slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Työpajan tavoitteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Opettajien ty paja 21.9.05 vet j t: Annika Ev l , Kristiina Karjalainen, Erika L fstr m, Annikka Nurkka Laadun teoria - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005 www.helsinki.fi/vopla. Työpajan tavoitteet. tutustua verkko-opetuksen laatukäsikirjaan opettajan näkökulmasta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opettajien ty paja 21.9.05 vet j t: Annika Ev l , Kristiina Karjalainen, Erika L fstr m, Annikka Nurkka Laadun teoria' - wynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005www.helsinki.fi/vopla

ty pajan tavoitteet
Työpajan tavoitteet
 • tutustua verkko-opetuksen laatukäsikirjaan opettajan näkökulmasta
 • suunnitella yhdessä laatukäsikirjan hyödyntämistä / käyttötapoja opettajan työssä
 • tunnistaa ja jakaa opetuksen laadun kriteereitä  laatukäsikirjan sisällön tuottamista yhteistyössä
ty pajan ohjelma
Työpajan ohjelma
 • 12.30 -12.40 Esittäytyminen ja työpajan tavoitteet ja ohjelma
 • 12.40 -12.50 Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä opettajan näkökulmasta, johdanto tehtävään 1
 • 12.50 -13.30 Työskentelyä pienryhmissä, tehtävä 1 ja tehtävän yhteenveto
 • 13.30-15.15 Johdanto tehtävään 2 ja työskentely pienryhmissä, kahvi työn lomassa
 • 15.15-15.40 Tehtävä 3 ja työpajan yhteenveto
verkko opetuksen laatuk sikirjan esittely
Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä

Verkko-opetuksen laatukäsikirjan

esittely opettajan näkökulmasta

>> verkko-opetuksen laatukäsikirja

teht v 1
Tehtävä 1

Miten verkko-opetuksen laatukäsikirjaa voi hyödyntää opettajan työssä?

 • miten sen sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa?
 • mieti konkreettinen esimerkki, jossa voisit / voit hyödyntää käsikirjaa omassa työssäsi.
miten laatuk sikirjan sis lt m t kysymykset prosessikuvaukset yms ovat sovellettavissa
Miten laatukäsikirjan sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa?
 • Laatukäsikirja hyvä tämmöisenään, hyvä keskustelupohja joka alkaa tarkentua, saadaan yhteistä keskustelua tämäm pohjalta
 • Kysymyksiä ei ehkä kannata kauheasti tarkentaa
 • Ensimmäiseen sarakkeeseen opetuksen lisäksi opiskelun näkökulmaa -> verkko-opetus, -oppiminen ja –opiskelu olisi hyvä pitää termeinä erillään
 • Oppimisen ja opiskelijan näkökulma olisi hyvä saada vielä selkeämmin näkyviin, näistä voisi kehittää vaikka oman matriisin
 • Mielekäs oppiminen voi olla muutakin kuin mielekkään oppimisen kriteerit
konkreettisia esimerkkej miten laatuk sikirjaa voi hy dynt omassa ty ss
Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä
 • Laatukäsikirjan avulla voi herätellä keskustelua omassa yksikössään
 • Tämän lisäksi saa uutta näkökulmaa myös omaan työhön, hankehakemuksissa tätä voi hyödyntää ottamalla hakemuksiin mukaan laatunäkökulman
 • Laatumatriisin avulla prosessit ja toiminta yhdistyy ja tehostuu, tämän kautta päästään ylimääräisistä toiminnoista ja laadun parantamiseen
 • Verkostoituminen: tällaisten välineiden avulla päästään verkostoitumaan ja saadaan tätä kautta mahdollisesti lisärahoitusta tms.
 • Laatukäsikirjan avulla voi pienemmissäkin yksiköissä luoda nopeasti ja helposti oma tvt-strategia
konkreettisia esimerkkej miten laatuk sikirjaa voi hy dynt omassa ty ss8
Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä
 • Systematistointi takaa minimilaadun
 • Laatukäsikirjan avulla hiljainen tieto voidaan saada näkyväksi ja päästä tätä kautta yhteiseen keskusteluun
 • Yhteinen ymmärrys siitä mikä tämä ilmiö on
 • Laatukäsikirjan avulla voidaan pohtia kussakin yksikössä mitä laatu tarkoittaa meille
oppimisen mielekkyys hyv n opetuksen mittarina 1 2
Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 1/2
 • Keskustelumuotoisuus/vuorovaikutteisuus
  • Oppiminen sosiaalinen, dialoginen prosessi, uutta tietoa rakennetaan yhdessä. Tvt lisää mahdollisuuksia eri- ja samanaikaiseen ja eripaikkaiseen vuorovaikutukseen
 • Aktiivisuus
  • Opiskelija itse vastuullinen oppimistuloksestaan; aktiivinen oman kokemuksen luoja
 • Intentionaalisuus
  • Pyrkimys tavoitteisiin ja päämääriin sekä oman oppimisen ohjaus
 • Yhteisöllisyys
  • Opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä hyödyntäen toistensa taitoja ja tukea

