Troponin t
Download
1 / 18

Troponin T - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Troponin T. 10 febr úar 2010 Martina Vigdís Nardini. Troponin eru pr ótein Þrjár mismunandi einingar , I, C & T. Koma við sögu í samdrætti þverráka vöðva & hjartavöðva Troponin er ekki að finna í sléttum vöðvum. Vöðvasamdr áttur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Troponin T' - zareh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Troponin t

Troponin T

10 febrúar 2010

Martina VigdísNardini


 • Troponineruprótein

 • Þrjármismunandieiningar, I, C & T.

 • Komaviðsöguísamdrættiþverrákavöðva & hjartavöðva

 • Troponinerekkiaðfinnaísléttumvöðvum


V vasamdr ttur
Vöðvasamdráttur

 • Innanvöðvafrumaerus.k. myofibrillureðavöðvaþræðirseminnihalda myosin ogaktínþræði


 • Í hvíldliggurpróteiniðtropomyosinyfirákveðnumbindisetumáaktíni

 • Tropomyosinliggur fast íþessaristöðufyrirtilstuðlantroponincomplexins


Bindisetinsemtropomyosinhylurerufyrirákveðna myosin hausasembíðaspenntireftirþvíaðgetatengst


 • Meðtaugaboði um samdráttberst calcium tilumfrymisins. Calcium binstviðTnCogaflæsirþettafyrristöðucomplexinsogTnTlosnarfráaktínþræðinum

 • Tropomyosinafhjúparþannigbindisætinsemundireruáaktíninuogmyosinhausargetanútengstvið.


 • Viðtengingunabreytistlögunmyosinsinslíktog myosin hausinnreygihöfuðiðafturogaktínþráðurinndregsttil

 • Þ.e. samdrátturverðurívöðvanum


Cardiac troponin
Cardiac Troponin

 • Troponin T & I eruásértækuformiíhjartavöðvanum

 • HægteraðgreinaámilliþessTnTogTnIsemkemurfráhjartavöðvanumvsþaðsemkemurfráþverrákavöðvumlíkamans

 • Troponin C erekkinotaðíklíníktilaðgreiningarþarsemenginnmunureráþvímillihjartavöðvaogannarravöðva


Myocardial infarct
Myocardial infarct

 • Viðdauðahjartavöðvafrumalekurinnihaldþeirraútogverðurmælanlegtíblóði

 • MælingáTroponini T ergagnlegust 12 klsteftirupphafeinkenna, s.shjartverk.

  • Næmierþá 100%.

 • Greiningin myocardial infarct geturveriðútilokuðséTnT <0,1μg/l

 • TnTgeturhaldisthækkaðeftir MI í 2 vikur


Orsakir h kka s cardiac troponins
Orsakirhækkaðs cardiac troponins

 • Hjartabilun

 • Myocarditis

 • Kransæðalokun

 • Kransæðaspasmar (Prinzmetal angina)

 • Stroke og SAH

 • Trauma, d. skurðaðgerðoghverskyns cardiac contusion, pacemaker, biopsia, defibrillation

 • Tachycardia

 • Tachy- ogbradyarrithmiur

 • HCM

 • Vinstri ventricular hypertrophia

 • Aorta dissection ogaortulokusjúdkómar

 • Respiratory Syncytial virus


A rar orsakir
Aðrarorsakir

 • Öndunarbilun

 • Emboliapulmonalis

 • Sepsis

 • Hypovolemia

 • Nýrnabilun

 • Toxíns.s. snákaeitur, 5flurouracil, adriamycin

 • Amfetamínogkókaín (tachycardia)

 • Bruni >25% afyfirborði

 • Bólgusjúdkómars.s

  • Kawasaki

  • myocardit,

  • pericardit,

  • endocardit

 • Infiltrativirsjúkdómars.s.

  • amyloidosis

  • Sarcoidosis

  • Hemochromatosis

  • sclerodera


Au velt a muna og annig skilja flestar st ur tnt h kkunar
AuðveltaðmunaogþannigskiljaflestarástæðurTnThækkunar

 • Aukinsúrefnisþörf en minnkaðsúrefnisframboðveldurischemiuogtroponinlekurútúrdeyjandimyocytum

 • Meðauknugegndræpifrumuhimnakomastsmærritroponin fragment útí system blóðrásina, þanniggeturtroponinveriðhækkaðþóaðnecrosaímyocytumhafiekkiáttsérstað


Falskt j kv tt tnt e a tni
FalsktjákvættTnTeðaTnI

 • Heterophilic antibodies = mótefnisemkrossreagera, t.d. RF

  • Rannsóknsemsegiraðtilséákv antibody blocking agent semfylgir immune-assay mæli kit-inusem nota skalíslíkumvafatilfellum.

  • Virðistekkivirka!

 • Rheumatoid Factor

  • Rheumatoid factor blocking agent gefinn

 • Fibrin kekkjuneðahækkunáfibrini

  • Nota hepariniseruðglös

  • Spinnaniðurískilvindunnioftar en ella

 • Rannsakandinnóhæfureðaprófiðskemmt


Heimildir
Heimildir

 • Clinical biochemistry e. Alan Gawogfélaga

 • Uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=chd/1260&view=print ( Elevated cardiac roponin concentration in the absence of an acute coronary syndrome)

 • Cardiac troponin T levels and myocardial involvement in children with severe respiratory syncytial virus lung disease eM.Eisenhut et al. Júlí 2004

 • http://chestjournal.chestpubs.org/content/125/5/1877.full#sec-7.

 • http://www.thailabonline.com/diseasegeneral/troponin1.gif

 • http://media-2.web.britannica.com/eb-media/35/2835-004-889E54BA.gif

 • http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/neuro/sciam.muscle.1.jpg

 • http://www.journalclub.org/vol2/a58.html

 • http://webanatomy.net/anatomy/myosin.jpg

 • http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi%3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790%26blobname%3Dch11f25.jpg&imgrefurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi%3Fbook%3Dcooper%26part%3DA1790&usg=__ngHyTkmmRD7Ugzdi7M5VJqm-4M0=&h=457&w=458&sz=75&hl=en&start=42&um=1&itbs=1&tbnid=b11OFWFJlZLUkM:&tbnh=128&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dtroponin%2Bt%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1


ad