Hllbar utveckling och miljarbete
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 63

Hållbar utveckling och miljöarbete PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hållbar utveckling och miljöarbete. Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin mats.sandberg@anatcell.gu.se. Intro Hållbar utveckling. 2. Icke hållbar utveckling - Klimatpåverkan. 3. Klimatpåverkan - hälsa. 4. Vad kan vi göra som studenter och hälsoarbetare?.

Download Presentation

Hållbar utveckling och miljöarbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hllbar utveckling och miljarbete

Mats Sandberg

Miljsamordnare

Professor

Inst Biomedicin

mats.sandberg@anatcell.gu.se

 • Intro Hllbar utveckling

2. Icke hllbar utveckling - Klimatpverkan

3. Klimatpverkan - hlsa

4. Vad kan vi gra som studenter och hlsoarbetare?

5. Vad gr vi p akademin?


Rio och Agenda 21

Hllbar utveckling omfattar

Ekonomisk

hllbarhet

Social

hllbarhet

Ekologisk

hllbarhet


med ett globalt perspektiv

Tnk globalt-

Agera lokalt!

Rio och Agenda 21, 1992


Ny svensk hgskolelag 20061 kapitel 5

Hgskolorna skall i sin verksamhet frmja en hllbar utveckling som innebr att nuvarande och kommande generationer tillfrskras en hlsosam och god milj, ekonomisk och social vlfrd och rttvisa.


Begrnsad klimatpverkan (2 C) r en frutsttning fr en global hllbar utveckling

Konsekvenser/risker vid 4-5 C kning:

Sociala

kad hungersnd

kade flykting-strmmar

Vattenbrist

kad ohlsa

kad fattigdom

Kostnader 20%av global BNP

Ekologiska

Utrotning > 40% av alla arter

Massdd av korallrev

Total kollaps av vissa ekosystem

Minskade skrdar

Lancet 2009; 373: 1693733


Mjliga kritiska trskelhndelser (tipping points)


The Lancet 2009; 373: 1693733

Climate change is the biggest global health threat of the 21st century


CO2 utslpp 1950-2000

Klimatrelaterad hlsopverkan (malaria, diarre, undernring, fr tidig dd)

The Lancet2009: 373:1693-733


Pverkan av klimatpverkan p infektionssjukdomar i Sverige?

Tick borne encephalitis and climate change E Lindgren and R Gustafsson The Lancet 358 (2001) 16-18

U-lnderna drabbas hrdast och r mest srbara.


Filmtajm

Klimat och Hlsa


Sveriges 16 miljml

flera pverkar hlsan

Begrnsad klimatpverkan

Illustrationer: Tobias Flygar

www.miljomal.nu


Hur kan vi jobba mera med klimatfrgan och hllbar utveckling som privatpersoner/studenter och i arbetslivet?


Indien, Kina och Brasilien r snart ikapp men i-vrlden str fr stor del av de historiska utslppen

Studenter r under studietiden i allmnhet exemplariska m.a.p. koldioxidutslpp


(%)

www.snf.se


Hllbar Utveckling

Handla och t mera hllbart

Second hand:

Stadsmissionen

Emmaus

Ekonomisk

hllbarhet

Social

hllbarhet

Ekologisk hllbarhet


Mera info p miljhemsidan o. www.snf.se

Hllbar Utveckling

Handla och t mera klimatsmart

Ntktt har stark klimatpverkan (20 kg CO2/kg)

Vlj naturbetesktt, lamm eller vilt

Buteljerat vatten ger 100-1000x mer klimatgasutslpp jmr kran (100-1000x dyrare)

Goda eko-viner Ecologica Shiraz, Bonterra

inh. inte bekmpningsmedel

Kp nrodlade grnsaker mera efter ssong


Grn elektronik-barometer

Stng av Stand by sparar ca 85 kg CO2/r


AKTUELLT

Sweden, Gteborg

Metro 31 juli 2007


Bra sammanstllning av eko-mat- och eko-kldutbud p www.snf.se


Gr det verkligen att vnda p utvecklingen?


Kontakta studentorganisation ex. Svenska Ekodemiker

Starta studentmilj-grupp p akademin!

Anml synpunkter (kllsortering, belysning, kopiering etc) och ider om Hllbar Utvecklig i undervisninger till kursrepresentanter, kursledare, krordfrande och/eller MatsS


Kontakta: Chalmers students for sustainability


Gra mera p arbetet?

