INFO-Linderud Analog T V- k anal 51 - PowerPoint PPT Presentation

Mia_John
info linderud analog t v k anal 51 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFO-Linderud Analog T V- k anal 51 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFO-Linderud Analog T V- k anal 51

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
INFO-Linderud Analog T V- k anal 51
247 Views
Download Presentation

INFO-Linderud Analog T V- k anal 51

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFO-LinderudAnalog TV-kanal 51 L1 L2 L3 LV T i Innhold: Linderud Fellesstyre www.Linderudbo.no

 2. Linderud TV-anlegg • Vi distribuerer TV til 752 husstander: • CanalDigital TV ”Pluss-pakke”: Grunnpakke +2 individuelt valgte kanaler- Én digital HD-dekoder er utdelt ut til hver husstand. Flere kan kjøpes.- Mulighet for tilleggsabonnement på betal-TV kanaler. • Enkelte kanaler som CanalDigital ikke leverer • Riks-TV s sendinger (DVB-T/DTT) • Internet via TV-kabelen: • Internet-tilgangen leveres av ATMcom AS. Se side 5. • Hastighet 1/1 Mb/s er gratis iht. fellesavtalen Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2011-04-30

 3. AKTUELT i • Endring: Kanal, Frekvens Endret dato • Noen lokale analoge kanaler har skiftet frekvens, se tabellene. 2013-02-07Grunn: CanalDigital har økt utbudet og ”tatt” mer frekvensplass. • VTV-4 (Vietnam) lagt til lokalt: analog kanal 56 (751 MHz) 2012-11-24CanalDigital har fjernet VTV-4 fra sin digitale distribusjon • Enkelte savnede kanaler lagt til lokalt (analoge), se side 10 2011-05-21 • Full omlegging av TV-utbudet startet 31. mars 2011:Linderud BRL-II ble koblet om 31.mars, de andre lagene fulgte 28. april.- CanalDigital ”Pluss-pakke”: Grunnpakke + 2 individuelt valgte kanaler- Én digital HD-dekoder deles ut til hver husstand, flere kan kjøpes.- Mulighet for tilleggsabonnement på betal-TV kanaler. • Internett via TV-kabelen - gratis lav hastighet: se side 5 Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2013-02-07

 4. Linderud TV-anlegg Kontaktpersoner & Feilmelding Koordinator for Linderud Fellesstyre Tore BotneErich Mogensøns vei 20tel: 2264 3491(virkedager: kveld)email:tv@linderudbo.no TV-tjenestene leveres avCanal Digital Kundeservice: tel. 06090 Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2010-03-07

 5. Internett via TV-kabelen • Prisene (med MVA) inkluderer utlån av kabelmodem. • ATMcom AS leverer tjenestene, og fakturerer abonnentene • Kundeservice: e-post kunde@atmcom.no • Feilmeldinger: e-post mgmt@atmcom.no • Telefon/sms: 911 76131, tid: 08:00 – 18:00.Send SMS utenom disse tidene. • Abonnement krever at abonnementsavtale signéres. Skjema m/avtale finnes på Internett-sidene. Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2013-03-02

 6. Linderud TV-anlegg TV-tjenester: Fellesavtale med -CanalDigital- Pluss-pakke CanalDigital ”Pluss-pakke” er inkludert i fellesutgiftene,dvs. Grunnpakke + 2 individuelt valgte kanaler. Én HD-104C digital dekoder er utdelt til hver husstand. For oversikt over digitale kanaler i Pluss-pakken,se www.Linderudbo.no, www.canaldigital.no eller tabellen i din dekoder. Canal Digital kundeservice Tel: 06090 Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2011-04-25

 7. Linderud TV-anlegg Åpne analoge TV-kanaler (1/4) Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2012-09-15

 8. Linderud TV-anlegg Åpne, analoge TV-kanaler (2/4) Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2012-09-15

 9. Linderud TV-anlegg Åpne, analoge TV-kanaler (3/4) Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2011-05-07

 10. Linderud TV-anlegg i Åpne, analoge TV-kanaler (4/4) Kanalene på denne siden legges til lokalt - CanalDigital har intet ansvar Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2013-08-25

 11. Linderud TV-anlegg Ekperimentelle digitale kabelsendinger (DVB-C) • Disse testsendingene legges til lokalt:- CanalDigital har intet ansvar - • For mottaking av disse sendingene trengs TV med DVB-C-tuner (IDTV - finnes i nyere apparater) • CanalDigital kabeldekodere kan så langt IKKE motta sendingene. Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2012-02-11

