Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar - PowerPoint PPT Presentation

Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar
Download
1 / 73

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar. Henrik Ripa Sveriges Riksdag Ordf VISIR. HenrikRipa.se. Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar. Rökfritt Sverige Rökfri arbetstid Rökfria skolgårdar. HenrikRipa.se. Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Norra Älvsborg.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar

 • Henrik Ripa

 • Sveriges Riksdag

 • Ordf VISIR

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar1

Tobaksfritt Sverige 2025 och Rökfria skolgårdar

 • Rökfritt Sverige

 • Rökfri arbetstid

 • Rökfria skolgårdar

HenrikRipa.se


Henrik ripa m lerum riksdagsledamot norra lvsborg

Henrik Ripa (M) Lerum Riksdagsledamot Norra Älvsborg

 • Bakgrund

 • Automatiseringsingenjör

 • Diplomerad marknadsekonom

 • Jobbat 10 år med industriell automatisering

 • Socialnämnden Ordförande 1992-94

 • Barn & Ungdomsnämnden Ordförande 1995-97

 • Kommunstyrelsen Ordförande 1998-2010

 • Västra Götalandsregionen 1998-2008

 • Socialberedning Svenska Kommunförbundet 1999-2007

 • Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting 2007-2011

HenrikRipa.se


Henrik ripa m lerum riksdagsledamot norra lvsborg1

Henrik Ripa (M) LerumRiksdagsledamot Norra Älvsborg

 • Riksdagsledamot Sveriges Riksdag 2010-

 • Socialutskottet (med ansvar för)

  • Folkhälsa

  • Socialtjänst

  • Tandvård

  • Smittskydd

 • Donationsrådet

 • Cancerfondens styrelse

 • Tvärpolitiska Nätverk

  • Barngruppen

  • Diskriminering och förtryck i hederns namn

  • Folkhälsa

  • Tobaksfakta

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

 • 18

HenrikRipa.se


126 d da

126 döda

HenrikRipa.se


I hiroshima och nagasaki dog drygt 200 000 m nniskor

I Hiroshima och Nagasaki dogdrygt 200.000 människor

HenrikRipa.se


I hiroshima och nagasaki dog drygt 200 000 passiv r kning d dar 600 000 per r varav 175 000 barn

I Hiroshima och Nagasaki dogdrygt 200.000 Passiv rökning dödar 600.000 per/årvarav 175.000 barn

HenrikRipa.se


Samh llseffekter

Samhällseffekter

 • 12 % av Sveriges befolkning är dagligrökare

 • Ca 6.400 personer dör i Sverige varje år

 • Den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i Sverige

 • 8 fler sjukdagar per år för en rökare än en icke-rökare

 • Kostar det svenska samhället minst 30 miljarder netto per år

HenrikRipa.se


Skadliga effekter med tobak

Skadliga effekter med tobak

 • Den enskilt största faktorn till en förtidig död i världen

 • Orsakar lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar m m

 • I Sverige beräknas 90 % av lungcancerfallen och drygt 20 % av all hjärt- och kärlsjukdom bero på rökning

HenrikRipa.se


Kortare liv

Kortare liv

 • 10 år kortare liv i snitt

 • Men bara hos hälften av rökarna

 • Dvs hälften dör 20 år tidigare

 • Rysk roulette

HenrikRipa.se


N r k nner man av det

När känner man av det?

 • Rökande kvinna brukar börja känna av krämpor vid 54 års ålder, icke-rökaren kommer vid 66 år. Det är 12 friska år längre.

 • Motsvarande för män är 56 år respektive icke-rökare 69 år, det vill säga en skillnad på 13 år.

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Vi är säkra på vår sak:

Det finns tillräckliga bevis för

att tobaksrökning och tobaksrök

orsakarcancer hos människor


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 250% (RR=3,50)

Andel som kan tillskrivas rökning: 33%

Antal nya fall i Sverige 2011: 743

Munhålecancer

246 extra fall per år

Agudo A et al, J Clin Oncol 2012;30:4550-7


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 500%

Andel som kan tillskrivas rökning: 49%

Antal nya fall i Sverige 2011: 293

Cancer i svalget (oro- och hypofarynx)

144 extra fall per år


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 1500%

Andel som kan tillskrivas rökning: 84%

Antal nya fall i Sverige 2011: 182

Cancer i struphuvudet (larynx)

