den elektroniske samhandlingsarenaen status og hva brukes helsenettet til
Download
Skip this Video
Download Presentation
den elektroniske samhandlingsarenaen Status – og hva brukes helsenettet til?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

den elektroniske samhandlingsarenaen Status – og hva brukes helsenettet til? - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

den elektroniske samhandlingsarenaen Status – og hva brukes helsenettet til?. Tromsø. Trondheim. Oslo. Norsk Helsenett. Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Trondheim Avdelingskontor: Tromsø og Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' den elektroniske samhandlingsarenaen Status – og hva brukes helsenettet til?' - zared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Tromsø

Trondheim

Oslo

Norsk Helsenett

Etablert: 2004

Eiere: De fire RHF-ene

Hovedkontor: Trondheim

Avdelingskontor: Tromsø og Oslo

 • Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål
 • Driften finansieres av medlemsavgifter og tjenestepriser
 • Kjerneverdier: åpen, engasjert, troverdig og ryddig

Omsetning i 2007 113,1 MNOK

www.norsk-helsenett.no

eHelseseminar 2008

bakgrunn
Bakgrunn

Elektronisk samhandling

er ett av flere virkemidler

Samhandling – et helsepolitisk mål

Ny Samspill-

strategi

fra 2008

NYTT BILDE KOMMER

eHelseseminar 2008

norsk helsenetts form l og hovedoppgaver
Norsk Helsenetts formål og hovedoppgaver
 • Norsk Helsenett skal*
  • etablere, drifte og videreutvikle en felles elektronisk samhandlingsarena tilpasset helse- og sosialsektorens behov
  • tilrettelegge for, eller selv utvikle og drifte tjenester i helsenettet
  • være en pådriver for elektronisk samhandling og bidra til å utvikle sikkerhetskulturen i sektoren

* Fra formålsparagrafen

eHelseseminar 2008

norsk helsenett en nasjonal oppgave
Norsk Helsenett – en nasjonal oppgave

Fokusgruppemøte med kommuner, mai 2008

Manuell-terapeutenes Servicekontor

Dnlf

Høsten 2007 var regionale IKT-selskaper og helseforetak samlet hos Norsk Helsenett

Fokusgruppemøte med SMO, september 2008

KS

eHelseseminar 2008

slide6

Norsk Helsenett, en nasjonal oppgave

 • Standardisering
  • sikrer stordriftsfordeler
  • sikrer mulighet for nasjonal elektronisk samhandling
  • legger til rette for fellestjenester
 • Enhetlig infrastruktur designet for kommende behov
  • kapasitet og kvalitet
  • telemedisinske tjenester, røntgen, meldingsformidling mm
 • Store innkjøp
  • nasjonal leveranse
  • nasjonale priser
 • Ivaretar informasjonssikkerhet
  • sikrer tilgjengelighet
  • sikrer styring av risiko
  • understøtter konfidensialitet og integritet

eHelseseminar 2008

sikkerhet
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet er en grunnpilar i Norsk Helsenetts

virksomhet.

Enhver virksomhet har et individuelt ansvar for å behandle

helseopplysninger på en forsvarlig måte.

 • Sikring av tilgjengelighet

- oppetid, stabilitet og kvalitet

 • Sikring av konfidensialitet

- beskyttelse mot at uvedkommende får innsyn i opplysningene

 • Sikring av integritet

- beskyttelse mot utilsiktet endring av opplysningene

tilknytning for kommuner
Tilknytning for kommuner

Løsningene er tilpasset kommunenes behov, slik Norsk Helsenett kjenner dem.

 • Direktetilknytning (NHN-Samband, direkte)
  • For kommuner som enkeltvis skal knyttes opp
 • Tilknytning i interkommunalt samarbeid (NHN-Samband, interkommunalt samarbeid
  • For kommuner som er knyttet sammen i et interkommunalt nett
 • Tilknytning med sentralisert serverdrift (NHN-Samband, felles serverdrift)
  • For kommuner som er knyttet sammen i et nett og hvor sentralisert serverdrift er gjennomført.
  • Løsning for kommuner med felles sikker sone og felles server
ekommune 2012
eKommune 2012

KS -strategiplan

 • Mer helhetlig offentlig sektor
 • Økt tjenestekvalitet - standarder
 • Elektronisk samhandling i helse- og omsorgsenheten
 • Interkommunalt IKT-samarbeid
hvordan komme i gang
Hvordan komme i gang?
 • eKommune 2012 – er kommunen klar?
 • Veileder for kommunal tilknytning til helsenett – er kommunen forberedt i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren?
 • Status på meldingsutveksling – kommunikasjons-programvare på plass eller ferdig utviklet?
 • Elin-K – status på standardiserte meldinger for sektoren?

