web of knowledge a web of science n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Web of Knowledge a Web of Science PowerPoint Presentation
Download Presentation
Web of Knowledge a Web of Science

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Web of Knowledge a Web of Science - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Web of Knowledge a Web of Science. Enik ő Tóth Szász , Customer Education Specialist eniko.szasz @ thomsonreuters.com http ://webofknowledge.com http://wokinfo.com. Agenda. Prehľad & pozadie Novinky vo Web of Science EndNote Web a ResearcherID Journal Citation Report InCites

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Web of Knowledge a Web of Science' - hashim-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
web of knowledge a web of science

Web of Knowledge a Web of Science

Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist

eniko.szasz@thomsonreuters.com

http://webofknowledge.com

http://wokinfo.com

agenda
Agenda

Prehľad & pozadie

Novinkyvo Web of Science

EndNote Web a ResearcherID

Journal Citation Report

InCites

Novinky

slide3

Thomson Reuters: riešeania na celý cyklus výzkumu

ISI Web of Knowledge --

Web of Science & vyhľadávanie v ďalších databázach

Vyhľadávanie Objavenie

Quality

 • Researcher ID

Zviditeľnenie výsledkov

Publikácie

Cyklus výzkumu

 • Endnote
 • EndNote Web
 • Scholar One

Hodnotenie výstupu

 • Research analytics
 • InCites
 • Journal Citation Reports
 • Web services
vod web of science
Úvod – Web of Science

Web of Knowledge (platforma)

Web of Science zahrňuje

 • Web of Science
 • Biosis Citation Index
 • Chinese Science Citation Database
 • EndNote Web, Researcher ID
 • Journal Citation Reports
vod web of science1
Úvod – Web of Science
 • Pokrytie
 • 12 500 časopisov
 • 150 000 konferenčných zborníkov
 • 30 000 kníh
 • Dôkladne hodnotené a vyberané časopisy, zborníky a knihy.

Kvalita

Rôznorodosť

Web of Science

Hĺbka

 • Multidisciplinárny
  • Natural Sciences
  • Social Sciences
  • Arts & Humanities
 • Medzinárodný

Jedinečný zdroj!

 • Kompletné a komplexnéindexovanie(cover-to-cover), umožňí výkonné bibliografické a citačné vyhľadávanie spolu s rôznymi analýzami
thomson reuters v ber asopisov
THOMSON REUTERSVýber časopisov

Publikačné standardy

Recenzované články, Editoriálne zvyklosti

Obsah

Prínos znalostí v špecifickom odbore

Rôznorodosť

Medzinárodný, regionálny vplyv autorov, editorov

Analýza citácie

Impact Factor (Journal Citation Reports)

Predošlá aktivita editorov a autorov

Časopisy: http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/

Zborníky: http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/

Knihy: http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf

mobil a vzdialen pr stup
Mobil a vzdialený prístup
 • Mobilné zariadenia
  • Vyhľadávanie vo Web of Knowledge z mobilnýchzariadení
  • m.webofknowledge.com
 • Vzdialený prístup (mimo sieť inštitúcie)
  • 6 mesačný roaming prístup mimo IP adresy organizácie
  • webofknowledge.com
  • Prihlásiť sa pomocou Web of Knowledge profil ID a heslom
web of science novinky
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...Web of Science novinky
funkcia lemmatization na pravopisn varianty british us english mno n sla slovesn asy stup ovanie
Funkcia LemmatizationNa pravopisné varianty British/US English, množné čísla, slovesné časy, stupňovanie
 • Príklady:
 • frog/frogs
 • mouse/mice
 • color/colour
 • loud/louder/loudest
 • run/running/ran
novinky vyh ad vanie
Novinky: vyhľadávanie
 • Všetky slová sú vyhľadávateľné – nie sú zakázané slová
 • NEAR/x operátor
 • Web of Science:
  • Vyhľadávanie:
   • ISBN, ISSN a accession number
   • Vyhľadávanie podľa Web of Knowledge a Web of Science Subject Category
   • Vyhľadávanie DOI (Digital Object Identifier)
  • Cited Reference Search
   • Možnosť vyhľadávať citovaný ročník, čísloa číslo strany
   • Zmeny v Cited Reference lookup table
  • Vyhľadávanie celých slov a poli Adresy (University, College...)
  • Vyhľadávanie celého mena autora – ako publikované
slide14

Web of Science – Discovery Tools

Analyze results na detailnú analýzu, ako identifikácia spolupracovníkov, inštitúcii apod

Citation Reports na hodnotenie výzkumu a identifikáciu trendov

Citation Map: vizualizácia citačných informácii

spr vna identifik cia autora researcher id
Správna identifikácia autora - Researcher ID
 • http://www.researcherid.com
 • Bezplatná online registrácia na vytvorenie jedinečných identifikátorov (Researcher ID)
 • Vytvorenie vlastného publikačného zoznamu
 • Verejný alebo súkromný profil
 • Reporty na citovanosť
slide19

Vizualizácia spolupracovníkov (spoluautorstvo)

Generátor ‘badges’

Vizualizácia citujúcich článkov

H-Index a rozdelenie citácii

endnote web
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...EndNote Web
endnote web z kladn inform cie
EndNote Web základné informácie

Webový referenčný manažer

 • Možnosť vytvorenia vlastnej databáze referencii online
 • Citovanie referencii vo Word a jednoduché vygenerovanie bibliografie
 • Archivácia výsledkov vyhľadávaní v rôznych tematických okruhoch
 • Zdielanie informácii: s kolegami naprojektoch, povinná literatúra pre študentov
 • Dostupný cez:
  • Predplatenie inštitúcie na Web of Knowledge/Web of Science
  • Kúpou EndNote
ako na to
Ako na to?

