bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes. Een ‘kort’ overzicht van geneesmiddelen, interacties & aandachtspunten. Peer de Graaf, ziekenhuisapotheker. Afdeling ‘Klinische Farmacologie & Apotheek’, VU medisch centrum; Amsterdam. Inhoudsopgave:. Pathofysiologie van diabetes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes' - Gabriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes

Bloedglucose regulerende medicatie bij diabetes

Een ‘kort’ overzicht van geneesmiddelen, interacties & aandachtspunten.

Peer de Graaf,

ziekenhuisapotheker.

Afdeling ‘Klinische Farmacologie & Apotheek’,

VU medisch centrum; Amsterdam.

inhoudsopgave
Inhoudsopgave:
 • Pathofysiologie van diabetes
 • Behandeling van diabetes
 • Beschikbare middelen bij diabetes:
  • sulfonylureumderivaten
  • thiazolidinedionen
  • dipeptidylpeptidase-4-remmers
  • glucagonachtig peptide-1-agonisten
  • overige bloedglucoseverlagende middelen
  • insulines
 • Bijwerkingen
 • Interacties
pathofysiologie van diabetes
Pathofysiologie van diabetes

Verschillende vormen….:

 • Diabetes mellitus type 1 (DM1);
 • Latent auto-immune diabetes in adults (LADA);
 • Diabetes mellitus type 2 (DM2);
 • Maturity-onset diabetes of the young (MODY);
 • Maternal-inherited diabetes and deafness (MIDD);
 • Zwangerschapsdiabetes

Algemeen kenmerk: te hoge bloedglucosewaarden.

pathofysiologie van diabetes4
Pathofysiologie van diabetes

Globale indeling diabetes + kenmerken:

 • Type 1: voorheen: insuline-afhankelijk
  • Absoluut insuline gebrek (geen functionerende β-cellen)
  • Jonge patiënten (vaak < 18 jaar) zonder overgewicht
  • Acute complicaties van diabetes (keto-acidose)
 • Type 2: voorheen: insuline onafhankelijk
  • Relatief insuline gebrek (wel functionerende β-cellen)
  • Oudere patienten met overgewicht
  • Chronische complicaties (mn. vasculair)
  • Verminderde respons op insuline
  • Insuline-resistentie (centrale adipositas, hypertensie, gestoorde glucosetolerantie en stoornissen in het vetspectrum: metabool syndroom)
pathofysiologie van diabetes5
Pathofysiologie van diabetes

Complicaties ten gevolge van diabetes:

 • Korte termijn: acute situaties
  • polydipsie/-urie: vaak dorst, veel plassen
  • vermoeidheid
  • schimmelinfecties
  • keto-acidose

Acute complicaties komen relatief minder vaak voor:

 • Betere genees- en hulpmiddelen
 • Betere instelling op bloedglucosewaarden (o.a. nuchter, HbA1c)
 • Intensievere begeleiding in 1e en 2e lijn (ketenzorg)
pathofysiologie van diabetes6
Pathofysiologie van diabetes

Complicaties ten gevolge van diabetes:

Lange termijn: chronische gevolgen

Microvasculaire complicaties:

nefropathie: nierschade (nierfunctiestoornissen)

neuropathie: (tast)zenuwschade (ulcera, impotentie, gastroparese)

retinopathie: oogzenuwschade (visusstoornissen)

Macrovasculaire complicaties:

hypertensie

hypercholesterolemie

Veel co-morbiditeiten: bron voor problemen….

Poly-farmacie: meer kans op farmacologische problemen (interacties!)

Therapietrouw patiënt wordt snel slechter…. (o.a. bijwerkingen)

behandeling van diabetes
Behandeling van diabetes

Algemene doelstellingen therapie1,2:

Preventie van complicaties op korte EN lange termijn!

 • Normalisering glucose- / HbA1c-waarden:
  • Glucose: nuchter: 4 – 7 mmol/l; 2 uur postprandiaal: < 9 mmol/l
  • HbA1c: < 7 %
 • Behandeling hypertensie (systolisch < 140mm)
 • Regulatie van lipiden/cholesterol (o.a. statines)

1: NHG-standaard Diabetes Mellitus 2 (2006)

2: NHG-standaard Cardiovasculair Risico Management (2006)

farmacotherapeutische opties
Farmacotherapeutische opties:

Diabetes type 1:

 • Insulines:
  • Kortwerkend
  • Middellangwerkend
  • Langwerkend
  • Bi-fasische mengsels

Diabetes type 2:

 • Metformine
 • Sulfonylureum-derivaten
 • Thiazolidinedionen
 • Dipeptidylpeptidase-4-remmers
 • Glucagonachtig peptide-1-agonisten
 • Insulines
metformine
Metformine:

Plaats in de therapie:

 • 1e keus bij onvoldoende effect leefstijl adviezen
 • Dosering: 500-850 2-3dd; max. 3dd 1000mg (tijdens/na eten).

