Sverige – Finland Svenska kyrkan - En flerspråkig kyrka… - PowerPoint PPT Presentation

Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka
Download
1 / 31

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sverige – Finland Svenska kyrkan - En flerspråkig kyrka…. Kommunikationskanaler. Kommunikation och information. Hur ofta medlemmarna tar del av…. Fråga: Hur ofta tar du del av… ? Bas: Medlemmar, 699 IP Viktade resultat. Medlemmar inte bättre än svenskar i övrigt på att gå på gudstjänster.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sverige – Finland Svenska kyrkan - En flerspråkig kyrka…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

Sverige – FinlandSvenska kyrkan - En flerspråkig kyrka…


Kommunikation och information

Kommunikationskanaler

Kommunikation och information


Hur ofta medlemmarna tar del av

Hur ofta medlemmarna tar del av…

Fråga: Hur ofta tar du del av… ? Bas: Medlemmar, 699 IP Viktade resultat

Medlemmar inte bättre än svenskar i övrigt på att gå på gudstjänster.


Hur man s ker information

Hur man söker information

Fråga: Vilket/vilka av nedanstående alternativ har du använt, då du själv aktivt sökt information om Svenska kyrkan det senaste året? Bas: Alla respondenter, 1000 IP Viktade resultat

Församlingsblad och hemsida används som främsta sökvägar efter personliga kontakter


Vad man s kt information om

Vad man sökt information om

Fråga: Av vilka skäl har du sökt information om Svenska kyrkan det senaste året?

Bas: Alla respondenter, 1000 IP. Frågan har ställts till dem som har sökt information under året. Viktade resultat


L sv rdesunders kning av f rsamlingstidningar

Läsvärdesundersökning av församlingstidningar

Spira (Umeå)

6 nummer/år

utgivningsdatum 14 april 2011

Kyrkporten (Sollentuna)

6 nummer/år

utgivningsdatum 3 mars 2011

Trovärdigt (Växjö)

varannan vecka

utgivningsdatum 24 mars 2011

AMOS (Helsingborg)

6 nummer/år

utgivningsdatum 14 april 2011

OM livet i församlingen (Kumla) *

4 nummer/år

utgivningsdatum 31 mars 2011

* Detta är det andra numret av tidningen med det namnet


Vem l ser respondentprofil

Bas: Alla läsare 1000 IP

Vem läser? – Respondentprofil

De allra flesta läsare är medlemmar i Svenska kyrkan

Mycket få unga (<= 45)

Två tredjedelar är kvinnor

Hälften är pensionärer


Kontakt med svenska kyrkan under ret

Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med Svenska kyrkan det senaste året? [Flervalsfråga]

Bas: Alla läsare, 1000 ip

Kontakt med Svenska kyrkan under året


V rdering av tidningarna

VÄRDERING AV TIDNINGARNA


V rdering

Fråga: Vad tycker du rent allmänt om senaste numret av [Tidning]?

Bas: : De som läst eller bläddrat i det senaste numret, det vill säga 1000 IP.

Värdering

Det råder inga större skillnader i värderingar mellan tidningarna.


Vem l ser k n och lder

Vem läser – Kön och ålder

AMOS och Om livet i församlingen läses i ganska stor utsträckning av män.

Om livet i församlingen har störst andel yngre läsare och relativt få i gruppen 66+.

Om livet i församlingen och Trovärdigt når de yngre målgrupperna bäst.


Vad vill man l sa om

Vad vill man läsa om


Vad vill man l sa om1

Fråga: Nu ska jag nämna olika sorters inslag som kan finnas i [Tidning]. Jag vill veta hur viktigt det är för dig att de finns i tidningen.

Bas: 1000 IP

Vad vill man läsa om?

Läsarna vill veta framförallt om kyrkans verksamhet i församlingen. Den lokala anknytningen är viktigast. Även artiklar som tar upp frågor om tro- och livsåskådning är åtrådda.


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

På gång …KommunikationsstrategiSvenska kyrkan Playwww.svenskakyrkan.seMobilapplikationerFokus barn och ungaDop- och konfirmandkommunikationIntegrerad kommunikationVerktygslåda för chefer/kommunikatörer/beSvenska kyrkans satsning vid OS 2012


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

Förslag till kommunikationsstrategi med ansvarsfördelningFörslaget har tagits fram i samverkan med stiften.Fastställs av kyrkostyrelsen och är bindande för den nationella nivån och erbjuds övriga nivåer.