153 extra fall per år


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 250%

Andel som kan tillskrivas rökning: 35%

Antal nya fall i Sverige 2011: 458

Matstrupscancer

Matstrupe

160 extra fall per år

Magsäck


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 87%

Andel som kan tillskrivas rökning: 21%

Antal nya fall i Sverige 2011: 845

Magsäckscancer

Matstrupe

177 extra fall per år

Magsäck


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 88%

Andel som kan tillskrivas rökning: 25%

Antal nya fall i Sverige 2011: 926

Levercancer

232 extra fall per år

Levern


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 74%

Andel som kan tillskrivas rökning: 13%

Antal nya fall i Sverige 2011: 1016

Bukspottkörtelcancer

132 extra fall per år

Bukspottkörteln


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Cancer i urinblåsa och övriga urinvägar

Riskökning bland aktiva rökare: 250%

Andel som kan tillskrivas rökning: 50%

Antal nya fall i Sverige 2011: 2793

Njure

Njurbäcken och urinledare

1397 extra fall per år

Urinblåsa

Prostata

Urinrör


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Riskökning bland aktiva rökare: 1260%

Andel som kan tillskrivas rökning: 82%

Antal nya fall i Sverige 2011: 3652

Lungcancer

2995 extra fall per år


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

DESSUTOM....

Cancer i

näshåla och nässvalg 11 extra fall per år

njure 80 -”-

livmoderhals 59 -”-

benmärg (myeloisk leukemi) 66 -”-


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Andel av alla cancrar som potentiellt

kan tillskrivas rökning i Sverige:

12,7%

motsvarande

6 400 fall per år

Agudo A et al, J Clin Oncol 2012;30:4550-7


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Tillgänglighet

HenrikRipa.se


R kfritt sverige 2025

Rökfritt Sverige 2025

 • 12 % röker idag i Sverige

 • Minska med 1 % om året

 • Rökfritt 2025

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Starkt stöd för fler rökfria miljöer i Sverige

Källa: Synovate 2009/Sv Nätverket f Tobaksprevention

HenrikRipa.se


Hur m nga vuxna r ker

10 % män och 12 % kvinnor rökte dagligen 2011

13 % män och 9 % kvinnor rökte då och då 2011

I åldern 16-29 år hade 53% rökt vattenpipa 2011

5 % av mammorna rökte i senare delen av graviditeten och när barnen var nyfödda 2009

11% av papporna till nyfödda barn rökte 2009

Hur många vuxna röker?

Källor: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut; 2011

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.

Amning och föräldrars rökvanor. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.

Sid 3

*


Andel dagligr kare bland vuxna

Andel dagligrökare bland vuxna

Procent

Män

Kvinnor

Sid 4

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011.

*


De som har det s mst r ker mest

De som har det sämst röker mest

Andel som röker dagligen (%)

Män

Kvinnor

Sid 5

*

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut, 2011.


M n r ker mindre n kvinnor

Män röker mindre än kvinnor

Andel som röker dagligen (%)

Män

Kvinnor

Sid 6

*

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011


L ngre utbildning f rre r kare

Längre utbildning, färre rökare

Andel som röker dagligen (%)

Män

Kvinnor

Sid 7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011

*


H g inkomst f r kare

Hög inkomst, få rökare

Andel som röker (%)

Män

Kvinnor

Sid 8

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut, 2011

*


Nysvenskar r ker mer

Nysvenskar röker mer

Andel som röker dagligen (%)

Män

Kvinnor

Sid 9

*

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut, 2011


Ungdomsr kning

År 9 år 201119% pojkar och 26 % flickor i åk 9 rökte 2011(5 % pojkar och 8 % flickor dagligen)Nästan 40% har rökt vattenpipa vid någon tillfälle

År 2 i gymnasiet år 201132% pojkar och 39 % flickor i åk 2 gymnasiet rökte 2011(8 % pojkar och 13 % flickor dagligen)Cirka 60% har rökt vattenpipa vid någon tillfälle

Ungdomsrökning

Källa: Henriksson C & Leifman H. Skolelevers drogvanor 2011; CAN.

Sid 10

*


Marknadsf ring

Marknadsföring

 • Det är inte marknadsföringen på Internet som är det stora problemet i tobaksfrågan utan den vanliga marknadsföringen som fortsätter att tillåtas på försäljningsställen.

HenrikRipa.se


Bilder eller text

Bilder eller text ?

HenrikRipa.se


Effektiva tg rder

Effektiva åtgärder

 • Lagstiftning kring bl a tobaksindustrins marknadsföring

 • Aktiv prispolitik

 • Information

 • Utbildning

 • Avvänjningshjälp

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

HenrikRipa.se


Sverige 2025

Sverige 2025 ?

