klasseledelse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLASSELEDELSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLASSELEDELSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

KLASSELEDELSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

KLASSELEDELSE. Sjangerkunnskap. Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang Elever og lærere går inn og ut av ulike sjangre hele dagen Læreren er iscenesetteren i alle disse hverdagssjangrene. På scenen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KLASSELEDELSE' - Gabriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sjangerkunnskap
Sjangerkunnskap
 • Situasjoner som gjentas og blir gjenkjennelige fra gang til gang
 • Elever og lærere går inn og ut av ulike sjangre hele dagen
 • Læreren er iscenesetteren i alle disse hverdagssjangrene

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

akt rer p en scene
På scenen:

Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling

Ofte oppdiktede forhold

Skuespillere og publikum

I klassen:

Språk og tegn som redskap med betydning for menneskelig samhandling og utvikling

Handlingen en del av det virkelige livet

Lærer og elev både aktør og publikum for hverandre

Aktører på en scene?

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

den inkluderende skole
Den inkluderende skole
 • Skolen der alle elever, uansett bakgrunn og forutsetninger, kan føle tilhørighet og få faglig og sosiale utviklingsmuligheter.
 • Skolen som rommer mangfoldet blant elever
 • Basert på idealer om demokrati og fellesskap

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

kvalitetsskolen
Kvalitetsskolen

Terje Ogden:

Kvalitet bygger på grunnleggende gode relasjoner mellom lærere og elever, og lærerollen blir derfor sentral.

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

l ringsresultat
Læringsresultat
 • Tidligere pedagogisk forskning:
  • Sammenheng mellom undervisningsmetode og læreresultat
 • I nyere teorier om læring – sentralt:
  • Relasjoner
  • Samhandling
  • Dialog
 • Elevens læring i sentrum, ikke faget eller læreboka

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse7
KLASSELEDELSE
 • Elaine Munthe
 • Terje Ogden
 • Terje Overland
 • Thomas Nordahl
 • Elever

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse elaine munthe
KLASSELEDELSE, Elaine Munthe

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse9
KLASSELEDELSE
 • Terje Ogden (2004):
 • Læring i skolen bygger på et sosialt fundament som beskrives med stikkord som trygghet, struktur og gode arbeidsvilkår. Det er ingen grunn til å tro at det er noe motsetningsforhold mellom lærere og elever når det gjelder behovet for å ha et trygt og ordnet læringsmiljø.
 • Effektiv ledelse forutsetter et høyt bevissthetsnivå hos læreren om hva som skjer i klassen, men også gode relasjoner mellom elevene, og mellom læreren og elevgruppen

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse10
KLASSELEDELSE
 • Terje Overland:
 • Læreren må skaffe seg sosial innflytelse og arbeide for at skolens mål oppnås.
  • For å oppnå sosial innflytelse må læreren få tillit hos elevene
  • Han/hun må fremstå som en tydelig voksen.
  • Elevene må akseptere læreren som leder

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse11
KLASSELEDELSE

Thomas Nordahl (2002):

 • Klasseledelse forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima i klassen gjennom å bygge gode relasjoner til alle elever og elevene i mellom. I lederoppgaven ligger også evnen til å etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats.
 • Relasjonsbygging, struktur og fokus på oppgaven synes å være viktig for utvikling av et godt læringsmiljø

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse12
KLASSELEDELSE

Nøkkelord:

 • Emosjonell støtte, organisering, læringsstøtte
 • Sosialt fundament (trygghet, struktur, gode arbeidsvilkår, respekt og tillit)
 • Sosial innflytelse, tydelig voksen, ha aksept hos elevene

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

refleksjonsoppgave
Refleksjonsoppgave

Tenk tilbake på en lærer du hadde selv og som du likte godt.

 • Hva var det som gjorde at du likte han/henne så godt?
 • Hvordan likte du faget/fagene han/hun underviste i?

Skriv ned dine refleksjoner knyttet til punktene ovenfor. 3-5 minutter.

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse14
KLASSELEDELSE
 • Elever:
 • Det viktigste funnet er at de menneskelige relasjonene oppleves sterkest og har størst betydning.
 • Læring skjer best når man trives, og at skolens oppgave er å bidra til at dette skjer.
 • Lærerens forhold til elevene er krumtappen for at skoledagen skal oppfattes som konstruktiv og meningsfull

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse elever forts
KLASSELEDELSE, elever forts.
 • Måten læreren:
  • Underviser, kommuniserer og organiserer på er faktorer

elevene er opptatt av.

 • At læreren ”bryr” seg er viktig for at elevene skal trives:
  • Se elevenes behov
  • Formidle fagstoff i en språkdrakt som alle skjønner
 • Viktigst av alt:
  • Læreren må blande seg inn i elevenes forhold til hverandre

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse elever forts16
KLASSELEDELSE, elever forts.
 • Læreren ses som den viktigste enkeltfaktoren som påvirker elevenes motivasjon, læring og atferd i skolen.
  • Lærerens handlinger i klasserommet
  • Kommunikasjonsform
  • Personlighet
  • Faglige kunnskaper

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse elever forts17
KLASSELEDELSE, elever forts.
 • Elevene ser ikke lærerens
  • Situasjon
  • De organisasjonsmessige betingelsene læreren har
  • Hvilke kollegiale forhold som råder
  • Hvordan skolens ledelse hjelper eller hindrer
  • Alle de andre arbeidsoppgavene
  • osv

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

klasseledelse elever forts18
KLASSELEDELSE, elever forts.
 • Elevene ser læreren slik han/hun fremstår hver dag i klasserommet:
  • Bryr han/hun seg om oss?
  • Kan vi stole på han/henne?
  • Skjønner vi hva han/hun sier?
  • Liker vi han/henne?

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

slide19

Kilde: Jan Spurkeland

Generell atferd

Resultatorientering

Tillit

Dialogferdigheter individ

Prestasjons-

hjelp

Humor

Tilbakemeldinger

Følelsesmessig

modenhet

Dialogferdigheter

gruppe

Konflikt-

håndtering

Relasjonsbygging

Synlig ledelse

Kreativitet

Utvikling/motivasjon

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

relasjonskompetanse
Relasjonskompetanse
 • Tillit
 • Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe
 • Konflikthåndtering
 • Synlig ledelse
 • Relasjonsbygging

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

tillit
Tillit
 • Tillit er en overordnet dimensjon i en relasjon.
 • Alle relasjoner starter og stanses ved tillitsdimensjonen
 • Tillit skapes når kontakt etableres
 • Det handler om å bli akseptert, verdsatt, respektert og få positive tilbakemeldinger
 • Det handler om å bli sett og bli annerkjent
 • Det skjer gjennom ros, støtte, tilbakemeldinger og oppmuntring

Kristin Østvik, PPT-Ofoten

tillit22
Tillit
 • Kan sammenlignes med en bro som skal bygges i relasjonen.
  • Det må gjøres skikkelig arbeid med brofestet for at broen skal tåle belastninger
  • Broens videre byggeelementer er handlinger som bekrefter pålitelighet og respekt
  • Ledere/lærere er avhengig av broer som bærer
  • Det å lede noen er å arbeide med tillit hver dag

Kristin Østvik, PPT-Ofoten