I.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI - PowerPoint PPT Presentation

I n te t rklerde devlet te k lati
Download
1 / 160

 • 329 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI. İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

I.ÜNİTE: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I n te t rklerde devlet te k lati

I.NTE: TRKLERDE DEVLET TEKLATI


Lk t rk slam devletler nde devlet y net m

LK TRK SLAM DEVLETLERNDE DEVLET YNETM


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Seluklular meydana getiren Ouzlar, Orta Asya'dan Maverannehir ve Horasan'a gelince btnyle slamiyeti kabul ettiler. Mslman olmalaryla eski bozkr kltrnn slama aykr olmayan messeselerini sentezletirdiler. Bylece Trk-slam kltr ortaya kt.


I n te t rklerde devlet te k lati

1-Trk-slam Devletlerinde Devlet Anlay

 • Orta Asyada kurulan ilk Trk-slam devleti Karahanllard. Zamanla devlet ynetiminde slam devletlerinden etkilenen Karahanllar, Trk- slam devlet yapsnn oluumunda bir kpr vazifesi grd. Seluklular zamannda olgunluk safhasna ulat.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Trk Devlet geleneinin esasn tekil ettii Seluklu devlet tekilat; Karahanl, Smnl, Gazneli ve Abbas devletleri tekilatlarndan geni lde faydalanm ve bunlar kendi bnyesinde mkemmel bir surette uygulamtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • lk Trk devletlerindeki lkenin treye uygun ve adaletli olarak ynetilmesi, Devlet halk iindir anlay Trk-slam devletlerinde de devam etti. lk Trk devletlerindeki Trk cihan hakimiyeti lks ise cihat anlayyla birleerek slamiyetin dnyaya hakim olmas ekline dnt.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Byk Seluklu Devletine kadar slam dinini kabul eden devletlerin hkmdarlar halifenin yksek otoritesini tanmaktayd. 1058 de Abbasi Halifesi temsil ettii siyasi otoriteyi bir trenle Seluklu Sultan Turul Beye devretti. Bylece ilk defa resmen dini ve siyasi otorite birbirinden ayrld.


2 merkez te kilat

2-Merkez Tekilat

 • lk Trk-slam Devletlerinde merkezi ynetim hkmdar, saray ve hkmetten olumaktadr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • a-Hkmdar:lk Trk devletlerindeki kut inanc Trkler slamiyeti kabul ettikten sonra slami bir anlam kazanarak Allahn takdiri veya nasibi olarak yorumlanmtr.lk Mslman Trk devletlerinden olan Karahanllarda, lkenin dousunu idare eden byk hakana Arslan Han ad verilirdi. Onun hakimiyeti altnda bat blgelerini, Bura nvann tayan dier bir han idare etmekteydi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Hkmdarl halife tarafndan tasdik edilen Gazne hkmdar Mahmud, sultan nvann ilk defa kullanan hkmdar olarak bilinir. Daha sonra bu nvan, btn Mslman devlet bakanlar tarafndan kullanlmtr Tre ve messeselerin tand haklarla devletin tek hakimidir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Sultan nvanl hkmdarlara genellikle Sultanlzam denilirdi. Trklerdeki Hkan veya Kaan, batdaki imparator kelimesinin karldr. Sultan, Trke adnn yannda slam ad da tard. Halife tarafndan knye ve lakap da verilirdi. Sultan merkezde oturur, lke topraklar hanedan mensuplarnca idare edilirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Mslman Trk devletlerinde, kendilerine bir blgenin idaresi verilen hanedan yeleri, melik diye anlrd. Bunlar yar mstakil bir ekilde hareket ederlerdi. Bulunduklar blgede, asl devlet merkezindekine benzer bir dvan kuruluuna da sahiptiler.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Hkmdarn vefat veya iddetli bir d istil gibi hdiseler sonucu, merkezde iktidar boluu olunca, devlet btnl bozulmaya yz tutar, iktidara sahip olmak iin ehzadeler birbiriyle mcadeleye giriirdi. Bu durum, Seluklu Devletinin daha uzun mrl olmasn nlemitir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Ancak Osmanllar, bunu gz nne alarak hakimiyetin bln-memesini prensibini gerekle-tirip, devleti alt asrdan fazla ayakta tutabilmilerdir. Ayn husus Gktrkler'de, lteri Kaan ile kardei Kapagan Kaan'n ocuklar arasnda da grlmtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • RET ONAZaman alacak biliyorum, fakat eer retebilirsen ona,kazanlan bir lirann, bulunan be liradan daha deerli olduunu ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Kaybetmeyi renmesini ret ona ve hem de kazanmaktan nee duymay.

 • Kskanlktan uzaklara ynelt onu. Eer yapabilirsen,Sessiz kahkahalarn gizemini ret ona.


I n te t rklerde devlet te k lati

Brak erken rensin, zorbalarn grnte galip olduklarn...Eer yapabilirsen, ona kitaplarn mucizelerini ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

Fakat ona sessiz zamanlar da tan.

