Forskargruppen organisations-utveckling och ledarskap - PowerPoint PPT Presentation

Forskargruppen organisationsutveckling och ledarskap
Download
1 / 4

  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Forskargruppen organisationsutveckling och ledarskap Thomas Andersson, Högskolan i Skövde thomas.andersson@his.se. Inom ramen för Framtidens företagande med sekundär tillhörighet Välbefinnande Fokus: utveckling och förändring i organisationer Studieobjekt: Företagslika organisationer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Forskargruppen organisations-utveckling och ledarskap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forskargruppen organisations utveckling och ledarskap

Forskargruppen organisationsutveckling och ledarskapThomas Andersson, Högskolan i Skövdethomas.andersson@his.se


Forskargruppen organisations utveckling och ledarskap

Inom ramen för Framtidens företagande med sekundär tillhörighet Välbefinnande

Fokus: utveckling och förändring i organisationer

Studieobjekt: Företagslika organisationer

Exempel: formell och informell struktur och/eller kultur, relationer såsom ledarskap och medarbetarskap samt yrkespraktiker

Bred socialkonstruktivistisk ansats

Handlingsstrategier och komplexitet

Forskargruppen organisations-utveckling och ledarskap


Medlemmar

Thomas Andersson, docent i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Mikael Cäker, universitetslektor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Leif Denti, doktorand i psykologi, Högskolan i Skövde

Nomie Eriksson, universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Christian Gadolin, doktorand i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Sven Hemlin, gästprofessor i socialpsykologi, Högskolan i Skövde

Ali Kazemi, docent i socialpsykologi, Högskolan i Skövde

Tomas Mullern, professor i företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

David Renemark, universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Mikael Wickelgren, universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Medlemmar


P g ende forskning

Belöningssystem – möte eller krock mellan svenska och amerikanska ledningspraktiker (FAS)

Förutsättningar för utvecklingsarbete inom vården – ett medarbetarperspektiv (Forskarskolan Miljö och Hälsa samt AFA)

Industriellt baserade produktionssynsätt inom vården (FAS)

Chefskap för Sverige (Vinnova)

Ledarskap i butik (HUR)

Pågående forskning


  • Login