Vesz lyes anyagok vegyi folyamatok biztons gtechnik ja
Download
1 / 80

Veszélyes anyagok, vegyi folyamatok biztonságtechnikája - PowerPoint PPT Presentation


 • 642 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veszélyes anyagok, vegyi folyamatok biztonságtechnikája. Elemek periódusos rendszere. Kémiai alapfogalmak. ELEMEK kémiai módszerekkel tovább már nem bonthatók azonos atomokból épülnek fel kémia és fizikai tulajdonságaikat a külső elektronhéjának szerkezete határozza meg. VEGYÜLET

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Veszélyes anyagok, vegyi folyamatok biztonságtechnikája

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veszélyes anyagok, vegyi folyamatok biztonságtechnikája


Elemek periódusos rendszere


Kémiai alapfogalmak

ELEMEK

 • kémiai módszerekkel tovább már nem bonthatók

 • azonos atomokból épülnek fel

 • kémia és fizikai tulajdonságaikat a külső elektronhéjának szerkezete határozza meg


VEGYÜLET

 • különböző atomok elsőrendű kémiai kötésekkel kapcsolódnak össze (kovalens, ionos és fémes kötés)

 • fizikai és kémiai tulajdonsága eltér a kiindulási atomokétól

 • két nagy csoportjukat különböztetjük meg, szervetlen és szerves vegyületek


Szervetlen vegyületek

Szervetlen savak

pl.: HCl sósav; H2SO4 kénsav; HNO3 salétromsav

 • H+ (hidrogén ion) és A- (savmaradék anion)

 • víznek H+ -t adnak át

 • maró és vízelvonó hatásúak (a sav erőssége, koncentráció)

 • oldásuk, higításuk exoterm (hőfejlődéssel járó) folyamat → egyéni védőeszköz


Szervetlen bázisok

pl.: NaOH nátrium-hidroxid; Ca(OH)2 kalcium-hidroxid, mésztej; Al(OH)3 alumínium-hidroxid

 • OH- (hidroxid ion) és B+ (bázismaradék ion)

 • vízben oldva OH- szabadul fel

 • az alkáli fémek és alkáli földfémek hidroxid vegyületei az erős bázisok, lúgok

 • higroszkóposak (alkáli fémek hidroxidjai)

 • iparban vizes oldatukat használják, kivéve NaOH

 • maró hatásúak (égési sérülések)

 • oldásuk, higításuk exoterm (hőfejlődéssel járó) folyamat → egyéni védőeszköz


Szervetlen sók

Szervetlen savak és bázisok kémiai reakciójával keletkeznek, pl.: NaCl, CaCO3

 • általában oldódnak vízben (CaF2)

 • csak erős sav és lúg sójának vizes oldata semleges kémhatású

 • galvanizálás

 • vizes sóoldatok elektrolízisekor hidrogén és oxigén gáz fejlődhet → durranógáz, robbanásveszélyes


Szerves vegyületek

 • szénvegyületek kémiája

 • C, H, O, N, P, S, Cl, F (fémek)

 • igen nagyszámú szerves vegyület

 • telített, telítetlen, aromás szerves vegyületek

 • nyíltláncú és gyűrűs szerves vegyületek

 • reakciókészségüket a körülmények erősen befolyásolják (nyomás, hőmérséklet, reaktor anyaga)


Egyéb alapfogalmak

 • keverék (szilárd halmazállapot)

 • elegy (folyékony, gáz halmazállapot)

 • köd (aerosol)

 • füst (diszperz rendszer)

 • szmog (füst+köd)

 • oldat – telített oldat

 • anyag, vegyi anyag (adalékok, szennyeződések, oldószerek Ø)

 • vegyi anyag életciklusa

 • kémiai biztonság – kockázat csökkentése


Egyéb alapfogalmak

 • EINECS 1981 Európai Közösség

  Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke

 • ELINCS 1981 után EK, EU

  Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

 • Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke (2000.évi XXV. törvény, kémiai biztonság törvénye, Kbtv)