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

Kommunikationsvision

 • ”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”

 • Kommunikationsplattform med kärnvärdena närvaro, öppenhet och

 • hopp = förhållningssätt

 • Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning

 • = Vad, hur och vem

 • Övriga strategier som är fastställda av kyrkostyrelsen:

 • Visuell strategi= avsändare och grafiskt utseende

 • Inomkyrklig kommunikationsstrategi= stärk medarbetarna


F rslag till kommunikationsstrategi

Förslag till kommunikationsstrategi

 • Svenska kyrkans kommunikationsarbete syftar till att skapa kännedom, ökad samhörighet och engagemang. Bilden av Svenska kyrkan ska förflyttas från att uppfattas som en osynlig aktör till en synlig aktör som står på de utsattas sida och som aktivt deltar i det offentliga samtalet.


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

Kommunikationsstrategiska vägvalVar tydlig med vad Svenska kyrkan är och görÖka kontakterna med målgruppernaGör mötet centralt för kommunikationenÖka den interna dialogen och samhörighetenUtveckla samhällskontakter och påverkansarbeteSnabb och samordnad kommunikation vid kris och katastroferAnvänd Svenska kyrkan som gemensam avsändare.


Svenska kyrkan play

Svenska kyrkan Play

 • Genom rörlig bild stärka bilden av Svenska

 • kyrkan och väcka nyfikenhet på kristen tro.

 • Pilotprojekt september 2011 – februari 2012. Fyra delar;

 • Magasin – kyrkan runt

 • Gudstjänster

 • Instruktionsfilmer

 • Kyrkliga handlingar (dop, bröllop och begravningar)


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

16 000 besök

per dag!

Nyheter

Ny startsida

Ny bloggportal

23


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

24


Nya mobilapplikationer f r svenska kyrkan

Nya mobilapplikationer för Svenska kyrkan

 • Först ut; applikation för

 • Svenska kyrkan i utlandet

 • Androidversion kommer i höst.

 • I augusti kommer en kyrkapp

 • med alla kyrkor.

 • Därefter appar för kyrkliga

 • handlingar.


Fokus barn och unga

Fokus barn och unga

 • Biskopsbrev om dopet

 • Programmet 0-18

 • Ärkebiskopen inbjuder till nationellt möte i oktober eller november 2012

 • Samverkan med Svenska fotbollsförbundet och fotbollsskolor


Konfirmandkommunikation

Konfirmandkommunikation

 • Konfapocket,

 • utkommer i juni 2011

 • Mallar

 • (inbjudan, annonser, foldrar)

 • Satsning i sociala

 • medier

 • Redaktionellt material

 • Mer information på intranätet.


Integrerad kommunikation

Integrerad kommunikation

 • Svenska kyrkan har en integrerad kommunikation av

 • det internationella arbetet som tar sig två uttryck;

 • Kyrkorelationer och internationell diakoni tillsammans med kyrkor och partners i hela världen (ca 350 projekt)

 • Församlingsarbete för svenskar utomlands (27 länder)


Sverige finland svenska kyrkan en flerspr kig kyrka

Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen

ACT-medlemmarnas gemensamma arbetegeografiskt


Ny b nepocket sommaren 2012

Ny bönepocket sommaren 2012

 • Första utgåvan tryckt i två upplagor.

 • Ca 12 000 ex sålda.

 • Ny utgåva inför OS sommaren 2012.

 • Samverkan med Verbum förlag.

70 000 böner sedan starten augusti 2009


Svenska kyrkan och os 2012 i london 27 7 till 12 8 samt paralympics 29 8 till 9 9

Svenska kyrkan och OS 2012 i London27/7 till 12/8 samt paralympics 29/8 till 9/9

 • Inriktningsmål

 • Att synliggöra en närvarande, öppen och hoppingivande kyrka på plats i London under OS 2012 och under Paralympics.

 • Mötesplatser för samtal, stöd och reflektion

 • Gudstjänster

 • Caféverksamhet

 • Stöd

 • - Ekumenisk och nordisk samverkan

 • - Samverkan med SOK mfl

 • Tre nav; Ulrika Eleonora kyrka, Sjömanskyrkan och mobila team

 • Just nu pågår;

 • Planering

 • Rekrytering av ca 100 volontärer, varav 40 från Sverige.


 • Login