Dobry zaw d sukcesem edukacji
Download
1 / 53

Dobry zawód sukcesem edukacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Dobry zawód sukcesem edukacji. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Dyrektor Beata Olczyk Koordynator projektu Renata Skibińska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dobry zawód sukcesem edukacji' - vivien-wade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dobry zaw d sukcesem edukacji

Dobry zawód sukcesem edukacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Poddębicach

Dyrektor Beata Olczyk

Koordynator projektu Renata Skibińska


Projekt wsp finansowany ze rodk w unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu spo ecznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Dobry zawód sukcesem edukacji”

realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjent:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Starosta Ryszard Rytter

Projekt realizowany w partnerstwie:

Realizator projektu: Partner:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gminna Spółdzielnia

w Poddębicach Samopomoc Chłopska

Beata Olczyk w Poddębicach

Dyrektor Prezes

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Karol Szczodrowski

w Poddębicach


Czas realizacji projektu 01 10 2008 r 31 05 2011 r
Czas realizacji projektu: 01.10.2008 r. – 31.05.2011 r.

Budżet projektu: 783 734,94 zł

w tym:

Kwota dofinansowania: 666 174,69 zł

Wkład własny niepieniężny: 117 560,25 zł


Cel og lny projektu
CEL OGÓLNY PROJEKTU

Podwyższenie poziomu edukacji

i znaczenia wykształcenia

dla życia zawodowego wśród mieszkańców obszarów wiejskich.


Cele szczeg owe projektu
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Wzrost popularności kształcenia zawodowego wśród społeczności lokalnej, uczniów i pracodawców;

 • Wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowisku lokalnym;

 • Kształtowanie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem;

 • Zapoznanie uczniów z obsługą nowoczesnych urządzeń;


 • Rozwijanie posiadanych umiejętności zawodowych;

 • Wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród uczniów i pracodawców;

 • Przygotowanie uczniów do życia zawodowego dostosowanego do lokalnego rynku pracy;

 • Wykorzystywanie nabytych umiejętności w pracy zawodowej;


Grupa docelowa projektu
Grupa docelowa projektu

200 uczniów i uczennic

Technikum im. Jana Pawła II

i Zasadniczej Szkoły zawodowej im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Poddębicach • ZAGOSPODAROWANIE BIURA PROJEKTU;

 • DZIAŁANIA PROMOCYJNE;

 • DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI W SPRZĘT NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH;

 • REKRUTACJA UCZESTNIKÓW;

 • PROWADZENIE ZAJĘĆ;Przyrost wiedzy i umiej tno ci
PRZYROST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI I LOKALNYCH;

 • w kwietniu i maju 2011 r. przeprowadzono testy ewaluujące przyrost wiedzy i umiejętności uczestników po przeprowadzeniu zaplanowanych zajęć projektowych;

 • testy przeprowadzono w 20 grupach;

 • łącznie w badaniu udział wzięło 190 osób;

 • w wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono przyrost wiedzy i umiejętności średnio o 46%;

 • najwyższy przyrost wiedzy i umiejętności kształtował się na poziomie 89%, natomiast najniższy wyniósł 15%;


Zaj cia z zakresu kszta cenia zawodowego tajniki sztuki kulinarnej
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego: I LOKALNYCH;TAJNIKI SZTUKI KULINARNEJ

Prowadzący:

p. Barbara Kosecka

p. Wioletta Jasiak
Zaj cia z zakresu kszta cenia zawodowego ksi gowo moja pasja
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego: I LOKALNYCH;KSIĘGOWOŚĆ – MOJA PASJA

Prowadzący:

p. Elżbieta Madajska

p. Aleksandra Murawska


Prowadzący: p. Elżbieta I LOKALNYCH;Madajska – grupa I.