 • Veszélyes készítmények nyilvántartása: Fodor József Országos Közegészségügyi Központ; Országos Kémiai Biztonsági Intézet; Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

 • Veszélyes anyagok bejelentése, törzskönyvezés


Egyéb alapfogalmak

 • műszaki dosszié (törzskönyvezéshez szükséges adatok)

 • biztonsági adatlap (azonosítás; veszélyesség, kezelés, hulladékkezelés, szállítás, tárolás, munkavégzés feltételei)

 • tevékenység

 • veszélyes anyag

 • készítmény

 • GLP: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet és az EU által meghatározott helyes laboratóriumi gyakorlat


szín

szag

halmazállapot 20°C hőmérsékleten

moláris tömeg

olvadáspont

forráspont

gőznyomás

sűrűség

relatív folyadéksűrűség (víz=1)

relatív gőzsűrűség (levegő=1)

oldhatóság

viszkozitás

ütés és dörzsérzékenység

elektrosztatikus töltődésre való hajlam

Anyagi tulajdonságokFIZIKAI TULAJDONSÁGOK


FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

 • éghetőség:

  • lobbanáspont

  • gyulladási hőmérséklet

  • öngyulladási hajlam

  • robbanási koncentrációk

 • égést elősegítő, oxidáló

 • reakcióképesség (affinitás)

 • stabilitás


TOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

 • toxicitás

 • maró hatás

 • allergizáló, szenzibiláló (túlérzékenység)

 • karcinogén

 • mutagén

 • teratogén (fejlődési rendellenesség)

 • keratogén (magzatkárosító)

 • fertőző

  ÖKOTOXIKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK


AZ ANYAGOK JELÖLÉSE

 • vegyjel

 • összeg és szerkezeti képlet

 • CAS szám (Chemical Abstracts Service Registry Number)

 • UN szám (United Nations) (veszélyes anyagok szállítása)

 • EINECS szám

 • ELINCS szám


Jogszabályi alapismeretek

 • munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény

 • munkafeltételek

 • veszélyes anyagok

 • ÁK érték: megengedett átlagos koncentráció

 • CK érték: csúcskoncentráció

 • MK érték: maximális koncentráció mg/m3

 • eltűrhető szennyezettség: daganatos megbetegedés kockázata 1:105

  egyéni védőeszköz használata nélkül


 • munkaidő: 8 óra / nap

  5 nap / hét

  240 műszak / év

 • expozíció

 • expozíciós idő

 • expozíciós koncentráció

 • expozíciós út

 • terhelés

 • additív hatások

 • munkahelyi átlagos levegőszennyezettség


 • Tűz megelőzése és a védekezés

 • Tűzveszélyességi osztályok:

  „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes

  „B” tűz- és robbanásveszélyes

  „C” tűzveszélyes

  „D” mérsékelten tűzveszélyes

  „E” nem tűzveszélyes


Környezetvédelmi jogszabályok

 • környezeti levegő tisztasága

  • légszennyező anyag

  • levegőterhelés (emisszió)

  • légszennyezés

  • légszennyezettség (imisszió)

 • vízszennyezés


Veszélyes anyagokkal kapcsolatos eljárás szabályai

 • Ismeretlen anyagot alkalmazni tilos!!!!!

 • új veszélyes anyagokat törzskönyveztetni kell

 • bejelentés (tevékenységi engedély 2001 jan. 1-től nem kell)

 • biztonsági adatlap (veszélyes anyag azonosítására)


Biztonsági Adatlap tartalmi követelményei

 • veszélyesség szerinti besorolás R számok

 • elsősegélynyújtás

 • tűzveszélyesség, tűzoltás

 • biztonságos munkavégzés feltételei S számok

 • fizikai és kémiai tulajdonságok

 • stabilitás, reakciókészség

 • toxikológiai adatok

 • ökotoxicitás

 • hulladékkezelés, ártalmatlanítás

 • szállítás


F+

F

T+T

XnXi

O

C

E

N

Veszélyszimbólumok


Címke

A címke nem pótolja sem a Biztonsági adatlapot, sem a használati utasítást!!!!!!!!!

