Python objekti razredi
Download
1 / 22

Python - objekti, razredi ... - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Python - objekti, razredi . Od kje in zakaj. Moj prvi razred. Razredi za uporabo znotraj nekega programa "lokalni" razredi Kot prej class MojRazred : def __init__(self, sporočilo ) : self.vsebina = sporočilo def izpiši (self) : print( self.vsebina )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Python - objekti, razredi ...' - yehudi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Python objekti razredi

Python - objekti, razredi ...

Od kje in zakaj


Moj prvi razred
Moj prvi razred

 • Razredi za uporabo znotraj nekega programa

  • "lokalni" razredi

  • Kot prej

   class MojRazred :

   def __init__(self, sporočilo) :

   self.vsebina = sporočilo

   def izpiši(self) :

   print(self.vsebina)

   # s tem smodefiniralinovrazredMojrazred

   # uporaba

   objektMojR = MojRazred("Objektnoprogramiranjen v vsakoslovensko vas!")

   objektMojR.izpiši()


Knji nice razredov
"Knjižnice razredov"

class MojRazred :

def __init__(self, sporočilo) :

self.vsebina = sporočilo

def izpiši(self) :

print(self.vsebina)

 • Datoteka knjiznicaRaz.py


In uporaba
In uporaba

importknjiznicaRaz

objektMojR = knjiznicaRaz.MojRazred("Objektno " +

"programiranje v vsako slovensko vas!")

objektMojR.izpiši()


Seveda je v knji nici lahko ve razredov
Seveda je v knjižnici lahko več razredov

class Ulomek :

def __init__(self, st, im) :

self.stevec = st

self.imenovalec = im

def __add__(self, ulP) :

novŠtevec = self.stevec + ulP.stevec

novImenovalec = self.imenovalec + ulP.imenovalec

return Ulomek(novŠtevec, novImenovalec)

def izpis(self) :

print(str(self.stevec) + " / " + str(self.imenovalec), end='')

# =====================================

classMojRazred :

def __init__(self, sporočilo) :

self.vsebina = sporočilo

def izpiši(self) :

print(self.vsebina)


In uporabljamo lahko le tiste ki jih potrebujemo
In uporabljamo lahko le tiste, ki jih potrebujemo

import knjiznicaRaz

# vnospodatkov

beri = input("Števeculomka: ")

stevec = int(beri)

beri = input("Imenovaleculomka: ")

imenovalec = int(beri)

mojUl = knjiznicaRaz.Ulomek(stevec, imenovalec)

# izpis

print("Ulomek je: ", end='')

mojUl.izpis()

print()

# "delo"

polovica = knjiznicaRaz.Ulomek(1, 2)

mojUl = mojUl + polovica

# izpis

print("Spremenjeniulomek je: ", end='')

mojUl.izpis()

print()

6


Zdru evanje podatkov
Združevanje podatkov

 • Denimo, da pišemo program, ki bo pomagal upravljati farmo zajcev

 • Za vsakega zajca poznamo:

  • serijsko številko

  • spol

  • težo

 • Kako doseči, da se podatki “držijo” skupaj

  • Sestavimo razred Zajec

  • Opis podatkov, ki sestavljajo poljubnega zajca


Razred zajec
Razred Zajec

class Zajec :

def __init__(self) :

self.serijska = 'Je še ni'

self.spol = True

self.masa = 1

 • S tem imamo napisan opis, kako je določen poljuben zajec

  • Načrt, kakšni so zajci

  • Ni to konkreten zajec

 • Ni namenjeno poganjanju kot program


Uporaba razreda zajec
Uporaba razreda Zajec

 • Program, kjer delamo z zajci:

 • importMojiRazredi # "ena druga knjižnica"

 • Če v programu potrebujemo konkretnega zajca, ga “ustvarimo” z

  • MojiRazredi.Zajec()

  • Ustvaril se je konkreten zajec po navodilih za razred Zajec (ta zajec ima torej tri podatke / lastnosti / komponente)

  • Metoda je vrnila naslov, kje ta konkretni zajec je

  • rjavko = MojiRazredi.Zajec()

   • V spremenljivki rjavko je naslov, kje je novo ustvarjeni zajec (objekt)


Dostop do podatkov v objektu
Dostop do podatkov v objektu

 • rjavko.spol = True

 • rjavko.serijska = 'BRGH_17_A'

 • rjavko.masa = 3.2

z1 = MojRazred.Zajec()

z1.serijska = '1238-12-0'

z1.spol = False

z1.masa = 0.12

z1.masa = z1.masa + 0.3

print('Zajec ima ser. št.:' + z1.serijska)


Razred shramba podatkov
Razred – shramba podatkov

class Ulomek :

def__init__(self) : # privzete vrednosti

self.stevec = 1self.imenovalec = 2

 • Kaj sedaj?

  • Uporabljamo v drugih programih (razredih)

  • x = MojaKnjižnica.Ulomek()

 • Kako “napolniti” stevec in imenovalec?

  • x.stevecinx.imenovalecsta običajni spremenljivki!

