Singapuri matemaatika ainekava
Download
1 / 19

Singapuri matemaatika ainekava - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Singapuri matemaatika ainekava. Hannes Jukk. Lühidalt läinudaastasest ainekavade uurimusest Singapuri matemaatika hariduselust algkooli ainekava (1.-6. klass) keskkooli ainekava (7.-10. klass).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Singapuri matemaatika ainekava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Singapuri matemaatika ainekava

Hannes Jukk


 • Lühidalt läinudaastasest ainekavade uurimusest

 • Singapuri matemaatika

 • hariduselust

 • algkooli ainekava (1.-6. klass)

 • keskkooli ainekava (7.-10. klass)


Põhikooli matemaatika ainekavade võrdlus: Eesti võrrelduna Bulgaaria, Inglismaa, Ontario, Singapuri ja Uus-Meremaaga

 • Hannes Jukk, Triinu Arak, Katrin Kokk, Maria Jürimäe

 • Eesmärk oli võrrelda Eesti PK ainekava teiste maade vastavate alusdokumentidega ning tuua välja peamised sarnasused-erinevused.

 • Kellega ja miks end võrdlesime?

 • Keel. PISA ja TIMSS. Erinevad paigad.


Erinevusi

 • Eesti PK ainekava - 13 lk

 • Singapuril 47 lk (üks haru, 10 kl)

 • Ontariol 138 lk (8 kl)

 • Ülesehitus

  • klassiti, kooliastmeti

  • standardid

  • metoodilised soovitused

  • seosed teiste ainetega jne


 • Mida õppisime

  • Keeruline on võrrelda nii erinevaid

   • dokumente

   • koolisüsteeme

    Näiteks murdarvudega arvutamine

  • Geomeetria

   • Rakenduslikkus

   • Klassika

  • Algebra

   • Varakult Eestis ja Inglismaal, täht avaldises

   • 6. klass Bulgaaria ja Singapur

   • Mustrid ja muud tehnikad

  • http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/aruanne_p6hikooli_matemaatika_ainekavade_v6rdlus.pdf


  Singapuri matemaatika

  • Guugelda

   Singapore Math

  • http://www.singaporemath.com/Singapore_Math_Story_s/10.htm


  Singapurist

  • Rahvaarv: 5,3 milj (2012)

  • Rahvastikutihedus: 7257 in/km2

  • Riik: Singapuri Vabariik, 1959. a sai omavalitsuse, 1965. a sai iseseisvuse

  • Kultuurid: hiinlased 74,1%; malaid 13,4%; indialased 9,2%; teised 3,3%

  • Riiklikud keeled: alates 1966. a neli ametlikku keelt, esimene keel on inglise keel ja sellele lisanduvad mandariini (hiina), malai ja tamili keeled.

  • Majandus: SKP elaniku kohta 61 047 USD (2010),

  • Eestis 21 060 USD (2011). Inflatsioon 3,5%, Eestis 3,9% (2012)

  • Hariduskulutused: 2,8% SKPst (2010), Eestis 6,09% SKPst (2009).


  Singapuri kool

  Haridusmaastik

  2014 õppeaasta 40 nädalat

  I veerand: 2.01-14.03

  II veerand: 24.03-30.05

  III veerand: 30.06-5.09

  IV veerand: 15.09-14.11

  Koolitund: põhikoolis 30 minutit keskkoolis sõltuvalt koolist 35-40 min


  Õppimist toetavad programmid

  • Andekate õpilaste programm (GiftedEducation Programme)

  • Kooliväliste tegevuste programm (Co-CurricularActivities)

  • Projektõppeprogramm (Project Work)

  • Õppimise toetamine (LearningSupport)

   • Nt 1. klassis saab õpilane matemaatikas abi eriõpetajalt 4-8 korda nädalas

   • Õpetajad on eriettevalmistusega. Tugimaterjalid

  • Hariduslike erivajadustega õpilaste programm

   Paljudkoolimajad on ehitatud 20–30 aastattagasi, siis on alustatudnendekaasajastamistigamõttes (Programme for Rebuilding and IMprovingExisting schools (PRIME)).

   Haridusministeeriumil 21. sajandiSingapuriharidusevisioon„Thinking Schools, Learning Nation”.


  Edusave

  • Riik lõi fondi ühe miljardi SD 1993. aastal ja kasvatas fondi 1997. aastaks 5 miljardini.