Címke, azonosító felirat nélkül még gyártásközi anyagot sem szabad tárolni!!!!!!!!!


Veszélyes anyagok szállítása

 • szállításra kidolgozott veszélyességi osztályok számjele és jelölése

 • veszélyességi bárcák

 • a járművezetőt egyéni védőeszközzel kell ellátni

az áru veszélyessége

UN szám


nagyon mérgező

mérgező

ártalmas

LD50 – letális dózis

LC50 – letális koncentráció

szájon át

bőrön át

légúton keresztül

Mérgező anyagok, méregerősség


Tárolás, anyagmozgatás

 • méregszekrény, méregtároló

 • „MÉREG”, halálfej

 • szakképzett kezelőszemély

 • egyéni védőeszköz

 • szigorú nyilvántartás

 • más anyagok tárolása tilos!!!!!!!!!!

 • megfelelő csomagolóanyag


Állandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések


Tartályokat, csöveket figyelmeztető jelzéssel, és az anyagra vonatkozó címkézéssel kell ellátni!

vákuum


Veszélyes anyagok életteni hatásai

Gázok, gőzök

 • tiszta levegő

  N2 78,10 tf%

  O2 20,93 tf%

  Ar 0,93 tf%

  CO2 0,03 tf%

  nemesgázok 0,01 tf%


Fullasztó gázok

Egyszerű fullasztó gázok (biokémiailag ártalmatlanok)

Vegyileg ható fullasztó gázok (oxigénhiány)

 • szén-monoxid (fülzúgás, szédülés, fejfájás, légszomj) belégzés útján

 • hidrogén-cianid belégzés útján, bőrön át

 • akrilnitril gázok

  Ingerlő gázok (gyulladás, izgalom a szövetekben)

 • helyi hatás (kivéve: kénhidrogén, nitrogénoxidok)

 • védőreflex (NH3, SO2, HCl, HCHO)

 • felső- és mélylégutak (Cl2, SO2, kis mennyiség)

  Alattomos gázok (nitrózus gázok, foszgén, dimetil-szulfát)


Bódító gázok

 • az agysejtek fiziokémiai egyensúlya felborul, működése időlegesen, vagy véglegesen megszűnik

  pl.: szinte minden szerves vegyülettípusból

  CCl4, C2H2Cl4 – máj- és veseméreg

  C6H6 vérképzőszervek, karcinogén

  Vegyes hatású ipari gázok

 • ólomtetraetil (bőrön át)

 • arzin (vérszegénység, májsorvadás)

 • foszfin (kalciumfoszfid + víz)

 • kénhidrogén (fullasztó, idegrendszerre ható)

 • széndioxid (oxigénhiány, idegrendszerre ható)


Gázmérgezések megelőzése

 • munkavégzés szabadban vagy nagy légterű zárt munkahely

 • természetes szellőzés

 • mérgező gáz teljes ab/adszorpciója, vagy kondenzációja

 • vezetékek csatlakozási, peremkötései

 • helyi elszívás a gázfejlődés lehetőségénél

 • csővezetékekben vákuum alatt szállítsunk

 • gáz sűrűsége (H2 felfelé száll, PB gázpalackot pincében tárolni tilos)


Fémek és fémvegyületek

 • arzén (idegméreg)

 • ZnO, ZnCl2, ZnSO4 (higroszkópos)

 • higany (idegméreg, foghullás, szájgyulladás)

 • kadmium (gőze, orrhurut, tüdőtágulás)

 • krómsav, kettős krómsók (fekélyes betegség a légutakon)

 • mangán-oxid (tartós belélegzése idegbetegséget okoz)

 • ólom (tápcsatorna, vérszegénység, végtagbénulás)


Szerves vegyületek hatásai

 • alifás szénhidrogének (bódító hatás, máj, vese károsodás)

 • alkoholok

 • aldehidek (fenoplaszt, karbamid, melamingyanták)

 • szerves peroxidok (műanyaggyártás segédanyagai, karcinogén)

 • alifás halogénvegyületek

 • polimerek monomerjei (karcinogén)

