materia y przewodowe oporowe i stykowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały przewodowe, oporowe i stykowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały przewodowe, oporowe i stykowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
Albert_Lan

Materiały przewodowe, oporowe i stykowe - PowerPoint PPT Presentation

339 Views
Download Presentation
Materiały przewodowe, oporowe i stykowe
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiały przewodowe, oporowe i stykowe Opracował: Marcin Jędrzejak kl.1C

 2. Rodzaje materiałów przewodowych • Srebro • Miedź • Aluminium • Stopy

 3. Stopy metali stosowane na przewody Najczęściej stosowane stopy to: • Stopy miedzi z: • Fosforem • Arsenem • Aluminium • Żelazem • Antymonem • Cyną • Srebrem • Kadmem • Manganem

 4. Stopy W stopach maleje przewodnictwo elektryczne, wzrasta wytrzymałość mechaniczna. Najmniej obniża przewodność: • Srebro • Kadm • Mangan

 5. Materiały stosowane na styki • Metale szlachetne: • Platyna • Pallad • Złoto • Iryd • Srebro

 6. Materiały stosowane na styki b) Stopy metali szlachetnych: • Pallad – Srebro • Iryd – Platyna • Ruten - Platyna

 7. Materiały stosowane na styki c) Spieki metali d) Spieki niemetali (grafitu i węgla)

 8. Spieki metali Są to metale o dużym przewodnictwie elektrycznym łączone z metalami wysokotopliwymi. Najczęściej spieki wyrabiane są na bazie wolframu i molibdenu. Łączy się je ze srebrem lub miedzią.

 9. Wyrób spieków • Przez mieszanie proszków składników, prasowanie i spiekanie • Przez zalewanie ciekłą miedzią lub srebrem proszku wolframu albo molibdenu • Przez nasycanie spiekanych kształtek wolframu lub molibdenu ciekłą miedzią albo srebrem

 10. Rodzaje styków • Wkrętki • Nity • Płytki • Pierścienie • Segmenty kołowe • Nakładki

 11. Moduł ACTIPOT Moduł ACTIPOT do zasilania potencjometrycznych czujników wartości z prądem stałym lub stałym napięciem, do przetwarzania sygnału pomiarowego na 0(4) do 20 mA, z nastawnym zakresem i punktem zerowym.

 12. Materiały przewodowe Model IW 120 do pomiaru wysuwu do 200 mm, wybiórczo ze sprężyną powrotną lub przegubami kulowymi, podłączenie wtykowe lub przewodowe, do zastosowania z zewnętrzną elektroniką.

 13. Gniazda skompensowane do termoelementów typu PANELOWEGO

 14. Złącza skompensowane do termoelementów typu MINI

 15. Złącza skompensowane do termoelementów typu 2 x STANDARD podwójne

 16. Złącza kompensacyjnestandard

 17. Wymagania stawiane na materiały oporowe • Odpowiednio duża odporność własna • Mały współczynnik temperatury oporności • Stała oporność w czasie • Odpowiednio duża odporność na utlenianie i działanie czynników chemicznych • Dostatecznie wysoka temperatura topnienia

 18. Podział materiałów oporowych a) Metalowe materiały oporowe b) Niemetalowe materiały oporowe

 19. Metalowe materiały oporowe Ze wzrostem temperatury rośnie temperaturowy współczynnik oporności. • Stale – Stopy niskostopowe (chrom, aluminium, miedź); wysokostopowe (mangan, chrom) • Stopy miedzi i niklu,

 20. Metalowe materiały oporowe • Stopy niklowo –chromowe, dzielimy je na: • Bez żelazowe • Nisko żelazowe • Wysoko żelazowe • Bezniklowe stopy żelaza i chromu (dodatek krzemu albo aluminium, odporne na utleniane działanie siarki i wysokiej temperatury)

 21. Niemetalowe materiały oporowe Ze wzrostem temperatury maleje współczynnik temperatury rezystancji.

 22. Wymagania stawiane stopom oporowym na oporniki precyzyjne • Stałe w czasie i odpowiednio wysokiej oporności właściwej • Małe temperaturowe współczynniki opornościowe • Małe siły termoelektryczne względem miedzi • Dobre własności wytrzymałościowe i dobra plastyczność

 23. Kondensatory Przykłady budowy kondensatorów: a) papierowego zwijanego b) ceramicznego płaskiego c) ceramicznego rurkowego

 24. Prądnice

 25. Czujniki kątowe Czujnik kątowy różne modele ze średnicami obudowy od 12 do 42 mm, na zakresy pomiarowe do 340 °, specjalny kształt budowy z bocznymi uszami do mocowania dla techniki samochodowej, hermetyczna obudowa odporna na wodotrysk, oleje, materiały pędne i środki przeciwzamarzające.