Leva längre, arbeta längre
Download
1 / 46

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen. Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders. - källa: SOM-institutet, Senior 2005. Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Leva längre, arbeta längre

Reglab, lärprojekt Demografi

12 december 2012

Ewa Hedkvist Petersen


Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders

- källa: SOM-institutet, Senior 2005


 • Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

 • Sverige – 37 år

 • EU 27 – 42 år


 • Vid vilken ålder anser du att man börjar betraktas som “gammal”?

 • Sverige – 67 år

 • EU 27 – 64 år


- Der Spiegel


 • Öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare

 • Uppmärksamma det aktiva åldrandet - att framtidens äldre kan hålla sig kvar i arbetslivet längre, fortsätta spela en aktiv roll i samhället och leva ett så hälsosamt liv som möjligt


 • Kerstin Sofia Andersson –

 • Sörbyns Konferens & Turism


Befolkningsprognos Västra Götalands kommuner

2008-2020

Källa: VGR


Åldersfördelning, företagare i fyra länder

Källa: Best Agers/Företagarna/Eurostat 2010


En åldrande befolkning

 • År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder - 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män.

 • Ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen 1994

 • Medellivslängden ökar nu med drygt ett år per decennium

Källa: Pensionsåldersutredningen


Lagstadgad pensionsålder och förväntad livslängd 1913-2006, Sverige


Pensionsåldersutredningen

 • Analysera de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv

 • Förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras

 • Förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna


 • KAN VI ARBETA LÄNGRE?


Åldersrelaterade fysiska och fysiologiska förändringar


Vad säger forskningen? Inget tydligt samband mellan ålder och arbetsförmåga!

Salthouse 1997


Arbetsledningsklimatet

Fysisk belastning

Livsstil

Kompetensutveckling

Juhani Ilmarinen (1999)

Vad betingar en behållen arbetsförmåga (WAI) när man blir äldre?


Pensionsåldersutredningen – Ingemar Eriksson, utredare

Allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler

kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom

välfärdssektorn.


 • VILL VI ARBETA LÄNGRE?

 • Stockholm: 20 % arbetarmellan 65 och 74

 • Norrbotten: 10 %

 • Svenskarnaärpositiva till förlängtarbetsliv. 43 % villfortsätta (33% i Europa)

 • Man, högutbildad, företagare

 • Negativaattityderhosmångaarbetsgivareochfackligaföreträdare


NLL – ca 2 000 i pension pånioår (av 7 200 anställda)

SKL – prognos

Välfärdssektornbehöverrekrytera 420 000 medarbetare

2010-2019, varav 80 000 ihälso- ochsjukvården

SCB-rapport

Förattbibehållaförsörjningsbördanpånuvarandenivåkrävs

600 000 flersysselsatta 2030 änidag


 • Allapratarom den demografiskautmaningen, men hurgör man?

 • Best Agers-projektetvisarpåenaspekt

 • “best ager” = 55-plussare somärproducenterisamhällsekonomin; iföretag, påarbetsplatser, organisationer


 • BEST AGERS

 • 55-plussarna behålls som en viktig resurs i regionerna

 • t.ex. att fler jobbar längre

 • Positivare attityder!

 • Yngre och äldre samarbetar

 • 2010-2012

 • förlängning av projektet?


BEST AGERS – THE PARTNERSHIP

Chambers of Commerce

Training institutions

Universities

Public authorities

Science Parks

NGOs

Research institutions

Associations of SME


DEMOGRAFISKA FRÅGAN

Individuell nivå – en framgångshistoria

Näringslivsnivå – en tillväxtmotor?

Samhällsnivå – en utmaning/chans


Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba?

 • Finns det en undanträngningseffekt?


Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%).

Datakälla: OECD Factbook 2010


 • Arbetsgivarnas attityder

 • Brist på kompetens befaras

 • Få gör något konkret

 • Äldre arbetstagare - professionella, hög social kompetens, pålitliga och lojala

 • Tidig pensionering - hälsa, ökad fritid och familj


 • 55-plussarnas åsikter

 • Problem = lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder

 • Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer

 • Arbetslösa har längre väg tillbaka

 • Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder


 • Att anställa äldre

 • Största hindren är hälsa och kompetens

 • Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet

 • Skillnader mellan individer ökar med ålder

 • 17-punktsprogram för att behålla äldre i arbetslivet


 • Fler 55-plussare i arbetskraften

 • Det är dyrt att pensionera alla äldre och ersätta med yngre

 • 55-plussare måste ha bra arbetsvillkor

 • Åldermedvetet ledarskap - minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser. Lönsamt


 • Pilotprojekt

 • Åldermedvetet ledarskap

 • Börjat utveckla certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna”


 • Norge - seniorpolitikk

 • Sandnes

 • Vennesla


 • Mentorprogram

 • Utbilda 55-plussare

 • Nyföretagare, arbetslösa som adepter

 • Matchningsportal

 • Överlåtande av familjeföretag – seminarier


 • Mer ….

 • Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare

 • virtuell inkubator och företagarutbildning

 • Utbytesprogram

 • Studiebesök


NYTTJA 55-PLUSSARNAS EGEN KOMPETENS


 • Vidga horisonten


 • Slutsatser

 • Den äldre arbetskraften behövs

 • Det är lönsamt att använda kunskap och kompetensen

 • Se 55-plussare som individer

 • Attityder till äldre är ett samhällsproblem

 • Ge förutsättningar för att byta bana under livet

 • Svårt att hitta arbetsgivare som uppmanar anställda att arbeta längre

 • Finanskrisen


 • Best Agers Lighthouses – 2013-2014

 • Tema: Åldermedvetet ledarskap

 • Erfarenhet: Få tydliga exempel

 • Hur företagsledningen kan utveckla organisationen för långsiktig kompetensförsörjning. Ge alla anställda bästa förutsättningar, även 55+

 • Pilotförsök på 7 företag/arbetsplatser I östersjöområdet

 • Folktandvården i Norrbotten

 • Associerade: Övertorneå, Piteå, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Division Medicin


Rekommendationer till Sverige


BEST AGERS – kontakt


ad
 • Login