Dr sc marica apro ficovi dubrova ke knji nice c zuzori 4 dubrovnik msapro@dkd hr
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 163

dr. sc. Marica Šapro-Ficović Dubrovačke knjižnice C. Zuzorić 4, Dubrovnik msapro@dkd.hr PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Libraries in the Digital Age, Z adar, 16 -20.06.14. Prakti č na primjena kvalitativnih metoda u knji ž nicama Kratak uvod: svrha i sadržaj radionice. dr. sc. Marica Šapro-Ficović Dubrovačke knjižnice C. Zuzorić 4, Dubrovnik msapro@dkd.hr. Svrha, korištenje. Svrha.

Download Presentation

dr. sc. Marica Šapro-Ficović Dubrovačke knjižnice C. Zuzorić 4, Dubrovnik msapro@dkd.hr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Libraries in the Digital Age, Zadar, 16-20.06.14.Praktična primjena kvalitativnih metoda u knjižnicamaKratak uvod: svrha i sadržajradionice

dr. sc. Marica Šapro-Ficović

Dubrovačke knjižnice

C. Zuzorić 4, Dubrovnik

msapro@dkd.hr


Svrha, korištenje

Svrha

Rezultati se mogu koristiti za

vrednovanje rada i usluga knjižnica

opise ponašanja korisnika

opise ponašanja i rada knjižničara

očekivanja zajednice od knjižnica i njihovih međusobnih odnosa

postignuće raznih usluga

 • upoznavanje polaznika s osnovama kvalitativnih metoda istraživanja

 • koncentracija na metode usmene povijesti (oral history) za prikupljanje podataka i utemeljene teorije (grounded theory)za analizu


Pregled sadržaja

 • Kratak uvod (ovo predavanje)

 • Dio 1: Kvalitativna istraživanja: definicije i principi

 • Dio 2: Razne metode i pristupi kvalitativnimistraživanjima

 • Dio 3: Metoda usmene povijesti za prikupljanje podataka

 • Dio 4: Metoda utemeljene teorije za analizu podataka

 • Dio 5: Rezultati ?


Po odslušanoj radioniciVi biste trebali moći:

 • definirati principe kvalitativnih metodologija

  • usmjerenih prema knjižnicama i korisnicima;

 • početi razvijati primjenu metoda usmene povijesti (oral history)za skupljanje podataka

  • o radu i vrijednosti knjižnica kroz povijest

 • doprinijeti informacijama i studijama o vrijednosti knjižnica


 • Djelomična literatura

  Halmi, A. (2005). Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.

  Merriam, S. B. (2009) Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (Jossey-Bass Higher & Adult Education Series) New York: Wiley.

  Mihalić, M. (2012). Mjere li samo pokazatelji uspješnosti vrijednost knjižnica? : prema vrednovanju društvenih ciljeva organizacija u kulturi. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 55 (1); 29-44.

  Mack, N. et al. (2005) Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide Family Health International

  Šapro-Ficović. M. (2012). Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu. Studija slučaja: Hrvatska 1991/1995. godine. Doktorski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

  Wikipedia (n.d.) Qualitative research. Oral history.Grounded theory.


  Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika

  Dio 1:Kvalitativna istraživanja:definicije i principi

  dr. sc. Marica Šapro-Ficović

  Dubrovačke knjižnice

  C. Zuzorić 4, Dubrovnik

  msapro@dkd.hr

  Predavanjedostupnona


  Na početku

  pa da to prvo razjasnimo,iako je naš odabir kvalitativna strana

  Često se praverazlikeizmeđu

  kvantitativnihistraživanja

  i

  kvalitativnihistraživanja


  Svrhe

  Kvantitativna istraživanja

  Kvalitativna istraživanja

  svrha:

  Postići razumijevanje temeljnih razloga i motivacija

  ljudskog ponašanja

  društvenih interakcija

  Otkriti dominantne trendove u stavovima i mišljenjima

  svrha:

  • Mjerenje procesa i pojava brojevima

   • i statistikama

   • i vjerojatnostima

  • Stvaranje i potvrđivanje hipoteza

  • Pronalaženje uzroka i posljedica


  Primjene

  Kvantitivna istraživanja

  Kvalitativna istraživanja

  Primjena najviše u društvenim znanostima

  upotrebom znanstvenih metodaproučavaju društvo, odnose pojedinaca u društvu, i ljudska ponašanja

  antropologija

  ekonomija

  političke znanosti

  psihologija

  sociologija

  pa i knjižničarstvo i informacijska znanost

  • Primjena najviše u prirodnim znanostima

   • upotrebom znanstvenih metoda nastoje razjasniti pravila koja vladaju u prirodnom svijetu

    • astronomija

    • biologija

    • fizika

    • geoznanosti

    • kemija

    • itd.


