slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти PowerPoint Presentation
Download Presentation
Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти 6 март 2008 Българска стопанска камара Цел на презентацията Какво е EUGA ? Основни дейности Основни характеристики Консорцуим EUGA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Програма European Union Grants Advisor (EUGA) Нови възможности за финансиране на иновативни и ИКТ проекти' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПрограмаEuropean Union Grants Advisor(EUGA)Нови възможностизафинансиранена иновативнииИКТ проекти

6 март 2008 Българска стопанска камара

slide2

Цел на презентацията

 • Какво е EUGA?
 • Основни дейности
 • Основни характеристики
 • Консорцуим EUGA
 • Подготовка на проекти
 • Защо Microsoft инициира ЕUGA?
 • Нови продукти на Microsoft
slide3

Какво е EUGA?

 • European Union Grants Advisor (EUGA)
   • EUGA е инициатива на Microsoft за изпълнение на целите на Стратегията за развитие (Лисабонската стратегия)
   • Основна задача: ЕС да стане водеща (най-конкурентна) и динамична икономика на знанието в света.
   • Структурните фондове на ЕС: основният инструмент за постигане на целите на Лисабонската стратегия
 • Основни целеви групи – бенефициенти
   • Малки и средни предприятия
   • Големи предприятия
   • Организации на бизнеса
   • Органи на местна власт (общини и области, техни сдружения)
   • НПО
   • Учебни и здравни заведения и институции

3

slide4

Основни дейности

 • Консултиране, подпомаганепри кандидатстването за безвъзмездна помощ за икономическо и социално развитие (на централно ниво на ЕС, национално и регионално) чрез предоставяне на МСП и местните администрации подпомагане по цялостен процес за кандидатстване за безвъзмездна помощ, по която могат да бъдат подпомагани
   • Фокус върху ICT инвестиции
    • Подобряване на инфраструктура на ICT;
    • Стимулиране на иновациите;
    • Създаване на нови работни места в ИТ сектора.
   • Повишаване на информираността за наличните грантове сред обществото (чрез порталния сайт)
   • Фокус към МСП
   • Фокус към каналите на бизнес партньорите

4

slide5

Основни характеристики

 • Изграждане на консорциум, чиято основна задача (мисия) е да информира за програмите, предоставящи грантове :

- Подкрепа за генериране на проектни идеи и подпомагане при кандидатстване за грантове

- Водеща организация в проекта е Microsoft; партньори: IT (хардуер), банка, сдружения на работодателите, телекомуникационна компания;

- Използване на възможностите за усвояване на грантове чрез съвместни маркетингови действия

 • База данни за безвъзмездните помощи да се предоставя на интернет сайт за МСП
   • Преглед на всички грантови схеми
   • Текущо обновяване на базата данни завсички страни в ЕС
   • Информиране до ползвателите на сайта

www.microsoft.com/Bulgaria/euga

   • Очаквана дата: 1 ноември 2007
 • Консултации по грантовете:
   • Местен консултант (Local Technical Consultant –LTC – EUGA Lead)
   • Консултации и подготовка на документи закандидатстване за безвъзмездна помощ

5

slide6

Консорциум EUGA

Правителствени органи

Министерство на държавната администрация и адм. реформа

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Телекомуникации

Българска телекомуникационна компания

Водещи банки

УниКредит Булбанк ~ 300 филиала

Райфайзенбанк България ~ 150 филиала

Банка ДСК ~ 300 филиала

Водещи организации на бизнеса

Българска търговско-промишлена палата

Българска стопанска камара

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Местно самоуправление

Фондация за реформа в местното самоуправление

6

slide7

Нови членове

Ще се присъединят към EUGA

Сиско България

Асоциация на индустриалния капитал в България

7

slide8

Подготовка на проекти

 • Проектно предложение може да бъде изготвено от консултантските звена към БСК
 • Партньорите в рамките на програма EUGA могат да си сътрудничат за осъществяването на съвместни проекти

8

slide9

Защо Microsoft инициира ЕUGA?

 • Комплексни решения
 • Широка гама от съвместими продукти
 • Наличие както на общ софтуер, така и на специализиран
 • Дългогодишен опит в разработката и внедряването на софтуерни решения
 • Голям брой партньори специализирани във внедряването на продуктите на Майкрософт
slide10

Нови продукти 2008

Next-

Generation Web

Virtualization

Secure &

Trusted Platform

Business

Intelligence

slide11

Контакти

Деян Иванов

Ръководител на програма EUGA

www.microsoft.com/Bulgaria/euga

E-mail:v-deani@microsoft.com

тел: 02 / 965 72 81