Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Plan prezentacji PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś). Plan prezentacji. Baza danych OOŚ.

Download Presentation

Plan prezentacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plan prezentacji

Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś)


Plan prezentacji

Plan prezentacji


Plan prezentacji

Baza danych OOŚ

System informatyczny służący do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie:

 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,

 • ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

 • ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

 • ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

 • ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000


Plan prezentacji

Użytkownicy bazy danych OOŚ

 • GDOŚ

 • RDOŚ

 • Starostwa Powiatowe

 • Urzędy Miast

 • Urzędy Gmin

 • Pozostałe organy

 • Społeczeństwo


Plan prezentacji

Podstawy prawne


Plan prezentacji

Podstawy prawne

Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE NAD ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA, ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM

BAZY DANYCH OOŚ


Plan prezentacji

Struktura bazy danych OOŚ

Logowanie

soos.gdos.gov.pl


Plan prezentacji

Struktura bazy danych OOŚ

PrzeglądanieDostępne zarówno dla zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników


Plan prezentacji

Struktura bazy danych OOŚ

Postępowania


Plan prezentacji

Struktura bazy danych OOŚ

Raporty


Plan prezentacji

Funkcjonalności bazy danych OOŚ

Zbieranie i wykorzystywanie informacji o każdej rozpoczętej, prowadzonej i zakończonej sprawie dotyczącej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Plan prezentacji

Zalety bazy danych OOŚ

 • Uporządkowanie informacji o postepowaniach w jednym miejscu

 • Łatwy dostęp do informacji dotyczących postępowań

 • Ułatwione wyszukiwanie informacji wg różnych kryteriów

 • Wykorzystanie bazy danych w celu udostępniania informacji społeczeństwu


Plan prezentacji

Szkolenie z bazy danych OOŚ

Organizatorem szkoleń z bazy danych ooś jest firma:

CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi

Szkolenia zakończą się w listopadzie 2014 r.

http://www.szkoleniagdos.ckzeto.pl/


Plan prezentacji

Szkolenie z bazy danych OOŚ

Szkolenia są:

 • Bezpłatne

 • Jednodniowe (od 9.00 do 15.00)

 • W grupach do 20 osób

 • Przy indywidualnych stanowiskach komputerowych

 • Składające się z części teoretycznej i praktycznej


Plan prezentacji

Osoba do kontaktu

Agnieszka Karaś Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział ds. Instrumentów Wsparcia Ocen Oddziaływania na Środowisko Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel.: +48 (22) 579 21 91 fax: +48 (22) 579 21 26 e-mail: Agnieszka.Karas@gdos.gov.pl


Plan prezentacji

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login