Niedobory odporno ci
Download
1 / 19

Niedobory odporności - PowerPoint PPT Presentation


 • 389 Views
 • Uploaded on

Niedobory odporności. NABYTE (WTÓRNE) Dr n med. Joanna Stańczyk Zakład Immunologii Klinicznej UM w Łodzi. Zaburzenia odporności u NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT. NOWORODEK - stan fizjologicznej dysimmunoglobulinemii = duże stężenie IgG i małe stężenia IgM, IgA, IgE, IgD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Niedobory odporności' - vinaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niedobory odporno ci

Niedobory odporności

NABYTE (WTÓRNE)

Dr n med. Joanna Stańczyk

Zakład Immunologii Klinicznej UM w Łodzi


Zaburzenia odporno ci u noworodk w i niemowl t
Zaburzenia odporności u NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT

NOWORODEK- stan fizjologicznej dysimmunoglobulinemii = duże stężenie IgG

i małe stężenia IgM, IgA, IgE, IgD

Niedobór IgM i IgG2 predysponuje do infekcji bakteriami Gram (-)

NIEMOWLĘ 2 - 8 m.ż. - stan fizjologicznej hypoimmunoglogulinemii, wynikający z zanikania IgG matczynych przy niedostatecznej syntezie własnej


Zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO

 • wzrost zapadalności na choroby zakaźne: układu oddechowego, gruźlicę, salmonellozę, wirusowe zapalenie wątroby, bakteryjne zapalenie wsierdzia oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

 • w 65. roku życia ryzyko rozwoju nowotworu jest 25x większe niż u osoby 25-letniej

 • wzrost częstości chorób autoimmunologicznych

 • 50% osób szczepionych przeciwko grypie nie wytwarza protekcyjnego stężenia przeciwciał


Zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego odporno kom rkowa
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO- ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA

 • po 70. roku życia stopniowy spadek liczby limfocytów T

 • wzrost liczby limfocytów CD4, spadek CD8

 • szczątkowa funkcja grasicy

 •  CD45RO,  CD45RA

 •  IL-2,  IL-4 i IFN-g

 • osłabienie odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów po stymulacji PHA i Con A

 • zmniejszenie częstości dodatnich reakcji DTH, jak również osłabienie ich intensywności


Zaburzenia immunologiczne wieku podesz ego odporno humoralna
Zaburzenia immunologiczneWIEKU PODESZŁEGO- ODPORNOŚĆ HUMORALNA

 •  IgM, IgE i IgD w surowicy  IgG (gł. IgG1 i IgG3)

 • spadek miana naturalnych przeciwciał

 • wzrost miana autoprzeciwciał i przeciwciał antyidiotypowych

 • po 70. roku życia stopniowy spadek liczby limfocytów B

 • po 70. roku życia zmniejszenie liczby limfocytów B CD5(-) przy wzroście liczby limfocytów B CD5(+)

 • zwiększona synteza IL-4, IL-5 i IL-6, podwyższona aktywność IFN-g


Zaburzenia immunologiczne w przewlek ej niewydolno ci nerek
Zaburzenia immunologicznew PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • przedłużona tolerancja na przeszczep allogeniczny

 • wzrost podatności na infekcje

 • zwiększona liczba przypadków neoplazji

 • nieprawidłowa odpowiedź na szczepionki przeciw infekcjom wirusowym (grypy, zapalenia wątroby)


Zaburzenia funkcji kom rek uk adu immunologicznego w mocznicy

wzrost ekspresji IL-2R

i poziomu sIL-2R

wzrost ekspresji CD23

i poziomu sCD23

wzrost produkcji IL-1, TNFa

i IL-6

wzrost produkcji reaktywnych form tlenu i proteaz

wzrost aktywności

w stosunku do komórek b2m ujemnych

obniżenie odpowiedzi proliferacyjnej na mitogeny

i produkcji IL-2

obniżenie produkcji przeciwciał

osłabiona funkcja FcR

i prezentacja antygenu

osłabienie fagocytozy

obniżenie aktywności

w stosunku do komórek K562

ZABURZENIA FUNKCJI KOMÓREK UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO W MOCZNICY

LIMFOCYTY T

LIMFOCYTYB

 • MONOCYTY

NEUTROFILE

KOMÓRKI NK


Przyczyny zaburze immunologicznych u chorych z mocznic
Przyczyny zaburzeń immunologicznych u chorychZ MOCZNICĄ

 • przewlekły niedobór białka i kalorii

  ( niedostateczna podaż, zaburzenia wchłaniania, nadmierna utrata)

 • niedobory Zn, witaminy E i B6

 • przeładowanie żelazem (ferrytyna powyżej 500 mg/l)

 • nisko- i wielkocząsteczkowe toksyny mocznicowe

 • przewlekła dializoterapia


Zaburzenia odporno ci u chorych po zabiegu operacyjnym
Zaburzenia odpornościu CHORYCH PO ZABIEGU OPERACYJNYM

Immunologiczne wskaźniki zagrożenia ciężkimi zakażeniami w okresie pooperacyjnym:

 • anergia skórna

 •  IgG, IgM (przed operacją) przeciwko endotoksynom bakteryjnym

 •  w 1. dobie po zabiegu o ponad 50% liczba limfocytów T

 • zwiększona w 1-2. dobie po operacji aktywność neutrofilów

 •  o 20-30% liczba aktywowanych monocytów

 • podwyższone stężenie IL-6 w surowicy


Polekowe zaburzenia odporno ci
POLEKOWE zaburzenia odporności

CYTOSTATYKI

NEUTROPENIA PÓŹNA(30-45 dni ), immunoablacja przed przeszczepem szpiku, nieodwracalne uszkodzenie komórki macierzystej pnia

