web of science n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Web of Science PowerPoint Presentation
Download Presentation
Web of Science

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Web of Science - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Web of Science. Hasan Seçen-2010. 7 ayrı veri tabanı içerir: . Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Web of Science' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
web of science

Web of Science

Hasan Seçen-2010

7 ayr veri taban i erir
7 ayrı veri tabanı içerir:
 • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
 • Index Chemicus (IC)
 • Current Chemical Reactions (CCR-Expanded)
science citation index expanded sci expanded
Science Citation Index Expanded™ (SCI™ Expanded)
 • 6650 Dergi
 • 150 Bilim alanı
 • 1991’den itibaren özetler
 • Her hafta 19 bin yeni kayıt
 • Makalelere yapılan atıflar
 • Bazı Alanlar:
 • Agriculture , Astronomy, Biochemistry ; Biology; Biotechnology; Chemistry; Computer Science; Materials Science; Mathematics; Medicine; Neuroscience; Oncology; Pediatrics; Pharmacology; Physics; Plant Sciences; Psychiatry; Surgery ; Veterinary Science; Zoology
social sciences citation index ssci
Social Sciences Citation Index® (SSCI®)
 • 50 Sosyal Bilim Alanı
 • 3300 Dergi
 • Her hafta 2900 yeni kayıt
 • Bazı Alanlar
 • Anthropology ; History ; Industrial Relations; Information Science & Library Science; Law; Linguistics; Philosophy; Political Science; Psychiatry ; Psychology; Public Health ; Social Issues ; Social Work; Sociology ; Substance Abuse ; Urban Studies; Women's Studies
arts humanities citation citation index
Arts & Humanities Citation Citation Index
 • 1,160 lider dergi
 • 6,800 bilim ve sosyal bilim dergisinden seçme makaleler
 • Her hafta 2300 yeni kayıt
 • 1975’den bu yana
 • Bazı alanlar:
 • Archaeology ; Architecture; Art ; Asian Studies ; Classics ; Dance; Folklore; History ; Language ; Linguistics ; Literary Reviews; Literature; Music Philosophy; Poetry ; Radio, Television, & Film; Religion ; Theater
conference proceedings citation index science cpci s
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
 • Bilim ve teknik alanlarında konferans literatürleri
 • Agriculture; Biochemistry; Biology; Biotechnology; Chemistry ;Computer Science; Engineering; Environmental Sciences; Medicine; Physics;
conference proceedings citation index social sciences humanities cpci ssh
Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
 • Sosyal bilim, sanat, ve beşerî bilimler alanlarında konferans literatürleri
 • Art
 • Economics
 • History
 • Literature
 • Management
 • Philosophy
 • Psychology
 • Public Health
 • Sociology
index chemicus ic
Index Chemicus® (IC®)
 • Önde gelen dergilerden seçilmiş yeni bileşiklerin yapıları
 • kritik veriler,
 • sentez şemaları.
 • 1993’den başlayarak
 • 2.6 milyon bileşik
 • her hafta 3500 yeni bileşik
current chemical reactions ccr expanded
Current Chemical Reactions® (CCR® Expanded)
 • Önde gelen dergilerden seçilmiş, tek ve çok adımlı yeni sentetik metotlar.
 • 1985’den başlayarak
 • 1840’lı yıllara kadar geri giden 140 bin önemli tepkimenin grafik gösterimi.
 • 880 bin reaksiyon
 • Her ay 3 bin yeni reaksiyon
kurallar ve tarama pu lar
Kurallar ve Tarama İpuçları

Türkçe‘ye özgü karakterler

(ğ, ş, ç, ı, İ, ö, ü) yerine,

bunlara en yakın harf karakterleri

(g, s, c, i, I, o, u) kullanılmalıdır.

taramada b y k k k harf duyarl l yoktur
Taramada büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur.

Yani DNA kelimesi,

DNA,dna, Dna, dNa şeklinde de yazılarak taranabilir.

slide13
Kelime ve kelime gruplarının çeşitli varyasyonlarını kullanmak için wildcards (belirsiz karakter, belirsiz harf) fonksiyonu kullanılabilir.

WOS’ta kullanılan wildcard karakterleri şunlardır.

 • Asteriks (*) Karakteri
 • Soru işareti (?) Karakteri
 • Dolar ($) Karakteri
asteriks karakteri s f rdan ba lamak zere bir yada birden fazla karakteri temsil eder
Asteriks (*) Karakteri:Sıfırdan başlamak üzere bir yada birden fazla karakteri temsil eder.

Örneğin, enzym*: enzym, enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology vb kelimeleri de kapsar.

Sul*ur; sulfur ve sulphur vb kelimeleri de kapsar.

soru areti karakteri tek bir harf karakterini temsil eder iki karakter vb
Soru İşareti Karakteri (?):Tek bir harf karakterini temsil eder. ?? iki karakter, vb.

Örneğin, volcan? Volcany, volcane, volcanovb kelimeleri kapsar.

wom?n: woman, women, womyn vb kelimeleri kapsar.

slide16
Dolar karakteri ($):Sıfır karakteri veya tek bir harf karakterini temsil eder.