 • PVC égésekor klórgáz

 • rákkeltő anyagok


A bőr védelme

 • az anyag halmazállapota

 • bőrfelület épsége

 • az exponált bőrfelület víztelítettsége

 • kontaktus kerülése

  • zárt technológia

  • egyéni védőeszközök (kesztyű, filmképző krém, saválló ruhadarabok)


Vegyi folyamatokKémiai alapeljárások

Halogénezés

 • a halogénező szerek mind mérgező anyagok

 • katalizátorral és anélkül is végbemegy

 • VESZÉLYEI

  • klórozás, brómozás exoterm

  • jódozás endoterm, de instabil jódozószer

  • láncreakció – detonációveszély

  • robbanási koncentráció 20%-nál jelzés

  • korrozív anyagok


Nitrálás (-NO2, -ONO2)

 • maró, oxidáló hatású nitrálószer

 • VESZÉLYEI

  • nehezen kézbentartható folyamat

  • exoterm + hidratációs hő

  • helyi túlmelegedés

   Szulfonálás (-SO3H, szulfonsavak)

 • szulfonálószerek maró hatásúak, hevesen reagálnak vízzel, alkáliakkal (köd, por)

 • VESZÉLYEI

  • erősen exoterm (SO3), nagy reakciósebesség

  • a savas reakcióelegy semlegesítése a reakció után még erősebben exoterm folyamat


Oxidációs eljárás

 • jó hőátadó berendezés és folyamat

 • hatékony keverés

 • melléktermékek gyors, hatékony eltávolítása

 • VESZÉLYEI

  • oxidálószerek – nagy reakciókészség, mérgező, instabil

  • tűz és robbanásveszély

  • a kezelendő anyagok sokszor CH-k, gyúlékonyak

  • oxigénbevitel – exoterm folyamat

  • robbanásra hajlamos peroxidok képződése


Redukciós eljárás

 • oxigén elvonás, hidrogén bevitel

 • redukálószer hidrogén

 • VESZÉLYEI

  • H2

   • robanásveszélyes – széles robbanási koncentráció tartomány

   • rendkívül illékony – speciális tömítések

   • katalizátor nagy nyomás

   • inert gáz biztosítása


Aminálás (-NH, -NH2, aminok)

 • aminálószer: NH3

 • lassú reakció – nagy feleslegű reagens

 • exoterm és endoterm is lehet

 • VESZÉLYEI

 • NH3 maró, mérgező, rendkívül korrozív

 • kis reakciósebesség → katalizátor, nagy nyomás

 • ammónia veszély esetére mentési terv szükséges


Mechanikai műveletek és berendezések

Aprítás, őrlés

 • megfelelő szemcseméret kialakítása

 • felület növelése

 • aprítási fokozatok

 • veszélyek és megelőzés

  • egyenletes darabnagyság

  • porképződés káros hatásainak kiküszöbölése

  • elektrosztatikus feltöltődés

  • mechanikai hatások elleni védelem


Szitálás

 • szitálás hatásfoka

 • veszélyek és megelőzés

  • kémiai reakció kerülése a szita anyaga a szitálandó anyag között

  • elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

  • porrobanás lehetősége

  • porártalom (kiporzás)


Keverés

 • homogenizálás

 • anyag és hőáramlás gyorsítása

 • oldódás segítése

 • emulzió, szuszpenzió létrehozása

 • oldáshő, higítási hő

 • veszélyek és megelőzés

  • mechanikai veszélyek (forgó részek, fékezési idő)

  • keverő biztonságos meghajtása (feszültség kimaradása elleni védelem)


Centrifugálás

 • szétválasztási művelet, sűrűség alapján, centrifugális erő segítségével

 • a centrifugák egy része hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes munkaeszköz

 • veszélyek és megelőzés

 • a gép szempontjából:

  • munkavédelmi üzembe helyezés írásos elrendelése

  • időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok

  • biztonságos rögzítés

  • hatékony fék

  • reteszelt tetőnyílás (indítás, leállás, benyúlás, leesés)

