Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir?

A. Soyluluğun

B. Askeri kişiliğin

C. Devlet görevliliğinin

D. Kahramanlığın

E. Dini kişiliğin

ekonom

TİCARET

 • KÜRK yolu
 • İPEK yolu
EKONOMİ

HAYVANCILIK

TARIM (UYGURLAR)

DEMİRCİLİK

destanlar

SAKA

Alp Er Tunga,

Şu

DESTANLAR

KIRGIZ

Manas

HUN

Oğuz Kağan

Destanı

UYGUR

Türeyiş,

Göç

GÖKTÜRK

Ergenekon

Destanı

yazi alfabe
YAZI (ALFABE)

UYGUR

ALFABESİ

(18 HARF)

GÖKTÜRK

ALFABESİ

(38 HARF)

NOT: Yazıtlarda, “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” SOSYAL DEVLET anlayışının göstergesidir.

slide42
Bilge kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına diktirilmişlerdir.
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
 • Devlet ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir.
 • Türk yasaları, kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verir.
 • Türklerde sosyal devlet ve demokrasi anlayışı olduğunu gösterir.
slide43
I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları

II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması

III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide44
I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları

II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması

III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

b l m sanat

HAYVAN

ÜSLUBU

BİLİM-SANAT

DEMİRCİLİK

12 HAYVANLI

TÜRK

TAKVİMİ

TAŞINABİLİR

SANAT

ESERLERİ

UYGURLARDA

MİMARİ

ESERLER

slamiyet ncesi t rk devletlerinin genel zellikleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin Genel Özellikleri
 • Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır.
 • Konar göçer (yarı göçebe) yaşam vardır.
 • Göçebe olmalarından dolayı ceza evleri yoktur yani cezaları uzun süreli değildir. (ölüm yada 10-15 gün hapis gibi)
 • Savaşçıdırlar ve bağımsızlıklarına düşkündürler.
slide48
Adalet ve hoşgörü sahibidirler.
 • Teşkilatçı yapıları gelişmiştir. (İki Türk bir araya gelirse devlet kurmaya kalkar)
 • Aileye büyük önem verilir.
 • Gelenek ve göreneklerine (töre) bağlıdırlar.
 • Sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. (göçebe yaşam olduğu için)
slide49
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir?

A. Yaşam koşullarını törenin belirlemesi

B. Ekonominin hayvancılığa dayalı olması

C. Konar-göçer yaşamı benimsemiş olması

D. Sanat eserlerinin taşınabilir olması

E. Merkezi bir yönetim yapısının olması

slide50
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir?

A. Yaşam koşullarını törenin belirlemesi

B. Ekonominin hayvancılığa dayalı olması

C. Konar-göçer yaşamı benimsemiş olması

D. Sanat eserlerinin taşınabilir olması

E. Merkezi bir yönetim yapısının olması

slide51
İslam öncesi Türk devletlerinde görülen;

I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri

II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları

III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri

gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide52
İslam öncesi Türk devletlerinde görülen;

I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri

II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları

III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri

gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide53
İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına;

I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları

II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları

III. Ticari etkinliklerde bulunmaları

Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide54
İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına;

I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları

II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları

III. Ticari etkinliklerde bulunmaları

Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide55
İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak;

I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi

III. Çin kültüründen etkilenmeleri

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve III E. I, II ve III

slide56
İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak;

I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi

III. Çin kültüründen etkilenmeleri

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve III E. I, II ve III

slide57
Uygurların;

I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları

II. Mimari eserler inşa etmeleri

III. Mani dinini benimsemeleri

Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide58
Uygurların;

I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları

II. Mimari eserler inşa etmeleri

III. Mani dinini benimsemeleri

Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir?

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III

D. I ve II E. I, II ve III

slide59
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur?

A. Hıristiyanlığın yayılması

B. Etnik yapının değişmesi

C. Feodalitenin ortaya çıkması

D. Sınıf farklılıklarının artması

E. İlk çağın sona ermesi

slide60
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur?

A. Hıristiyanlığın yayılması

B. Etnik yapının değişmesi

C. Feodalitenin ortaya çıkması

D. Sınıf farklılıklarının artması

E. İlk çağın sona ermesi

slide61
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur?

A. Hıristiyanlığın yayılması

B. Etnik yapının değişmesi

C. Feodalitenin ortaya çıkması

D. Sınıf farklılıklarının artması

E. İlk çağın sona ermesi

slide62
Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur?

A. Hıristiyanlığın yayılması

B. Etnik yapının değişmesi

C. Feodalitenin ortaya çıkması

D. Sınıf farklılıklarının artması

E. İlk çağın sona ermesi

slide63
Aşağıdakilerden hangisi konar-göçer Türk devletlerindeki devlet kurumlarından birisi değildir?

A. Kurultay

B. İkta sistemi

C. İkili sistem

D. Göktanrı anlayışı

E. Askeri teşkilat

slide64
Aşağıdakilerden hangisi konar-göçer Türk devletlerindeki devlet kurumlarından birisi değildir?

A. Kurultay

B. İkta sistemi

C. İkili sistem

D. Göktanrı anlayışı

E. Askeri teşkilat