posouzen vlivu na ivotn prost ed
Download
Skip this Video
Download Presentation
POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ' - vincent-petty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
posouzen vlivu na ivotn prost ed

POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podklady k posouzení vlivu akce z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s Pokynem Ministerstva životního prostředí č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 – 2006 na základě materiálu „Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ a „Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000“ zpracovaného na základě dohody MMR a MŽP.

Mgr. Leoš Křeček, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajského úřadu Libereckého kraje, [email protected]

posouzen vlivu na ivotn prost ed eia
Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací

Informační, propagační kampaň

Pořádání přednášek, seminářů, workshopů

Poradenská činnost

Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže

Pracovní terapie

Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně)

Pořízení rehabilitačních pomůcek spojených bezprostředně s realizací projektu

Učební pomůcky a studijní materiály

Pořízení didaktické techniky

Pořízení výstavní techniky (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely)

Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí

Tlumočení, překlady

Sociální služby pro cílové skupiny

Pořízení materiálů, surovin a drobných pracovních nástrojů

Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky

Osobní náklady

Cestovné a stravné

Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
  • Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:
posouzen vlivu na zem soustavy natura
Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací

Informační, propagační kampaň

Pořádání přednášek, seminářů, workshopů

Poradenská činnost

Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže

Pracovní terapie

Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně)

Rehabilitační pomůcky spojené bezprostředně s realizací projektu

Učební pomůcky a studijní materiály

Didaktická technika

Výstavní technika (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely)

Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí

Tlumočení, překlady

Sociální služby pro cílové skupiny

Materiál, suroviny a drobné pracovní nástroje

Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky

Osobní náklady

Cestovné a stravné

Posouzení vlivu na území soustavy Natura
  • Žadatelé, kteří žádají na záměry níže uvedené, nemusejí žádat o stanovisko podle ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
posouzen vlivu na ivotn prost ed1
Posouzení vlivu na životní prostředí
  • Výše uvedené záměry nevyžadují předložení dokladu o vlivu na životní prostředí a o vlivu na území soustavy Natura  žádost bude obsahovat pouze prohlášení, že akce tato dvě posouzení nevyžaduje (v souladu s přílohou č. 12 Pokynů pro žadatele).
  • Jiné záměry tyto doklady vyžadují  příslušným úřadem k jeho vydání je odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, správa CHKO nebo NP.
ad