Leva längre, arbeta längre
Download
1 / 46

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen. Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders. - källa: SOM-institutet, Senior 2005. Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen' - airlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Leva längre, arbeta längre

Reglab, lärprojekt Demografi

12 december 2012

Ewa Hedkvist Petersen


Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders

- källa: SOM-institutet, Senior 2005
- Der Spiegel “gammal”?


 • Öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare

 • Uppmärksamma det aktiva åldrandet - att framtidens äldre kan hålla sig kvar i arbetslivet längre, fortsätta spela en aktiv roll i samhället och leva ett så hälsosamt liv som möjligtBefolkningsprognos Västra Götalands kommuner och håller oss friskare idag än tidigare

2008-2020

Källa: VGR


Åldersfördelning, företagare i fyra länder och håller oss friskare idag än tidigare

Källa: Best Agers/Företagarna/Eurostat 2010


En åldrande befolkning och håller oss friskare idag än tidigare

 • År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder - 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män.

 • Ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen 1994

 • Medellivslängden ökar nu med drygt ett år per decennium

Källa: PensionsåldersutredningenPensionsåldersutredningen 1913-2006, Sverige

 • Analysera de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv

 • Förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras

 • Förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna

Vad betingar en beh llen arbetsf rm ga wai n r man blir ldre

Arbetsledningsklimatet och arbetsförmåga!

Fysisk belastning

Livsstil

Kompetensutveckling

Juhani Ilmarinen (1999)

Vad betingar en behållen arbetsförmåga (WAI) när man blir äldre?


Pensionsåldersutredningen – Ingemar Eriksson, utredare och arbetsförmåga!

Allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler

kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom

välfärdssektorn.


 • VILL VI ARBETA LÄNGRE? och arbetsförmåga!

 • Stockholm: 20 % arbetarmellan 65 och 74

 • Norrbotten: 10 %

 • Svenskarnaärpositiva till förlängtarbetsliv. 43 % villfortsätta (33% i Europa)

 • Man, högutbildad, företagare

 • Negativaattityderhosmångaarbetsgivareochfackligaföreträdare


NLL och arbetsförmåga!– ca 2 000 i pension pånioår (av 7 200 anställda)

SKL – prognos

Välfärdssektornbehöverrekrytera 420 000 medarbetare

2010-2019, varav 80 000 ihälso- ochsjukvården

SCB-rapport

Förattbibehållaförsörjningsbördanpånuvarandenivåkrävs

600 000 flersysselsatta 2030 änidag


 • Alla och arbetsförmåga!pratarom den demografiskautmaningen, men hurgör man?

 • Best Agers-projektetvisarpåenaspekt

 • “best ager” = 55-plussare somärproducenterisamhällsekonomin; iföretag, påarbetsplatser, organisationer


 • BEST AGERS och arbetsförmåga!

 • 55-plussarna behålls som en viktig resurs i regionerna

 • t.ex. att fler jobbar längre

 • Positivare attityder!

 • Yngre och äldre samarbetar

 • 2010-2012

 • förlängning av projektet?


BEST AGERS – THE PARTNERSHIP och arbetsförmåga!

Chambers of Commerce

Training institutions

Universities

Public authorities

Science Parks

NGOs

Research institutions

Associations of SME


DEMOGRAFISKA FRÅGAN och arbetsförmåga!

Individuell nivå – en framgångshistoria

Näringslivsnivå – en tillväxtmotor?

Samhällsnivå – en utmaning/chans


Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba?

 • Finns det en undanträngningseffekt?


Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%).

Datakälla: OECD Factbook 2010


 • Arbetsgivarnas attityder OECD-länderna (%).

 • Brist på kompetens befaras

 • Få gör något konkret

 • Äldre arbetstagare - professionella, hög social kompetens, pålitliga och lojala

 • Tidig pensionering - hälsa, ökad fritid och familj


 • 55-plussarnas åsikter OECD-länderna (%).

 • Problem = lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder

 • Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer

 • Arbetslösa har längre väg tillbaka

 • Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder


 • Att anställa äldre OECD-länderna (%).

 • Största hindren är hälsa och kompetens

 • Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet

 • Skillnader mellan individer ökar med ålder

 • 17-punktsprogram för att behålla äldre i arbetslivet


 • Fler 55-plussare i arbetskraften OECD-länderna (%).

 • Det är dyrt att pensionera alla äldre och ersätta med yngre

 • 55-plussare måste ha bra arbetsvillkor

 • Åldermedvetet ledarskap - minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser. Lönsamt


 • Pilotprojekt OECD-länderna (%).

 • Åldermedvetet ledarskap

 • Börjat utveckla certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna” • Mentorprogram OECD-länderna (%).

 • Utbilda 55-plussare

 • Nyföretagare, arbetslösa som adepter

 • Matchningsportal

 • Överlåtande av familjeföretag – seminarier


 • Mer …. OECD-länderna (%).

 • Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare

 • virtuell inkubator och företagarutbildning

 • Utbytesprogram

 • Studiebesök
 • Slutsatser OECD-länderna (%).

 • Den äldre arbetskraften behövs

 • Det är lönsamt att använda kunskap och kompetensen

 • Se 55-plussare som individer

 • Attityder till äldre är ett samhällsproblem

 • Ge förutsättningar för att byta bana under livet

 • Svårt att hitta arbetsgivare som uppmanar anställda att arbeta längre

 • Finanskrisen


 • Best Agers Lighthouses – OECD-länderna (%). 2013-2014

 • Tema: Åldermedvetet ledarskap

 • Erfarenhet: Få tydliga exempel

 • Hur företagsledningen kan utveckla organisationen för långsiktig kompetensförsörjning. Ge alla anställda bästa förutsättningar, även 55+

 • Pilotförsök på 7 företag/arbetsplatser I östersjöområdet

 • Folktandvården i Norrbotten

 • Associerade: Övertorneå, Piteå, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Division Medicin


Rekommendationer till Sverige OECD-länderna (%).


BEST AGERS – kontakt OECD-länderna (%).


ad