Gkyzndeki kularn, gnein altndaki arlarn, ve yemyeil yamataki ieklerin ebedi gizemini dnebilecei.


I n te t rklerde devlet te k lati

Okulda hata yapmann, hile yapmaktan ok daha onurlu olduunu ret ona.

Ona kendi fikirlerine inanmasn ret.Herkes ona yanl olduunu sylediin de dahi.


I n te t rklerde devlet te k lati

Tm insanlar dinlemesini ret ona,

Fakat tm sylediklerini gerein eleinden geirmesinive sadece iyi olanlar almasn da ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

Eer yapabilirsen, zldn de bile nasl glmseyeceini ret ona. Gzyalarnda hibir utan olmadn ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

Ona kuvvetini ve beynini en yksek fiyat verenesatmasn, Fakat hibir zaman kalbi ve ruhunafiyat etiketi koymamasn ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

Uultulu bir insan kalabalna kulaklarn tkamasn ret ona. Ve eer kendisinin hakl olduuna inanyorsa, dimdik dikilip savamasn ret.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Byk Seluklu Devletizama-nnda, Trk medeniyeti ok yksek bir seviyeye ulamtr. Seluklu sultanlar, devleti adaletle idare etmeye byk nem verirler ve devletin devamn bunda grrlerdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Sultanlar, haftann belirli gnlerinde, devlet ileri gelenleri kabul ederlerdi. Halkn ikyetlerini dinler, devlete kar ilenen sulara bakan yksek mahkemeye bakanlk yaparlard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Karahanl Devleti, daha ilk kurulu yllarnda, tarih Trk devlet idaresi geleneine uygun olarak iki byk idar ksma blnd. Bunlardan douda kalan ksmn banda hakan bulunur ve her trl idar yetkiyi elinde bulundururdu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Bat ksmn ise hakann hkmran-l altnda, ayn aileden bir han, ona bal olarak idare ederdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Hkmdarlarn yannda "Yuru" denilen bakanlar kurulu bulunurdu. Yksek devlet memuriyetlerinde, bakumandana "suba", maliye bakanna "ac", saray hcibine"tayangu" veya "bitiki" denirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Devlet tekilt:Gazneli Devletinde emir veya sultan, devletin tam hkimidir. Devlet dairelerine dvn denilmektedir. Bu dvnlarn en nemlileri, Dvn- Vezret, Dvn- Arz, Dvn- Rislet veya n ve Dvn- rf idi. Dvn- Vezret, maliye ve genel ynetim ilerine bakard. Bakan vezirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 4. Seluklularda deiik topluluklarn ocuklar kk yata alnarak zel olarak yetitirilir ve yeterli olgunlua geldiklerinde askere alnrlard. Bu sisteme gulam sistemi denilirdi.

 • Seluklulardaki bu sistemin Osmanllardaki karl aadakilerden hangisidir?

 • A) TimarB) KapkuluC) Millet

 • D) ltizamE) Sliyane

 • 2008-2


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 11. asr yazarlarndan Kagarl Mahmud yle demektedir: "Allah, devlet gneini Trklerin burcunda dodurmu, gklerdeki dairelere benzeyen devletleri onun saltanat etrafnda dndrm, Trkleri yeryznn hakimi yapmtr."


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Trk-slam Devletlerinde yer alan nemli divanlar yaznz.

 • Cevap: Tura divan,stifa divan, arz divan, art divan, art divan.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: stifa Divannn grevi nedir?

 • Cevap: Devlet adam-larnn istifa ettii divandr.


B saray te kilat

b-Saray Tekilat

 • Sarayda sultann ailesi ve maiyeti otururdu. Saray tekilat ve terifatlk, nceleri Ouz tresine gre yaplrken, sonralar slam hviyet kazand.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Sarayda, sultanla dvanlar arasndaki irtibat Hcib'l-hacib denilen Hcib salar; rf meselelerin hallinde kadya da yardmc olurdu. Hcibler, sultann gvendii kiiler arasndan seilirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Emr-i Candr: Saray muhafz-larnn ba olup, maiyetindeki hassa birlikleriyle sarayn ve sultann emniyetini salamakla grevliydi. Silahdar, merasim-lerde sultann silahlarn tard ve silahhanedeki muhafzlarn miriydi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Emr-i Alem: Sultann "Rayet-i Devlet" denilen bayran, saltanat sancaklarn tamak ve muhafaza etmekle grevliydi. Emr-i alemin maiyetinde alemdarlar vard. Yasac, bayrak ve nevbet takmn muhafaza ve idare ederdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Emir-i Alem

