DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

m r Branislav Bijelić, dipl. prost. planer PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE. Naučno - stručni skup “ Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja” - Zlatibor, 15.03. - 17.03. 2012. godine -. m r Branislav Bijelić, dipl. prost. planer.

Download Presentation

m r Branislav Bijelić, dipl. prost. planer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M r branislav bijeli dipl prost planer

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA

BOSNE I HERCEGOVINE

Naučno-stručni skup “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”- Zlatibor, 15.03. - 17.03. 2012. godine -

mr Branislav Bijelić, dipl. prost. planer


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

POJMOVI “GRAD” I “GRADSKO NASELJE”

U BOSNI I HERCEGOVINI

 • U naučnoj i stručnoj terminologiji Bosne i Hercegovine (BiH) pojmovi grada i gradskog naselja na domaćoj teritoriji su izjednačavani, odnosno praktično su predstavljali sinonime.

 • Pojam „grad“ je više korišćen u naučnoj literaturi (npr. specijalizovane naučne monografije i udžbenici), dok se pojam „gradsko naselje“ više upotrebljavao u statističkoj literaturi i stručnim dokumentima (npr. prostorno – planska dokumentacija).

 • U zakonskoj regulativi tadašnje Socijalističke Republike BiH ovi pojmovi su se prilično razlikovali.


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine1

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

POJMOVI “GRAD” I “GRADSKO NASELJE”

U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Pojam „grad“ je prvenstveno korišćen u zakonskoj regulativi o lokalnoj samoupravi i predstavljao je vrstu jedinice lokalne samouprave, dok je pojam „gradsko naselje“, tačnije „naselje gradskog karaktera“ u pravnoj regulativi predstavljao sjedišta jedinica lokalne samouprave.

 • Vidljivo je da je za definisanje gradskog naselja ili naselja gradskog karaktera u regulativi SR BiH korišćen jednostavni administrativni kriterijum (opštinsko ili gradsko sjedište → gradsko naselje).

 • Inače, u Zakonu o prostornom uređenju SR BiH iz 1974. godine (član 18) navedeno je da se gradovi i naselja gradskog karaktera utvrđuju prostornim planom Republike, a do donošenja prostornog plana aktom Izvršnog vijeća (što je konačno i učinjeno odlukom iz 1975. godine).


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine2

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

POJMOVI “GRAD” I “GRADSKO NASELJE”

U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Striktna primjena propisa iz 1975. godine dovela bi do izdvajanja barem 140 gradskih naselja na prostoru današnje BiH.

 • Naučnici i praktičari u odsudstvu zvaničnih pravnih formulacija moraju upotrebljavati prilagođene naučne kriterijume za definisanje statusa gradskih naselja u BiH.

 • U sadašnjem trenutku definicija gradskog naselja u Bosni i Hercegovini predstavlja kombinaciju administrativno - pravnog (iz perioda prije 1992. godine) i Macurinog demografsko – statističkog kriterijuma.

 • Na taj način se ukupan broj gradova (gradskih naselja) u BiH povećao na 114.


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine3

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine4

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

TIPOLOGIJE GRADOVA (GRADSKIH NASELJA) U BOSNI I HERCEGOVINI

 • U okviru projekta „SECIT“ (The State of European Cities in Transition), u okviru poglavlja 4 koje se odnosi na Južni subregion, rađen je izvještaj o stanju gradova Bosne i Hercegovine.

 • U sklopu ovog izvještaja značajno mjesto ima kategorizacija gradova prema rangu u mreži naselja. Ova tipologija gradova BiH je jednostavna, što se vidi iz činjenice da su izdvojene 4 kategorije gradova.


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine5

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Tabela 1: Kategorizacija gradova BiH prema rangu u mreži naselja


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine6

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

TIPOLOGIJE GRADOVA (GRADSKIH NASELJA) U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Zanimljivu tipologiju, upotrebljavanu u sklopu projekta „SECIT“, predstavlja tipologija urbane konkurentnosti (razvijena prilikom jednog ranijeg naučnog istraživanja evropskih gradova).

 • Za gradove/gradska naselja BiH ona je u izvjesnoj mjeri prilagođena i okvirnog je karaktera (korišćeni su generalnokvalitativni kriterijumi za izdvajanje).

 • Tabela 2: Tipologija urbane konkurentnosti gradova BiH


Definicija i tipologije gradskih naselja bosne i hercegovine7

DEFINICIJA I TIPOLOGIJE GRADSKIH NASELJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKLJUČAK

 • Postojeći problem sa izdvajanjem gradskih naselja na teritoriji Bosne i Hercegovine morao bi se riješiti u najskorije vrijeme, prvenstveno zbog nastupajućeg popisa stanovništva 2013. godine.

 • Zbog toga je neophodno izvršiti zakonsko regulisanje statusa gradova/gradskih naselja kojim će se legalizovati status sadašnjih faktičkih 114 gradova u BiH.

 • U okviru projekta "SECIT" korišćene su pretežno jednostavne tipologije gradova (gradskih naselja), dok je za jedinu složenu tipologiju ostavljena mogućnost upotrebe generalno kvalitativnih kriterijuma, što je zajedno sa ostalim omogućilo uspješnu izradu izvještaja o stanju gradovaBiH.


Hvala na pa nji

HVALA NA PAŽNJI


 • Login