Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011. Bestyrelsens ansvar og pligter Andelsboligforeninger. Bestyrelsens ansvar og pligter. PROGRAM Velkomst F oreningsbestyrelsens arbejde v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

Download Presentation

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

Bestyrelsens ansvar og pligter

Andelsboligforeninger


Bestyrelsens ansvar og pligter

PROGRAM

Velkomst

Foreningsbestyrelsens arbejde

v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

Nyheder

Let traktement


Andelsboligforeningen

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientering

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator


Foreningsbestyrelsens arbejde - dagsorden

 • Bestyrelsen: Valg og konstituering

 • Bestyrelsens ansvarsområder

 • Bestyrelsesmøderne

 • Protokollat

 • Særlige udvalg

 • Bestyrelsens ansvar

 • Habilitet

Gå-hjem-møde


Bestyrelsen: Valg og konstituering

 • Vælges af generalforsamlingen

 • Kan afsættes af generalforsamlingen (mistillidsvotum)

 • Særskilt valg af formand

 • Konstituering

  • Formand

  • Næstformand

  • Kasserer

  • Sekretær

 • Suppleant (afgang/længerevarende forfald)


Bestyrelsens ansvarsområder

Standardvedtægten § 27:

Det er bestyrelsens opgave, at varetage ”den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger”:

 • ”Generalforsamlingens fuldmægtig”

 • Drift og vedligehold

 • Indkøb - aftaler med leverandører

 • Husordensager

 • Økonomi/budget

 • Ejendomsfunktionærer

 • Generalforsamlingsbeslutninger

 • ”Administratoropgaver”

Gå-hjem-møde


Bestyrelsesmødet

Forretningsorden/generelt:

 • Indkaldelse i god tid

 • Dagsorden - kan offentliggøres

 • Forslag fra ejere

  Afstemningsregler

 • Quorum

 • HR: Simpelt flertal =) simpelt flertal

 • U1: Vedtægten: ”Formandens stemme udslagsgivende”

 • U2: Vedtægten forholder sig ikke til afstemningsreglerne =) Formandens stemme udslagsgivende, jf. normalvedtægten § 9

 • Forslag bortfalder ved stemmelighed

  Protokollat og habilitet =)

Gå-hjem-møde


Protokollat - indhold

 • Tid og sted

 • Hvem var til stede

 • Beslutningsdygtighed

 • Dagsorden

 • Resumé af de enkelte sager

 • Beslutninger

 • Hvem laver hvad

 • Tidshorisont

 • Medlemmernes bemærkninger

 • Afslutningstidspunkt

 • Underskrift af protokollat

Gå-hjem-møde


Kan nedsættes af generalforsamlingen

Særlige udvalg

Regler for arbejdet

Kommissorium

Reference

Ej prokura

Tidshorisont

Nedsættes af bestyrelsen

Gå-hjem-møde


Bestyrelsens ansvar

 • Strafansvar

 • Erstatningsansvar

  • Tab

  • Sammenhæng og påregnelighed

  • Fejl eller forsømmelighed

   • Forsæt

   • Uagtsomhed (simpel/grov)

   • Hændelig

  • Generelt:

   • OK: Saglige/rimelige beslutninger truffet på et ordentligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag som en ”fornuftig generalist”

   • Ej OK: Negligering af bestyrelsesarbejde, plejning af særinteresser, overhøre ”blinkende advarselslamper”

 • Ansvarsfrihedsgrunde

 • Decharge

 • Forsikring

Gå-hjem-møde


Standardvedtægten § 29:

”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have SÆRINTERESSER i sagens afgørelse”.

Habilitet

Gå-hjem-møde

Gå-hjem-møde


Habilitet

”Lignende tilknytning”:

 • Familie

 • Ægtefælle og dennes familie

 • ”Sambo” og dennes familie

 • Andre, som har en lignende tilknytning:

  • Venner

  • Bekendte

  • Kolleger

Gå-hjem-møde


”Afgørende er, hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

Ole Hasselbalch i Foreningsret

Habilitet

Gå-hjem-møde


Foreningen – demokrati i fuld fart

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientring

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator


Opdatering

Gå-hjem-møde


Gå-hjem-møde

Tak for i dag

Gå-hjem-møde


 • Login