 • Cevap: Herkese hkmeden en gl. Alemin kral.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Cmedr: Sultann elbiselerinin muhafzyd. Emr-i meclis, sultann ziyafetlerini hazrlatp, terifatlk yapard. Emr-i enigr, sultann yemeklerini hazrlayan ve sofra hizmetlerini yapan enigirlerin amiriydi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • erabdar- has, sultann erbet-lerini hazrlamakla, haftann belirli gnlerinde toplanan mecliste ve yemeklerde hizmetle grevliydi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Serhenk (avu), trenlerde ve sultann seyahatlerinde yol aard. Ayrca, Abdr, Emr-i hur, stadddr, Vekl-i Has, Emr-i ikr, Bazdr ve Nedimler de sarayda vazifeli kiiler arasndayd.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • c- Hkmet:Byk dvan denilen "dvan- saltanat"ta devletin umumi ileri grlp yrtlrd. Seluklularda byk dvandan baka, devletin mal, asker, adl ve dier ilerine bakan dvanlar da vard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Dvan bakan, sultann mutlak vekili olan Shib, Shib-i Dvan ve Hce-i Bzrg de denilen vezirdi. Vezir bir tane olup, almet olarak destr (sark) ve altn divit verilirdi. Vezirin dividi, Devtdr'da olup, ayn zamanda sr ktiplii de yapard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Dvan- arz'a, Arz'l-cey bakanlk ederdi. Emr-i ariz de denilen bu zatn bakan-lndaki tekilat, mill savun-ma hizmetleri ve ordunun ihtiyalarn karlamakla vazifeliydi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Seluklularda, stif dvan, mal ilerle ilgilenir, en nemli yesine Mstevf denirdi. Tura dvan, ferman, berat, menur, mektup dahil, yazmalara tura ekerdi. raf dvan; Mrif-i memlik de denilen mrifin mirliinde genel tefti yapard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • ehzadelerin yetimesiyle ilgilenen ata-begler, eyalet merkezlerinde gvenlik hizmetleriyle ilgilenen ve hne (veya ahne) denilen asker valiler, mlk idareden mesul olan miller ve zabta hizmetleriyle "emr-i bi'l ma'rf ve nehy-i ani'l-mnker" (iyilii emredip ktlkten sakndrma) grevini stlenmi olan muhtesipler de hkmet tekilat iinde yer alrd.


I n te t rklerde devlet te k lati

Adl Tekilat (Hukuk)

 • Adliye; er' ve rf kaz olmak zere ikiye ayrlrd. er' davalara kadlar bakard. Kd'l-kudt denilen ba kad, Badat'ta bulunur, merkezde mahkeme bakanl yapard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Ba kad, dier kadlar da tefti ederdi. Kadlar, er' davalar, tereke (miras), hayrt ve vakf ilerine bakarlard. Seluklu Trkleri, Hanef mezhebinde olduklarndan, davalar ve meseleler, bu mezhebin hkmlerine gre halledilirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Yanl bir karar verilmise, teki kadlar, durumu sultana bildirerek, dzeltme yaplr, hatann nne geilirdi. Kadlarn yetimesine ok dikkat edilirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • rf mahkemelerin banda, Emr-i dd denilen adalet emri bulunurdu. Bunlar, devlete, kanunlara ve emirlere kar gelenlerin davalarna, siyas sulara bakarlard. Bir nevi olaanst mahkemeler demek olan Dvan- mezalim'e bakanlk ederlerdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Kazaskerler (Kadaskerler), ordu mensuplarnn davalarna bakard. Dine aykr grlen her harekete muhtesip, annda mdahale ederdi. Adliye mensuplar, bamsz olup, byk dvana ve eyalet dvanlara bal deildiler.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Harezmahlar Devletinin adl te-kilt btn Mslman-Trk dev-letlerinde olduu gibi er ve rf kanunlar idi. Memlekette en ok Hanef ve ksmen de fi mez-hebinin hkmleri uygulanrd. eri mahkemelere kadlar bakmaktayd. Orduya mensup olanlarn er meselelerini halletmek iin, kazas-kerler yani ordu kadlar vard.


C klasik osmanl devlet te kilat

C-Klasik Osmanl Devlet Tekilat


A osmanlilarda devlet anlayi i

A-OSMANLILARDA DEVLET ANLAYII

 • Osmanl Devleti, devlet ynetimi alannda Seluklular ve lhanllardan etkilenmitir.Osmanl Devletinde ynetim, slam hukukuna dayanr. Ancak Osmanl devlet anlayn boyutlandran baz dier unsurlar da vardr. Bunlar eski Trk gelenei ve fethedilen yerlerin daha nceki uygulamalardr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Trk slam Devletlerindeki adil ynetim, Trk Cihan Hakimiyeti lks ve kanun stnl anlay ile Osmanl Devletinde de devam ettirilmitir. Bu anlay devlet-i ebed mddet, nizam- alem ve kanunu kadim ile sreklilik kazanmtr.