Ausubel 1960; Jonassen 1995; Ruokamo & Pohjolainen 1999; Nevgi & Tirri 2003

oppimisen mielekkyys hyv n opetuksen mittarina 2 2
Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 2/2
 • Reflektiivisyys
  • Opiskelijat ilmaisevat ajatuksiaan pohtien, reflektoiden omaa oppimistaan ja johtopäätöksiään
 • Kontekstuaalisuus
  • Oppiminen tilannesidonnaista; tehtävien oltava relevantteja
 • Konstruktiivisuus
  • Aiemman ja uuden tiedon yhteen sovittaminen
  • Merkityksellisten kokonaisuuksien luominen
  • Yksinkertaisesta ja kehittymättömästä kohti jäsentyneempiä ja kehittyneempiä tietorakenteita
 • Siirtovaikutus (transfer)
  • Kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot, joiden avulla oppija pystyy soveltamaan tietoja ja taitoja uusissa tilanteissa
teht v 2
Tehtävä 2

Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa?

 • Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on helppo toteuttaa verkko-opetuksessa?
 • Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on vaikea toteuttaa verkko-opetuksessa? Miksi? Minkälaisia ratkaisuja tunnistat?
mielekk n oppimisen kriteerien toteuttaminen verkko opetuksessa pohdintoja
Mielekkään oppimisen kriteerien toteuttaminen verkko-opetuksessa, pohdintoja:
 • Sama opiskelija ei pysty opiskella kovin monella verkkokurssilla samanaikaisesti mikäli halitaan että mielekkään oppimisen kriteerit toteutuu
 • Vuorovaikutus voi olla hankalaa jos opiskelijoilla erilainen käsitys vuorovaikuktuksesta
 • Joidenkin opiskelijoiden kirjalliset taidot saattaa olla heikot
 • Massakursseilla mielekkään oppimisen krieteerien touteuttaminen vaatii verkko-opetuksessa tutorilta resursseja
 • Oppijoita voidaan aktivoida antamalla heille rooleja joiden toteuttaminen on välttämätöntä myös muiden edistymiseksi, aikataulutus
 • Oppimistavoitteet ja se mitä opiskelijoilta odotetaan kurssilla tulisi tehdä opiskelijoille näkyväksi
teht v 2 jatkuu
Tehtävä 2 jatkuu

Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa?

 • Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
 • Miten havaitset opiskelijan toiminnassa ja oppimisessa, että kyseiset mielekkään oppimisen kriteerit ovat toteutuneet?
asioita jotka pit olla kunnossa jotta verkko opetus onnistuu
Asioita jotka pitää olla kunnossa jotta verkko-opetus onnistuu:
 • Sekä opettajan että opiskelijan motivaatio
 • Oikeat tekniset välineet oikeassa paikassa ja niitä käytetään oikealla tavalla
 • Millä tavalla verkossa toimitaan, erilaisten vuorovaikutusten julkituominen
 • Toimintatavat näkyväksi opiskelijalle
 • Käsitteet ja välineet tutuiksi
 • Arviointi perustuttava siihen mitä opiskelijalta odotetaan eikä kilpailevuuteen
mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Vuorovaikutteisuus

