1 / 19

Investujte na burze

Zapojte se do našeho projektu a vydělávejte na internetu../nhttp://n3.slideserve.com

GoSudar
Download Presentation

Investujte na burze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Investujte na burze..

 2. Náš tým se zabývá obchodováním s měnami. Převážně GBP/USD, EUR/USD.

 3. Nynější projekt se jmenuje “25 pips per day” Jeho účelem je vydělat minimálně 50 USD/den a to skrze investice do měn.

 4. Začít se dá již s 10 USD. Navíc je nyní aktivní 30% bonus k prvnímu v kladu skrze portál cashbackforex. Podstatou této prezentace je zaujmout Vás, jako potencionální spoluúčastníky na našem projektu. Transakce jako takové probíhají na serveru instaforex. Po registraci budete dostávat 1 pips back

 5. Zapojit se do projektu můžete skrze kancelář klientů. Poté v levém sloupci ForexCopy System, nastavíte si svůj postoj vůči systému. Na horní liště kliknete monitoring a najdete náš projekt pod číslem: 2051698

 6. Dále nastavíte podmínky následování – poměr, riziko a denní limit. Na ukázku uvádím grafy z předchozích období.

 7. 2. 3. 1.

 8. Pro stejnou částku: 1lot deal trader 1lot deal you Pro 10% obchodů: 1lot deal trader 0.10lot deal you Pro 1000% obchodů: 1lot deal trade 10lot deal you

 9. CZK (23.1. – 27.1.2012)

 10. USD (10.2. – 18.2.2012)

 11. CZK (2.2. – 9.2.2012)

 12. USD (13.2. – 18.2.2012)

More Related