Http://schoolacademy.telerik.com
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 86

Тренировъчен тест по информационни технологии PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

http://schoolacademy.telerik.com. Тренировъчен тест по информационни технологии. Подготовка за ИТ олимпиадата. НОИТ – ИТ тест. [ Име Фамилия ]. Telerik Corp. www.telerik.com. Компютърни системи. Хардуерни въпроси. Компютърни системи – конспект. Компютърни системи (хардуер)

Download Presentation

Тренировъчен тест по информационни технологии

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


http://schoolacademy.telerik.com

Тренировъчен тест по информационни технологии

Подготовка за ИТ олимпиадата

НОИТ – ИТ тест

[Име Фамилия]

Telerik Corp.

www.telerik.com


Компютърни системи

Хардуерни въпроси


Компютърни системи – конспект

 • Компютърни системи (хардуер)

  • Основни компоненти: процесор, дънна платка, шини, памет, периферни устройства

  • Запомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …), видеокарта, звукова карта, мрежова карта

  • Основни принципи на работа, особености, характеристики, взаимодействие

 • Входно-изходни интерфейси и стандарти

  • Серийнии паралелни интерфейси, PCI, ATA, SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire

 • Настолни, лаптопи, таблети, телефони


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Софтуерни системи

Компютърен софтуер


Софтуер – конспект

 • Компютърни програми (софтуер)

  • Същност, функции, класифициране

  • Създаване, начини на използване (инсталиране, стартиране, деинсталиране)

  • Фокусът е най-вече върху Windows

  • Системен и приложен софтуер, firmware, cloud computing

  • Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери и приложен софтуер

  • Езици за програмиране, компилатори, интерпретатори, среди за разработка


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Работа с компютърни системи и програми

Инсталиране, използване, поддръжка, …


Работа със софтуер – конспект

 • Работа с компютърни системи и програми

  • Правила, пускане и спиране, тестване

  • Поддържане, диагностика, откриване и поправяне на проблеми

 • Злонамерен софтуер

  • Компютърни вируси и антивирусен софтуер

 • Диагностика на хардуера

 • Работа с Windows Task Manager, Windows Registry, Windows Event Log


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Пренос на данни и бройни системи

Канали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи


Пренос на данни ибройни системи – конспект

 • Средства на ИТ за пренос на данни:

  • Подходи и методи, физически среди за пренос, характеристики, предимства и недостатъци

  • Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел, конектори, безжичен пренос

 • Единици за измерване на информация

  • Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...

 • Бройни системи

  • Пресмятания в различни бройни системи


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Операционни системи

Архитектура, процеси, потребители, потребителски интерфейс, файлови системи


Операционни системи – конспект

 • Операционни системи (ОС)

  • Понятия, основни функции и задачи, видове

   • Ядро, обвивка, драйвери, процеси, многозадачност, потребители

  • Потребителски интерфейс – конзолен и графичен интерфейс

   • Графичен интерфейс (GUI)– понятия, основни обекти, операции, организация, настройки

  • Файлова система –видове, организация, обекти и действия с тях

  • Windows, Linux и други ОС


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Софтуерно инженерство

Анализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, …


Софтуерно инженерство – конспект

 • Софтуерно инженерство

  • Фази от изпълнението на проект – анализ, моделиране, имплементация, QA (тестване), документиране, внедряване, съпровождане

  • Методи за моделиране на софтуер и UML

  • Планиране и управление на проекти

  • Инструменти за разработка, работа в екип, сорс контрол системи, инструменти за тестване, непрекъсната интеграция

  • Процеси за разработка на софтуер, гъвкави методологии (agile development)


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Компресиране на данни

Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране


Компресия на данни – конспект

 • Компресиране и декомпресиране на данни

  • Кодиране без и със загуба, компресия на текст и мултимедия, аудио и видео

  • Алгоритми: линейно предсказване, Шенън-Фано, Хъфман, аритметично кодиране, речниково кодиране, LZ-77, LZW, JPEG кодиране

