Kap 8. Syrer og baser - PowerPoint PPT Presentation

Faraday
kap 8 syrer og baser l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kap 8. Syrer og baser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kap 8. Syrer og baser

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Kap 8. Syrer og baser
849 Views
Download Presentation

Kap 8. Syrer og baser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kap 8. Syrer og baser • Definisjon av syrer og baser • Sterke og svake syrer og baser • Syre –base par • Flerprotiske syrer, amfolytter • Vannets autoprotolyse • Definisjon av pH • Beregning av pH i sterke og svake syrer og baser • Titrering og pH-måling • Bufferløsninger

  2. H+ H+ Definisjon av syrer og baser • En syre er et stoff som kan spalte av protoner (H+) HB + H2O  H3O+ + B- • En base er et stoff som kan ta opp protoner (H+) B- + H2O  HB + OH-

  3. Sterke og svake syrer og baser • Sterke syrer er 100% protolysert i vann. • Eksempler: Saltsyre, salpetersyre, svovelsyre, perklorsyre, hydrogenbromid, hydrogenjodid • Svake syrer er delvis protolysert i vann • Eksempler: Eddiksyre, blåsyre, karbonsyre, underklorsyrling, Likevektskonstanten, Ka blir: • Det samme gjelder sterk og svak base.

  4. Enprotiske og flerprotiske syrer • Enprotiske syrer har ett proton som kan spaltes av , flerprotiske syrer har flere avspaltbare protoner

  5. Vannets autoprotolyse • Med vannets autoprotolyse mener vi at noen vannmolekyler er spaltet i H3O+ og OH-. Likevektskonstanten kaller vi vannets ioneprodukt. Denne konstanten gjelder i alle vannløsninger av syrer, baser eller salter • Kw=1,0 * 10-14

  6. pH • pH er definert slik:pH = -lg [H3O+] • En løsning er nøytral når pH er 7,0, sur når pH< 7.0 og basisk når pH > 7,0 • En blanding av en sterk syre og en sterk base blir basisk dersom antallet mol OH- er i overvekt, og sur når antallet mol H3O+ er i overvekt

  7. Salter og oksider i vann • Blir løsningen nøytral, sur eller basisk? • En saltløsning er nøytral dersom begge ionene er nøytrale. Løsningen er sur når det ene ionet er nøytralt, mens det andre er en svak syre i reaksjon med vann. Løsningen er basisk når ett ion er nøytralt og det andre reagerer som en svak base med vann.

  8. pH beregninger • Hvordan beregne pH i en svak syre eller base? • pH-verdien i svake syrer eller svake baser finner vi ved å ta utgangspunkt i protolyselikevekten og syre eller basekonstanten • Se oppgaver!

  9. Titrering • Er en metode til å bestemme mengden av syre eller base i en ukjent løsning.

  10. Buffere • En bufferløsninger er en løsning som har den egenskapen at pH-verdien endrer seg svært lite selv om løsningen blir tilsatt sterk syre eller base. • Bufferlikningen: • Bruker vi til å regne ut pH-verdien i en bufferløsning.