  Ali često i povezani – premda su bitno drugačiji

  Kvantitivna istraživanja

  Kvalitativna istraživanja

  Kad se provodekvalitativna istraživanja neki zaključci mogu biti kvantitativni

  npr. neki se podaci mogu sažeti brojčano ili statistički

  • Kad se provode kvantitivna istraživanja neki zaključci mogu biti kvalitativni

   • npr. za neke rezultate ponekad slijede kvalitativna istraživanjakoja se koriste za opise idodatna otkrića


  KaoYin i Yang

  Kvantitativna istraživanja

  Kvalitativna istraživanja

  Unatoč različitim pristupima,

  mogu se koristiti zameđusobno nadopunjavanje


  Jednostavno rečeno:sve je u prirodi podataka

  Kvantitivna istraživanja

  Kvalitativna istraživanja

  Prikupljaju i analiziraju podatke koji su opisnipo prirodi

  • Koriste podatke koji su povezani količinom

  Idemodatinekolikoprimjera.

  Tkoćepočeti?


  Svojstva kvalitativnih istraživanja


  Svojstva ... (nast.)


  Primjeri iz knjižnica

  • Tko su korisnici? - po raznim karakteristikama, kao dob, zanimanje, školovanje ...

  • Tko nisu korisnici iz zajednice, institucije?

  • Što rade u knjižnici kad je posjete?

   • Koju građu i usluge upotrebljavaju? Kada?

  • Što čitaju?

   • u knjižnici? što posuđuju? koji su drugi razniizvori?

  • Gdje dobivaju informacije?


  Primjeri iz knjižnica (nast.)

  • Korisnici u knjižnici: s čime su zadovoljni? Nezadovoljni?

  • Kako i koliko vrednuju knjižnicu?

  • Kakve prijedloge imaju za knjižnicu?

   • što bi željeli vidjeti u knjižnici? koje usluge?

   • što bi promijenili, dodali, uklonili?

  • Kakvi su im odnosi sa knjižničarima?

  • I još mnogo drugih i sličnih pitanja


  Koga se može istraživati?

  • Ne samo korisnike nego i potencijalne korisnike i ne-korisnike

  • Knjižničare na raznim funkcijama i poslovima i iz različitih knjižnica

  • Direktore i više nadležne

  • Studente i profesore

  • Ljude na ulici

  • Pa i sebe


  Kad se može istraživati?

  • Vremenskih ograničenja zapravo nema

  Uvijek, bilokad


  Tko može istraživati?

  • Zapravo svatko tko nauči osnove vođenja jednog istraživačkog rada

   • je li to teško naučiti? Nije! Može se! Tko hoće

   • Mora li se paziti što se radi? I te kako!

  • Istraživači ne moraju biti akademici

  • Sami knjižničari mogu postati izvanredni istraživači u svojoj knjižnici

   • jer sve dobropoznaju

   • i mogu tražiti pomoć od kolega s iskustvima


  Pet glavnih razloga da radimo korisnička istraživanja

  • dobijamouvid o ponašanjuljudinaosnovupodataka - a ne jer to netkokaže da je takoilimorabititako

  • uvid o njihovimzahtjevima, željama, sugestijama, preferencijama

  • uvid u značajnepromjeneiposljedice

  • opis i tumačenje kulturnih i društvenih skupina, danasilikrozraznadoba

  • iinstitucijakojeteskupineupotrebljavaju


  Pet glavnih razloga da NE radimo korisnička istraživanja

  • nemamo vremena

  • nemamo sredstava, pogotovo novaca

  • nemamo potrebno znanje i stručnost

  • nemamo gdje to provesti, kao na pr. laboratorij

  • nećemo znati kako interpretirati i iskoristiti rezultate


  Zaključak

  • Glavni razlog da se vode kvalitativna istraživanja u knjižnici:

   Dobivanje osnova za poboljšanje rada knjižnicei zadovoljavanja potrebe korisnika


  Što slijedi?Metode kvalitativnih istraživanja:

  [detalji u drugom dijelu]


  Djelomična literatura

  Scribd (n.d.) Kvalitativna i kvantitativna istrazivanja (an hrvatskom)

  Xavier University Library. (n.d.) Qualitative vs quantitative research ( na engleskom)

  Wikipedia (n.d.) Kvalitativno istraživanje (na hrvatskom) Qualitative research. Oral history.Grounded theory. (na engleskom)


  LIDA 2014. Radionica Primjena kvalitativnih metoda…

  Dio 2:Razne metode i pristupi kvalitativnimistraživanjima

  dr. sc. Marica Šapro-Ficović

  Dubrovačke knjižnice

  C. Zuzorić 4, Dubrovnik

  msapro@dkd.hr


  U ovom, drugom, dijelu

  Prvoćemo o svrsiiciljevimaistraživanja -

  što?

  A onda o metodamazanjihovopostizavanje –

  kako?


  Što?na dvije razine

  Svrha – opća razina

  Ciljevi – specifična razina

  Specifični problemi koji se imenuju ilirješavaju

  Specifična pitanjazakoje se tražepodatci

  mogubitinekolikovrsta

  Zasvakiciljmorabitiodgovarajuća metodologijaza

  skupljanjepodatakai

  analizuskupljenihpodataka

  • Temaradaopćenito

  • Širokopodručjeistraživanja

   • i općenitiproblemi s kojima se susrećemo u tom području

  • Razlog: zašto je istraživanjetesvrhevažno?

  Svrha je opća. Ciljevi su specifični i izravno povezani s onim što se planira učiniti


  Ciljevi –pitanja za koje tražimo podatke

  • Mogu biti:

   • opisni(descriptive)

    • opisivanje što postoji (ili je postojalo), što se događa, što se radi, kako se misli, ponaša, vrednuje ... na pr. što posjetitelji traže/rade/koriste u knjižnici?

   • odnosni(relational)

    • odnosi između dvije ili više varijabli; na pr. koliko posjećuju knjižnicu mladi u usporedbi sa starijima?

   • kauzalni (casual)

    • utvrditi da li jedna ili više varijabli uzrokuju ili utječu na jednu ili više varijable ishoda; kako jedna stvar utječe na drugu?na pr. kad je knjižnica otvorena nedjeljom ima li više posjetitelja?


  Primjer iz jednog hrvatskog istraživanja - upotrebljavajući kvalitativne metode

  Svrha

  Ciljevi

  “Posebni ciljevi su(a) otkriti percepciju rata; (b) otkriti značenje i posljedice rata; (c) saznati o životu žena u ratu; (d) ispitati spremnost za oprost i pomirenje.”

  “Temeljni cilj rada je, na temelju izjava i tvrdnji kazivačica, otkriti i razumjeti njihova iskustva, doživljaje i uloge u Domovinskom ratu.” (str. 15)

  Stanić i Mravak (2012). Domovinski rat – ratna iskustva žena. Polemos 15 (1), 11-32.


  Na početku i na kraju

  • Svaistraživanjaiprojektipočinjuizavršavaju s nekomsvrhomiciljem

   • morajubitijasniidobroformulirani

    • akonisu=sve skupa nijejasno, čak je ispetljano

   • Međutimistraživanjasudinamična - nisuuklesana

   • zavrijemesamogistraživanjasvrha, a pogotovociljevimogu se promijeniti, usmjeriti, dodati ...

    • ne moraju, alimogu - kad se novestvaripronađu, kad se nešto nauči, kad se boljerazumije ...


  Svrha i ciljevi određuju izbor metode

  Kako?

  Svrha i ciljevi

  Metoda/metode

  Usko povezani makar bitno drugačiji:

  izbor metode ovisi o ciljevima istraživanja;

  što se želi postići određuje način na koji se to može postići


  Prije početka - obvezno:Informirani pristanak(informed consent):

  • Pismena obavijest sudionicima o svrsi i ciljevima istraživanja i načinu njihove participacije

   • formalni sporazum i potpisani pristanak sudionika o sudjelovanju

  • Etički uvjet a i u mnogim zemljama zakonski zahtjevano:

   • svako istraživanje MORA se potpuno razjasniti sudionicima i MORA imati informirani pristanak


  Zapravo imamo uvijek dvije različite metode koje su prisutne u svim istraživanjima

