Sémantická anotácie pre podnikové aplikácie - PowerPoint PPT Presentation

S mantick anot cie pre podnikov aplik cie
Download
1 / 10

 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sémantická anotácie pre podnikové aplikácie. Michal Laclavík , Marek Cigla n, Martin Šeleng, Zoltán Balogh. Metóda Ontea. Moti vácia Vytvoriť alebo nájsť sémantické dáta v texte Aj pomocou externých zdrojov Spôsob metódy Aj neštruktúrovaný text obsahuje nejaké vzory

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sémantická anotácie pre podnikové aplikácie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S mantick anot cie pre podnikov aplik cie

Sémantická anotácie pre podnikové aplikácie

Michal Laclavík, Marek Ciglan, Martin Šeleng, Zoltán Balogh


Met da ontea

Metóda Ontea

 • Motivácia

  • Vytvoriť alebo nájsť sémantické dáta v texte

   • Aj pomocou externých zdrojov

 • Spôsob metódy

  • Aj neštruktúrovaný text obsahuje nejaké vzory

  • Vzory môžu byť použité na extrakciu objektov a ich vlastností

  • Výsledok: key - value pairs (kľúč-hodnota)

  • Transformácia na ontology individuals

   • Class – individual

   • Individual – property

6.-7. november 2008


Pr klady v sledkov

Text

Bratislava is the capital of Slovakia. Slovakia is in Europe.

Pattern: “(in|by) + (the)? *([A-Z][a-z]+)” for Location

Ontea discovers key – value pair:

Location – Europe

By transformation to ontology knowledge base - it finds Europe as continent using inference (sub-class of Location)

Continent – Europe

More Examples are in the table:

Príklady výsledkov

6.-7. november 2008


Features

Features

 • Identification of concept instances from the ontology

 • Automatic population of ontologies with instances

 • Identifying relevance, when creating instances using information retrieval techniques

 • Key-value pairs transofrmation

 • Integration with data from external systems

 • Large scale semantic annotation of documents or texts using Google’s MapReduce architecture.

6.-7. november 2008


Pr klad transform cie procesu

Príklad transformácie procesu

 • Transformation example:

  • Text: “Slovensko je v Európe“=>

  • Extraction: Location – Európe =>

  • Transformation, Lemmatization: Location – Európa =>

  • Transformation, Ontology: Continent – Europe

6.-7. november 2008


Transform cia z extern ch zdrojov

Transformácia z externých zdrojov

 • Text: obsahuje napr. doménu

 • Použijem vzor: ([_-a-zA-Z0-9]+\\.sk),

  • napr.: domain:SK – toyota.sk

 • Pomocou registrátora www.SK-NIC.sktransformujem pár na:

  • IČO – 31585973

 • SystemConnector pomocou stránky obchodného registrawww.orsr.sk

  • company:Name - TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.

 • alebo prípadne ďalšie údaje o objekte firmy ako adresa a podobne.

Web Connector

Key-value

Meta-Connector

SpreadSheetConnector

Transformed

Key-value

DatabaseConnector

6.-7. november 2008


Experiment

Experiment

 • sadu 8579 emailov

 • databázu zákazníkov a služieb

  Identifikácia zákazníka podľa

 • Adresa odosielateľa

 • Meno firmy

 • Telefónne číslo

 • Internetová doména ktorá reprezentuje službu poskytovanú zákazníkovi

DatabaseConnector 1

Key-value

Meta-Connector

DatabaseConnector 2

Key-value

DatabaseConnector 3

6.-7. november 2008


S mantick anot cie pre podnikov aplik cie

Acoma

6.-7. november 2008


Z ver

Záver

 • Použitie dát ktoré nie sú priamo v texte

 • Vhodné pre vnútro podnikové aplikácie

  • Spracovanie archívov

  • Elektronickej komunikácie

  • Intranet systémov

 • Architektúra založená na transformácii párov

  • Rozširovateľnosť

  • Škálovateľnosť (MapReduce)

  • Prisposobiteľnosť

6.-7. november 2008


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

http://ontea.sourceforge.net/


 • Login