NEUTROPENIA WCZESNA(7-14 dni), odwracalne (po kilku do kilkunastu dniach) uszkodzenie komórki macierzystej linii mieloidalnej

zakażenia oportunistyczne : bakteryjne, grzybicze,

wirusowe, pierwotniakowe, prątki gruźlicy

 • INNE LEKI

 • lek = hapten, uruchamia nieprawidłowe

 • niszczenie granulocytów

  • GLIKOKORTYKOSTEROIDY

  • długotrwała terapia,

  • hamują czynność granulocytów


  Efekty dzia ania glikokortykosteroid w
  EFEKTY DZIAŁANIA GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW

  • limfocyty aktywowane allo- i autoantygenami wykazują steroidowrażliwość tzn. pod wpływem GS ulegają apoptozie

  • zmniejszenie ekspresji na powierzchni komórek antygenów MHC i cząsteczek adhezyjnych

  • hamowanie indukcji syntazy tlenku azotu w makrofagach

  • upośledzenie funkcji limfocytów cytotoksycznych i komórek NK

  • zahamowanie funkcji monocytów i makrofagów


  Wybrane typowe infekcje wik aj ce leczenie immunosupersyjne
  WYBRANE TYPOWE INFEKCJE WIKŁAJĄCE LECZENIE IMMUNOSUPERSYJNE

  • CYTOMEGALIA (CMV) - u 80% populacji przebieg bezobjawowy w okresie młodości; infekcja objawowa tylko w stanach obniżonej odporności

  • ostra infekcja wirusem VARICELLA-ZOSTER

  • ostra infekcja wirusem HERPES SIMPLEX

  • GRUŹLICA

  • CANDIDA ALBICANS oraz ASPERGILLUS SP.

   i CRYPTOCOCCUS SP.

  • PNEUMOCYSTIS CARINI


  Stres a zaburzenia odporno ci

  U zwierząt w warunkach stresu obserwuje się odchylenia IMMUNOSUPERSYJNE

  w zakresie wskaźników odpowiedzi komórkowej:

   liczby limfocytów

  zaburzenia ilościowe subpopulacji

   aktywności komórek NK

   odpowiedzi proliferacyjnej na antygen

  zaburzenia fagocytozy

  stres psychiczny przewlekły

  podwzgórze, przysadka, układ współczulny

  ACTH, opioidy, katecholaminy

  obniżona produkcja IL-2

  STRES a zaburzenia odporności


  Immunosupresja wywo ana promieniowaniem jonizuj cym
  Immunosupresja wywołana PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM IMMUNOSUPERSYJNE

  • napromieniowanie całego ciała biorcy oraz

   napromieniowanie całej tkanki limfatycznej

   (TLI - total lymphoid irridiation)

  • największą wrażliwość wykazują komórki dzielące się (np. limfocyty pobudzone alloantygenem)

  • limfocyty Th bardziej wrażliwe niż limfocyty Ts

  • makrofagi i komórki NK cechuje względna radiooporność


  Zaburzenia odporno ci kom rkowej w nowotworach
  Zaburzenia odporności komórkowej w NOWOTWORACH IMMUNOSUPERSYJNE

  nadzór immunologiczny = zapobieganie nowotworzeniu poprzez wczesną destrukcję atypowych komórek

  immunosupresja

  nowotwory o etiologii wirusowej:

  • chłoniaki nieziarnicze - EBV

  • mięsak Kaposiego

  • rak skóry i rak odbytu - HPV

  • pierwotny rak wątroby - HBV


  Zaburzenia odporno ci kom rkowej w nowotworach1
  Zaburzenia odporności komórkowej IMMUNOSUPERSYJNE w NOWOTWORACH

  • cytokiny ( gł. TGF-b)wydzielane przez komórki nowotworowe (rak drobnokomórkowy płuc, międzybłoniak, ziarnica)

  • prostaglandyny (gł. PGE2)wytwarzane przez makrofagi (nowotwory głowy i szyi)

  • gangliozydy produkowane przez m.in. makrofagi, erytrocyty, komórki wątroby


  Zaburzenia odporności komórkowej w NOWOTWORACH IMMUNOSUPERSYJNE

  WYKŁADNIKI OGÓLNOUSTROJOWE

  • zmniejszenie bezwzględnej liczby limfocytów

  • zmniejszenie populacji limfocytów CD4

  • spadek lub odwrócenie wskaźnika CD4/CD8

  • osłabienie aktywności komórek NK

   WYKŁADNIKI MIEJSCOWE(GUZ, REGIONALNEWĘZŁYCHŁONNE)

  • zaburzenie ilości i funkcji komórek jednojądrzastych


  Zaburzenia odporno ci w przebiegu choroby g odowej
  Zaburzenia odporności w przebiegu CHOROBY GŁODOWEJ IMMUNOSUPERSYJNE

  • upośledzenie odpowiedzi komórkowej, fagocytozy, produkcji cytokin

   i wydzielniczych IgA, syntezy białek dopełniacza

  • zanik grasicy i grasiczozależnych stref węzłów chłonnych

  • gruźlica, odra, zapalenie płuc i biegunki

   o ciężkim przebiegu


  Inne wt rne niedobory odporno ci
  INNE WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI IMMUNOSUPERSYJNE

  • INFEKCJE: HIV, wirusem odry, HTLV-1, gruźlica, malaria

  • NIEDOBORY W DIECIE: cynku, żelaza, witamin A, E, B i kwasu foliowego

  • ENDOKRYNOPATIE: nadczynność tarczycy, choroba i zespół Cushinga, cukrzyca, nadczynność przytarczyc

  • STANY PO URAZACH I OPARZENIACH

  • ZESPÓŁ NERCZYCOWY i ENTEROPATIE WYSIĘKOWE

  • ALKOHOLIZM i NARKOMANIA