Qualitat i seguretat assistencial

Qualitat i seguretat assistencial PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Qualitat i seguretat assistencial

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Qualitat i seguretat assistencial

2. Índex Concepte Qualitat Com “percebem” la qualitat: dimensions Com quantifiquem i avaluem: indicadors Mecanismes per treballar per a la qulitat: Iso, acreditacions, comparatives, etc. Iniciatives nacionals i internacionals Aliança per a la Seguretat del Pacient A quin preu: costos Conclusions

3. Definició de qualitat assistencial La qualitat assistencial és el grau en que els individus i les poblacions incrementen la probabilitat d’obtenir resultats desitjats en salut i que aquests són consistents amb el coneixement científic (Institute of Medecine, 2001). ... fer correctament el que és correcte

4. Dimensions de Qualitat Eficàcia, efectivitat, eficiència, accés, competència tècnica, equitat, adequació, disponibilitat, seguretat,oportunitat, elecció/disponibilitat d’ informació, continuitat, prevenció/deteccióprecoç i avaluació...

5. … són efectius … són segurs … tenen pacients informats … proporciona continuitat assistencial i cooperació entre nivells … utilitza els recursos de manera efectiva … és accessible sense desigualtats Els serveis sanitaris són de bona QUALITAT sí...

7. Algunes informacions que ens orienten sobre la Qualitat i Seguretat

8. Estimated Deaths Due to Medical Error This figure comes from the Philadelphia Inquirer. This figure comes from the Philadelphia Inquirer.

9. TO ERR IS HUMAN: BUILDING A BETTER HEALTH SYSTEM Institute of Medicine - November 1999 2.9%-3.7% hospital admissions result in adverse events 44-98,000 deaths/year $17-29 billion costs 2 million nosocomial infections/year average ICU patient experiences almost 2 errors per day 7000 deaths from medication errors

12. INCIDENTS A CIRURGIA: PROCEDIMENT CORRECTE DEL LLOC CORRECTE Una de les principals barreres per a la seva reducció és la baixa incidència: els sanitaris es considerin immunes a aquest tipus d’errors fins que es veuen involucrats en un d’ells (Seiden 2006). Meinberg 200 (J Bone Joint Surg Am. 2003 Feb;85-A(2):193-7) d’ una enquesta confidencial als 1560 membres actius de la Societat Americana de Cirurgians de la mà (percentatge de resposta 67%).  D’aquest col·lectiu 217 cirurgians (21%) reconeixien com a mínim un error de lateralitat al llarg de la seva experiència professional.

14. Ratio tasa estandarizada mastectomía conservadora vs no conservadora 2002-04

15. Estudi de la qualitat com a element de millora La Qualitat és un dels elements estratègics en què es fonamenta la transformació i millora dels sistemes sanitaris.

16. Actors per a la millora de la qualitat Personal assistencial Regualadors, planificadors, compradors Polítics Pacients Familiars Competidors Investigadors

20. Com es pot medir la qualitat assistencial? Necessitat d’INDICADORS (taxes, proporcions, raons, etc) de les diferents dimensions de la qualitat Necessitat d’elaborar criteris de qualitat per construir els indicadors Els criteris adequats han de ser acceptats pels professionals, basats en evidència científica, ser realistes i de formulació senzilla Necessitat de fonts d’informació (importància de la bona documentació) Establir nivells estàndar: valors desitjats de compliment

21. Alguns indicadors de Qualitat assistencial Índice de mortalidad ajustado por riesgo: cociente entre el número de defunciones observadas en la unidad de análisis (hospital,servicio,…) y el número de defunciones esperadas Índice de complicaciones ajustado por riesgo: cociente entre el número de episodios que presentan algún tipo de complicación y el número episodios con complicación esperados, de acuerdo con el riesgo individual de cada uno de los pacientes atendidos. Índice de readmisiones ajustado por riesgo Índice de estancias ajustado por riesgo Tasa de infección de herida quirúrgica Etc, etc, etc.