  • max. töltősúly, fordulatszám

  • egyenletes terhelés


 • felhasznált anyag veszélyei

  • veszélyes anyagok kipörgetésénél a keletkező gőzök elvezetése

  • maró, mérgező anyagok centrifugálásakor zárt rendszerű ürítés

  • robbanásveszélyes, gyúlékony anyagoknál inert gázatmoszféra

  • elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem


Desztillálás

 • folyadékelegyek Fp alapján való szétválasztása

 • tűz és robbanásveszélyes folyamat

 • vákuumlepárlás

  Kristályosítás

 • a feloldott szilárd anyag kinyerése

 • túltelített oldat készítése

 • vákuum alkalmazása

 • oldószer oldott anyag veszélyei

  Gázok elválasztása, abszorberek

 • folyékony mosóközeg

  Adszorpció

 • szilárd anyag felülete


Szárítás

 • szilárd anyag folyadék- és nedvességtartalmának megszüntetése

 • igen veszélyes művelet is lehet

 • veszélyek és megelőzés

  • robbanásveszélyes oldószergőzök – inert atmoszféra

  • hőmérséklet tartása

  • szárítóberendezés ajtajának reteszelt nyitás-zárása

  • légtérelemző, jelző, beavatkozó rendszer

  • égési sérülés – reteszelt ajtónyílás, szakaszos üzemnél, folyamatosnál egyéni védőeszköz


Égés, oxidáció, robbanásAlapfogalmak

 • égés: kémiai reakció az éghető anyag és a levegő oxigénje között, 0,01 – 10m/s-ig

 • oxidáció: az égés is az, de pl.: rozsásodás

 • robbanás: éghető anyagok kémiai átalakulásának speciális formája, nagy nyomásnövekedés 100 – 1000m/s-ig

 • nem kémiai robbanás

 • detonáció


 • robbanási határok (tf%-ban, g/cm3 –ben, szobahőmérsékleten, 1 bar nyomáson)

 • robbanóanyagok: hirtelen nagy térfogatú forró gázokká alakulnak, robbanóhatást TNT egyenértékben

 • öngyulladás: a szükséges energia az anyagban kémiai, vagy fizikai folyamat eredménye pl.: nedves széna

 • égési határok (meghatározott koncentrációk)


Égés feltételei

éghető anyag

oxidálószer (oxigén)

gyulladási / lobbanási hőmérséklet

Égési folyamat

éghető anyag felmelegedése

az anyag bomlása / párolgása

éghető gázok meggyulladása

ezek folyamatos égése

Égés, égési folyamat

gyulladás két lehetséges útja: öngyulladás és gyújtás

az öngyulladási hőmérséklet mindig magasabb

gyors égés – lassú égés


Az égés megelőzése, megszüntetése

 • éghető gázok és gőzök koncentrációjának csökkentése (pl.: inert gáz alkalmazása!)

 • gyújtóforrás eltávolítása

 • hőmérséklet csökkentése az öngyulladási hőmérséklet alá

 • éghető anyag eltávolítása

 • égést tápláló anyag koncentrációjának csökkentése


Öngyulladó anyagok

Levegő hatására

A levegő oxigénje erősen exoterm folyamatban, gyorsan oxidálja, így eléri az öngyulladási hőmérsékletet.

Fehér foszfor (45-60°C)

 • már szobahőmérsékleten meggyulladhat, világító lánggal ég

 • vízben oldhatatlan → víz alatt tárolható, aprítható

 • erős méreg, bőrre kerülve égési sérülést okoz


Fémek

 • oxigén jelenlétében öngyullad és elég: rubídium, cézium

 • alumíniumpor – nedvesség hatására levegőn meggyullad, légmentesen lezárható edényben tárolandó

  Alkálifémek karbidjai

 • CO2, SO2 atmoszférában is meggyulladnak

  Fém-szulfidok

 • levegőn oxidálódnak és öngyulladnak

  Korom, szénpor

 • röviddel a képződése után öngyulladó, a felületen adszorbeálódott oxigén miatt


Pirofóros anyagok

 • szobahőmérsékleten meggyulladnak, erős izzással égnek

 • az anyag fajlagos felülete nagy, 1 mikrométeres szemcsenagyság

 • pl.: tűzkő – vas+cézium (1 mol vas oxidálódása → 6500 °C)

  reaktor csővezetékekben képződő finom vaspor, FeO-ból és szénből


Víz hatására

Heves kémiai reakcióba lépnek a vízzel, és a keletkező gázok a reakcióhő következtében meggyulladnak.

