Stärkt Innovationskraft
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

PROGRAM 8 september 10.00Välkomna och presentation av Reglab Eva Moe, Reglab PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stärkt Innovationskraft - Seminarieserie kring regionala erfarenheter och exempel Moderator: Peter Kempinsky Hösten 2010. PROGRAM 8 september 10.00Välkomna och presentation av Reglab Eva Moe, Reglab 10.10Introduktion till seminarieserien Stärkt Innovationskraft

Download Presentation

PROGRAM 8 september 10.00Välkomna och presentation av Reglab Eva Moe, Reglab

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program 8 september 10 00 v lkomna och presentation av reglab eva moe reglab

Stärkt Innovationskraft- Seminarieserie kring regionala erfarenheter och exempelModerator: Peter KempinskyHösten 2010


Program 8 september 10 00 v lkomna och presentation av reglab eva moe reglab

 • PROGRAM 8 september

 • 10.00Välkomna och presentation av Reglab

 • Eva Moe, Reglab

 • 10.10Introduktion till seminarieserien Stärkt Innovationskraft

 • Moderator Peter Kempinsky, konsult Kontigo

 • 10.20Skånsk Innovationskraft – en regional VINNOVA pilot

  • Göran Andersson, handläggare Vinnova, Lennart Svensson, avdelningschef Näringsliv Skåne samt Carin Daal, projektledare Skånsk Innovationskraft

 • 11.20Ett förstärkt systemperspektiv – så gjorde vi i Skåne

  • Carin Daal tillsammans med representanter från det skånska innovationssystemet

 • 12.20     Lunch

 • 13.20Resultat – våra strategier och vad vi gjort hittills

  • Carin Daal samt Eva Engquist, vice rektor Malmö Högskola samt ledamot i Sounding board

 • 14.30  Kaffe

 • 15.00Slutreflektion i grupp

 • 16.00          Avslut


Syfte

Syfte

Lärande och erfarenhetsutbyte kring regionala innovationssystem baserat på pågående utvecklingsarbeten


Seminarieserien

Seminarieserien

8.9Region Skåne (Malmö)

26.10Västra Götalandsregionen (Göteborg)

9.11Gävle-Dalarna samt Småland-Blekinge (Gävle)


Teman och fr gest llningar

Teman och frågeställningar

 • Innovation - Synen på innovationsbegreppet

 • Position och fokusering - Vad vet vi om regionens innovationskraft och förmåga att stödja innovationer

 • Processen - Hur har man riggat process och arbetssätt så att samsyn och samhandling kan utvecklas

 • Ledarskap - Hur har governance och ledarskap utvecklats

 • Strategi - Slutsatser och prioriteringar för utveckla funktioner och förmåga IS

 • Struktur och relationer - Hur har IS organiserats och formerats


 • Login