OSMANLI DEVLETİNDE KULLANILAN PARALAR - PowerPoint PPT Presentation

Osmanli devlet nde kullanilan paralar
Download
1 / 13

 • 298 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSMANLI DEVLETİNDE KULLANILAN PARALAR. Osman Gazi ilk sikkesini kestirerek Anadolu'nun karmaşık ortamında adını duyurdu. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlı'nın para birimi olarak 15. yüzyıla kadar değerinden hiç bir şey kaybetmeyerek kullanındı .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OSMANLI DEVLETİNDE KULLANILAN PARALAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

OSMANLI DEVLETİNDE KULLANILAN PARALAR


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

 • Osman Gazi ilk sikkesini kestirerek Anadolu'nun karmaşık ortamında adını duyurdu. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlı'nın para birimi olarak 15. yüzyıla kadar değerinden hiç bir şey kaybetmeyerek kullanındı.

 • Beyliğin sınırlarını başarılı akınlarla genişleten Orhan Gazi akçelerini önce Anadolu'daki İlhanlı baskısı yüzünden İlhanlı tarzında, vali Timurtaş'ın ölümünden sonra ise sadece kendi adının ve kısa bir duanın bulunduğu farklı bir tarzda kestirdi.


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

 • Orhan Gazi Bursa'yı aldıktan sonra ilk defa akçelerde darp yerinin yazıldığını görülür. Avrupa'ya ayak basan I. Murad zamanında akçelerin yanısıra “MANGIR” denen bakır sikkelerin kesimine de başlanmıştır.

 • Osmanlı paralarında uzun dua cümleleri yer almazdı. Sultanın ve babasının adı, darphanenin adı ve darp tarihi rakamla yazılmış olarak bir de "hullidemülkehu" (mülkü devamlı olsun),"azzenasrehu" (yardımı aziz olsun) gibi kısa temenniler yazılırdı.


Ak e g m s kke

AKÇE(GÜMÜŞ SİKKE)


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

 • Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453‘teİstanbulu aldı.

 • Beylikten devlete geçişi altın sikke kestirerek dünyaya duyuran Fatih Sultan Mehmet yeni paraya SULTANİ(sikke-i hasane) ismini verdi.

 • Fatih dönemine kadar ülke içinde altın para basılmadığından gümüş paranın yanında altın para olarak Venedik Dükası kullanılmaktaydı.

 • 1 Venedik Dükası yaklaşık 40 akçeye denkti.

 • Yeni basılan sultanilerin ticarette zorluk çıkarmaması için Venedik Dükaları ayarında ve ağırlığında basılmıştır.


Sultan s kke hasane

SULTANİ(SİKKE-İ HASANE)


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

 • Kanunî devri devletin ve halkın en zengin olduğu devirdi. Kırktan fazla darphanede para basılıyordu. Ayrıca yabancı paralar da Osmanlı paralarıyla aynı anda İmparatorluk topraklarında kullanılıyordu.

 • Kanuniden sonraki devirlerde İspanyol ve Portekizli denizcilerin başarılı keşifleri sonunda Amerika'dan getirilen tonlarca gümüş ve altının Avrupa pazarlarına girmesiyle Avrupa'da oluşan zenginliğe karşın, Osmanlı'daki enflasyon neticesi akçenin değeri 1585-1640 yılları arasında ardarda düşürüldü ve darphaneler birer birer kapanmaya başladı.


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

Daha sonraki dönemlerde birçok padişah paranın ağırlığını düşürerek, kulanılan metali değiştirerek veya kağıt para şeklinde yeni paralar bastırmıştır.Bunlardan bazıları şunlardır;

 • II. Süleyman Avrupa'daki “grosso”larla aynı değerde olmak üzere gümüşten “KURUŞ” bastırdı.


2 s leyman d nem kuru

2.SÜLEYMAN DÖNEMİ-KURUŞ


Osmanli devlet nde kullanilan paralar

 • IV. Murad zamanında akçeden daha hafif “PARA” adıyla yeni bir sikke çıkarıldı.

 • Abdülmecid döneminde kağıt para olarak 10,20,50,100 kuruşluk “KAİME” bastırıldı.

 • Yine Abdülmecid döneminde “MECİDİYE” isminde gümüş bakır karışımı para basıldı.

 • Sultan Üçüncü Ahmed Devrinde ilk olarak “LİRA” kullanılmaya başlandı.

 • İstanbul Darphanesi “LİRAYI” temel alan para basımını hâlâ sürdürmektedir.


10 ka me kayme

10 KAİME(kayme)


100 ka me

100 KAİME


Materyal tasar m dersi power point al mas mustafa yeral 20110906005 3 a ubesi

Materyal Tasarımı Dersi PowerPoint ÇalışmasıMustafa YERAL201109060053/A Şubesi


 • Login