Rahvusraamatukogu terminoloogiat st pidu ja argip evaselt
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Rahvusraamatukogu terminoloogiatööst pidu- ja argipäevaselt PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rahvusraamatukogu terminoloogiatööst pidu- ja argipäevaselt. Janne Andresoo. I gamees tunneb ja mõistab ainult oma eriala oskuskeelt, on Fachidiot , nagu sakslased ütlevad . ...

Download Presentation

Rahvusraamatukogu terminoloogiatööst pidu- ja argipäevaselt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rahvusraamatukogu terminoloogiatööstpidu- ja argipäevaselt

Janne Andresoo


Igamees tunneb ja mõistab ainult oma eriala oskuskeelt, on Fachidiot, nagu sakslased ütlevad....

Terminoloogia vallas saab midagi ära teha üksnes siis, kui erialateadlane ja keeleteadlane tegutsevad koos. Ning kui ka erialateadlane on oma ala ning keeleteadlane on oma ala Fachidiot, siis koostöös aitavad nad teineteisel üle saada kummagi erialasest piiratusest.

(Tiiu Erelt. Eesti oskuskeel. Tallinn, 1982)


Oskuskeele korralduse korüfeede osalemine ERÜ terminoloogiatoimkonna töös – omal ajal Rein Kull, praegu Tiiu Erelt.

Elviine Uverskaja Tallinna Ülikooli infoteaduste osakonnast eriala õpetava kõrgkooli esindajana.


Rahvusraamatukogu osast terminoloogiatöös

Siiri Lauk - Rahvusraamatukogu terminoloog täidab ühtlasi ka ERÜ toimkonna sekretäri ülesandeid.


Raamatukogusõnastik

http://pang.nlib.ee/termin/

2001. aastast veebis kättesaadav

Praegu on probleemiks asjaolu, et andmebaasi uuendused jõuavad kasutajani ajalise lõtkuga. Infotehnoloogiline keskkond on arendamisel.


Raamatukogusõnastiku täiendamine

 • Standardid ja normdokumendid

  • EVS-EN ISO 2789:2003 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika

  • ISBD (International Standard Bibliographic Description) - rahvusvahelised kirjereeglid

  • EVS-ISO 5127:2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnastik (praegu on need terminid ülekandmisel, kokku 1080 terminit)


Raamatukogusõnastik täieneb

 • igapäevase terminoloogiaalase nõustamise käigus,

 • raamatukogusiseselt dokumentide koostamise käigus.


Head terminoloogiaalase koostöö jätku!

Viljakat tegutsemist ja edu ERÜ terminoloogiatoimkonnale!


 • Login