Ta kontakt med Norsk Helsenett!

tjenester via helsenettet
Tjenester via helsenettet

Norsk Helsenetts tjenester,

Eksempler:

Meldingspostkasse

Sikret e-post

Sikret internett *

Hjemmekontorløsning med

autentisering ved PKI

Adresseregister

Folkeregister

RESH

Videokonferanse

Nasjonal kryptering

Nasjonalt IKT- system for rekvirering av pasienttransport

Risikovurderinger på tjenester

Sikkerhetsoppdateringer

Brukerstøtte/kundesenter

*) inkl. tilgang til Helsebiblioteket

Norsk Helsenett har IKKE ansvar for

systemer og applikasjoner hos sluttbruker

(lokalnett, journalsystem, RIS/PACS etc.)

 • Tredjepartstjenester, eksempler:
 • ASP og fjerndrift
 • Administrative systemer
 • Innrapportering til NAV
 • Betalingsterminal og banktransaksjoner
 • Telemedisin
 • Henvisning
 • Epikrise
 • Labsvar
nhn video den nasjonale videotjenesten for helsesektoren
NHN-VideoDen nasjonale videotjenesten for helsesektoren
 • Opplæring (via Video)
 • Fri bruk av MCU (videokonferanser)
 • Trafikk-kostnader via ISDN innland
 • Brukerstøtte (for studioansvarlig)
 • Kommunikasjon med studio via Internet
 • SLA 99,5%
 • Sikret og godkjent tjeneste fra Norsk Helsenett

NHN-video leveres ende til ende uavhengig av geografiske og sektorielle grenser

Tilgang til felles adressebok for sektoren

ca 200 studio har tjenesten i bruk

sysvak via helsenettet elektroniske meldinger direkte til folkehelseinstituttet
SYSVAK via helsenettet – elektroniske meldinger direkte til Folkehelseinstituttet

8. desember 2008 planlegger Folkehelse-

instituttet å lansere nytt SYSVAK.

Alle meldinger skal sendes elektronisk, og ebXML

skal brukes.

Datatilsynet anbefaler at helseaktører og kommuner

bruker helsenettet også til dette.

nasjonal kryptering
Nasjonal kryptering
 • Løsning for nasjonale behov for kryptering under utarbeidelse
  • Teknisk og en strategisk arbeidsgruppe med medlemmer fra alle regionene og Norsk Helsenett
  • Laboratorietest i USA i mars 2008
 • Testing av teknologi er ferdig
 • Pilot starter i slutten av 2008

Runar Borge, Hemit

Ørjan Wasmuth, Norsk Helsenett

John Fredrik Ølstørn, Sykehuspartner

Jorleif Aagard, Cisco

pasienttransport
Pasienttransport
 • RHFene har overtatt ansvaret for gjennomføring av pasienttransport. Felles løft å etablere løsning
 • Løsningen driftes av Norsk Helsenett, eierskapet overtatt fra årsskiftet 07/08.
 • Rundt 100.000 elektroniske rekvisisjoner pr måned (ved årsskiftet) gjennom helsenettet
 • Alle helseforetak på bortsett fra Innlandet og Stavanger, breddes til øvrige aktørgrupper etter hvert.
 • Forventet effektivisering er beregnet til ca. 50 millioner pr år.

Systemet består av ca 60 servere

nhn tjenester eksempler
NHN-Tjenester eksempler
 • NETOP
 • NHN-Hjemmekontor
 • gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til arbeidsplassens ressurser hjemmefra, eller fra en annen ekstern lokasjon hvor det er tilgang til Internett.

NHN-Flex

 • gir tilgang til Internett og e-post
 • mulig å laste opp og ned, klippe og lime fra og til lokal PC

Internett for hele kontoretE-post til de som trenger det

status smo
Status SMO
 • Hvem er tilknyttet?
 • Hva bruker de det til?
 • Nye grupper vi er i dialog med?
 • Hvordan bestille?
 • Utfasing av Trygd-Helse postkassen
ad