Presentaci?? - PowerPoint PPT Presentation

Eulalia
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentaci?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentaci??

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentaci??
312 Views
Download Presentation

Presentaci??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El llenguatge dels nous mitjans de comunicació I les seves característiques principals

 2. Els nous medis es caracteritzen per una:

 3. Representació numèrica

 4. Modularitat

 5. Automatització

 6. Variabilitat

 7. Transcodificació

 8. Diferències entre els vells i els nous medis

 9. Els antics medis són continus i els nous medis són discrets

 10. Els nous medis només es poden visualitzar a través d'un ordinador

 11. Els antics medis guarden les dades de manera seqüencial, els nous en permeten un accés aleatori

 12. La digitalització comporta una pèrdua d'informació

 13. Els antics medis perdien qualitat quan es copiaven, els nous permeten copiar sense pèrdues

 14. Els antics medis no permetien la interacció, els nous són interactius

 15. Fi de la presentació