Kontakta organisation inom arbetsomrdet

Lkare fr miljn

Ekonomer fr miljn

Ingenjrer fr miljn


Lkartidningen Nr 37 2004 Volym 101


1. Informera oss sjlva

2. Rd till patienter

Mera klimatanpassad diet

Mera klimatanpassad transport

3. Anvnda mindre energi i arbete

4. Flyga mindre, kra bil mindre

5. Pverka/frorda fr bttre mat-utbud p arbetsplatser


Exempel: Matrd till 3 patienter/vecka x 40 veckor ger rd till 120 patienter/r

Mat frbrukar ca 2.5 ton fossilt CO2 / person / r. Om en patient minskar matintaget med 5 % (t.ex. via halvering av ktt-konsumptionen) minskar CO2 med 0.125 ton/r

0.125 ton x 120 patienter = 15 ton minskat fossilt CO2/hlsoarbetare


Samma typ av patientrd till 120 patienter med minskat bilkande 5% ger 7.2 ton minskad CO2 /hlsoarbetare + mycket vldokumenterad hlsoeffekt


Klimatanpassade resor

Koldioxidutslpp i kg/mil/person

(modifierat frn Jonas kerman KTH)

Flyg charter/reguljrt 1.3 / 2.5

Bil landsvg, fossilbrnsle1 3.5

Buss lngvgs diesel0.3

Tg Sverige/Tyskland 0.03/0.36

Rtt tryck i dcken p bilen sparar upp till 100 kg koldioxid/r


Dagens IndustriS kan DU leva upp till klimatmlen

2006-11-10 Nina kerberg


Mercury

PVC o DEHP

Green purchasing

Food

Pharmaceuticals

Gra mera p arbetet?

Kontakta miljorganisation inom hlso-omrdet:

Medical waste

www.noharm.org/europe/

Nurses as Environmental Health Activists

As frontline health care workers, nurses have a unique role as champions within health care facilities, creating positive environmental change from the inside.


Svensk miljklassificering av lkemedel

Information om miljpverkan fr alla aktiva mnen r 2011.

Ls mer p

www.fass.se/miljo


Kloka listan innefattar bl.a. miljstrategiskt genomtnkt lkemedelsanvndning.


Framtida lkemedelsval vid likvrdig terapeutisk effekt?

Ekonomisk

hllbarhet

Social

hllbarhet

Ekologisk

hllbarhet


Miljledningssystem (mls) p GU

Uppdrag frn regeringen 1997.

Ett led i arbetet med de nationella miljmlen.

GU valde mls ISO 14001 liksom bl.a. Huddinge sjukhus, Akademiska hus, Naturvrdsverket, MAS m.fl.


och Sahlgrenska akademin blev certifierat 2005!

Sahlgrenska universitetssjukhus har samma system men alla enheter r inte certifierade


Varfr miljledningssystem?

 • Stockholmsmtet 1972

 • Bruntlandkommissionen 1987,

  • Hllbar utveckling

 • Rio och Agenda 21, 1992

 • Kyotoprotokollet 1997 (2005)

 • Rio+10 i Johannesburg 2002

 • Bali 2007

 • Svenska miljml

 • Regionala miljml VG regionen

 • Miljledningssystem med miljml i fretag och organisationer.

Think global

Act local!


Vad r ett miljledningssystem?

Ett miljledningssystem r ett verktyg fr att organisera miljarbetet och gra det effektivt.


Information om miljarbetet finns p

www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo

Synpunkter och frgor till Marianne.Aronsson@gu.se alt MS


Forskare om kllsortering

Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att tervinna material n genom att frbrnna dem.ven om man tar hnsyn till transporter, rengring med mera.

Docent Gran Finnveden m. fl.

Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213-

Kllsortering och vxthuseffekten

Sortera och panta sparar ca 100 kg CO2/r/person

(tot bidrar en svensk med ca 6000 kg/r)


Bakgrund kllsortering


Medicinare-gatan


Medicinare-gatan


Medicinare-gatan


Odontologen


Hlsovetar-backen


Stark miljforskning vid akademin om lkemedel i miljn

Lina Gunnarsson och Linda Samuelsson fick miljstipendium fr att studera hur fisk pverkas av lkemedel i vatten.

Grattis!


Joakim Larsson

Published online Nature 457, 640-641 (2009) |

Indian factories that make lifesaving drugs .(are)spewing enough of one antibiotic into a stream each day to treat everyone living in Sweden for a work week.


Vissa fytokemikalier aktiverar det kroppsegna skyddet mot fria radikaler

Nature reviews Cancer

3(2003)768-


Miljjournalen, nr 1, 2005

Bildning av nervndslut p apa minskas av bisfenol A (finns bl.a. i polykarbonatflaskor/behllare)


Mera p Lkare fr miljns hemsida


Arnold S, en fregngare i miljfrgor

I am happy to announce we have reached a historic agreement on legislation to combat global warming

Global Warmings Solution act AB32 (sept 2006):

Minska utslpp av vxthusgaser by 25% 2020

by 80 % 2050


Anml synpunkter om hllbar utveckling och milj vid akademin till kursrepresentanter, kursledare, krordfrande och/eller MatsS

www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo


 • Login