Alkálifémek

 • petróleum alatt tárolják

 • a hidrogén is meggyullad

  Kalcium-karbid

 • a keletkező acetiléngáz gyullad meg

  Alkálifémek karbidjai

 • robbanásszerű reakció, a fém elég a C elemi állapotban felszabadul


Kölcsönös elegyítés hatására

Nyomás alatti oxigén az olyan anyagokat is öngyulladásra készteti, amelyek légköri nyomású levegőn nem gyulladnak meg! (oxigénpalack)

oxidáló anyagokkal való elegyedés

Acetilén, hidrogén, metán, etilén + klór

 • erős fényforrás hatására klór gyök képződik

  Terpentin olaj, petróleum + klór

  Kálium-permanganát + cc. H2SO4, HNO3


Köszönöm a figyelmet!


Robbanás

Gyors energiaátalakulással járó folyamat.

Fizikai robbanás

 • két példa (zárt tartály, gáz, vagy gáz + folyadék nyomás alatt)

 • a nyomáshullám csak közelről veszélyes

 • nagy hőmérsékletű anyag, repeszdarabok

 • „A baj sosem jár egyedül!!” az éghető anyagok meggyulladása, majd jön


Kémiai robbanás

Térrobbanás

 • a résztvevő anyagok közül az egyik legalább gáz halmazállapotú

 • éghető anyag robbanásszerű oxidációja

 • éghető anyag: gáz, gőz, por, köd

 • oxidáló hatású gáz: levegő, oxigén, klórgáz

 • robbanásszerű kémiai bomlás


Zárt térrobbanás

 • alsó és felső robbanási határkoncentráció

 • minimális gyulladási energia: minimális szikraenergia, ami a robbanásképes elegyet képes robbanásba hoznipl.: 0,2-0,3mJ (20°C, légnyomás)

 • a reakció rétegről, rétegre halad

 • égés → robbanás:

  Venergiatermelés Venergiaveszteség

 • detonáció: 1000m/s-nál nagyobb sebességű ütőhullám

 • szívószakasz: éghető anyag elfogy


Nyílt térrobbanás

 • az energiaveszteség nagyobb, így a detonáció esélye kisebb

 • emberi életet nem a nyomáshullám, hanem a nagy hő, és az összeomló épületek veszélyezteti

 • pl.: cseppfolyós, éghető gázt tartalmazó tartály felhasad

  éghető nyomás alatti, forráspontja feletti gáz kikerül a nyílt térbe, és ott ködöt képez


Kondenzált fázisú robbanóanyagok robbanása

 • kicsi fajlagos felület

 • nagy sűrűség

 • nagy robbanási sebesség, detonáció

 • a detonációs hullám a robbanó anyagban állandó sebességű

 • a robbanási gáz térfogata a robbanóanyag keezdeti térfogatának ezerszerese is lehet

 • pl.: klorátok, KMnO4,nitrometán, krómtrioxid

 • megelőzés: a robbanás legalább egy feltételének megszüntetése


Térrobanás megelőzése

 • inertizálás: O2 koncentráció csökkentése

 • vákuumos védelem

 • nyomásmentesítés, lefúvatás

 • robbanáselfojtás: robbanási sebességgel végzett inertizálás

 • nyomásálló védelem


Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahely

Munkáltató feladatai

 • robbanásveszélyes légkör kialakulásának megelőzése, vagy a veszélyek csökkentése