 12. DTT–sendinger: Digitalt Bakkenett for TV • DTT:Digital Terrestrial Television • For mottaking trengs TV med DTT-tuner (i mange nye apparater),eller en separat dekoderboks. Alle dekodere er HD-klare. • NRK sender helt åpent. Lokal-TV, Frikanalen krever (gratis) kort.Resten av kanalene er Betal-TV og krever abonnement. • Dekoder/Abonnement selges av RiksTV.no og hos TV-forhandlere. Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2011-04-25

 13. Linderud TV-anlegg www.Linderudbo.no 2011-05-22

 14. BoligsameietLinderud I i Styret 2013: Styreleder: Johan Gåsvatn EM 27 Nestleder: Gönül Vergili EM 19 Styremedlem: Jens H. Aasheim EM 31 Blokktillitsvalgte: Blokk 1, EM 9-15: Lukas Uhlir EM 9 Blokk 2, EM 17-23: Awa Njie EM 19 Blokk 3, EM 25-31: Asbjørn Olausson EM 29 Boligsameiet Linderud I Kanalen oppdatert www.Linderudbo.no 2013-08-25 www.Linderud-1.no

 15. BoligsameietLinderud I i • Følgende dokumenter er vedtatt av sameierne i fellesskap, og alle beboere plikter å gjøre seg kjent med disse: • Vedtekter • Husholdsregler • Vaktmesterinstruks • Avtale om hundehold • Vaskeriinstruks Boligsameiet Linderud I Kanalen oppdatert www.Linderudbo.no 2013-08-25 www.Linderud-1.no

 16. BoligsameietLinderud I i Vaktmestertjenesten: Finn Eriksen, tel. 940 10944. Vakttelefon/nødstilfeller: 800 40 666 Beskjeder/meldinger til vaktmester kan gis ved å benytte notisboken somer lagt ut i alle vaskeriene eller ved å legge beskjed i postkasse satt opp utenfor EM 17. • Trappevask: • Trappene vaskes hver fredag. • For å lette tilgangen skal trappegangene ikke benyttes til oppbevaring av sko/sportsutstyr og lignende. Boligsameiet Linderud I Kanalen oppdatert www.Linderudbo.no 2013-08-25 www.Linderud-1.no

 17. BoligsameietLinderud I i • Vaskeri: • Det er et vaskeri i kjelleren i hver blokk. Her finner du: • 2 vaskemaskiner • Sentrifuge • Tørketrommel og tørkerom • Varmrulle • Betaling: Kortautomater. Kort selges av Esra Boncuk, EMv. 27, kl.17-19. • Oversikt over vasketider og mulighet forreservering av tid er lagt frem i vaskeriet. Boligsameiet Linderud I Kanalen oppdatert www.Linderudbo.no 2009-08-17 www.Linderud-1.no

 18. BoligsameietLinderud IGarasjelagStyret 2013: i Styreleder: Tove Søby EM 9 Styremedlemmer: Samettin Vergili EM 19Knut Skarvang EM 31 • Parkeringsanlegget består av57 garasjer og 26 biloppstillingsplasser.Alle garasjene er eiet av beboere. • Parkeringsplassene leies ut til beboere i sameiet.Spørsmål om leie rettes til styret av garasjelaget. • Sameiet disponerer ikke parkeringsplasser for gjester. • For ikke å hindre ambulanser, Falken-biler og lignendeer det strengt forbudt å parkere på stikkveiene. Boligsameiet Linderud I Kanalen oppdatert www.Linderudbo.no 2013-08-25 www.Linderud-1.no

 19. Linderud Borettslag II i STYRE – valgt 2013-04-16e-post: LB2@Linderudbo.no Ole Jørgen Hernæs EMv. 18 tel: 901 25940 (styreleder) Olav Kvello EMv. 14,16,18 tel: 928 70388 Tore Botne EMv. 20,22,24 tel: 906 46694 (nestleder) Henriette Eriksen EMv. 26,28,30 tel: 970 31419 Ruth Tomter EMv. 32,34,36 tel: 934 40578 Vaktmestere: e-post: Vaktmester-L2@Linderudbo.no Kjell Inge Bugge Sandnes EMv. 20 tel: 971 99923Petter Holt (deltid) Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2013-08-25

 20. LB-II Parkeringsplasser • Plassene nr. 1-19b, vis à vis Shell, er avsatt til gjesteparkering.Gjester skal ha Parkeringskort synlig gjennom frontruten. Kortet skal vise andelsnummeret til den leilighet som besøkes. • Plassene nr. 20-130Leies ut til fast parkering for borettslagets andelseiere. • 2 plasser mellom Linderud Storkiosk og Erich Mogensøns vei disponeres til gjesteparkering utenom kioskens åpningstid. • 2 plasserutenfor Erich Mogensøns vei 12disponeres til gjesteparkering utenom forretningstiden (9-16). P-plasser og garasjer administreres av:styreleder Ole Jørgen HernæsSMS/mob: 901 25940email: LB2@Linderudbo.no Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2013-08-25