Örneğin, vapo$r: vapor ve vapour kelimelerini kapsar.

colo$r: color ve colour kelimelerini kapsar.

Title=(color)Timespan=All Years. Results: 47,147

Title=(colour)Timespan=All Years. Results: 9,618

Title=(colo$r)Timespan=All Years. Results: 56,400

tarama oparat rleri
Tarama oparatörleri

AND (ve) Fonksiyonu:Taranacak kelimeler arasına AND (ve) yazılarak her iki kelimeyi beraber ihtiva eden materyaller bulunabilir.

Örnek

Chemistry AND Education (=Chemistry Education) (Bu kelimelerin her ikisinin de geçtiği kaynakları gösterir).

title chemistry and education
Title=chemistry AND education
 • Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.
 • Results: 715
 • Title: Chemistry: mediation between science and environmental education
slide19
Tırnak (“……….”) Fonksiyonu:Taranan kelimeler tırnak (“………”) içine yazılarak exact phrase (tam ibare ya da deyim) taraması yapılabilir.

Bu işlevin AND fonksiyonu ile yapılan taramadan şöyle bir farkı vardır….

title chemistry education
Title="chemistry education"
 • Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.
 • Results: 214
 • Title: Examining the relations between science attitudes, logical thinking ability, information literacy and academic achievement through internet assisted chemistry education
slide21
OR (veya) Fonksiyonu:Kelimeler arasına OR (veya) yazılarak anahtar kelimelerden birinin yâda her ikisinin geçtiği kaynaklar bulunur.

Örnek

Chemistry OR Education (Anahtar kelimelerden herhangi birinin ya da her ikisinin geçtiği kaynakları gösterir).

chemistry or education
Chemistry OR education
 • Title=(chemistry OR education)
 • Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.
 • Results: >100.000
 • Title: Surgical Education in MexicoTitle: CaCO3 reveals past ocean chemistry
slide23
NOT (Hariç) Fonksiyonu:Web of Science’da tarama yapılırken, taramada hariç tutulacak kelimeler NOT ile elimine edilir.

Address=Erzurum NOT (Ataturk univ OR univ Ataturk)

Timespan=All Years.

Databases=SCI EXPANDED, SSCI,A&HCI.

Results: 236

Maresal Cakmak Mil Hosp, Dept Plast & Reconstruct Surg, Erzurum, Turkey

and ve same aras ndaki fark
AND ve SAME arasındaki fark…..
 • Topic=carbon monoxide AND sensor
 • Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.
 • Results: 987
 • Topic=carbon monoxide SAME sensorTimespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.
 • Results: 289
slide26
SAME (Aynı) Fonksiyonu:Samefonksiyonu aynı birim içindeki ilgili kelime gruplarını tarar.

Mesela carbon AND monoxide diye tarama yapılınca, aynı makalenin özet kısmında carbon, anahtar kelimeler veya makale başlığında monoxide geçiyorsa, bu kaynak tarama sonuçlarında listelenir.

Eğer carbon SAME monoxide diye tarama yapılırsa her iki kelime aynı birimde ise (örneğin başlıkta (TITLE), veya özette (ABSTRACT, SYNOPSIS, SUMMARY) veya anahtar kelimelerde (KEY WORDS) tarama sonucu olarak listelenir.

parantez fonksiyonu
Parantez ( ) Fonksiyonu:

Bir kelime ya da kelime grubunun diğer bir kelime grubu ile kombinasyonunu sağlamak için kullanılan bir araçtır.

İstanbul Üniversitesi için tarama kelimeleri:

(univ istanbul) not(istanbul same(tech* or teknik or marmara or bogazici or Bosphorus or beykent or kultur or bilgi or fatih or yeditepe or isik or yildiz tech* or yildiz tekn* or galatasaray or koc or sabanci or kadir has or Bahcesehir or halic or maltepe or mimar sinanor aydin))or Istanbul univ or (IU same Istanbul) or Istanbul Sch Med or Istanbul Fac Med or Cerrahpasa Med Fac or Cerrahpasa MedSch

bir tarama rne i
Bir tarama örneği
 • C vitaminin antioksidan özelliğinin kanser üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmaları bulmak istiyoruz…
 • Topic: (Vitamin C OR ascorbic acid) AND antioxidan* AND (anti cancer OR antitumor)
topic vitamin c or ascorbic acid and antioxidan and anti cancer or antitumor
Topic=((Vitamin C or ascorbic acid) AND antioxidan* AND (anti cancer OR antitumor))
 • Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.
 • Results:263
 • Title: Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer
 • Author(s): Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, et al.
 • Source: CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS Volume: 160 Issue: 1 Pages: 1-40 Published: MAR 10 2006
 • Times Cited: 532
daha ba ka analizler
Daha başka analizler …
 • Makale tiplerine göre sıralama
 • Yıllara göre sıralama
 • Ülkelere göre sıralama
 • Bu konuda en çok yayın yapılan dergilere göre sıralama
 • En çok yayın yapan isimlere göre sıralama