  • x.stevec = 1

  • x.imenovalec = x.stevec + 1


Povzetek
Povzetek

 • Definicija razreda

  • Običajno v knjižnici!

   class ImeRazreda:

   def__init__(self) : # začetno stanje

   self.lastnost1 = <začetnaVrednost>

   self.lastnost2 = <začetnaVrednost>

   ...

   self.lastnostn = <začetnaVrednost>


Povzetek1
Povzetek

 • Uporaba razreda

  • Če potrebujemo primerek razreda

  • ImeKnj.ImeRazreda()

  • Ustvari prostor in pove, kje ta prostor je

   • Naslov prostora shranimo v neko spremenljivko (tipa ImeRazreda), denimo mojaSpTipaImeRazreda

  • Dostop do prostorov za hranjenje

   • Operator .

   • imeObjekta.elementi

    • imeObjekta.imeLastnosti

     • mojaSpTipaImeRazreda.starost


Konstruktor
Konstruktor

 • __ init __

 • Ob tvorbi objekta nastavimo začetno stanje spremenljivk

  • in morda opravimo še kaj – o tem kasneje

 • Tej funkciji (metodi) rečemo konstruktor

 • Izvede se ko ustvarimo primerek razreda

 • ImeKnj.ImeRazreda()


Razred zajec1
Razred Zajec

class Zajec :

def __init__(self) :

self.serijska = 'Je še ni'

self.spol = True

self.masa = 1

 • Zajca “ustvarimo” z ImeKnj.Zajec()

  • Ustvaril se je konkreten zajec po navodilih iz konstruktorja Zajec() (ta zajec ima torej tri podatke z vrednostmi, kot je predpisano v konstruktorju)

  • Kaj je self?


self

 • self

 • Pomeni objekt, ki ga "obdelujemo"

 • V konstruktorju – objekt, ki ga ustvarjamo

 • self.spol

  • Lastnost/komponenta spol objekta, ki se ustvarja

 • rjavko = ImeKnj.Zajec()

 • belko = ImeKnj.Zajec()

 • Pri prvem klicu se je v konstruktorju self nanašal na rjavko, pri drugem na belko.


Self v ostalih metodah
self v ostalih metodah

 • Kasneje – pisali bomo metode, ki se bodo uporabljale nad razredi

 • Kako se v metodah razreda sklicati na ta objekt (objekt, nad katerim je izvajana metoda)?

 • Razred MojRazred in v njem komponenta starost. Napišimo metodo MetodaNeka(), ki izpiše starost objekta, nad katerim izvajamo metodo.

 • Klici bodo npr.: objA.MetodaNeka(), objC.MetodaNeka()

 • Kako v postopku za MetodaNeka povedati, da gre

  • Prvič za objekt z imenom objA

  • drugič za objekt z imenom objC


Self v ostalih metodah1
self v ostalih metodah

 • Kako povedati, da naj se ob klicu objA.MetodaNeka() uporabi starost objekta objA, ob klicu objC.MetodaNeka() pa starost objekta objC?

  • print("Starost je: " + str(??.starost))

 • Ob prvem klicu je ??objA, ob drugem paobjC. To "zamenjavo" dosežemo z self. V metodi MetodaNeka kot prvi parameter napišemo self in v telesu metode

  • print("Starost je: " + self.starost)

 • Ob prvem klicuselfpomeniobjA, ob drugem paobjC.


Metode funkcije
Metode / funkcije

 • Metode so funkcije, ki so "pridružene" objektom

 • Klic:

  • imeObjekta.imeMetode(... parametri ...)

 • Klic funkcije

  • imeFunkcije(... Parametri ...)

 • Za klicanje metode potrebujemo objekt ustreznega tipa

 • Metode so definirane v razredih

 • Prvi parameter metod je self

  • Lahko bi napisali tudi jaz (ali kaj drugega)

  • A "dogovor" je, da tega ne počnemo

   • Zmedeni drugi uporabniki


Ve konstruktorjev
Več konstruktorjev

 • Uporabniki bi poleg privzetega zajca, radi še možnost, da bi takoj, ko zajca naredijo, temu določili še serijsko številko. Radi bi torej konstruktor

  • Zajec(serijskaSt)

 • Včasih pa so zajci "nestandardni“

  • Zajec(serijskaSt, spol, teza)

 • Potrebujemo več načinov nastavljanja začetnega stanja objekta

 • Več konstruktorjev:

  • Več metod z enakim imenom

  • Je to možno?


 • Na eloma to v pythonu ne gre
  Načeloma to v Pythonu ne gre

  • Lahko pa uporabljamo parametre s privzetimi vrednostmi

  • Isto tehniko lahko uporabimo tudi pri funkcijah in ostalih metodah

  • def nekaj(x, y = 7, z = 12) : ...

  • Funkcijo lahko kličemo:

   • nekaj(3)

    • x dobi vrednost 3, y 7 in z 12

   • nekaj(3, 5)

    • x dobi vrednost 3, y 5 in z 12

   • nekaj(3, 5, 9)

    • x dobi vrednost 3, y 5 in z 9

  • Lahko pa tudi

   • nekaj(x = 3)

    • x dobi vrednost 3, y 7 in z 12

   • nekaj(3, Z = 5)

    • x dobi vrednost 3, y 7 in z 5

   • nekaj(y = 3, x = 5, z = 9)

    • x dobi vrednost 5, y 3 in z 9

  • Ali pa še malo bolj "čaramo" (raje ne ;-) )


  Konstruktorji razreda zajec
  Konstruktorji razreda Zajec

  class Zajec :

  def __init__(self, serijska='Je še ni', samec = True, teža = 1) :

  self.serijska = serijska

  self.spol = samec

  self.masa = teža

  Enkrat serijska pomeni lastnost, drugič je parameter metode!


  ad