  Metode za skupljanje podataka

  Metode za analizu podataka

  Statistička analiza & distribucije (statistical analysis & distributions)

  Utemeljena teorija(grounded theory)

  Opisna(descriptive)

  • Anketa(survey)

  • Opažanje(observation)

  • Intervju(interviewing)

  • Studija slučaja (case studies)

  • Kritičko učešće(critical incidence studies)

  • Fokus grupa(focus group)

  • Studija dokumenata (document studies)

  • Usmena povijest (oral history)


  Sve metode skupljanja podataka zahtjevaju

  • Pažljivi dizajn u izboru i formulaciji:

   • pitanja

   • sudionika i uzorka

   • načina izvedbe

   • komuniciranja

  • Svako od tih treba dobro promisliti i iskušati u pilot projektu

  Ne zaboraviti:Etičkapitanjaiproblemiuvijeksuprisutni


  Skupljanje podataka:Intervju

  Što?

  Primjeri povezani s knjižnicama

  Kako dobijate informacije kad ih trebate?

  ako imate problema: koji su?

  koliko od knjižnica?

  Mislite li da su knjižnice korisne za zajednicu?

  zašto?

  Može i specifično:

  koje je Vaše mišljenje o tražilicama(search engines)?

  • Za ispitanike , prilike u kojima pružaju informacije:

   • o događajima u kojima su bili svjedoci

   • o vlastitom ponašanju

   • o svojim stajalištima

   • čak i priliku da

    • "ispričaju svoju priču “

    • isprave uobičajene zablude i sl.

  • Pitanja mogu biti više ili manje strukturirana


  Skupljanje podataka: Studija dokumenata

  Što?

  Primjeri povezani s knjižnicama

  Osnivanje, povijest, razvoj ... Knjižnice,zapisani u dokumentima

  Aktivnosti, osobe, i sl. u slikama povezanih sa knjižnicom tijekom vremena

  Svjedočanstva o vrijednosti, korisnosti knjižnice i usluga

  Povezanost s okolinom, mjestom, ustanovama ...

  • Ovisno o ciljevima, analiza raznih dokumenata – na pr.

   • novinskih članaka

   • povjesnih izvora

   • izvještaja

   • zapisnika

   • pisama

   • slika, postera, mapa

   • zakona; odredaba

   • i svih mogućih predmeta


  Skupljanje podataka:Usmena povijest

  Što?

  Primjeri povezani s knjižnicama

  Korisnici:

  upotreba knjižnice tokom vremena

  vrednovanje knjižnice i usluga

  što su čitali

  Knjižničari:

  razlike, inovacije, promjene u knjižnici tokom vremena

  o korisnicima i korištenju

  Jedni i drugi (ova studija):

  rad pod ratnim uvjetima

  • Zbirka iskaza živućih ljudi o njihovim vlastitim iskustvima…

   • ovisi o ljudskom pamćenju i usmenoj riječi

  • Način prikupljanja varira od ručno zapisanih bilješki do audio i video zapisa, transkripti

  • Opisuje i jedno i drugo:

   • i proces: skupljanje izjava

   • i proizvod: organizirane podatke


  Analiza podataka:Utemeljena teorija

  Što?

  Primjeri povezani s knjižnicama

  Analiza intervjua, anketa, dokumenata, usmene povijesti:

  izvlačenjebiti teme o kojoj se govori;

  razvijanja kodova o toj biti;

  primjene tih kodova na druge tekstove i prema potrebi redefiniranje ili usavršavanje kodova;

  pisanja bilješki ili podsjetnika o kodiranim podacima;

  sintetiziranja svih iskustava.

  • Pristup razvijanju teorije koja je utemeljena na sistematski prikupljenim i analiziranim podacima

   • “od temelja prema gore”: kategorije, teorija, proizlazi iz samih podataka – za razliku od unaprijed određenih kategorija i provođenjem strogih proceduralnih smjernica

  • Osnovno: sve proizlazi iz samih podataka


  Zaključci izvedeni iz analiza sadrže:

  • Prikaz kontekstai opći osvrt na rezultate

  • Sažetak nalaza zasnovanih na rezultatima

   • često organizirani po kategorijama

  • Primjere koji ilustriraju zaključke – doslovni citati, izjave sudionika

  • Usporedbe nalaza po sličnostima ili razlikama

  Zaključcisudirektnopovezanisarezultatima:

  što se je izravnopronašlo?