 • az intézkedések végrehajtásának rendszeres ellenőrzése

 • monitorozás

 • robbanásvédelmi dokumentáció

 • kockázatok felmérése és értékelése

 • robbanás megelőzésére tett intézkedések felsorolása

 • munkavégzés biztonsági és egészségügyi feltételeinek megteremtésére tett intézkedések

 • gyújtóforrás kockázatértékelés (elektrosztatikus feltöltődés)

 • riasztás (akusztikai módon)

 • menekülési útvonal, menekülési eszközök


Berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó követelmények

Védelmi rendszer: azonnal megszakítja és/vagy korlátozza a robbanás hatását, beépítve, vagy önálló rendszerként kerül forgalomba

 • Általános követelmények

  • integrált robbanásbiztosság elvei

  • helytelen használat, működési hibák


robbanásvédelemre vonatkozó technológiai ismeretek

porlerakódások

biztonságos nyitás

berendezések túlterhelése

potenciális gyújtóforrások

sztatikus elektromosságból származó veszélyek

kóboráram, szivárgóáramvezérlő készüléktől függetlenül működő biztonsági készülékek

zárt szerkezetek, szivárgás megelőzése

számítógépes szoftverek alkalmazásából adódó kockázatok

csatlakozások okozta kockázatok

környezeti feltételek

megjelölés (robbanásvédelmi és a gyártására vonatkozó információk)

magyar nyelvű gépkönyv

Különleges ellenőrzési, és karbantartási feltételek


Vegyi folyamatok, műveletek biztonságát befolyásoló tényezők

 • felhasznált anyagok

  • tulajdonsága

  • halmazállapot

  • koncentrációja

 • munkaeszközök

 • munkakörnyezet (zárt–nyitott tecnológia, szakaszos–folymatos műveletek)

 • anyagmozgatás, tárolás, szállítás

 • kollektív műszaki védelem színvonala

 • villamosbiztonsági tényezők

 • karbantartás, felülvizsgálatok szakszerűsége

 • személyi tényező


Fizikai eljárások

 • halmazállapot változások

  • folyadékok párolgása, forrása (gőznyomás), robbanásszerű párolgás (napsugárzás, túlhevített folyadék kiáramlása)

  • szilárd anyagok párolgása

 • elegyedés, oldódás

  • exoterm és endoterm

  • gáz (HCl, NH3), szilárd, folyadék egymásban való oldhatósága

  • savak, lúgok oldása!!!!!!!!!!!!!


Kémiai folyamatok

Kémiai reakciót és a reakcióhőt befolyásoló tényezők

 • résztevő anyagok kémiai reakciókészsége

 • koncentrációk, koncentráció viszonyok

 • hőmérséklet és nyomás

 • katalizátor minősége, alkalmazása

 • idegen anyagok jelenléte

 • a kiindulási és keletkezett anyagok halmazállapota

  Erősen exoterm reakciók!!!

  (hűtés, túlnyomás lefúvatása)


Kémiai reakció jellege

 • elsőrendű

 • másodrendű

 • egyensúlyi reakció (rossz kitermelés, befolyásolhatóság)

 • párhuzamos reakció (reakció körülmények, katalizátor)

 • láncreakció (nagy reakciósebesség, kis aktiválási energiájú láncindító reakció)


Elektrosztatikus feltöltődés

Elektrosztatikus töltésszétválasztódás

 • érintkezést követő szétválás (csővezetékből kiáramló közeg, őrlés, szitálás)

 • halmazállapot- és hőmérsékletváltozás

 • deformáció

 • villamos megosztás

 • ionizáció

  Veszélye: a kialakult potenciálkülönbség elektromos kisüléssel szűnik meg, ami gyújtóforrást jelent!!!!

  Az anyagokat minimális gyulladási energiájuk alapján szikraérzékenységi osztályokba sorolták.