Prowadzący: p. Elżbieta I LOKALNYCH;Madajska – grupa II.Zaj cia z zakresu kszta cenia zawodowego logistyka i promocja w dzia alno ci firmy
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego: I LOKALNYCH;LOGISTYKA I PROMOCJA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Prowadzący:

p. Beata Biernasiak

p. Natalia Jagiełło

p. Agnieszka Pamfil


Prowadzący: p. Beata I LOKALNYCH;Biernasiak
Zaj cia doskonal ce i wyr wnawcze z j zyka niemieckiego i angielskiego
ZAJĘCIA I LOKALNYCH;DOSKONALĄCE I WYRÓWNAWCZEZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Prowadzący:

p. Ewa Boniecka

p. Wioletta Jendrzejczak

p. Urszula Ruda
Prowadzący: p. Wioletta I LOKALNYCH;Jendrzejczak – grupa I.


Prowadzący: p. Wioletta I LOKALNYCH;Jendrzejczak – grupa II.
Zaj cia doskonal ce i wyr wnawcze z matematyki fizyki i biologii
ZAJĘCIA I LOKALNYCH;DOSKONALĄCE I WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI, FIZYKI I BIOLOGII

Prowadzący:

p. Edyta Zamojska

p. Anna Drynkowska

p. Beata Michalska


Zaj cia z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego
ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA I LOKALNYCH;EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

Prowadzący:

p. Monika Krasińska

p. Sylwia Kraska
Najwa niejsze rezultaty
NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY: I LOKALNYCH;

 • 224 uczniów objętych projektem, którzy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego oraz pogłębili umiejętności praktycznego jej wykorzystania;

 • 20 wyjazdów edukacyjnych dotyczących nowatorskich technik nauczania i pracy;

 • 22 spotkania społeczności uczniowskiej

  z przedsiębiorcami - twórcami lokalnego rynku pracy;


 • 120 godzin warsztatów przeprowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach;

 • 2400 godzin zajęć pozalekcyjnych przeprowadzonych z zakresu kształcenia przedmiotów zawodowych, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Wyniki badania ewaluacyjnego
WYNIKI Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach;BADANIA EWALUACYJNEGO


Ankieta ewaluujaca osi gni cie za o onych rezultat w
ANKIETA EWALUUJACA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach;OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH REZULTATÓW

 • 74% ankietowanych uczestników projektu stwierdziło, że udział w zajęciach znacząco wpłynął na podniesienie poziomu ich kompetencji zawodowych w zakresie, np. obsługi urządzeń,

  znajomości programów komputerowych,

  znajomości języka obcego.

  Jest to potwierdzeniem realizacji głównego celu projektu - Podwyższenie poziomu edukacji.


 • 80% badanych uczniów uważa, że udział w zajęciach znacznie umożliwił im poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego. Wynik ten jest dowodem realizacji kolejnych celów projektu:

 • Kształcenie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem,

 • Zapoznanie z obsługą nowoczesnych urządzeń,

 • Rozwijanie posiadanych umiejętności zawodowych.


 • 70% uczestników projektu przyznało, zajęciach znacznie umożliwił im poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego. Wynik ten jest dowodem realizacji kolejnych celów projektu:

  że poprzez udział w realizacji projektu wzrósł ich poziom inicjatywności i przedsiębiorczości.

  Wynik ten potwierdza realizację kolejnego celu projektu: Przygotowanie uczniów do życia zawodowego dostosowanego do lokalnego rynku pracy.


 • 73% ankietowanych stwierdziło, że udział w projekcie znacznie pomógł im w planowaniu kariery zawodowej. Uczniowie na zajęciach rozwijali swoje zainteresowania i pasje, co pomogło im w wyborze dalszej drogi kształcenia. Na podstawie tego wyniku można mówić o realizacji następujących celów projektu:

 • Wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród uczniów i pracodawców,

 • Przygotowanie uczniów do życia zawodowego dostosowanego do lokalnego rynku pracy.


