“Den digitale vei –
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

“Den digitale vei – veginformasjon i verdensklasse” PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“Den digitale vei – veginformasjon i verdensklasse”. Liv Nordbye, Statens vegvesen. Digital !. Fagorgan. Myndighetsorgan. Veg- og trafikkforvalter. Påtrykk fra aktive politikere:. Effektivisering, demokrati og. åpenhet i offentlig sektor !. Omorganisering. Statens vegvesen:.

Download Presentation

“Den digitale vei – veginformasjon i verdensklasse”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


“Den digitale vei –

veginformasjon i verdensklasse”

Liv Nordbye, Statens vegvesen


Digital !


Fagorgan

Myndighetsorgan

Veg- og trafikkforvalter


Påtrykk fra aktive politikere:

Effektivisering, demokrati

og

åpenhet

i offentlig sektor !


Omorganisering

Statens vegvesen:

Før 2003 Etter

Ansatte:11 0004 850

Administrasjon195

Fellestjenester191


Vegarbeideren er outsourcet i dagens vegvesen!

Neppe dagens Mesta?


Vegdirektør Olav Søfteland 2000:

Mer veg for pengene !


Hvordan får mer penger ut på vegen?

Ikke bare omorganisering, men teknologiutvikling:

 • Brukerundersøkelser, krav om fornying

 • IKT strategi

 • Strategi for Veg- og Trafikkdata

 • ITS strategi

  blir til: Nasjonale kundetjenester – web og telefoni og krav til veg- og trafikkdata


Hvordan får mer penger ut på vegen?

 • Nasjonale kundetjenester – web og telefoni

 • Autopass - teknologi ut på vegen!

 • Veg og trafikkinformasjon - NVDB


Fra mange ansatte som betjener deg manuelt til


…til selvbetjening………


Bruk av telefon…..

time

time

Bruk av Internet…

time


Eksempler på generelle tjenester


www.vegvesen.no


Generell veg- og trafikk informasjon, også i sanntid

Dynamisk informasjon


Støy og luftforurensning langs veinettet


Værinformasjon, vegmeldinger…


Skjema, dokumenter

regulativ, etc


Informasjon om vegprosjekter


Eksempler fra Trafikant og Kjøretøy


Timebestilling for kjøretøykontroll


Søknad om førerkort


Spesialtransport


Spesialtransport


Kjøretøyregistrering


Number

Mer enn 90 % av alle nybil-registreringer!

Kjøretøyregistrering


SMS:

Registreringsnummer

Merke

Navn

Kommune

EU-godkjent?

Frist for nest EU-godkjenning

Årsavgift betalt

Omregistreringsavgift?


Autopass

Denne er helautomatisk


Status for AutoPASS

1999

2006

300 000

brikker

1 250 000

brikker


Prestisjeprosjekter: Svinesund og Øresundsforbindelsen


Samordning, for hvem?

En kontrakt – En brikke/smartkort – En faktura

Kunden i fokus

Kollektivtrafikk

 • Brikke

 • Smartkort

 • Regning (krav)

Avtale utsteder

Ferje

Fornøyd kunde

Parkering

Bompenger

etc


AutoPass – sanntids reisetid

Dynamic

Database

TAP Information


Testes på E18 mellom Oslo og Larvik


 • Login