2009 s z 2

2009-SZ 2


2 osmanli devlet merkez te k lati

2- OSMANLI DEVLET MERKEZ TEKLATI


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Osmanl Devletinde btn tekilat,padiahn mutlak ve ortak olunmaz egemenliini gerekletirmek zere kurulmutu.Yasama,yrtme ve yarg yetkilerini kendisinde toplamt.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Balangta bey gazi unvanlarn tayan Osmanl hkmdarlar daha sonra hdevendigar, sultan, han, ve padiah unvanlarn da kullanmlardr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • I.Murattan itibaren lke hanedann ortak maldr. anlaynn yerini lke padiah ve oullarnndr anlay ald. Bu uygulamayla taht kavgalarnn snrlandrlmas ve merkezi otoritenin korunmas hedeflenmitir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 79. Osmanl Devletinde yaanan taht kavgalarnn aadakilerden hangisine ortam hazrlad savunulamaz?

 • A) Yabanc devletlerin Osmanl i ilerine karmasna

 • B) Merkez otoritenin zayflamasna

 • C) Parlamenter sisteme geilmesine

 • D) Tahta geme usulnn deitirilmesine

 • E) Gl olann tahta gemesine

 • 2007-2


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 31. Osmanl Devleti ynetiminde, belli dnemlerde geerli olmu ilkelerden bazlar unlardr:

 • lke hanedan yelerinin ortak maldr.

 • Devlet ynetimi hkmdar ile oullarna verilmitir.

 • Ynetim hanedann en yal yesinin hakkdr.

 • Bu ilkeler, aadakilerden hangisi ile ilgili anlay ortaya koymaktadr?

 • Bamszlk B) Adalet C) Egemenlik

 • D) Halklk E) Eitlik

 • 1989-SS


I n te t rklerde devlet te k lati

 • ehzadelerin devlet ynetiminde deneyim kazanmalar iin sancaklarda vali olarak grevlendirilirlerdi. Yanlarna tecrbeli devlet adamlarndan hoca grevlendirilirdi. Bu hocalara Lala denirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Fatih Kanunnamesi, devletin bekasnn salanmas ve taht kavgalarnn nne geilmesi iin tahta kan hkmdarn gerekli tedbirler almasna izin verdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • XVII.yzyla kadar devam eden bu usl I.Ahmetten itibaren, ekber ve ered (hanedann en byk ve olgun yesinin tahta gemesi) eklinde deitirildi.


B saray te kilat1

B-Saray Tekilat


C divan h mayun

C-Divan- Hmayun


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Divann balca iki zellii en st ynetim rgt ve en yksek mahkeme olmasdr.


Kubbealt

Kubbealt


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 63. Aadakilerden hangisi,Osmanllarda devlet ilerinin grld divann bir karar organ olmaktan ok bir danma organ olduunu gsterir?

 • A-Divan grmelerinin belli gnlerde yaplmas

 • B-Divann gerekli grlen yerde toplanmas

 • C-Grld ilerin zelliklerine gre eitli adlar almas.

 • D-Kararlarda son szn padiaha ait olmas.

 • E-Divanda byk davalara baklmas.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Padiahn bakanlnda toplanan divanda siyasi, askeri,adli, ekonomik iler grlr,davalara baklrd. Divan, din,dil,rk, cinsiyet, meslek vb. ayrm yaplmakszn herkese akt. Divan- hmayun toplantlarna vezir-i azam, vezirler, kazaskerler, defterdar ve nianc katlrd.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Devlet snrlarnn genilemesiyle I.Murat zamannda Rumeli Beylerbeylii kurularak lke ynetim birimlerine ayrld. Bylece lke eyaletlere,eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara kazalar ise kylere ayrld. Yldrm Bayeztzamannda da Anadolu Beylerbeylii kuruldu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 54. Osmanl mparatorluunun kta zerinde uzun sre egemenlik kurmu olmas bu imparatorlua,

 • I. stratejik bakmdan nemli konumda olma,

 • II. farkl din ve milletlerden ok sayda kiiyi barndrma,

 • III. merkeziyeti sistemi benimseme

 • zelliklerinden hangilerini kazandrmtr?

 • A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II

 • D) II ve III E) I, II ve III 2004


3 osmanli ordusu

3-OSMANLI ORDUSU

 • Kurulu yllarnda Osmanl Beyliinin dzenli askeri birlikleri yoktu. Gerektiinde, gazilerden oluan ve tamam atl olan airet kuvvetleri, alperenler ve gazi aknclarn tellallar vastasyla bir yerde toplanmas salanr ve sefere klr. Snrlarn genilemesiyle birlikte bu kuvvetlerin yetersiz olduu grld ve devaml savaa hazr, yaya ve atl bir kuvvetin kurulmasna karar verildi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Osmanl Ordusunun Balca Blmleri:

 • A-Kara ordusu


1 yaya ve m sellemler

1-Yaya ve msellemler

 • Orhan Bey zamannda Yaya ve Msellemler adyla ilk ordu tekilat oluturuldu. Bu askerlerin yaya olanlarna yaya, atl olanlarna msellem ad verilirdi. Sava zamanlarnda iki ake alrlar dier zamanlarda kendilerine verilen iftlikleri ekerlerdi.


