SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED) NEDİR? - PowerPoint PPT Presentation

Sa lik etk de erlend rmes sed ned r
Download
1 / 19

 • 312 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED) NEDİR?. Doç.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. S A Ğ L I K ,. YALNIZCA HASTALIK YA DA SAKATLIĞIN BULUNMAMASI DEĞİL, AYNI ZAMANDA BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL OLARAK TAM BİR “İYİLİK DURUMU”DUR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED) NEDİR?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa lik etk de erlend rmes sed ned r

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (SED) NEDİR?

Doç.Dr.Kayıhan Pala

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


S a l i k

S A Ğ L I K ,

YALNIZCA HASTALIK

YA DA SAKATLIĞIN BULUNMAMASI DEĞİL, AYNI ZAMANDA BEDENSEL,

RUHSAL ve

SOSYAL OLARAK

TAM BİR

“İYİLİK DURUMU”DUR.


Toplumun sa lik durumunu etk leyen etmenler

TOPLUMUN SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN ETMENLER

SOSYO-EKONOMİK DURUM , YAŞ, CİNSİYET, EĞİTİM, ALIŞKANLIKLAR vb

OLAĞANDIŞI DURUMLAR


Sa li i etk leyen bel rley c ler

SAĞLIĞI ETKİLEYEN BELİRLEYİCİLER


Rnek verem neden yle l mler n azalmasina etk eden etmenler

ÖRNEK : VEREM NEDENİYLE ÖLÜMLERİN AZALMASINA ETKİ EDEN ETMENLER


Sa lik durumunu bel rleyen etmenler

SAĞLIK DURUMUNU BELİRLEYEN ETMENLER :

 • Gelir ve eğitim

 • Fiziksel çevre

 • Sosyal çevre

 • Sağlık hizmetleri

 • Genetik yapı

EN

ÖNEMLİ

ETMEN

GELİR DAĞILIMI


Sa lik etk de erlend rmes sed ned r

DÜNYADA ORTALAMA DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM

ÜMİDİ İLE GİNİ KATSAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

DBYÜ

GİNİ

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997


Sed bir etki de erlendirme tekni i

SED: Bir etki değerlendirme tekniği

Etki değerlendirme teknikleri

 • Entegre etki değerlendirmesi

 • Stratejik çevre değerlendirmesi

 • Çevre etki değerlendirmesi

 • Sosyal etki değerlendirmesi

 • Sağlık etki değerlendirmesi


Sa l k etki de erlendirmesi

Sağlık etki değerlendirmesi

Her hangi bir

 • politika,

 • program ya da

 • projenin,

  belli bir nüfusun sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilebileceği

 • işlem,

 • yöntem ve

 • araçlar bütünü ve

  bu etkilerin nüfus içerisindeki dağılımıdır.

Göteborg Konsensüs Belgesi, DSÖ, 1999


Sa l k etki de erlendirmesi1

Sağlık etki değerlendirmesi

“Toplumun sağlığını etkilemesi olası durumların kanıta dayalı olarak değerlendirildiği işlem, yöntem ve araçların bir karışımı”.

 • Bir anlayış

 • Bir süreç

 • Bir yöntembilim

 • Bir araç.


Sed in amac

SED’in amacı?

 • Sağlıkla ilgili politikaların her düzeyinde , girişimin toplumun sağlığına olası sonuçlarını kestirerek, toplumu ve karar vericileri bilgilendirmek

 • Sağlıkla ilgili politikaların, programların olası olumsuz etkilerini azaltmak ve olumlu etkilerini artırmak için öneriler sunmak.


Sed de erleri

SED değerleri

 • Demokrasi

 • Sürdürülebilir kalkınma

 • Hakkaniyet

 • Kanıtların ahlaki kullanımı


Sed ne i e yarar

SED ne işe yarar?

 • Toplumun sağlığını etkilemesi olası durumla ilgili bir öneri/teklif sunabilir,

 • Önerilen bir teklifin toplumun sağlık durumu üzerine olası olumlu ve olumsuz etkilerini kanıta dayalı olarak ortaya koyabilir


Sed i kim yapar

SED’i kim yapar?

 • Ekip

  • Kent plancıları

  • Sağlık çalışanları

   • Halk sağlıkçıları

  • Sosyal çalışmacılar

  • Politikacılar


Sed in topluma yarar nedir

SED’in topluma yararı nedir?

 • Politikalara ve karar verme süreçlerine daha yüksek düzeyde katılım olanağı

 • Eşitsizliklerin azaltılması

 • Daha sağlıklı bir çevrede yaşama olanağı

 • Kaynakların akılcı kullanımı yoluyla topluma geri dönen hizmetlerdeki artış.


Sed in a amalar

SED’in aşamaları

 • Tarama/Eleme (Screening)

 • Kapsamlaştırma (Scoping)

 • Değer biçme/etki kestirimi (Appraisal)

 • Raporlama (Reporting)

 • Karar-vericileri desteklemek/etkilemek (Supporting or influencing decision-makers)

 • İzlem ve değerlendirme (Monitoring&evaluation)


Sa l k etki de erlendirmesinde belli ba l k ncelik nerileri

Ekonomik politika

Sosyal reform

İnşaat sektörü

Alkol fiyatlandırması ve sunumu

Vergilendirme politikası

İstihdam ve iş pazar politikaları

Zirai politikalar

Nakliyat

Dolgu alanlarda toksik

kimyasalların etkileri

Hava kalitesi emisyonları

Elektromanyetik alanlar

Atık yönetimi

Ticaret

AB politika ve Direktifleri

Tüketici politikası

Sağlık etki değerlendirmesinde belli başlık öncelik önerileri

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ülkelerinde sağlık etki değerlendirmesi ve

hükümet politika düzenlemeleri: Tutum Raporu, 2003


Sa lik etk de erlend rmes sed ned r

TEŞEKKÜRLER


 • Login