  • Кодиране на аудио и видео: JPEG и MPEG

  • Архивиращи програми: WinZIP, WinRAR, 7-Zip

  • Архивни файлови формати: zip, rar,7z, gz, tar, tar.gz, bz2, iso, cab

  • Саморазархивиращи се архиви


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Текстообработка

Работа с текстотобработващ софтуер, файлови формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …


Текстообработка – конспект

 • Компютърна обработка на текстове

  • Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тях

  • Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти – Unicode, Windows-1251, ASCII, ...

  • Tекстово оформление, абзаци,шрифтове, подравняване, стилове, изображения, фигури, символи, таблици, тесктови полета

  • Оформяне на страници и секции, формат, рамка, фон, номериране, съдържание

  • MS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Компютърна графика

Растерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами


Компютърна графика – конспект

 • Компютърна графика

  • Векторна и растерна графика

  • Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на цвета, 16-битови цветове, цветови канали

  • Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF, EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиранемежду тях

  • Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива, правоъгълник, текст), запълване, текстури, градиент, прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефекти

  • Графични редактори: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, анимация, компютърно изкуство


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Бази от данни

Модели на данните, таблици, релации, SQL


Бази от данни – конспект

 • RDBMS системии релационни бази от данни

  • Таблици, релации, първичен ключ, външен ключ, обекти в базите от данни

  • Моделиране на бази данни, типове данни, E/R диаграми, инструменти за моделиране

 • Език SQL

  • SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, ...

 • Работа с MS Access, SQL Server и MySQL


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Информационни системи

ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектури


Информационнисистеми – конспект

 • Информационни системи (ИС)

  • Основни функции и задачи

  • Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...

  • Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в създаването и използването

 • Системни архитектури

  • Двуслойна (клиент/сървър), трислойна, многослойна, разпределена, peer-to-peer

  • Облачни технологии (cloud computing)


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Сигурност и защита на информацията

Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификати


Сигурност и защита на информацията – конспект

 • Криптография

  • Симетрични криптографски алгоритми

   • 3DES, AES, RC4, IDEA, ...

  • Aсиметрични криптографски алгоритми(с публичен и частен ключ)

   • RSA, DSA, ECDSA

  • Криптографски хеширащи алгоритми

   • SHA-1, MD5, SHA-256

  • Електронен (цифров) подпис


Сигурност и защита на информацията – конспект (2)

 • Инфраструктура на публичния ключ (PKI)

  • Доставчик на удостоверителни услуги, цифров сертификат, X.509, PGP, смарт карта

  • Соверен сертификат, сертификационна верига, саморъчно подписан сертификат, анулиран сертификат

 • Протоколи TLS, SSL, S/MIME

 • Уязвимости в софтуера и мрежите

  • Мрежова сигурност, уязвимости (exploits), социално инженерство, криптоанализ


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Презентационни системи

Софтуер за презентации, изготвяне на презентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видео


Презентационнисистеми –конспект

 • Презентиране чрез средствата на ИТ

  • Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти, бележки, цветова схема, шаблони

  • Дизайн на презентации: използване на цветове, текст, изображения, звук, анимация и видео

 • Софтуер за презентации

  • MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google Docs

 • Презентационни умения и изнасяне на презентации


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Мултимедия

Софтуер за създаване / обработка на мултимедия: звук, видео, файлови формати


Мултимедия – конспект

 • Софтуер за създаване на мултимедийни продукти – анимация, музика, филми

  • Създаване на анимация и филми: вмъкване и обработка на изображения, звук, текст

  • Мултимедийни файлови формати, кодеци и конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA, MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)

  • Компресия на мултимедийни файлове

  • Софтуер за възпроизвеждане на мултимедия

  • Софтуер за създаване и редактиране на музика и филми: Windows Movie Maker, Adobe Premiere