  Slijedi: rasprava

  • Rasprava se temelji na zaključcima i rezultatima ali obuhvaća:

   • širu interpretaciju glavnih i značajnih zaključaka i rezultata – mogu biti i subjektivni

   • sličnosti i razlike izmedju pojedinih rezultata

    • sadašnjeg istraživanja

    • drugih sličnih istraživanja - pogotovo iz literature

  • Što to sve znači?

  • Kuda sada? – sugestije za buduća istraživanja


  Sažetak svega ... ili natrag na početak

  Počinjemo s jasnomsvrhomijasnimciljevimaistraživanja - što?

  Slijedemetodezanjihovopostizavanje, skupljanjeianaliziranje- kako?

  Na osnovurezultatastvaramozaključke- štosmopronašli, otkrili?

  Na osnovuzaključakaraspavljamo

  - što to sveznači? kudasada?


  Na kraju: prijedlozi i odluke

  • Kad god se može (i ako se može):

  Najkorisnijidioistraživanjasuprijedlozizapragmatičkeodluke

  • Što se možeuspostavitiilipromijenitida se poboljšanešto u knjižnici?

  • Da se pokaževrijednostknjižniceiusluga?

  • Da se povećaipoboljšadoprinoszajednici?


  Djelomična literatura

  Paretta, L.T. & Catalano, A. (2013) What students really do in the library: An Observational Study, The Reference Librarian, 54:2, 157-167.

  Rubinic, D. i Stricevic, I. (2011). Visokoškolska knjižnica u programima informacijskog opismenjivanja studenata:... . VBH, 54 (4), 43-48.

  Saracevic, T. et al. (2000). NSK Anketa '99. Studija korisnika i korištenja Nacionalne i sveučilisne knjižnice u Zagrebu. Zagreb, Nacionalna i sveučilisna knjižnica . 118 p. http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/NSK_report_99.pdf

  Stanić, S. i Mravak, K. (2012). Domovinski rat – ratna iskustva žena. Polemos, 15 (1), 11-32.

  Trochim, W. (2006). The research methods knowledge base. Qualitative methods.

  Wikipedia (n.d.) Qualitative research. Oral history.Grounded theory.


  Idealna knjižnica za jednog korisnika?Fotografija:John R. Rodgers Sa Pinterest-a :http://www.pinterest.com/pin/298996862731903621/


  Dio 3:Metoda usmene povijesti (oral history) za prikupljanje podataka

  dr. sc. Marica Šapro-Ficović

  Dubrovačke knjižnice

  C. Zuzorić 4, Dubrovnik

  msapro@dkd.hr


  Što je usmena povijest?

  • Sistematska zbirka iskaza živih ljudi o njihovim vlastitim iskustvima

   • planirano, pripremljeno i osmišljeno ispitivanje pojedinaca o nekom događaju i vremenu u kojem su oni aktivno sudjelovali ili mu svjedočili

  • Važan izvor za povijesnu rekonstrukciju događaja

   • otkriva njihove skrivene, nigdje zabilježene aspekte

   • mogu biti izazov za naša ukupna gledanja na prošlost

  • Obuhvaća bilježenje (snimanje) iskaza (intervjua)


  Uporaba usmene povijesti:“glas običnih ljudi”

  • Globalna raširenost i popularizacija pokreta

   • geslo pokreta: “dati glas onima koji ga nemaju“

  • Usmjerenost na grupe koje su izvan središta zanimanja tradicionalne historiografije:

   • radnici, žene, etničke manjine, iseljenici, zatvorenici...

  • Intervjui s običnim ljudima raznog podrijetla


  Usmena povijest nije isto što i usmena tradicija

  Usmena tradicija

  Usmena povijest

  Ovisi o ljudskom pamćenju i usmenoj riječi

  Tema koju prikupljamo usmenom poviješću ograničena je trajanjem ljudskog života

  • Prijenos kulturnog materijala i tradicije govornim putem iz generacije u generaciju

  Istotako (iusput):

  Novinskiintervjuinisuusmenapovijest


  Kratak povijesni pregled

  • Tradicija usmenih izvora još iz klasičnog grčkog doba: povjesničari Herodot,Tukidid

  • Napuštena u 19. stoljeću

  • Ponovni interes nakon drugog svjetskog rata

   • naročito povećan iza 1960-tih za društvenu povijest

 • Moderni koncept usmene povijesti razvijen na Sveučilištu Columbia, New York iza 1948.