 21. TV-kabelnett Nytt TV kabelnett ble installért i Linderud BRL-II i 2009. • Det gamle serienettet er koblet vekk, og de gamle kontaktene kan om ønskelig fjernes. Det samme gjelder kabelen fra terrassen inn til gammel kontakt i 6.etasje. • De nye kontaktene har innebygget galvanisk skille.Ekstra skilleledd mellom kontakt og flat-TV er overflødig. • TV-signaler leveres av CanalDigital (fra 31.mars 2011).Én digital HD dekoder er distribuert til alle husstander. • Mange nye apparater kan motta sendingene uten separat dekoderboks, med et lite instikksmodul: CAM/kortleser.En slik bestilles rimelig fra CanalDigital kundeservice.Stikkord: IDTV, DVB-C, QAM. • Internet-tilgang via TV-kabelnettet leveres av ATMcom.For tegning av abonnement, se side 5. Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2012-04-09

 22. - rubrikker - Sykkelboder:Her har det samlet seg mye uvedkommende/gjenglemt skrot.RYDD OPP i egne saker, og MERK syklene med navn.Uvedkommende gjenstander kastes uten varsel. Vaskerikort:Salgssted: Linderud Storkiosk - Petter og Arild HoltPris: 250 kr. pr. kortIft. gammel pris på 100 kr. er kapasiteten doblet og MVA tilkommet. Renhold av Fellesarealer: Alfred Renhold foretar nå alt renhold av fellesarealer påtorsdager.Matter, løpere, barnevogner osv.må FJERNES fra trappeløpene denne dagen. Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2006-10-21

 23. SØPPEL: Større gjenstander • Det er IKKE TILLATT å sette møbler, tepper, bygnings-materialer mm. i kjeller eller utenfor søppelrommeneuten på forhånd å ha tillatelse fra vaktmester. • Containere for papir og kartong står ved enden av hver blokk. Pappesker må demonteres og brettes flate. • Container for glass og metall står ved enden av EMv. 20 • Private kan GRATIS levere inntil 2,5 m3 avfall påHaraldrud gjenbruksstasjon, innkjøring Brobekkveien 87.Åpningstider: mandag - fredag 07:30-19:30 lørdag 09:00-14:30 • Søppel-Taxi henter hos deg:tel. 800-41150, www.soppeltaxi.no • NB! Hver avfallscontainer Borettslaget må bestillekoster fellesskapet minst 3500 kr. Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2008-12-01

 24. LB-II Ordensregler - utdrag: 1. Enhver har krav på nattero mellom kl. 23.00 til kl. 06.00.Håndverksarbeide som medfører støy må ikke utføresetter kl. 20.00 hverdager og kl. 18.00 lørdager.Søn- og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt.Akuttreparasjoner kan likevel utføres. 3. Leilighetens vedlikehold er andelseiers ansvar.- Vannkraner som lekker eller støyer kraftig må repareres snarest.- Sluk på badet må renses snarest hvis vann kommer opp ved tømming.- Badets vegg- og gulvbelegg må holdes tett for å hindre vanngjennomtrengning.- Entrédør skal ha navneskilt. 6. Ytter- kjeller og boddørene skal være låst døgnet rundt.I kjellergangene, vestibylene og trappeoppgangene skal det ikke settes sykler, barnevogner, kjelker o.l. 10. Husholdningsavfall skal kildesorteres i poser med forskjellig fargesom angitt av Renholdsetaten. Posene legges i nedkast utenfor hver blokk.- Papp og papir legges i egen papircontainer ved hver blokk.- Glass og metall legges i container for slikt (ved nordvegg EM20). Linderud Borettslag II www.Linderudbo.no 2012-04-17

 25. Linderudveien Boligsameie i Styreleder: Willads Figved, Linderudvn. 24, tel:2264 8623, mob:905 46830 Vaktmester: Hallgeir Fonstad, Linderudvn. 22, tel:2264 7573, mob:900 17266 Linderudveien Boligsameie www.Linderudbo.no 2009-12-08

 26. Linderud Fellesstyre Forretningsfører: Adv. S. R. Nordberg Eiendom AStel: 2264 6120 Sentralbordtel: 2288 4675 Bente Halmrasttel: 2288 4673 Tove Bakkefax: 2264 7102 mailto:post@nordberg-eiendom.noPostboks 4 Vollebekk, 0516 Oslo Besøk: Vollebekkveien 2B, 0598 Oslo (v/ Vollebekk T-banestasjon) Linderud Fellesstyre www.Linderudbo.no 2007-07-16

 27. INFO Linderudanalog TV-kanal 51 i mailto: webmaster@Linderudbo.no www.Linderudbo.no