 • 96% uczestników projektu przyznało, projekcie znacznie pomógł im w planowaniu kariery zawodowej. Uczniowie na zajęciach rozwijali swoje zainteresowania i pasje, co pomogło im w wyborze dalszej drogi kształcenia. Na podstawie tego wyniku można mówić o realizacji następujących celów projektu:

  że doradziłoby swoim znajomym lub swojemu rodzeństwu kształcenie w zakresie zawodowym,

 • 97% badanych poleciłoby udział w następnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki te potwierdzają realizację ogólnego celu projektu, jakim było: Podwyższenie znaczenia wykształcenia

  dla życia zawodowego wśród mieszkańców obszarów wiejskich.


Ankieta ewaluujaca realizacj projektu
ANKIETA EWALUUJACA projekcie znacznie pomógł im w planowaniu kariery zawodowej. Uczniowie na zajęciach rozwijali swoje zainteresowania i pasje, co pomogło im w wyborze dalszej drogi kształcenia. Na podstawie tego wyniku można mówić o realizacji następujących celów projektu: REALIZACJĘ PROJEKTU

 • 96% ankietowanych uczestników zajęć stwierdziło, że zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu spełniły ich oczekiwania.

 • Wszyscy uczestnicy potwierdzili odbiór bezpłatnych materiałów promocyjnych;


 • 100 % uczestników uważa, że bezpłatne materiały edukacyjne, które otrzymali w trakcie realizacji projektu

  (np. podręczniki), były bardzo przydatne

  w procesie kształcenia.

 • 96% ankietowanych przyznało, że udział

  w zajęciach projektowych przyczynił się do podwyższenia ich wyników w nauce.


 • Wszyscy uczniowie stwierdzili, edukacyjne, które otrzymali w trakcie realizacji projektu

  że wyposażenie zakupione do klasopracowni

  w ramach realizacji projektu ich zdaniem służyło uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć

  i przyczyniło się do ich efektywności.

 • 89% uczniów pochwaliło poziom przygotowania nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • 73% ankietowanych stwierdziło,

  że pod wpływem uczestnictwa w zajęciach wzrosła ich samoocena.


 • Podsumowując realizację projektu należy przypomnieć cele założone w momencie tworzenia wniosku o dofinansowanie,

  kiedy wyznaczaliśmy sobie drogę

  do podwyższenia poziomu edukacji

  i znaczenia wykształcenia dla życia zawodowego

  wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Podejmując się tego działania chcieliśmy,

  aby nasza szkoła uczyła na wyższym poziomie, aby nasi uczniowie byli lepiej przygotowani do egzaminów zawodowych i maturalnych.


 • Zależało nam również na tym, aby wśród naszej społeczności lokalnej wzrosło znaczenie kształcenia zawodowego, by młodzież przekonała się,

  że to dobry kierunek rozwoju, że warto inwestować swój wolny czas w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,

  które rozwijają zainteresowania i przede wszystkim dają większe możliwości niż typowe zajęcia lekcyjne.


 • Analizując wyniki przeprowadzonych ankiet oraz obserwując zaangażowanie uczestników projektu w ostatnie wspólne zadanie, jakim było przygotowanie tej konferencji, z przyjemnością stwierdzamy, że „DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI” był przedsięwzięciem,

  które urzeczywistniło nasze plany - stworzyliśmy zespół ludzi zainteresowanych kształceniem zawodowym na najwyższym poziomie.


Dane kontaktowe
Dane kontaktowe zaangażowanie uczestników projektu w ostatnie wspólne zadanie, jakim było przygotowanie tej konferencji, z przyjemnością stwierdzamy, że „DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI” był przedsięwzięciem,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Poddębicach

ul. Polna 13/15

99-200 Poddębice

Tel. 43 678 31 13

www.zsppoddebice.pl/efs_kl

[email protected]


CZŁOWIEK zaangażowanie uczestników projektu w ostatnie wspólne zadanie, jakim było przygotowanie tej konferencji, z przyjemnością stwierdzamy, że „DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI” był przedsięwzięciem,

– NAJLEPSZA INWESTYCJA


ad