Detailhandel in Zaanstad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse. Welkom / introductie. door Christian Verberne ambtelijk opdrachtgever Introductie van: Willeke Koops en Eric de Nietprojectleiders/beleidsopstellers Aart Jan van Duren (BSP) facilitator.

Download Presentation

Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Detailhandel in Zaanstad

Actualisatie van het beleid

Workshop I, 17 juni 2014

Analyse


Welkom / introductie

door Christian Verberne ambtelijk opdrachtgever

Introductie van:

 • Willeke Koops en Eric de Nietprojectleiders/beleidsopstellers

 • Aart Jan van Duren (BSP)facilitator


Videoboodschap wethouder


Agenda

18.35 – 19.00Zaalgesprek over de Zaanse Detailhandelssituatie

19.00 – 19.15Presentatie ‘Analyse Zaanse Detailhandel’

19.15 – 20.30 In werkgroepen analyse aanscherpen

20.30 – 21.00 Terugkoppeling werkgroepen en vervolgafspraken


Stelling 1


Stelling 2


Stelling 3


Stelling 4


Stelling 5


Stelling 6


Veranderende context: Retail revisited

Ingrijpende, structurele veranderingen:

 • People

 • Economics

 • Technology


People

Verkleuring

Vergrijzing

Verdunning


Economics

 • Bestedingen non-food dalen voor 5de jaar op rij

 • .. en nog geen zicht op herstel (vertrouwen ‘all time low’)

 • Aankopen duurzame consumptieartikelen worden uit- en afgesteld

 • .. malaise op de woningmarkt verergert situatie

 • Vloerproductiviteit fysieke detailhandel onder druk


Technology


Internet als derde retail revolutie

Na warenhuizen(begin 20e eeuw) en supermarkten(tweedehelft 20e eeuw)

Internetrevolutie is het meest revolutionair:

 • Volledige markttransparantie voor de consument

 • Permanente beschikbaarheid, consument hoeft de deur niet meer uit

 • Nieuwe aanbieders komen van buiten de branche (Amazon, Zalando)

 • Consument bepaalt, de aanbieder dient te volgen

 • Winkelen is geenfysiekenoodzaakmeer


Internet als aankoopkanaal

Aandeel internetbestedingen in totale bestedingen per branche

Bron: Locatus, cijfers 2010


Nieuwe aanbodvormen


Retailers en winkelgebieden

Fun

Run

Doel

Webwinkels

 • Omnichannel:

 • Integratie off-line en online

 • vervagende grenzen tussen fysiek en online


De nieuwe realiteit

 • Retail revisited  omnichannel

 • Groei niet meer vanzelfsprekend

 • Winnaars en verliezers: survival of the fittest


Aanbod en vraag in Zaanstad

Aanbod

 • Tussen 2007 en 2014 groei winkelmeters tot 290.00 m2: +15%

 • Veel winkelmeters ten opzichte van andere gemeenten

 • Aantal verkooppunten gelijk gebleven: 781

  Vraag


Hoe staat het ervoor?

1. Koopkrachtbinding

- dagelijks 93%, niet-dagelijks 66%

2. Vloerproductiviteit

- omzet per m2 is laag vergeleken met andere gemeenten

3. Leegstand

- hoger dan gemiddeld in regio

- toename van 20.000 m2 in 2007 naar 30.000 m2

- verschillen binnen Zaanstad

4. Supermarkten

- indruk organisaties: van zeer goed tot zeer slecht

- veel aanvragen


Supermarkten


Structuur: erfenis uit het verleden


Typen winkelgebieden

1. Kernwinkelgebieden

Zaandam-Centrum, Krommenie en Wormerveer

2. Wijk- en buurtcentra

3. Solitair

4. PDV/GDV

- raadsbesluit Zuiderhout

- studie Noorderveld


1. Groeiende populariteit Zaandam-centrum

Het door vernieuwing van het centrum in Zaandam ligt het aantal bezoekers hier structureel hoger dan enkele jaren geleden


2. Wormerveer en Krommenie

 • Verzorgingsgebied voor Noord

 • Groot en gevarieerd winkelaanbod

 • Ook leegstand


3. Wijk- en buurtcentra

 • Fijnmazige structuur

 • Soms compleet, soms heel klein

 • Sterk groeiende tevredenheid bewoners in Saendelft


Opdracht 1

 • 3 groepen:

  • Zaandam Centrum

  • Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C)

  • Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen)

 • Maak per groep SWOT-analyse

 • Terugkoppeling plenair


SWOT-analyse

 • Analyse

  • Strengths: sterke punten nu

  • Weaknesses: zwakke punten nu

  • Opportunities: toekomstige kansen, van buitenaf

  • Threats: toekomstige bedreigingen, van buitenaf

 • SWOT geeft inzicht in:

  • Uw mening over de huidige situatie

  • Uw visie op (mogelijkheden in) de toekomst


SWOT Zaandam Centrum


SWOT Kernverzorgende centra


SWOT Buurt- en wijkcentra


Opdracht 2

 • Dezelfde 3 groepen:

  • Zaandam Centrum

  • Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C)

  • Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen)

 • Geef antwoord op de vraag waaraan een centrumgebied resp. kernverzorgend centrum resp. ondersteunend centrum moet voldoen om succesvol te zijn.

 • Terugkoppeling plenair


Succesfactoren

 • Antwoord in steekwoorden

 • Maak onderscheid in:

  • Branchering: Welke functies, branches en (voorbeeld)formules horen er in het gebied thuis?

  • Opzet en inrichting van het gebied: hoe ziet het er uit? hoe is het parkeren georganiseerd?

  • Vermarkting van het gebied: welke middelen zetten we in om de klant te binden?


Terugkoppeling opdracht 1 + 2


Wrap up


Afsluiting


 • Login