 • Alla europeiska länder (viss tveksamhet om Bulgarien, Grekland och Ungern) har som högprioriterat folkhälsomål att reducera rökningen.

 • EU

 • Nordiska rådet 2040

 • Finland har satt upp målet att landet ska vara rökfritt år 2040!

 • Nya Zeeland 2025

 • Enligt Dagens Nyheter undersökning vill 84% av läsarna ha ”hårdare tag mot rökningen”.

HenrikRipa.se


Finland

Finland

 • Först i världen med att i lagskriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a:

 • Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker

 • Straffbart att köpa ut eller överlåta tobaktill minderåriga

 • Minderåriga förbjuds att inneha tobak

 • Handlare som säljer tobak till minderårigaska kunna få fängelse upp till sex månader

 • Tobaksautomater förbjuds helt från 2015

HenrikRipa.se


Mycket kvar att g ra

Mycket kvar att göra

 • För Sverige i tiden

HenrikRipa.se


Kungen och r krum i riksdagen

Kungen och rökrum i riksdagen

HenrikRipa.se


Irland

Irland

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Rökfritt Sverige 2025

HenrikRipa.se


R kfritt sverige 20251

Rökfritt Sverige 2025

 • Ingen skall dö av rökning

 • Ingen skall utsättas för passiv rökningen

 • Rökfritt 2025

HenrikRipa.se


Http tobakfritt2025 se

http://tobakfritt2025.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

33 organisationer stödjer det redan

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges läkarförbund

Medicine Studerandes Förbund

Kandidatföreningen KF

SYLF Sveriges Yngre Läkares Förbund

Svensk Sjuksköterskeförening

Vårdförbundet

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandhygienistförening

Svenska Tandsköterskeföreningen

Dietisternas Riksförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledarförbund

Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Läkare mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak

Tandvård mot Tobak

Psykologer mot Tobak

Lärare mot Tobak

Riksförbundet SMART

SMART ungdom

Visir

Cancerfonden

A Non Smoking Generation

Astma- och Allergiförbundet

Unga Allergiker

Hjärt- Lungfonden

Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner

Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Nätverket mot cancer

HenrikRipa.se


N r man kommer till sverige

När man kommer till Sverige

SWEDEN

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

 • De människor som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som gör det också.

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Pessimisten

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Optimisten

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Rökfri arbetstid

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Rökfri arbetstid 192 (290)

Lysekil,januari 2007

Mariestad,september 2009

Mark,maj 2013

Mellerud,september 2006

Munkedal,januari 2012

Mölndal,juni 2003

Orust, januari 2013.

Partille,augusti 2008

Skara,mars 2009

Skövde,april 2010

Svenljunga,augusti 2012

Sotenäs,januari 2012

Tanum,februari 2008

Tidaholm,oktober 2011

Tranemo,januari 2014

Uddevalla,oktober 2004

Vårgårda,maj 2013

Vänersborg,oktober 2012

Åmål,januari 2011

Ale,maj 2011

Alingsås,maj 2010

Bengtsfors,januari 2009 (Endast inom socialförvaltningen)

Bollebygd,maj 2011

Borås,januari 2010

Essunga,tobaksfri arbetstid, januari 2011

Färgelanda,september 2012

Gullspång,januari 2012

Göteborg,samtliga stadsdelsförvaltningarna rökfria från januari 2011

Götene,oktober 2013

Herrljunga,augusti 2012

Hjo,augusti 2013

Härryda,februari 2010

Karlsborg,januari 2012

Kungälv,januari 2010

Lerum januari 2007

Lilla Edet, september 2008

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Resultat

 • 100 slutade röka av 300

 • Färre sjukdagar

 • Kan man avskedas?

 • Hur gör vi hemtjänst

 • Rök eller tobaksfritt

 • Skåne

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Rökfria skolgårdar

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Skäl som ungdomar anger

 • Grupptryck

 • Nyfikenhet

 • Öppna för nya utmaningar

 • Nya erfarenheter

 • Tufft

 • Känner sig lugn

 • Hålla vikten

 • Känna sig vuxen

HenrikRipa.se


Andelen r kare i rskurs 9 och gymnasiets r 2 efter k n 1971 2012

6

Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2012.

Procent

Skolelevers drogvanor

Källa: CAN


Andelen snusare i rskurs 9 och gymnasiets r 2 efter k n 1974 2012

7

Andelen snusare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1974–2012.

Procent

Skolelevers drogvanor

Källa: CAN


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

8

Total tobakskonsumtion. Andelen som röker och/eller snusar. Procentuell fördelning efter kön i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 1997–2012.