2 kapikulu ocaklari

2-KAPIKULU OCAKLARI

I.Murat zamannda penik olan denilen harp esirlerinin says artnca,bu insanlardan daimi ve dzenli ordunun kurulmasnda yararlanmak dncesi domutur. Zaten daha nceki Trk slam devletlerinde de benzeri uygulamalar vard.Bylelikle Kapkulu Ocaklar oluturuldu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Kapkulu Ocaklar oluturulduktan sonra,bu ocaklara srekli bir kaynak olmak zere, devirme usul ihdas edildi. Bylelikle kapkulu ocaklar hem bir askeri birliin hem de genelde ynetim mekanizmasnn nemli bir kolu olan sistemin kayna haline geldi. Kapkulu askerlerinin blmleri unlard:


2010 lys

2010-LYS


A yaya kap kulu ocaklar

a-Yaya Kapkulu Ocaklar

 • Acemi Oca:Btn kapkulu ocaklarnn nefer ihtiyacn karlard.

 • Yenieriler:Kapkulu askerinin esas unsuruydu. Savata ve barta padiah korumakla grevliydiler. ayda bir ulufe denen maa alrlard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Cebeci Oca:Silahlarn tamiri,tanmas ve datlmasnda grev alrlard.

 • Topu Oca:Toplarn imali ve kullanlmasndan sorumlu idi.


Yeni eri

Yenieri


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Yenieri sokakta bir Yahudiyi yakalayp grtlana sarlm:

 • Meer Meryem Anay siz Yahudiler ldrmsnz.!Senden Onun intikamn alacam! demi.

 • Korkudan dizlerinin ba zlen Yahudi:

 • Kulun klen olaym, ldrlen Meryem Ana deil, sa Peygamberdi! diye kekelemi.

 • Olsun demi yenieri , o da bizim hak peygamberimizdir!.

 • Yahudi Aman aam,aradan bin sene geti!. diye mrur-u zamandan sz edecek olmu;ama yenierinin niyeti kt:

 • Zarar yok,demi,ben imdi duyuyorum,imdi intikam alacam!


Yeni eri a as 10 b 10 a

Yenieri Aas 10-B-10-A


Osmanl ordusu sefere giderken

Osmanl ordusu sefere giderken


Soru dev irme sistemi nedir

SORU: Devirme sistemi nedir?

 • Cevap: Osmanl Devletinde her hristiyann olunun ocuu alnmak artyla saraya alnrd.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: kma kelimesini bir cmle ile aklaynz.

 • Cevap: Saraydaki bekar erkekler.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Ulufe: Kazaklara verilen ad.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Ulufe: Burjuva snf ile ibirlii yapan kii.

 • ilere verilen maa

 • iftbozan: Yenieri Ocan kaldrma dncesi


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Ulufe: Korkulan eyler. Denizlerdeki korkulan eyler gibi.

 • Ulufe: Yalan szler,batl inan, rnein corafi keiflerden nceki zamanlarda, denizlerdeki canavar inanc.


B atl kap kulu ocaklar

b-Atl Kapkulu Ocaklar

Alt Blk Halk ( Kapkulu Sipahileri):Atl idiler. Yenieriler gibi ayn grevi stlenmilerdir. I.Murat dneminde Sipah,Silahtar olmak zere iki blkten oluuyordu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Osmanllarda ordu tekilatn yaznz.

 • Cevap: Kapkulu Sipahileri: a-Sol yetimler b-Sa yetimler c-Sol gadalar (Sol tfekiler) d-Sa flemeyiciler (Sa tfekiler)


I n te t rklerde devlet te k lati

"Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur."

GEORGE B. SHAW


3 eyalet askerler

3-EYALET ASKERLER

 • a-Tmarl Sipahiler

 • Eyalet kuvvetlerinin en kalabalk snfn tmarl sipahi denilen toprakl svariler tekil ederdi. Osmanllardan nceki slam-Trk devletlerinde bulunan iktanndevam olan ve I.Murad zamannda tekilatlandrlan tmar sisteminin iki yn vard.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Sistem bir ynyle topran ilenmesini salarken dier ynyle de devletin atl ihtiyacnn teminine hizmet ederdi.


T marl sipahi

Tmarl Sipahi


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Tmar sistemine gre,sipahilere devlete ka grev stlenmek kouluyla tahsis edilen ve adna dirlik denilen gelirler,aslnda devlete ait eitli vergilerden oluuyordu.Sipahi,ald dirlikle hem geimini salar hem de devlete kar grevini yerine getirirdi..


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Devlete ait topraklar tasarruf eden ve kendilerine sahib-i arz da denilen tmar sahipleri,tasarruf ettikleri yerin yllk gelirine gre yeme,ime,silah ve at gibi her trl ihtiyalar kendilerine ait olmak zere atl askerler yetitirmek zorundaydlar. Bu askerlere cebel denirdi


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Cebel nedir?