Farmacologisch werkingsmechanisme:

 • Remming gluconeogenese + glycogenolyse (lever/spieren)
 • Toename perifere gevoeligheid insuline
 • Verhoging intracellulaire opname + verbruik glucose
 • Remming opname glucose
metformine10
Metformine:

Meest voorkomende bijwerkingen:

 • > 10%: maagdarmklachten (braken, diarree; vaak reversibel!)
 • 1-10%: smaakstoornissen
 • < 1%: huidreacties (jeuk, roodheid), Vit B12 tekort

Contra-indicaties:

 • Lactaat-acidose!
 • Verminderde nierfunctie (invloed op klaring)
 • Hypoxie: door verstoorde circulatie of longlijden (zie boven)
 • Leverfunctiestoornis, vasten, slecht ingestelde diabetes
metformine11
Metformine:

Interacties:

Ritonavir: remt de afbraak van metformine

Contrast/NSAID’s: kan nierfunctiestoornis veroorzaken!

Bijzonderheden:

Zeer oud middel, terug van weggeweest….

Zeer veel bewijs voor effectiviteit op klinisch relevante eindpunten

Niet ongevaarlijk: kans op lactaat acidose, nierfunctie = belangrijk

Goed inzetbaar indien risicofactoren goed ingeschat worden

sulfonylureum derivaten
Sulfonylureum-derivaten:
 • Plaats in de therapie:
 • 2e keus bij onvoldoende effect leefstijl adviezen + metformine
 • Dosering: afhankelijk van het preparaat (voor/tijdens maaltijd)
  • Tolbutamide: 500mg 1dd; max. 2.000mg 1dd
  • Gliclazide retard: 80mg 1dd; max. 80mg 3dd (middellang werkend!)
  • 30mg 1dd; max. 120mg 1dd (lang werkend!)
  • Glimepiride: 1mg 1dd; max. 6mg 1dd (sterk werkend!)
 • Farmacologisch werkingsmechanisme:
 • Stimulatie insuline-secretie β-cellen: meer insuline afgifte.
 • Milde remming gluconeogenese en glucogenolyse (lever/spier)
 • Door invloed op insulineproductie: grotere kans op hypoglykemieen!
slide13

Sulfonylureum-derivaten:

 • Meest voorkomende bijwerkingen:
 • Hypoglykemie: vooral bij sterk en lang werkende middelen!
 • Maagdarmklachten (braken, diarree; reversibel!)
 • Gewichtstoename (2-5 kg)
 • Zelden: bloedbeeldafwijkingen, leverstoornissen, fotosensibilisatie
 • Contra-indicaties:
 • Overgevoeligheid; kruisreacties op sulfonamiden/thiazide is gemeld
 • Ernstige ziekte: glucosehuishouding instellen met insuline!
 • Leverfunctiestoornis: gestoorde gluconeogenese (hypoglykemie)
slide14
Interacties:

Ritonavir: remt de afbraak van Sulfonylureum-derivaten

β-blokkers: maskeren symptomen + vertragen herstel hypoglykemie

Bijzonderheden:

Veel invloed op insuline-secretie: grotere kans op hypoglykemie!

Relatieve toename van gewicht (2-5 kg)

Vrijwel altijd gecombineerd: metformine en/of DPP-4/thiozinolinedion

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan ‘flushing’ geven

Sulfonylureum-derivaten:

thiazolidinedionen
Thiazolidinedionen:
 • Plaats in de therapie:
 • 3e keus bij onvoldoende effect leefstijl + metformine/SU-derivaat
 • Vaak gecombineerd met metformine en/of SU-derivaat
 • Soms ook monotherapie (uitz., niet bewezen effectief)
 • Dosering: Pioglitazon: 15mg 1dd; max. 45mg 1dd
 • Farmacologisch werkingsmechanisme:
 • Beinvloeding intracellulair glucose- en vetmetabolisme.
 • Weefselgevoeligheid voor insuline stijgt.
 • Hogere glucoseopname in vet-, spier- en levercellen
thiazolidinedionen16
Thiazolidinedionen:

Meest voorkomende bijwerkingen:

> 10%: botfracturen ♀, oedeem, gewichtstoename, visusstoornissen, bovenste luchtweginfectie, lichaamszwakte

< 1%: sinusitis, insomnia

Combinaties (1-10%):

Metformine: anemie, hoofdpijn, artralgie, hematurie, impotentie

SU-derivaat: duizeligheid, flatulentie

Metformine/SU: hypoglykemie, stijging CK (spieren)

Insuline: oedeem, hartfalen, dyspneu, hypoglykemie

Contra-indicaties:

Hartfalen

Leverfunctiestoornis (matig/ernstig)

thiazolidinedionen17
Thiazolidinedionen:

Interacties:

Insuline: vergrote kans op hartfalen….!

NSAID’s: kunnen nierfunctiestoornis + oedeemvorming!

Bijzonderheden:

Vergrote kans mycardinfarct: registratie rosiglitazon geschorst

Meer ernstige bijwerkingen dan eerst gedacht (vgl. rofecoxib!)

Relatief beperkte plaats in geneesmiddelen therapie

slide18

DPP4-remmers:

 • Plaats in de therapie:
 • 3e keus bij onvoldoende effect leefstijl + metformine/SU-derivaat/TZD
 • Vaak gecombineerd met metformine en/of SU-derivaat en/of TZD
 • Dosering: afhankelijk van het preparaat (voor/tijdens maaltijd)
  • Saxagliptine: 5mg 1dd
  • Sitagliptine: 100mg 1dd
  • Vildagliptine: 50mg 2dd (TZD/Metf); 50mg 1dd (SU); max. 100mg/dag
 • Farmacologisch werkingsmechanisme:
 • Inhibitie DPP4: verlengde werking van incretines: GLP-1/GIP
 • Verhoogde gevoeligheid β-cellen voor glucose: hogere insuline afgifte
 • Verlaagde glucagon-afgifte lever: verminderde glucoseproductie
slide19

DPP4-remmers:

 • Meest voorkomende bijwerkingen: sitagliptine
 • > 5%: luchtweginfectie, nasofaryngitis, hoofdpijn, obstipatie, duizeligheid, artrose, pijn in de extremiteiten, pancreatitis.
 • Combinaties (1-10%):
  • Metformine: misselijkheid
  • SU-derivaat: hypoglykemie
  • Thiazolinedion: hypoglykemie, winderigheid, perifeer oedeem
  • Metformine/SU: hypoglykemie, obstipatie
  • Metformine/TZD: hypoglykemie, diarree, braken, hoofdpijn, perifeer oedeem
  • Insuline: hypoglykemie, hoofdpijn, influenza
 • Contra-indicaties:
 • Overgevoeligheid voor DDP-4 remmers
slide20

DPP4-remmers:

 • Interacties:
 • Saxa-/Sitagliptine: weinig klinisch relevante interacties
  • Toename spiegel: clari-/erytromycine, diltiazem, itra-/keto-/voriconazol;
  • Afname spiegel: rifampicine (inductie)
  • Digoxine: spiegel kan stijgen door remming van excretie via PgP
 • Bijzonderheden:
 • Relatief nieuwe klasse middelen: nog veel bewijs nodig!
 • Aandacht voor bijwerkingen (hartfalen, leverfunctiestoornissen)
 • Specialistisch geneesmiddel (instelling door diabetoloog)
 • Mogelijk alternatief voor de thiazinolinedionen?
slide21

GLP-1 analoga:

 • Plaats in de therapie:
 • 4e keus bij onvoldoende effect leefstijl + metformine/SU-derivaat/TZD
 • Vaak gecombineerd met metformine en/of SU-derivaat en/of TZD
 • Dosering: afhankelijk van het preparaat (subcutaan!)
  • Exenatide: 5mcg 2dd; max. 10mcg 2dd
  • Liraglutide: 0,6mcg 1dd; zn. 1,2 mcg 1dd; max. 1,8mcg 1dd
 • Farmacologisch werkingsmechanisme:
 • Nabootsing werking van incretines: GLP-1/GIP
 • Verhoogde gevoeligheid β-cellen voor glucose: hogere insuline afgifte
 • Verlaagde glucagon-afgifte lever: verminderde glucoseproductie
 • Vertragende invloed op maagdarm-peristaltiek
slide22