Szikraérzékenységi osztályok:

 • rendkívül nagy szikraérzékenységi osztály (RSZ) minimális gyulladási energia legfeljebb 0,1mJ(acetilén, hidrogén, szénkéneg, titán por)

 • nagy szikraérzékenységi osztály (NSZ)

  0,1 mJ – 4,0 mJ (metán, alkohol, aceton, éter magnézium por, benzol)

 • átlagos szikraérzékenységi osztály (ÁSZ)

  4,0 mJ – 20 mJ (alumínium, nejlon, vanádium por, vas, kén)

 • kis szikraérzékenységi osztály (KSZ)

  20 mJ felett (rizs, liszt, cukor, gyapot - porfelhő)


Elektrosztatikus feltöltődés megelőzése

 • töltések szétválasztásának megakadályozása

  (anyagok megváltoztatása, cseppképződés elkerülése, szétválási sebesség csökkentése)

 • feltöltődés mértékének korlátozása

  (vezető földelése, szigetelőről a töltések elvezetése)

 • a szigetelő testen felhalmozódott töltés megsemmisítése eliminátorokkal


Munkavédelmi feladatok a vegyipari műveletek biztonságos végzéséhez

A létesítés, bővítés, átalakítás, újraindítás megtervezésénél az aktuálisan érvényben lévő jogszabályokat kell figyelembe venni!

A veszélyes munkahely munkavédelmi üzembe helyezését a munkáltatónak kell írásban elrendelni.

Ennek feltétele a munkavédelmi megfeleőség előzetes vizsgálata, megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember által.

Ennek eredményét a munkáltatóval írásban kell közölni.


Veszélyes technológia felülvizsgálata (pl.)

A felülvizsgálatot legalább 5 évente el kell végeztetni, eredményét írásba kell foglalni, és azt a munkáltatónak a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni!!!!!

 • a veszélyes technológia, a tevékenység azonosítása

 • munkaeszközök, berendezések azonosítása

 • felhasznált, előállított veszélyes anyagok azonosítása

 • anyagáram vizsgálata

 • a folyamat során az állapotjelzők monitorozása


 • a veszélyes folyamatok izolálhatók legyenek, a megfelelő védelem, beavatkozás biztosított-e

 • vizsgálandók az üzemeltetési műveletek

 • berendezések biztonsága

 • mechanikai veszélyek elleni védelem

 • villamos vizsgálatok

  A felülvizsgálat alapján, a hiányosságok, eltérések rögzítésével a szükséges intézkedéseket meg kell határozni.


Katasztrófavédelem

82/501/EEC vagy SEVESO I Irányelv

96/82/EEC vagy SEVESO II Irányelv

EU–jogharmonizáció 1999. évi LXXIV. törvény (katasztrófa törvény)

 • tevékenységi körök meghatározása

 • veszélyes létesítmények üzemeltetőinek feladatai

 • kormányzat, önkormányzat feladatai

 • közvélemény tájékoztatása


Üzemeltetők kötelezettségei

 • annak bizonyítása, hogy tevékenysége nem jelent elfogadhatatlan kockázatot

 • adatszolgáltatás

 • biztonsági jelentés készítése

 • belső védelmi terv készítése, a meghatározott feladatok végrehajtási feltételeinek biztosítása, ezek használata

 • nyilvánosság tájékoztatása

 • a katasztrófák megelőzése és a munkavédelmi követelmények teljesítése között szoros a kapcsolat


Kormányzat kötelezettsége

 • külső védelmi terv készítése

 • Hatóság: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 • Szakhatóság: Műszaki Biztonsági Főfelügyelet


 • fizikai, kémiai tulajdonságok

 • toxikológia

 • légszennyező anyagok munkahelyi koncentrációi (ÁK, CK, MK, expozíció)

 • eljárási szabályok (biztonsági adatlap, R, S számok, jelölések)

 • tűzveszélyességi osztályok

 • tárolás, anyagmozgatás

 • jelzések

 • élettani hatások (gázok-mérgezési fajták, egy-egy példa, bőrön át felszívódók, zsíroldók, rákkeltő anyagok)

 • vegyi folyamatok (alapeljárások (csak név), mechanikai műveletek (csak név))

 • égés, oxidáció, robbanás (alapfogalmak, öngyulladó anyagok csoportjai, egy-egy példa, robbanástípusok, megelőzés)

 • szikraérzékenység


ad
 • Login