 • Cevap: Balk paras


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 82. Aadakilerden hangisinin, timar sisteminin zelliklerinden biri olduu savunulamaz?

 • A) Kylnn ikyet hakknn olmas

 • B) Kylnn, dirlik sahibinin mal saylmas

 • C) Kylnn vergi ykmllnn olmas

 • D) Kylnn retimini artrmas iin dirlik sahibinin nlemler almas

 • E) Kylnn topra kullanma hakkn miras brakabilmesi 2008-2


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 34. Aadakilerden hangisi Osmanllarda tmar sahibi nin yetkilerinden biri deildir?

 • A-Cebel yetitirme

 • B-Vergi toplama

 • C-Topran iletilmesini salama

 • D-Kyly yarglama

 • E-Asker toplama

 • 1990-YS


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Tmarl sipahilerin yllk gelirleri hizmet kdemlerine gre 1000-19.999 ake arasnda olurdu. Sipahi bu gelirin her 3000 akesi iin bir cebelbeslemek zorunda idi.Yllk geliri 20.000-99.999 ake arasnda olan dirlie zeamet denirdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Zeamet sahipleri gelirlerinin her 5000 akesi iin yine bir cebelbesleyip tehiz etmekle ykmlydler. Bu sistemde topran mlkiyeti devlete,ekip bimesi iftiye,vergilerini toplamakta tmarl sipahiye aitti.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Tmarl sipahiler eyaletlere gre tertiplenirdi. Beylerbeyi, eyaletin en yksek rtbeli komutanyd. Onun emri altnda sancak beyleri, subalar,alaybeyleri vard. Sefer iin toplanmak gerektiinde eri src denilen grevlilerin denetiminde eyalet bayra altnda toplanlrd.


Beylerbey

BEYLERBEY


I n te t rklerde devlet te k lati

Bir iin yaplmasn istiyorsanz, o ii megul bir insana verinChurcill


B yard mc kuvvetler

b-Yardmc Kuvvetler

1-nc Kuvvetler

 • Bunlar aknc,deli gibi hafif svari ve azepgibi hafif piyade birliklerin-den oluuyordu. Aknclar gen, gl ve yiit kiilerden seilirdi. Aknclarher trl ihtiyalarn kendileri temin ederler,genellikle dmandan aldklar ganimetlerle geinirler,buna mukabil vergi demezlerdi.


2011 lys

2011-LYS


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Yine eyalet askeri statsndeki azepler ise nc piyade birliklerindendi. Balangta hafif oku olarak orduya katlan azepler, daha sonraki dnemlerde nc piyade kuvveti olarak savamlardr.


B den z kuvvetler donanma

B-DENZ KUVVETLER(DONANMA)

 • Osmanl Devletinde denizcilik faaliyetleri Karesioullarnn Osmanl Devletine katlmas ile balamtr. 1350lerde Marmara Aydnck (Edincik) ssnn kurulmas ilk admdr. I.Bayezitzamannda Geliboluda ilk tersane almtr.


Barboros hayrett n pa a

BARBOROS HAYRETTN PAA


Gel bolu tersanes

GELBOLU TERSANES


Kalyon

KALYON


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Osmanl donanmasnn ilk ciddi atmas Mehmet elebi zamannda oldu. al Bey kumandasndaki Osmanl donanmas 1415te Venediklilere yenildi. Donanma II.Murat zamannda Karadenizde Trabzon mparatorluunu tehdit edecek bir duruma ulamtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Tersane

 • Cevap: Kat ve kitaplarn basld yer.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • TANZMAT DNEM OSMANLI DEVLET TEKLATI


I n te t rklerde devlet te k lati

 • D-DEVLET YNETMNDE DEMELER

 • Osmanl Devlet tekilatnda, gerek ynetim alannda,gerekse askeri alanda baz deiiklikler olmutur. Bu deiikliklerin bir ksm merkez tekilatnda bir ksm da tara tekilatnda olmutur.Bilhassa tmar tekilatnn bozulmas sistemle alakal birok alan etkilemitir. u nemli sonular dourmutur :


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Devlet,kapkulunu oaltmak zorunda kald.Bu idari,askeri ve mali sistemin ileyiinin zedelenmesine ve kapkulu kaynann eitlenmesine sebep oldu.

 • Saylar oalan kapkullarna ulufeyetitirmek gleti ve merkezi hazinenin yk artt.

 • Eyaletlerdeki tmarl sipahi ile kapkulu birbirlerine kar denge unsuru idiler. Birincisi ortadan kalknca,teki devlete hkmeder hale gelmitir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Kapkulunun says artnca,zellikle devirme kaynakl olmayanlar,reaya arasnda meslek icra etmeye balamlar ve yeni bunalmlar yaratmlardr.

 • Reaya asker olmaya zenince topra brakm,retim azalmtr.