Založte si EndNote Web účet

Pridajte referencie doEndNote Web

Organizujte referencie do skupín

Zdielajte referencie

Citujte referencie pomocou EndNote Web(aj zo zdielaných skupín)

ako si vytvor m endnote web et
Ako si vytvorím EndNote Web účet?
 • Web of Science užívatelia:
  • Vytvorte si vlastný účet na Web of Knowledge portále (www.webofknowledge.com)
  • Po registrácii vyberte “My EndNote Web” z menu
 • EndNoteužívatelia:
  • V EndNote, kliknite na Edit > Preferences > EndNote Web
 • Prístup kdekoľvek doEndNote Web účtuna: www.myendnoteweb.com
prid vanie referencii do endnote web
Pridávanie referencii do EndNote Web

Priamy export z Web of Science

Capture tlačítko

Tagged file Export/Import

Transfer z EndNote Desktop

Online vyhľadávanie

Manuálne zadávanie

skupiny
Skupiny
 • Možnosť vytvoriť až 500 skupín
 • Referencia môže byť vo viac než jednej skupine naraz
  • Kliknutím na ikonu zistíme, v ktorých zložkách sa nachádza aktuálna referencia
zdielanie skup n
Zdielanie skupín
 • Zdielanie skupín s ReadaleboRead & Writeprávami
 • Prílohy NIE sú zdielané
 • Citovanie zo zdielaných skupín
journal citation report
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...Journal Citation Report
slide28
Úvod
 • JCR mapuje a zachycuje citačné trendy a data vo viac než 10 000 časopisoch z viac než 25 miliónov citovaných referencii indexované v ISI každý rok
 • Science Edition (Edícia na vedu)a Social Science Edition (Edícia na spoločenskú vedu)zverejnenéročne (Edícia za rok 2010 bol zverejnený v júli 2011)
 • Edícia na umenie a humanitné vedy sa nespracováva
 • Všetky časopisy v JCR sú indexované na Web of Science
nov metriky od 2009
Nové metriky (od 2009)

Thomson Reuters

Pätročný Impact Factor

Impact factor bez autocitácie

Poradie v kategóriách

Eigenfactor – externe vypočítané podľa dat z JCR

Eigenfactor™ Score

Article Influence™

Viac informácii nájdete na http://eigenfactor.org/

jcr domovsk strana
JCR domovská strana

Pred prvou prácou s JCR si prečítajte Information for New Users a venujte zvýšenú pozornosť časti “Using the JCR Wisely.”

Výber zo Science aleboSocial Science

hodnotenie vedy a v zkumu pomocou incites
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...Hodnotenie Vedy a výzkumu pomocou incites
o je i n c ites
ČO JE INCITES?
 • InCites™ jenástroj tvorený na mieru, spracujúci citačné informácie na hodnotenie výzkumov, je dostupný na internete, ktorý umožní analyzovať produktivitu inštitúcie a porovnať výsledky s ďalšími inštitúciami po celom svete.
 • PomocouInCites môžeme analyzovať:
  • Koľko publikácii vyprodukovala moja inštitúcia?
  • Ktoré publikácie sú najviac vplyvné a v ktorých oboroch?
  • Aké sú výsledky mojej inštitúcie v porovnaní s ostatnými (porovnateľnými) inštitúciami?
  • Kto spolupracuje s kým? A ako často?
 • Ďalšie informácie: http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
slide34

Zdroje a základy:

Thomson Reuters Expertízaa sprocesovanie

Nástroje Research Analytics

Data

Zjednotenie adresy

Čistenie dat & Štandardizácia

Web of Science

Normalizáciaa vytváranie benchmarkov

 • Dlhé roky Thomson Reuters ponúka širokú radu nástrojov a služieb ktoré podporujú precízne a effektívne hodnotenie výzkumu.
 • Naši špecialisti pracujú s Web of Science datami, aby zaistili maximálnu štandardizáciu a zjednotenie dát pred dodaním.
 • Thomson Reuters ponúka nie len jednoduché počty alebo priemery, ale ozajstné metriky vytvorené pomocou benchmarkov a normalizované štatistiky.
ot zky na ktor odpoved incites
Otázky na ktoré odpovedá InCites

Aké máme výsledky v porovnaní s ostatnými peer inštitúciami?

Aký je publikačný vedecký výstup našej inštitúcie?

Ako sa darí článku v porovnaní s ostatnými článkami v časopise alebo v oboru?

Ktoré naše obory sú najsilnejšie?

Ktorý autori majú naväčší vplyv?

Ako môžem porovnať výzkumníkov?

novinky
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...Novinky
novinky1
Novinky
 • Web of Knowledge V5.6 - Apríl 2012
  • Podporovanie Left Hand Truncation (zkracovanie slov aj zľava)
  • Aktualizácia funkcie Lemmatization a US/UK slovníka
  • Vzdialený prístup: jeden užívateľ na jednom počítači v jednom čase
  • Cited Reference Search novinky
kontakt na thomson reuters
Kontakt na Thomson Reuters

Navštívte naše stránky

http://www.science.thomsonreuters.com/

http://wokinfo.com/

Technická podpora

http://www.science.thomsonreuters.com/support

Kontakt na vzdelávanie:

Eniko Toth Szasz

E-mail: eniko.szasz@thomsonreuters.com

Tel: 00420 224 190 425