GLP-1 analoga:

 • Meest voorkomende bijwerkingen:
 • Exenatide:
  • > 10%: hypoglykemie (icm. SU), misselijkheid (voorbijgaand), braken, diarree.
  • 1-10%: injectiereacties, hoofdpijn, duizeligheid, dyspepsie, buikpijn, reflux
 • Liraglutide:
  • > 10%: misselijkheid, diarree
  • 1-10%: injectiereacties, braken, dyspepsie, buikpijn, obstipatie
 • Combinaties (1-10%): verergering van individuele symptomen
 • Contra-indicaties: vaak niet onderzocht in studies
 • Overgevoeligheid (hulp)stoffen (mannitol, M-cresol)
 • Exenatide: verminderde nierfunctie (klaring!), ouderen
 • Liraglutide: leverstoornis, gastroparese, ouderen
slide23

GLP-1 analoga:

 • Interacties: nog erg weinig bekend!
 • Exenatide: warfarine (INR?), insuline (onbekend), antibiotica (absorptie)
 • Liraglutide: warfarine (INR?), insuline (onbekend)
 • Bijzonderheden:
 • Nieuwste klasse middelen: nog veel meer bewijs nodig!
 • Farmacologisch interessant: nabootsing fysiologisch mechanisme
 • Nadeel: injectie! Ook zeer duur…. (rol verzekeraars?)
 • Specialistisch geneesmiddel (instelling door diabetoloog)
 • Mogelijk tijdelijk alternatief voor de insuline?
slide24

Insulines:

 • Plaats in de therapie:
 • 1e keus bij DM1; eindbehandeling DM2 (falen orale therapie)
 • DM2: vaak gecombineerd met orale therapie
 • Dosering: afhankelijk van de behoefte (individueel instellen)
  • Start: middellang werkend voor de nacht
  • Vervolg: 2 dd (mix) of 4dd (kortw) schema (zn. geheel insuline regime)
 • Farmacologisch werkingsmechanisme:
 • Nabootsing werking van lichaamseigen insuline (recombinant!)
 • Bevorderen opname van glucose in lever-, spier- en vetweefsel
 • Rem gluconeogenese (lever)
 • Stimulans glycogeen-, vet- en eiwitsynthese (glucoseverbruik)
 • Manipulatie van insuline/toedienvorm: aanpassen afgifteprofiel
slide26

Insulines:

 • Meest voorkomende bijwerkingen:
 • Hypoglykemie (erger bij scherper instellen)
 • Hyperglykemie (indien te laag ingesteld)
 • Injectiereacties (overgevoeligheden, atrofie)
 • Insulineresistentie
 • Sommige patiënten hebben baat bij een continue infusie van insuline.
 • Contra-indicaties:
 • Overgevoeligheid (hulp)stoffen (zink, protamine, M-cresol)
 • Hypoglykemie
slide27

Insulines:

 • Interacties:
 • β-blokkers: maskeren symptomen + vertragen herstel hypoglykemie
 • Hypoglykemie : ACE, alcohol, anabolen, anti-diabetica, thyreomimetica, octreotide en hoge doses salicylaten
 • Hypoglykemie ↓: anticonceptiva, epinefrine, glucosteroiden, thiazide- en lisdiuretica, somatropine en sympathicomimetica
 • Bijzonderheden:
 • Oude middelen, nieuwe toedienvormen: therapie-optimalisatie!
 • Nieuwe opties: continue glucosemonitoring, stamcellen?
 • Nog geen definitieve oplossing voor een ziekte met grote impact…
samenvatting referaat
Samenvatting referaat:

Schoolvoorbeeld van multidisciplinaire aanpak

Therapietrouw is heel erg belangrijk (rol patient!)

Complex ziektebeeld, grote kostenpost

Incidentie neemt toe: druk op zorgstelsel

Veel nieuwe middelen, meer behandel-opties!

Nog veel onderzoek nodig voor optimalisatie….

Rol ketenzorg / verzekeraars in de toekomst?

informatiebronnen
Informatiebronnen:

NHG-Standaard DM2 (nhg.artsennet.nl)

NHG-Standaard Cardiovasculair Risico Management

Uw eigen huisarts, apotheker of internist/diabetoloog!

Farmacotherapeutisch Kompas (www.fk.cvz.nl)

College Beoordeling Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)

European Medicine Agency (www.emea.europa.edu)

Apothekerskoepel KNMP – www.apotheek.nl