 • Bu gelimeleri,XVI.yzyln sonlarnda btn Akdeniz dnyasnda olduu gibi,Osmanl lkesinde de hzl bir nfus art ve Avrupadaki gelimeler de yakndan etkilemitir.Bylece Osmanl Devleti,btn XVII.yzyl boyunca yava,fakat srekli bir deiim srecine girmi ve temel sistemleri yeni artlarla karlamtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 1-XVIII. Yzyldaki Deimeler

 • a-Merkez Tekilat

 • XVII.yzyln balarndan itibaren Osmanl veraset usulnde belirli bir kural getirilmi olmas (ekber ve ered=En yal ve olgun hanedan yesinin tahta geii),padiahla geite rekabeti ortadan kaldrm ve padiahlarn yetime biimleri de deitirilmitir.Sancaa kma usul kaldrlmtr.(En son III.Mehmet sancaa kmtr.)Saray eitiminin ardndan tahta ailenin en yal yesinin gemesi,zamanla devlet ilerinin btnyle sadrazamlara braklmas sonucunu dourmutur.

1603--1617


I n te t rklerde devlet te k lati

 • XVIII.yzyldan itibaren Divan toplantlar Bab- Alide toplanmaya balamtr.

 • Diplomasinin n plana kmas ile Kalemiyenem kazanmaya balamtr.Reislkttablk nem kazanmaya balarken nianc nemini kaybetmeye balayacaktr.


I n te t rklerde devlet te k lati

14- Osmanllarda Devlet Ynetiminde 18.yzylda merkez tekilatnda ne gibi deiiklikler meydana gelmitir?

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................


I n te t rklerde devlet te k lati

15- Osmanllarda Devlet Ynetiminde 18.yzyldaTara Tekilatnda meydana gelen deimeleri yaznz.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................


I n te t rklerde devlet te k lati

 • b-Tara Tekilat

 • Eyaletler ve sancaklar ,arpalk usul denen bir yolla,yksek dereceli grevlilere gelir kayna olarak tevcih edilmeye balanmtr. Bunun sonucunda, eyalet ve sancaklara atanan beylerbeyi veya sancak beyleri yerlerine gitmeyip bir vekil grevlendirdiinden, makamn gerek sahibi ile fiili sahibi farkllam ve tarada yaygn bir vekalet uygulamas grlmeye balamtr.Bu vekil grevliye msellim veya mtesellim ad verilmeye balamtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Vekiller ilk nce kap halkndan seilirken zamanla ayan ve eraftan kimseler seilmeye balam, bu da daha sonra ayanlarn iyice glenmelerine ve nfuzlu bir zmre olmalarna yol amtr. Tmar usul nemi-ni kaybedince ayanlar iltizam topraklarn da almaya balamlar ve bylece hem ynetici,hem de vergi toplamaya yetkili kiiler konumuna gelmilerdir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Tmar sistemi zayflaynca,eyalet ve sancaklarda ynetici konumundaki paalar,ileri bu kez kendi kaplarnda topladklar ve adna sarca sekban, levenddenilen askerlere grdrmeye baladlar. Sava dnda bo kalan bu askerler problemler karmaya baladlar. Celali isyanlarn knda etkileri olmutur.

 • Tmar sistemi bozulunca reaya da topran terk etmeye balamtr. Bunlara iftbozan denmitir.

 • Tmar sistemi nemini yitirince reayaya yeni vergiler konulmaya balamtr.


2 tanzimat d neminde yap lan d zenlemeler x

2-Tanzimat Dneminde Yaplan Dzenlemeler x

-ltizam usul kaldrld.

-Hazine gelirlerinin toplanmas iin muhassllklar kuruldu.

-Sancak merkezlerinde Muhassla yardmc olmak amacyla Muhassllk Meclisleri kuruldu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 2-XIX.Yzyldaki Deimeler

 • 1774ten sonra girilen srete,Osmanl Devleti,klasik kurumlarnn fonksiyonlarndaki deimenin yaratt skntlar,byk boyutlu bir organizasyona girmeden zemediini anlamaya balad.O yzden,XVIII.yzyln sonu ile XIX.yzyln banda bu skntnn en ok duyulduu bir dnemde Padiah III.Selim zamannda , Bat rnekli daha radikal bir takm dzenlemelere giriildi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • a-Merkez Tekilat

 • II.Mahmut dneminde sadrazam konanda (Bab- Ali) toplanan Divan- Hmayuna son verilmi ve Heyet-i Vkela (Bakanlar Kurulu)ya geilmitir. Sadrazam yerine Bavekalet tabiri kullanlmtr.

 • Yenieri Ocann kaldrlmasndan sonra askerlik ilerini dzenlemek amacyla Dar- ura-i Askeri,mlkiye ilerini planlamak iin Dar- ura-i Bab- Ali, 1838ylnda da Meclis-i Vala-i Ahkam- Adliye adyla adli konularla ilgili meclisler dzenlenmitir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Soru: Bab- Ali nedir?