-taustatekijät

-indikaattorit

mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess16
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Aktiivisuus

-taustatekijät

 • Mielekkäät oppimistehtävät
 • Omakohtaiset tavoitteet (hops)
 • Opetusjärjestelyt tukemaan aktiivisuutta
 • Opiskelun ja oppimisen ohjaus
 • Palaute
 • Sopivan haasteelliset oppimistehtävät
 • Määräaika tehtävien tekemiselle

-indikaattorit

 • Hops
 • Verkkoon jään jälki keskustelusta
 • Oppimisprosessi verkossa näkyvillä
 • Oppimistehtävien tekeminen (ajoissa)
mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess17
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Intentionaalisuus

-taustatekijät

 • Lähtötason selvittäminen
 • Tavoitteiden kuvaaminen jotta opiskelija saa käsityksen mitä häneltä odotetaan
 • Samat ajatukset kuin aktiivisuudessa tukee myös intentionaalisuutta
 • Hops

-indikaattorit

mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess18
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Yhteisöllisyys

-taustatekijät

 • Pedagoiset mallit jotka tulee yhteisöllisyyttä
 • Ryhmäyttäminen -> ryhmäytyminen -> Rops
 • Ilmapiiri
 • Olosuhteet (välineet ja foorumit)
 • Vertaistutortoiminta
 • Sopiva ryhmäkoko

-indikaattorit

 • Rops
 • Suunnitelma vertaistutortoiminnasta ja sen arviointi
 • Opiskelijakysely ilmapiiristä
mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess19
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Reflektiivisyys

-taustatekijät

 • Itsearviointiin kannustaminen
 • Vertaisarviointiin kannustaminen
 • Oppimistehtävät niin että tietoa voi soveltaa
 • Arviointi: että oppisisältöjä reflektoitu ja perusteltu
 • Vaaditaan kirjallisia taitoja ja keskustelutaitoja

-indikaattorit

 • Opiskelijan opas
 • Vuorovaikutteisuus ja keskustelevuus
 • Opiskelija rohkaistuu kirjoittamaan verkkoon
mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess20
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Kontekstuaalisuus/tilannesidonnaisuus/siirtovaikutus

-taustatekijät

 • Aidot ongelmat
 • Asiantuntijat työelämästä
 • Eksperttiyden mallintaminen
 • Sen löytäminen oppisisällöistä, miten niitä voidaan käytännössä hyödyntää
 • Mobiilioppimista voisi hyödyntää tässä

-indikaattorit

mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess21
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Siirtovaikutus

-taustatekijät

 • Oppisisältöjen suunnittelu yhdessä opettajien kesken

-indikaattorit

mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess22
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Konstruktiivisuus

-taustatekijät

 • Asialliset pohjatiedot
 • Kaikki muut kriteerit kuuluvat konstruktiivisuuteen

-indikaattorit

 • Lähtötason selvittäminen
teht v 3
Tehtävä 3
 • Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?
 • Miten kehittäisit laatukäsikirjaa niin että se hyödyttää opettajan työtä entistä paremmin? Esimerkiksi miten laatukäsikirjan käytettävyyttä tulisi parantaa? ideoita laatupalvelun tuottamiseksi
mink laisia muita kriteereit verkko opetuksen arvioinnissa kehitt misess tarvitaan
Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?
 • Enemmän opiskelijan näkökulmaa
 • Mitoittaminen, kuormittavuus sopivaksi ettei kurssi tule liian työlääksi
 • Resurssit myös opiskelijan näkökulmasta (kaikilla ei uusia koneita tai koneita lainkaan)
 • Oppimisen laadun arviointivälineiden kehittäminen
 • Oppijan ja oppimisen näkökulman muodostaminen, laatumatriisin kysymykset oppimisen näkökulmasta
 • Resurssit 3. vaihe: tuki jne. + verkosto
 • Kuormittavuus myös opettajan näkökulmasta -> ettei ole liian kuormittavaa opettajalle itselleen (työsuunnitelma)
 • Henkilökunnan koulutus ja myös opiskelijoiden koulutus (näiden yhdistäminen)
ad