slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Компютърни числа

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Компютърни числа - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Компютърни числа. 1. Непозиционни системи. Стойността на цифрата не зависи от нейното място в записването на числото.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Компютърни числа' - yelena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1. Непозиционни системи
 • Стойността на цифрата не зависи от нейното място в записването на числото.
 • Гръцката бройна система, използвана главно за практически задачи, е десетична система с групиране по петици. Степените на 10 се означават с началните букви на съответните гръцки думи, като единиците се посочват с чертички, а групирането в петици се означава с буквата Γ пред числото. Например: ΓΔ = 50, ΓH = 500, ΓX = 5000, ΓM = 50 000.
 • Милетската бройна система е била предназначена за научни пресмятания и за означаване на цифрите са използвани 24 гръцки и 3 еврейски букви.
 • В римската бройна система използваните цифри са М(1000), D(500), C(100), L(50), X(10), V(5), I(1).
2 1 99
2. Числата от 1 до 99 с римски цифри

Числата от 1 до 100 с римски цифри

slide5
4. Примери:
 • XVI = 10 + 5 + 1 = 16
 • XIV = 10 - 1 + 5 = 14 (тъй като I е по-малко от V)
 • DIX = 500 - 1 + 10 = 509 (тъй като I е по-малко от X)
 • DCLXVI = 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 666
 • DCCCLXXXVIII = 888
 • MDXV = 1515
 • MCMLXXV = 1000 + 1000- 100 + 50 + 10 + 10 + 5 = 1975
 • MCMXCIX = 1000 - 100 + 1000 - 10 + 100 - 1 + 10 = 1999 (кратки изписвания като MIM или IMM не отговарят на правилата)
 • MMII = 2002
 • MMMCMXCIX = 1000 + 1000 + 1000 - 100 + 1000 - 10 + 100 - 1 + 10 = 3999
slide6
5. Позиционни системи
 • Позиционна бройна система е тази, при която стойността на всяка цифра се определя от нейното място в записването на числото.
 • Теорема 1:

Всяко естествено число N може да се представи по единствен начин във вида:

N=akpk+ak-1pk-1+ak-2pk-2+…+akp+ak+1 , където а1,а2,..., аn,аn+1 са наричат цифри на системата при основа p и 0≤ ai<p, за i=0,1,2,…,k.

slide7
6. Примери за позиционни бройни системи
 • Двоична бройна система;

.

.

 • Десетична бройна система;

.

.

 • Шестнадесетична бройна система.
slide8
7. Таблица на различни бройни системи
 • Попълнете останалите полета сами!
slide9
8. Преобразуване от двоична в десетична бройна система
 • Използваме теорема 1.
 • Пример: преобразувайте числото 1001010(2)=?(10)

1001010(2)= 1.26+0.25+0.24+1.23+0.22+1.21+0.20 =64+0+0+8+0+2+0=74

slide10
9. Преобразуване от десетична в двоична бройна система
 • Пример: преобразувайте числото 75(10)=?(2)

74:2=37 (остатък 0)

37:2=18 (остатък 1)

18:2=9 (остатък 0)

9:2=4 (остатък 1)

4:2=2 (остатък 0)

2:2=1 (остатък 0)

 • Записва се отзад- напред 75(10)=1001010(2)
slide11
10. Операции с двоични числа
 • Събиране
 • Умножение
slide12

y

(xvy)v¬(x^y)

s

x

x

¬(x^y)

x

x^y

pr

y

y

11. Двоичен суматор
 • Нека s e сбора на цифрите x и y:
  • s=0+1=1+0=1; s=0+0=1+1=0
  • s=xy (изключващо “или”)
 • Нека pr e преноса:
  • pr=0+0=0+1=1+0=0; pr=1+1=1
  • pr=x^y (конюнкция)
 • Функционална схема на полусуматор:
ad