 • Cevap:Alinin yeri.

 • Cevap: nce Baba Alidir.Halk arasnda sylene sylene ksalmtr.Bab- Ali olmutur.

 • Cevap: Kap Ali


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Tanzimat Fermanndan sonra devlet ilerini grmek amacyla eitli alanlarda yeni meclisler oluturulmutur.

 • Bavekalet tekrar sadrazamla dntrlmtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 1876 ylnda ilan edilen Merutiyetle Anayasal ynetime geilmi,temsilcilerini halkn setii Meclis-i Mebusan , temsilcilerini padiahn setii Meclis-i Ayan oluturulmutur. Bylece padiahn yetkileri kstlanm,halk ynetime katlmtr.

 • 1912den sonra Meclis ,yeni siyasi partilerin faaliyete gemesiyle ,parti hkmetlerine sahne olacaktr.


B ta ra te kilat

b-Tara Tekilat

 • 1-Tanzimat ncesinde Yaplan Dzenlemeler

 • XVIII. Yzylda kaza,bu fonksiyonunu giderek yitirmi ve kadnn idari yarg denetimi azalmtr.

 • Eyaletlerde ortaya kan boluu doldurmak amacyla 1834 ylnda Redif birlikleri kurulmutur.

 • 1836da Anadoluda ve Rumelide Mirlikler oluturuldu. Eyalet valilerine mirnvan verilerek redif birlikleri bunlara balanm ve mirler hem idari hem de askeri yetkiler stlenmilerdir.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Mirliklere bal olarak feriklikler kurulmutur.

 • 1833-1836 yllar arasnda mahalle ve kylerde muhtarlk tekilat kurulmutur. Bylece ayanlarn grevlerini muhtarlar alm ve ayanln kaldrlmas iin nemli bir adm atlmtr.


I n te t rklerde devlet te k lati

- 1842de mlki idarede sancan altnda kaza ihdas edildi. Kazaya tayin edilen Kaza mdr seimle belirlenecekti.

- Sancakidaresinin bana da Kaymakam atand.

- Eyalette Byk Meclisoluturuldu.Bunun ad 1849da Eyalet Meclisi adn ald.

- Sancaklarda oluturulan Kk Mecliste Sancak Meclisiadn ald.


3 vilayet nizamnamesi le yap lan d zenlemeler

3-Vilayet Nizamnamesi le Yaplan Dzenlemeler

 • 1864 ylnda hazrlanan Vilayet Nizamnamesi ile tara ynetiminde yeni dzenlemeler yapld. Bu dzenlemeye gre, tara ynetim birimleri vilayet,liva(sancak),kaza,kydiye birimlere ayrld.1871de ky ile kaza arasna nahiye yeni birynetim birimi olarak girdi.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • Sancak ynetiminde kaymakam yerine mutasarrf grevlendirilirken, kaza mdrl kaldrld. Kaymakam,kazayneticisi zellii kazand. Nahiyenin bana ise,seimle nahiye mdrgetirilmesi ngrld. 1849daki Eyalet Meclisi,Vilayet dare Meclisi,Sancak Meclisi de Liva dare Meclisi adn ald. Ayrca Vilayet Umum Meclisi oluturuldu.


4 me ruti dare le yap lan d zenlemeler

4-Meruti dare le Yaplan Dzenlemeler

1876 ylnda ilan edilen Merutiyetle Anayasal ynetime geilmi,temsilcilerini halkn setii Meclis-i Mebusan,temsilcilerini padiahn setii Meclis-i Ayan oluturulmutur. Bylece padiahn yetkileri kstlanm,halk ynetime katlmtr.


Cumhur yet d nem devlet te k latinda gel meler

CUMHURYET DNEM DEVLET TEKLATINDA GELMELER

 • -Amasya Genelgesi ,Erzurum ve Sivas Kongrelerinde milli iradeden bahsedilmekte ve milli egemenlik hedeflenmektedir.

 • - Meclis-i Mebusann kapatlmas zerine Milli iradenin gereklemesi adna Ankarada TBMM ald.

 • 20 Ocak 1921de Tekilat- Esasiye Kanunu ile Anayasa kabul edildi. 1921 Anayasas hakimiyetin kaytsz artsz millette olduunu ifade ediyordu.


I n te t rklerde devlet te k lati

 • 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

 • 20 Nisan 1924 tarihinde yeni anayasa kabul edildi. Bu anayasa ile gler ayrlna doru admlar atld.

 • 1928 ylnda karlan kanunla Devletin dini slamdr maddesi anayasadan karld.

 • 1937 ylnda Atatrk ilkeleri anayasaya girdi.

 • 1945ten sonra ok partili hayata geildi.1946 ylnda ilk ok partili seim yapld.

 • Kadnlara 1930 ylnda Belediye,1933 ylnda Muhtarlk, 1934 ylnda da milletvekili seme ve seilme hakk verildi.


 • Login