23. Mecanismes per avaluar i treballar per la Qualitat Des de sempre, s’ha buscat el millor pel pacient (ètica/qualitat): identificar, quantificar, valorar, comparar, introduir correccions i avaluar Cicle de millora contínua

26. Models de certificació/acreditació Joint Comission Accreditation Health Organization: model d’acreditació americà ISO (Organització internacional de normalització). Desenvolupa estàndars internacionals en xarxa a 159 paisos (seu central a Suïsa). Inicis en el món industrial. Normes i procediments, amb uns estandars per assolir. Auditories externes per auditors acreditats. Acreditació catalana. Des del 1981 Promoure la filosofia de la millora contínua de la qualitat en els centres sanitaris. Mètode reconegut d’avaluació externa, pel qual es verifica que un centre sanitari assoleix un conjunt d’estàndards prèviament establerts L’acreditació sanitària a Catalunya es planteja des de la perspectiva del Model Europeu d’Excelència de l’European Foundation for Quality Management (EFQM, 1988). El nou model vol contemplar també la integració d’altres models, com el model ISO, el model del Medical-Audit que aplica la King’s Foundation anglesa en el Regne Unit, el model de la Joint Comission, etc.

27. Mesura de la qualitat: AHRQ

30. Els TOP 20 de IASIST TOP 20, Què es? Hospitales TOP 20 es un programa de evaluación de hospitales basado en indicadores objetivos, obtenidos a partir de datos que se registran de forma rutinaria (cmbd,etc.) Ofrece al sector sanitario una comparativa (benchmark) útil para la mejora de resultados, basado en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia

31. Per disminuir variabilitat en l’assistència Ús de protocols: documents que senyalen les passes a seguir, de forma normativa. De guies de pràctica clínica: recomanacions sistemàtiques per a l’ajuda de presa de decisions sobre les intervencions sanitàries més adequades Vies clíniques: plans assitencials que s’apliquen en malalts amb determinada patologia i que presenten un curs clínic previsible. Seqüència de les accions davant determinades situacions clíniques

32. Iniciatives per a millorar la qualitat i seguretat

33. L’Aliança per a la Seguretat del Pacient L’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya és una iniciativa impulsada des del Departament de Salut de la Generalitat, amb la coordinació de la Fundació Avedis Donabedian, per establir una xarxa de grups d’interès que s’impliquin en la promoció de la seguretat i en la integració d’idees que potenciïn la conscienciació i l’abordatge de la temàtica a Catalunya.

34. La Seguretat del pacient és un aspecte clau de l’atenció sanitària i una condició per a la qualitat Els professionals són fal·libles i els sistemes han d’estar preparats per evitar l’aparició de problemes de seguretat Per impulsar la seguretat, el sistema de salut ha de desenvolupar i mantenir una cultura de la seguretat

35. Models per a l’abordatge de la seguretat Centrat en la persona Centrat en el sistema: Els professionals són fal·libles i els sistemes han d’estar preparats per evitar l’aparició de problemes de seguretat No es tracta de canviar la condició humana sino les condicions en les que treballen les persones Crear escuts o defenses per minimitzar l’error

38. Per exemple: tenim ambigüitat organitzativa

39. L’objectiu estratègic: Redissenyar processos per tal que simples errors no acabin fent mal als pacients Eliminar oportunitats pels errors Construir “escuts” per neutralitzar o corregir errors abans que arribin al pacient.

40. Emprendre accions per reduir riscos Proactives: Monitoritzar la seguretat del pacient, identificar aspectes de millora i redissenyar processos per a prevenir incidents Reactives: Investigar incidents de rellevància un cop han passat (esdeveniments sentinella). Eines: anàlisi causa-arrel, AMFE, sistemes notificació…

43. Determinants de la salut i despesa sanitària

45. Progenec:Resultados

48. Conclusions Qualitat com a fomanent de transformació i millora. Importància de la informació escrita i codificada per quantificar i tenir indicadors Reduir variabilitat Importància de coneixement científic La importància dels costos: eficiència

  • Login