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Компютърни мрежи

OSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване


Компютърни мрежи – конспект

 • Архитектура на OSI модела

  • Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS

 • Локални мрежи

  • Видове, топология, хардуерникомпоненти, стандарти IEEE 802.x

  • Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежи

 • Глобални мрежи

  • Начини на свързване, адреси, основни услуги


Компютърни мрежи –конспект (2)

 • Мрежови компоненти

  • Мрежов адаптер, мрежов интерфейс, концентратор, комутатор, маршрутизатор

 • TCP/IP базирани мрежи

  • IP адресация, мрежова маска, подмрежи

 • Мобилни мрежи и протоколи

  • GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX

 • Мрежови потребители и достъп до ресурси


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Устройство на Интернет

Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …


Устройство наИнтернет – конспект

 • Интернет

  • Технически и технологичниаспекти,клиент-сървър архитектура

 • Интернет услуги и протоколи

  • HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH

 • Достъп до Интернет

  • Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G

 • Адреси и домейни в Интернет

  • IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни


Устройство наИнтернет – конспект (2)

 • Хостинг на Интернет услуги

  • Виртуални сървъри (VPS), наети сървъри, колокация на сървър, облачен хостинг

  • Центрове за данни

 • Виртуални мрежи и VPN

  • VPN технологии и протоколи: IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN, SSL и SSH тунели

 • Отдалечен достъп и администрация

  • VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Електронна комуникация

E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, социални мрежи,форуми, …


Електронна комуникация – конспект

 • Електронна поща

  • Инфраструктура и протоколи: SMTP, POP3, IMAP

  • E-mail клиенти и уеб базирани интерфейси

 • Разговори в реално време (chat)

  • IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …

 • Социални мрежи:

  • Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

 • Peer-to-Peer (P2P) мрежи

  • Торенти, торенттракери, eDonkey, Kad Network

 • Мобилна комуникация: SMS, MMS, …


Въпрос


Отговор

 • Информация:


World Wide Web (WWW)

Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …


World Wide Web – конспект

 • Глобална информационна система World Wide Web (WWW)

  • Същност, устройство и функциониране на WWW

  • Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI

  • Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies

  • Хиперлинк технология (Интернет препратки)

  • Уеб страница – същност, предназначение, URL адрес и елементи на URL адресите

 • Хостинг на уеб сайтове

 • Работа с уеб сървъри Apache и IIS


Въпрос


Отговор

 • Информация:


Уеб дизайн, HTML, CSS

Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …


Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS – конспект

 • Проектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайтове с HTML и CSS

  • Вмъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки)

  • Заглавия, параграфи, шрифтове, цветове

  • Таблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, HTML5

  • Език за стилизиране на уеб сайтовеCSS, селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания, CSS3


Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS – конспект (2)

 • Характеристики на страница

  • Фон, цвят, изображения, подравняване, заглавиe, кодировка, meta тагове

 • Подравняване на съдържаниетов уеб страница (layout)

 • Рязане на сайтове

  • Превръщане на уеб дизайн към уеб сайт

 • Системи за управление на съдържание (CMS)

 • Рамки (frames) и навигация в рамки


 • Въпрос


  Отговор

  • Информация:


  Скриптови езиции JavaScript

  Разработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти, манипулация на DOMдървото


  Скриптови езици заИнтернет – конспект

  • JavaScript, Perl, VBScript

  • Основи на JavaScript

   • Типове данни, променливи, операции и изрази, условен оператор, цикли, функции

   • Асоциативни масиви, класове и обекти

   • Date, Math, document, window, navigator

   • Обектен модел DOM и манипулация с JavaScript, обработка на събития

   • Библиотека jQuery, използване наAJAX заявки, REST услуги и JSON


  Въпрос


  Отговор

  • Информация:


  Тренировъчен тест по ИТ

  ?

  Въпроси?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  http://schoolacademy.telerik.com


 • Login