ontkennende vorm
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ontkennende vorm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ontkennende vorm - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Powerpoint presentation oor die ontkennende vorm, insluitende vraagsinne en bevelsinne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontkennende vorm' - EsmareldaMuir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontkennende vorm

OntkennendeVorm

Die negatief.

deny, deny, deny

slide2
BasieseReëls: Basic Rules:

Jy loop.

S V1

Jy loop nie.

⁂ no object – 1 nie

jason kry n koeldrank s v1 o
Jasonkry‘n koeldrank.SV1O
 • Jasonkrynie‘n koeldranknie.
 • 2 nie’s – after V1 and at the end of a sentence.
vraagsin het hy die deur toegemaak v1 s o v2
Vraagsin:Hethydie deurtoegemaak?V1S OV2
 • Jymoetditantwoordasofiemandjouvra:
 • Nee, hyhetniedie deurtoegemaaknie.
vraagsin sonder voorwerp
Vraagsinsondervoorwerp:
 • Eethulle?
 • Nee, hulleeetnie.
oefening
Oefening:
 • Die vrouskreeu.
   • SV1
 • Syhet‘n muisgesien.
 • SV1OV2
 • Saldie katdie muisvang?
  • V1SOV2
antwoorde
Antwoorde:
 • Die vrouskreeunie.
 • Sy het nie ‘n muisgesiennie.
 • Nee, die katsalnie die muisvangnie.
spesiale re ls special rules
Spesialereëls: Special rules:
 • If V1 has a pronoun or proper noun directly after it the nie goes after the pronoun or proper noun.
 • Jane klap Cindy.
 • S V1 O (proper noun)
 • Jane klap Cindy nie.
slide9
Ekroephom.
 • S V1 O (pronoun)
 • Ekroephomnie.
 • Ekhethomvinniggevang.
 • SV1O (pronoun) MV2
 • Ek het homnievinniggevangnie.
woorde wat verander
Woordewatverander:
 • Iemandsal die muissien.
 • S V1 O V2
 • Niemandsal die muissiennie.
 • Kate doenaltydhaarhuiswerk.
 • S V1 T O
 • Kate doennooithaarhuiswerknie.
bevelsin command
Bevelsin: Command!
 • Die sin begin met V1 en ‘n ! aan die einde.
 • Vervang V1 met “Moenie” en skuif V1 na V2.
 • As “asseblief” gebruik word – plaas “Moet” voorasseblief.
 • Moet assebliefnie.
voorbeelde
Voorbeelde:
 • Maak die deur toe!
 • V1 O P
 • Moenie die deurtoemaaknie.
 • V1 O V2
as n sin 2 woorde het om te verander verander slegs die eerste een
As ‘n sin 2 woorde het om teverander, veranderslegs die eersteeen.
 • Was iemandooit Mars toe?
 • V1 S T O P
 • Nee, niemand was ooit Mars toe nie.
voegwoorde conjunctions
Voegwoorde: Conjunctions:
 • Sara wilófhardloopófswem.
 • Sara wilnóghardloopnógswem.
 • Sara wilsoweleetas drink.
 • Sara wilnógeetnóg drink.

Geen “nie’s”

oefening1
Oefening:
 • Willem sing ‘n lied.
 • Almaldrukhul ore toe.
 • Sit assebliefjou hoed op die tafelneer!
 • Was jy al ooit in Amerika? Nee,…….
 • Weetjyiets van die musiekfees? Nee,…..
 • Is daarêrens ‘n Zoeloe-meisie op die foto? Nee,….
 • Sienjy die haai in die see?
 • Die dolfynebesluit om die haaiwegte stamp.
 • Martin-hullegaanEgipte toe virKersfees.
 • Tel daardiepapiere op!
antwoorde1
Antwoorde:
 • Willem sing nie ‘n lied nie.
 • Niemanddrukhul ore toe nie.
 • Moet assebliefniejou hoed op die tafelneersitnie!
 • Nee, ek was nog nooit in Amerikanie.
 • Nee, ekweetniks van die musiekfeesnie.
 • Nee, daar is nêrens ‘n Zoeloe-meisie op die fotonie.
 • Nee, eksiennie ‘n haai in die see nie.
 • Die dolfynebesluit om nie die haaiwegte stamp nie.
 • Martin-hullegaannieEgipte toe virKersfeesnie.
 • Moeniedaardiepapiereoptel nie1