Digar kui v imalus ja vahend avaliku sektori v ljaannete taaskasutuseks
Download
1 / 26

DIGAR kui võimalus ja vahend avaliku sektori väljaannete taaskasutuseks - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

DIGAR kui võimalus ja vahend avaliku sektori väljaannete taaskasutuseks. Eesti Rahvusraamatukogu Kairi Felt e-kogude peaspetsialist 6307 373 [email protected] Miks DIGAR?. Suur osa avalikust teabest avaldatakse trüki- ja võrguväljaannetena

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DIGAR kui võimalus ja vahend avaliku sektori väljaannete taaskasutuseks' - clodia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digar kui v imalus ja vahend avaliku sektori v ljaannete taaskasutuseks

DIGAR kui võimalus ja vahend avaliku sektori väljaannete taaskasutuseks

Eesti Rahvusraamatukogu

Kairi Felt

e-kogude peaspetsialist

6307 373

[email protected]


Miks digar
Miks DIGAR? taaskasutuseks

 • Suur osa avalikust teabest avaldatakse trüki- ja võrguväljaannetena

 • DIGAR pakub kirjastajaile võimalust väljaannete failide säilitamiseks

 • Õiguslik alus on tagatud kirjastajatega sõlmitavate lepingute kaudu ning sundeksemplari seaduse kohaselt


Mis on digar
Mis on DIGAR ? taaskasutuseks

 • Eesti Rahvusraamatukogus loodud DIGitaalne ARhiiv, mille eesmärk on e-väljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine

 • DIGAR sai alguse 2004. aastal Euroopa Liidu projektiga reUSE

 • arhiveeritaksetrükieelseid faile, võrguväljaandeid ja trükiste digiteeritud koopiaid


V ljaandjate huvid
Väljaandjate huvid taaskasutuseks

 • loodud arhiiv on digitaalnehoidla, mis tagab trükieelsete printfailide pikaajalise säilimise. Arhiivi lähetatud originaalfaile saavad väljaandjad taaskasutada kordustrükkide ettevalmistamisel.

 • arhiivi DIGAR teenus tõstab oluliselt avaliku sektori kirjastajate toodangu kättesaadavuse taset ning ulatust. See omakorda suurendab üldsuse rahulolu nende poolt loodud väljaannete osas.


Rahvusraamatukogu huvid
Rahvusraamatukogu huvid taaskasutuseks

 • Trükiväljaannete failide kogumine DIGARisse teeb võimalikuks ühe osa Rahvusraamatukogu poolt komplekteeritavast kirjandusest teha lugejale kiiresti ja hõlpsalt digitaalsena kasutatavateks.

 • Muudab atraktiivsemaks Rahvusraamatukogu infoteenused, sidudes elektronkataloogis ESTER ja bibliograafilistes andmebaasides tehtud otsingud väljaande täistekstiga. Sellega tagame lugejaile kiirema teeninduse ning raamatukogu trükiste parema säilimise.


Avalikkuse huvid
Avalikkuse huvid taaskasutuseks

 • Arhiiv pakub asukohast sõltumatut veebipõhist juurdepääsu arhiveeritud elektroonilistele väljaannetele.

 • DIGAR lihtsustab piiratud liikumisvõimalustega inimeste juurdepääsu olulistele tekstidele.


Mida kogume
Mida kogume? taaskasutuseks

Arhiivi kogutav ja arhiveeritav ainestu peab olema avaldatud (või kavatsetakse avaldada) trükisena või võrguväljaandena, millena käsitletakse Internetis avaldatud:

 • raamatuid,

 • ajalehti,

 • ajakirju,

 • jätkväljaandeid,

 • kaarte,

 • noote


01 01 2008 seisuga digaris arhiveeritud
01.01.2008 seisuga DIGARis arhiveeritud: taaskasutuseks

 • 2934 monograafiat

 • 1306 perioodilist väljaannet

 • 38 kaarti

 • 879 muud väljaannet


Rakendatavad piirangud v ljaannete k ttesaadavaks tegemisel
Rakendatavad piirangud taaskasutuseksväljaannete kättesaadavaks tegemisel

 • Kasutuspiirang on arhiveeritavale väljaandele või selle teatud osadele vaba juurdepääsu tõkestamine internetis või ajutine juurdepääsu tõkestamine Rahvusraamatukogus ja internetis.

 • Kasutuspiiranguga võrguväljaanded tehakse kättesaadavaks Rahvusraamatukogus

 • DIGARiga liitunud väljaandja kinnitab lepingus oma õigust arhiveeritavate trükiste faile avalikustada või määrab neile kasutuspiirangud.


Kuidas s ilitame
Kuidas säilitame? taaskasutuseks

 • DIGARi objekti moodustavad failid ja nende juurde kuuluvad metaandmed.

 • Originaalfail – digitaalne fail, mille väljaandja lähetab arhiivi. Need võivad olla:

  -väljaande koostamise käigus loodud trükieelsed failid

  -võrguväljaanded

  - nn “tööfailid”, mida soovitakse säilitada muutumatul kujul

 • Arhiivfail – originaalfailist teisendatud fail, mis kuulub pikaajalisele arhiveerimisele  

 • Kasutusfail - arhiivfailist teisendatud lugejafail


P taaskasutuseksikaajalise säilitamise objektiks on arhiivfailid, millele on juurdepääsuõigus ainult väljaandjal ja arhiivi tehnilisel personalil.

Väljaandja saab vajadusel tagasi arhiivi saadetud originaalfailid nende esialgsel kujul või arhiivfailid, mida on informatsiooni säilimise ja jätkuva kasutatavuse huvides arhiivis töödeldud ja muudetud.


Liitumisleping digariga
Liitumisleping taaskasutuseksDIGARiga


Lepingu s lmimisel
Lepingu sõlmimisel taaskasutuseks

 • annab väljaandjaRahvusraamatukogule loa originaalfailide reprodutseerimiseks arhiiv- ja kasutusfailideks ning saadud koopiate edasiseks kasutamiseks

 • kasutusfailid tehakse kättesaadavaks elektronkataloogi ESTER ja elektrooniliste andmebaaside kaudu juhul kui neile pole kohaldatud kasutuspiiranguid


 • Väljaandja taaskasutuseks saadab oma trükise originaalfailid Rahvusraamatukogu ftpserverisse

 • Väljaandja kirjeldab saadetud failid ja vajadusel kohaldab neile kasutuspiirangud

 • Rahvusraamatukogu moodustab failidest ja metaandmetest arhiivobjekti, misjärel saadab väljaandjale teate väljaande jõudmisest DIGARisse


Lisainfo
Lisainfo: taaskasutuseks

http://digar.nlib.ee


Tänan! taaskasutuseks


ad