1 / 2

Yangın Yalıtımı

http://dengeyapi.com.tr/<br>yangın durdurucu malzemeler, pasif yangın durdurucu ve çelik yapı yangın koruma kaplaması yangın durdurucu mastik, yangın durdurucu silikon, yangın durdurucu harç, yangın durdurucu plaka, yangın durdurucu kaplama, yangın durdurucu yastık, yangın durdurucu tuğla, yangın durdurucu macun, yangın durdurucu kelepçe, yangın durdurucu boru kelepçesi, yangın durdurucu manşet, yangın durdurucu kablo kaplaması, yangın durdurucu membran, yangın durdurucu cihaz, çelik yapı yangın koruma kaplaması, çelik yapı yangın koruma kaplaması, püskürtme tipi koruma kaplaması, yangın koruma, Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenligini sağlayıcı yapısal önlemlere “yangın yalıtımı” denir.Yangından korunma konseptinde adı geçen aktif (söndürme sistemleri, algılama sistemleri gibi) sistemlerin yanında, Yangın Yönetmeliğinin belli kuralları koyması akabinde Aktif koruma sistemlerin dışında yangının ve zararlı etkilerinin, bina içine ve bitişik binalara yayılmasını yavaşlatacak veya durduracak, kisilerin yangın mahalinden güvenlibir sekilde tahliye edilmesine olanak sağlayacak yapısal önlemlar alınmaya başlanmıştır. Pasif sistemler yangının geçişini engelleyerek itfaiyecilere veya acil müdahale timlerine kolaylıkla müdahale etme imkânı tanır, can ve mal kayıpları azaltılır.

Dengeyapi
Download Presentation

Yangın Yalıtımı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Şirketimiz 1997 yılından, bugüne kadar Türkiye Yangın Güvenlik Pazarına hizmet vermektedir. Kurucularımız, uzun yıllar, yurtdışında çok önemli projelerde, hizmet verdikten sonra, Türkiye'ye dönüp, tecrübe ve bilgi birikimlerini Türkiye'deki faaliyetleri ile sektöre sunmaya karar vermişlerdir. Konusunda uzman olan kadromuz 1997 yılından itibaren gelişerek ve istikrarla müşterilerimize hizmet vermiştir. Yıllar sonra ilk emekli personelimizi görmek, bizim en önemli kilometre taşımız oldu. Kalıcılık, Sürdürülebilirlik ve İstikrar, bizim sektördeki en önemli katkımızdır. Milletimizin, daha iyiye layık olduğu bilinci ile, bilgi birikimimizi, her dönem ve bedelsiz olarak, kamunun istifadesine sunduk. Ülkemizin ekonomisine, milli güvenliğine, bilimsel çalışmalarına, bedelsiz katkı sağladık. Bu bizim, önceliğimiz oldu. Ticaret daha sonra gelmiştir. Üyesi olduğumuz STK'lar vasıtası ile, Milletimizin ve Devletimizin güçlenmesi ve gelişmesi için, üzerimize düşen görevleri, yaptık, yapıyoruz, yapacağız... Firmamız, pasif yangın koruma pazarına, global markaların EMEA Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde olmak üzere, Tek Yetkili Temsilci ve Satıcısı Konumundadır. 15 yılı aşan çalışmalarımız neticesinde, ülkemizde ve bölgemizde çok stratejik sektörlerde, pasif yangın korunumu konusunda yaptığımız önemli katkılarla, bir çok ilk'in altına imza attık... Arkamızda bıraktığımız çözümlerimiz, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığıdır. Ülkemizi, çok farklı ve geleceğimizi inşaa edeceğimiz, bizim stratejik alternatif pazarlarımız olan coğrafyalarda temsil ettik. Referanslarımız, çok farklı coğrafyalarda, Türkiye'nin artık, koşmaya başladığının ilk işaretleridir. Bu bizim çok haklı gururumuzdur. Çok kısa süre önce Türklerin olmadığı ve olamayacağı iddia edilen konularda, mühendislik ve uygulama hizmeti veriyor olmak, global rakiplere sahip olmak, bizi gelişme yolunda teşvik etmektedir. Hizmet verdiğimiz, kurumsal müşterilerimizle, kalıcı ve sürdürülen ilişkiler kurmuş olmamız, bizi de kurumsallaştırdı.

  2. Sektörümüzün, ilklerini gerçekleştiren bir kurum olarak, pazarın gelişmesine ve potansiyeline katkı sağladık. Bizi örnek alıp, geçte olsa Türk pazarına girme kararı alan markalar ile sektörümüzün ürün çeşitliliğine sebep olduğumuz bilinci ile, daha da sorumlu davranıp, hizmet istikrarı, sürdürülebilirlik, kalite güvencesi, fiyat istikrarının sağlanması, mühendislik kurallarından ödün vermeden, yangın güvenliğini karlılık için feda etmeden çözüm geliştirmek ilkemizdir. Rekabette, asla yapmayacaklarımız; Maliyeti güvenlikle birlikte düşürmek, Test edilmiş detayların dışında, çözüm ve yorum, Haksız rekabete sebep olacak, her türlü yorum, Mühendislik ilkelerini geri plana itmek, Rakiplerin, etik dışı, teknik şartları esnetme girişimlerine uyum sağlamak, Pazar payını arttırmak için, rakipleri etik dışı olarak yermek, Doğru olmayan beyanda bulunmak; Sektörümüzün gelişmesine katkılarımız, artık pazar geliştirmesi ve teknik katkılardan öte, ithal kaynakların kısıtlanması ve yerli ürün geliştirilmesi, ürünlerin yerlileştirilmesi, artık dünya pazarına, YERLİ ÜRÜNLER ile hizmet vermek olarak devam edecektir. Yakın zamanda, bir önemli kilometre taşını daha geçeceğimizi, duyurur. Rakiplerimizi de, artık Türkiye'nin pazar olmadığı, Türkiye'nin kendi pazarları, olduğu gerçeği doğrultusunda, yatırıma davet ediyoruz. Biz yaptık oldu. Sizinle de neden olmasın diyoruz. http://dengeyapi.com.tr

More Related