  • najveća arhiva usmene povijesti u svijetu – slobodan pristup

  • održali radionicu (rujan 2013): Osobna sjećanja na rat i pritvor u Hrvatskoj od 1941 do danas(na engleskom)


 • Institucionalno*

  • Arhivi, velike knjižnice, muzeji, instituti...

  • Nacionalna i međunarodna udruženja:

   • Oral History Association (OHA) (SAD, 1967)

   • Oral History Society (OHS) (V. Britanija, 1969)

   • International Oral History Association (IOHA) 1996.

    • časopis “Words and silence”.

  • Sve imaju godišnje konferencije

   • na pr. OHA (Udruženje za usmenu povijest, SAD) Oklahoma City, 9-13. listopada 2013.

  * za URL vidi webliografiju na kraju predavanja


  Primjene u Hrvatskoj

  • Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

   • prikupljanja memoarskog gradiva, uklj. usmena povijest

 • Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

  • Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti - projekt

 • Dokumenta, centar za suočavanje s prošlošću

  • među ostalim: “zabilježiti nepisane priče”


 • Svjetski projekti

  • H-net Humanities & Social Sciences Online – Oral History

   • međunarodni popis projekata usmene povijesti

 • Veterans History Project, Library of Congress

  • osobnasvjedočanstva američkih ratnih veterana

 • I Saw It with My Own Eyes (Svojim vlastitim očima)

  • izbjeglice i posjetitelji prepričavaju svoja iskustva iz Tibeta

 • Europeana remix

  • usmena povijest i drugi materijali iz Prvog Svjetskog rata

 • i mnogi drugi ...


 • Ograničenja usmene povijesti

  • Etički problemi

   • u izvedbi intervjua

   • u interpretaciji rezultata

  • Točnost

   • problemi sjećanja

  • Subjektivnost

   • pitanja“u svoju korist”

   • a i odgovori “u svoju korist”


  Redoslijed u procesu

  • Formulirati središnje pitanje ili temu

  • Isplanirati projekt

   • razmotriti stvari kao što su krajnji proizvod, budžet, oprema …

 • Provesti pozadinsko istraživanje

 • Obaviti intervju

 • Obraditi intervjue

 • Ocijeniti istraživanje i intervjue

  • i vratiti se na 1. korak ili ići na 7. korak

 • Organizirati rezultate

 • Prezentirati rezultate

 • Arhivirati materijale (Moyer, 1999)


 • Redosljed u procesu - grafički

  1. Formuliranjepitanjailiteme

  2. Isplaniratiprojekt

  9. Arhiviratimaterijale

  3. Pozadinskoistraživanje

  8. Prezentiratipodatke

  4. Obavitiintervjue

  7. Organiziratipodatke

  5. Obraditiintervjue

  6. Ocijenitipitanjaiintervjue


  Svrha: dobiti podatke koji se ne mogu dobiti izravnim promatranjem

  osjećaji, ponašanje, prošlost…

  Broj sudionika: pojedinačni, kadkad grupni

  Podaci : izravni iskazi ljudi

  Ovisi o:

  svrsi i ciljevima istraživanja

  izabranom uzorku

  teoretskoj orjentaciji istraživača

  Intervju:glavna metoda za prikupljanje podataka


  Tipovi intervjua

  Po strukturi

  Po filozofskoj orjentaciji

  Neo-pozitivistički

  Romantičarski

  Konstruktivistički

  Postmodernistički

  Transformativni

  Dekolonijalni

  (Ruiz, 2007.)

  • Strukturirani: usmeni oblik anketnog upitnika (npr. socio-demogr. istraživanja)

  • Nestrukturirani: vrlo rijetko, nema unaprijed određenih pitanja

  • Polustrukturirani: najčešći, (kombinacija 1. i 2.), otvorena pitanja-očekuju se specifični odgovori


  Prije intervjua:priprema

  • Pozadinsko istraživanje o životu i radu intervjuirane osobe i okoline

  • Na temelju tih izvora (biografija, bibliografija, članci itd.) sastaviti preliminarna pitanja

  • Kontaktirati ispitanika

   • upoznati sa temom i dati mu pitanja na zahtjev

   • objasniti sve aspekte intervjua

  • Osigurati tehničku opremu


  Prije intervjua:odobrenja

  • Zamolba sudionicima: upoznavanje s ciljem istraživanja iza kojeg slijedi molba za intervju