  • Õpilaste fond

  • Grandid. Õppe rikastamine

  • Autasud

   • 10% parematele oma tasemel õpilastele PK-s $350

   • Auhinnad kooli tasemel parematele (1.-3. klass $200)

   • Hea edasijõudmine, liider, käitumine

   • Jne

  • Kehvas seisus peredele (pereliikme kohta on kuu sissetulek alla $1,250 (735 eurot) ja laps kuulub oma koolis hinnete põhjal I veerandisse, siis $250


  Matemaatika õppimine

  • klassis 7 koolitundi (Eestis 3*45 min. SG-EE=210-135=75 min)

  • klassis 9 koolitundi (Eestis 3*45 min. SG-EE=270-135=135 min)

  • klassis 11 koolitundi (Eestis 4*45 min. SG-EE=330-180= 150 min)

  • klassis 11 koolitundi (Eestis 4*45 min. SG-EE=330-180=150 m

   5.-6. klassis on sõltuvalt harust 10-11 koolitundi matemaatikat nädalas. Harud on EM1, EM2 ja EM3.

  • Näiteks EM2 harus korratakse varasematest 1.-4. klassist kõige olulisemat.

   Kool korraldab põhiainetes 4. klassi lõpus testimise: inglise keel, emakeel, matemaatika ja loodusained

   Põhikooli lõpus on PSLE lõpueksamid neljas põhiaines: inglise keel, emakeel, matemaatika, loodusteadus (hinded A*, A, B, C, D, E ja U(ngraded)). Kool otsustab siinkohal mis haru eksami laps teeb.

   Aastal 2009 sooritas eksami ca 98% õpilastest


  Põhikooli (algkooli) kava

  • Tuumas eluks vajalikud mitteakadeemilised oskused.

   • Singapuri õpilastest peavad kasvama vastutustundlikud ja aktiivsed Singapuri kodanikud.

  • Keskmises ringis on kujutatud õpioskused.

   • Õpilased arendavad oma mõtlemise ja suhtlemise oskuseid projektides. Need võimaldavad õpilastel analüüsida ja kasutada informatsiooni, selgitada ideid.

  • Välimises ringis on erinevad õppeained:

   • keeled, humanitaar- ja kunstiained ning reaalained.

   • Need peavad tagama õpilaste mitmekülgse vundamendi edaspidisteks õpinguteks.

  • Põhikooli programm


  Põhikooli ainekava

  Õppekava on jaotunud järgmisteks ainegruppideks:

  • tervis, moraal, esteetika: nt kehaline kasvatus, kunstiained, terviseõpetus, kodumajandus;

  • sotsiaalained: nt geograafia;

  • inglise keel ja kirjandus;

  • emakeel (hiina, malai, tamili);

  • teadus: matemaatika, loodusained, tehnikaained, disain, arvutiõpetus

 • Põhikooli lõpetaja usub Singapurisse ja mõistab, mis on Singapurile oluline

 • Keskkooli lõpetaja on uhke singapurlane ning mõistab/ saab aru Singapurist maailma kontekstis


 • Põhikooli matemaatika

  • Mathematics Syllabus Primary, 2007

   • A-osas on tutvustatud ainekava filosoofiat ja raamistikku;

   • B-osas on õppesisu, mida põhikooli nooremas osas on kirjeldatud sellise detailsusega, et on tajutavad ka õpitulemused.

  • Õpetajale on riiklik ainekava raamistikuks ja oma töö planeerimise aluseks.


  Raamistik


  Õppesisu

  Kujundus on lakooniline ja sarnaneb meie „Valdkonnaraamatus“ olevale klassiti lahti kirjutatud ainekavale.

  Põhikooli matemaatika ainekava


  Sarnast ja erinevat

  • Ei õpita ühes klassis 10x10 (E ja S)

  • Arvu mustrid, siit paaris- ja paaritud arvud (S)

  • Algebra elemendid I kooliastmes (E)

  • HM ja KM 2. klassis (S), II KA (E)

  • Ristküliku pindala 3.kl (S), 5. kl (E)

  • Ei õpita ühe klassiga protsentarvutust:

   • 5. ja 6. kl (S); 6. ja 7. kl (E)


  Keskkooli matemaatika

  • Eraldi on 7. ja 8. klass

  • Kooliastmena on 9. -10. klass

  • Harud

   • 0 Level - tavaline matemaatika (65%)

   • N(A) Level – Akadeemiline

   • N(T) Level – Tehniline

  • Keskkooli ainekava


  Edulugusid

  • Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf

  • Strong Performers and Successful Reformers in Education, Singapore: (vt alates 7 min, õpetajatest)www.youtube.com/watch?v=a4EOUvX4QM0&feature=player_embedded

  • Nad on usinad heade mõtete adapteerijad.

  • Vajadusel on nad kiired reformijad.

  • Tundub, et seal tuleb rahvas suurtele loosungitele kaasa. Töötatakse sihikindlamalt.


 • Login