Auditing
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

AUDITING PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AUDITING. Kurz pojat z uživatelského hlediska Jsem auditor a kdo je víc? Se učit, se učit, se učit (Mireček, Jak básníci přicházejí o iluze) www.kfua.vse.cz. Objektivní podmínky vzniku auditorské profese. Hospodářský a technický rozvoj Vyšší investiční náročnost

Download Presentation

AUDITING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AUDITING

 • Kurz pojat z uživatelského hlediska

 • Jsem auditor a kdo je víc?

 • Se učit, se učit, se učit (Mireček, Jak básníci přicházejí o iluze)

 • www.kfua.vse.cz


Objektivní podmínky vzniku auditorské profese

 • Hospodářský a technický rozvoj

 • Vyšší investiční náročnost

 • Potřeba koncentrace kapitálu

 • Vznik nové právní formy podnikání – akciová společnost

 • Potřeba specifické formy ochrany vlastníků


Objektivní podmínky vzniku auditorské profese (pokr.)

 • Teorie zastoupení (agent theory)

 • Oddělení funkce vlastnictví od funkce správy majetku

 • Informační asymetrie


Objektivní podmínky vzniku auditorské profese(pokr.)

 • Snaha o snížení informační asymetrie

 • Corporate Governance (správa a řízení společností)

 • Externí audit


Cíl auditu

 • Primární cíl:

  Odborně způsobilá a nezávislá osoba zvyšuje věrohodnost zveřejňovaných účetních informací

 • Sekundární cíl:

  Zamezení vzniku chyb a omylů

  Výchovná funkce auditu


Stručný exkurz do historie

 • Egypt

 • Řím

  |

  |

 • Velká Británie


Stručný exkurz do historie

 • Companies Act 1844

 • Companies Act 1856

 • Companies Act 1900

  „Pravdivé a bezchybné“ účetní výkazy


Stručný exkurz do historie (pokr.)

 • Companies Act 1948

  Bilance a výsledovka

  Zveřejnění základních účetních politik

  Sestavování konsolidovaných účetních výkazů

  Profesní kvalifikace

  „true and fair view“ pravdivý a věrný obraz


Stručný exkurz do historie

 • Odlišné pojetí principu „fair and true view“

  Zvykové právo versus kontinentální právní úprava

 • Věrný a poctivý obraz dle zákona o účetnictví

 • Harmonizační úsilí


Definice auditu

 • Auditing je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kriterii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům.


 • Login