ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011. Bestyrelsens ansvar og pligter Andelsboligforeninger. Bestyrelsens ansvar og pligter. PROGRAM Velkomst F oreningsbestyrelsens arbejde v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

Bestyrelsens ansvar og pligter

Andelsboligforeninger

bestyrelsens ansvar og pligter

Bestyrelsens ansvar og pligter

PROGRAM

Velkomst

Foreningsbestyrelsens arbejde

v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

Nyheder

Let traktement

slide3

Andelsboligforeningen

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientering

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator

slide4

Foreningsbestyrelsens arbejde - dagsorden

 • Bestyrelsen: Valg og konstituering
 • Bestyrelsens ansvarsområder
 • Bestyrelsesmøderne
 • Protokollat
 • Særlige udvalg
 • Bestyrelsens ansvar
 • Habilitet

Gå-hjem-møde

slide5

Bestyrelsen: Valg og konstituering

 • Vælges af generalforsamlingen
 • Kan afsættes af generalforsamlingen (mistillidsvotum)
 • Særskilt valg af formand
 • Konstituering
  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
 • Suppleant (afgang/længerevarende forfald)
slide6

Bestyrelsens ansvarsområder

Standardvedtægten § 27:

Det er bestyrelsens opgave, at varetage ”den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger”:

 • ”Generalforsamlingens fuldmægtig”
 • Drift og vedligehold
 • Indkøb - aftaler med leverandører
 • Husordensager
 • Økonomi/budget
 • Ejendomsfunktionærer
 • Generalforsamlingsbeslutninger
 • ”Administratoropgaver”

Gå-hjem-møde

slide7

Bestyrelsesmødet

Forretningsorden/generelt:

 • Indkaldelse i god tid
 • Dagsorden - kan offentliggøres
 • Forslag fra ejere

Afstemningsregler

 • Quorum
 • HR: Simpelt flertal =) simpelt flertal
 • U1: Vedtægten: ”Formandens stemme udslagsgivende”
 • U2: Vedtægten forholder sig ikke til afstemningsreglerne =) Formandens stemme udslagsgivende, jf. normalvedtægten § 9
 • Forslag bortfalder ved stemmelighed

Protokollat og habilitet =)

Gå-hjem-møde

slide8

Protokollat - indhold

 • Tid og sted
 • Hvem var til stede
 • Beslutningsdygtighed
 • Dagsorden
 • Resumé af de enkelte sager
 • Beslutninger
 • Hvem laver hvad
 • Tidshorisont
 • Medlemmernes bemærkninger
 • Afslutningstidspunkt
 • Underskrift af protokollat

Gå-hjem-møde

kan neds ttes af generalforsamlingen
Kan nedsættes af generalforsamlingen

Særlige udvalg

Regler for arbejdet

Kommissorium

Reference

Ej prokura

Tidshorisont

Nedsættes af bestyrelsen

Gå-hjem-møde

slide10

Bestyrelsens ansvar

 • Strafansvar
 • Erstatningsansvar
  • Tab
  • Sammenhæng og påregnelighed
  • Fejl eller forsømmelighed
   • Forsæt
   • Uagtsomhed (simpel/grov)
   • Hændelig
  • Generelt:
   • OK: Saglige/rimelige beslutninger truffet på et ordentligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag som en ”fornuftig generalist”
   • Ej OK: Negligering af bestyrelsesarbejde, plejning af særinteresser, overhøre ”blinkende advarselslamper”
 • Ansvarsfrihedsgrunde
 • Decharge
 • Forsikring

Gå-hjem-møde

slide11

Standardvedtægten § 29:

”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have SÆRINTERESSER i sagens afgørelse”.

Habilitet

Gå-hjem-møde

Gå-hjem-møde

slide12

Habilitet

”Lignende tilknytning”:

 • Familie
 • Ægtefælle og dennes familie
 • ”Sambo” og dennes familie
 • Andre, som har en lignende tilknytning:
  • Venner
  • Bekendte
  • Kolleger

Gå-hjem-møde

slide13

”Afgørende er, hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

Ole Hasselbalch i Foreningsret

Habilitet

Gå-hjem-møde

slide14

Foreningen – demokrati i fuld fart

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientring

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator

slide15

Opdatering

Gå-hjem-møde

slide16

Gå-hjem-møde

Tak for i dag

Gå-hjem-møde

ad