Procent

Skolelevers drogvanor

Källa: CAN


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

9

Total daglig tobakskonsumtion. Andelen som röker och/eller snusar dagligen. Procentuell fördelning efter kön i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 2000–2012.

Procent

Skolelevers drogvanor

Källa: CAN


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

15

Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets år 2 med olika anskaffningssätt. Procentuell fördelning efter kön. 2004–2012.

Procent

Procent

Pojkar, åk 9

Flickor, åk 9

Köper själv

Från kompisar

Från föräldrar

Från försäljare av smuggelcigaretter

Från annan person

Procent

Procent

Pojkar, gy 2

Flickor, gy 2

Skolelevers drogvanor

Källa: CAN


Tobakslagen

Tobakslagen

 • År 1993 fick Sverige sin första tobakslag (1993:581) som är en skyddslag. Året därpå 1994 infördes bland annat avsnittet om förbud att röka på skolgård:

 • § 2 Rökning är förbjuden:

 • 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

 • Enligt § 19 a i samma lag har kommunen ett tillsynsansvar över rökfria miljöer.

HenrikRipa.se


Tobaksbruk och skola

Tobaksbruk och Skola

 • • Aktivövervakning av rökförbud på skolans område reducerar bruk av tobak.

 • • Aktivövervakning av skolans tobaksförbud med sanktioner för de elever som överträderförbudet. Insatsen har starkt vetenskapligt stöd. (Aveyard,2004, Evans-Whipp,2004)

 • • Det finns indirekt stöd för att god skolundervisning i allmänhet kan förebygga tobaksbruk eftersom skolmisslyckande ökar risken för att ungdomar ska bli rökare (Scal,2003)

 • • Skolundervisning som syftar till att förebygga tobaksbruk förefaller inte ha effekt. (Thomas 2002, Skara 2003, Wiehe 2005)

HenrikRipa.se


I ordinarie kursplan

I ordinarie kursplan

 • Idrott och hälsa – Vad behöver vi för att må bra och vad ska vi undvika för inte blir sjuka. Vad händer med kroppen, syresättningen när man tränar? Vilka konsekvenser ger rökningen?

 • Naturkunskap – vad är tobak och hur påverkar det människan, på kort och lång sikt. Beroende – ämnen och effekter.

 • Ekonomi – Hur ser tobakens ekonomi ut, vem tjänar på att du blir beroende av tobak? Vad kostar tobaken och vem betalar?

 • Juridik – Hur ser lagstiftningen ut runt tobak och hur fungerar den?

 • Samhällskunskap – Hur kan samhället på demokratisk väg styrabort ett skadligt bruk av ett beroendeframkallande ämne?

HenrikRipa.se


Fr gor st llda till skolsk terskor

Frågor ställda till skolsköterskor

 • Fastställd tobakspolicy?

 • Rökning inom skolans område?

 • Finns försäljningsställen av tobak till ungdom under 18 år i skolans närhet?

 • Stöd av A Non Smoking Generation?

 • Vilket stöd behöver du och skolan för att motverka tobaksrökning?

HenrikRipa.se


Tillsyn

Tillsyn

 • Enligt tobakslagen (1993:581) 19a § har kommunen den omedelbara tillsynen över att det inte röks på skolgårdar. Det fordras besök av hälsoskyddsinspektörer för att se om rökning förekommer. Kommunens miljönämnd kan också förelägga med eller utan vite skolan att se till att rökningen på skolgårdar upphör. Det finns exempel på att vite har blivit utdömt. Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål 386-11, har förpliktigat Grums kommun att betala vite om 10 000 kronor till statsverket

HenrikRipa.se


Tillsyn1

Tillsyn

HenrikRipa.se


Grums

Grums

 • Det var en gymnasie- och vuxenutbildning och där man från skolans sida hävdade att det inte fanns någon skolgård.

 • Det är inte tillsynsmyndigheterna som ska komma med förslag på vilka åtgärder som ska vidtas för att rökfrihet ska uppnås utan den enskilda skolan. Den som är verksamhetsansvarig i skolan ansvarar för att rökning inte förekommer på skolgården. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska även ge kommunerna råd och stöd.

HenrikRipa.se


Tobaksfritt sverige 2025 och r kfria skolg rdar

Kontaktuppgifter:

Henrik.Ripa@Riksdagen.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

http://twitter.com/Henrik_Ripa

SMS 0705-21 56 21

http://www.visir.a.se

http://Tobaksfakta.se

Mitt Veckobrev Flygposten

http://HenrikRipa.se

HenrikRipa.se


 • Login