A riqueza do entroido en Galicia - PowerPoint PPT Presentation

Curtis
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A riqueza do entroido en Galicia PowerPoint Presentation
Download Presentation
A riqueza do entroido en Galicia

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
A riqueza do entroido en Galicia
888 Views
Download Presentation

A riqueza do entroido en Galicia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pantallas de Xinzo de Limia

 2. Pantallas de Xinzo de Limia

 3. Cigarróns de Verín

 4. Cigarrón de Verín

 5. Boteiros de Viana do Bolo

 6. Boteiro de Viana do Bolo

 7. Volantes de Chantada

 8. Sombreiro de Madama de Vilaboa (Pontevedra)

 9. Pantallas de Xinzo de Limia

 10. Xenerais da Ulla

 11. Oso de Salcedo (Lugo)

 12. Peliqueiro de Laza