  • Izjava informirani pristanak (informed consent) sudionicima

  • Ponegdje obavezatno odobrenje ustanove

   • npr. Institutional Research Board na sveučilištima u SAD, ili pod sličnim nazivima u UK i drugim zemljama


  Pravila vođenja intervjua

  • Priprema: istraživač treba biti pripremljen za intervju

  • Pitanja:trebaju biti jasna, kratkaipovezana s ciljem

  • Sugovornik:uvažavatiautoritet i pravo da odgovara na pitanja vlastitim stilom i jezikom

  • Zapisi:organiziratiiosigurati audio ipisanezapise

  • Odgovornostprema:

   • ispitanicima

   • javnostiiprofesiji

   • ustanovamazadoniranjeiarhiviranje

    v. Principles and Standards of the Oral History Association


  Za vrijeme intervjua

  • Prostor: miran i tih, udobna sjedala

  • Na početku zapisati:

   • Ime intervjuirane osobe

   • Mjesto, datum i vrijeme intervjua

  • Objasniti cilj intervjua

  • Ispitanik može konzultirati izvore informacija koje ima pri ruci, ali treba izbjegavati dulja čitanja.

  • Duljina intervjua: najviše 1 i po sat

   • omogućiti pauzu po potrebi


  Tipovi pitanja

  Pitanja koja treba postavljati

  Pitanja koja treba izbjegavati

  Višestruka pitanja: “što mislite o (npr. programima) a, b, c?”

  Navođena pitanja: uključuju pretpostavke i pristranost istraživača, npr. “kakve ste emocionalne probleme imali kad ste izgubili posao?”

  Pitanja DA ili NE: npr. “sviđa li Vam se program?”

  • Hipotetska: što biste učinili u posebnoj situaciji: “što ako”, “pretpostavimo da…”

  • Đavolji advokat: izazivanje suprotne tvrdnje: “neki bi ljudi rekli da…”

  • Idealna pozicija: opis idealne situacije “koji bi po Vašem mišljenju bio idealni (npr. program)?”

  • Interpretativna pitanja: traži se tumačenje već dobijenih odgovora “smatrate li da je Vaše iskustvo drukčije od očekivanog?”


  Postavljanje dobrih pitanja

  • Praksa: potrebna!

   • vježba, vježba, vježba ...

  • Pilotintervjui: važni radi prakse

   • pokazuje se koja pitanja treba preformulirati, izostaviti ili uključiti

  • Ključno za razumijevanje: jasnoćapitanja i jezik blizak sugovorniku

  • Izbjegavati: usko stručnu terminologiju i tehnički žargon


  Snimanje i transkripcija

  • Obavezno: zastvaranjezapisau usmenojpovijesti

  • Načinistvaranjazapisa:

   • snimanje (audio, video, vrpce, digitalno)

   • pisanjebilježakazavrijemeintervjua

   • zapisivanjeposjećanjunakonintervjua

 • Transkribiranje: pretvaranjesnimanoggovora u pisani ili elektroničkitekst

  • zahtjevadetaljneuputeipunovremena

 • Formattranskripcija: trebabitipostavljentako da omogućianalize (razmak, mjestozabilješke…)


 • Primjeristraživanja usmene povijesti

  Djelovanjeknjižnica pod opsadom 1991-1995.


  Svrha i ciljevi

  • Svrha :

   • Istražiti djelovanje i život knjižnica, knjižničara i korisnika u nizu gradova koji su bili pod opsadom za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991-1995.

  • Ciljevi (između ostalih):

   • Prikupiti i organizirati iskaze knjižničara o njihovom radu u gradovima pod opsadom

   • Opisati korisnike i korištenje knjižnica u uvjetima rata


  Priprema

  • Intervjui obavljeni od prosinca 2006 do ožujka 2012.Intervjui su polustrukturirani

  • Preliminarna pitanja: sastavljena u skladu sa svrhom i ciljevima

  • Pitanja: za knjižničare 11 okvirnih podtema, za korisnike 7 okvirnih podtema (kategorija)

  • Podkategorije ili podpitanja: preko 60 podpitanja za knjižničare i 40 za korisnike

  • Kontaktiranje ispitanika, slanje molbe za intervju


  Određivanje uzorka i profila knjižničara

  • Odabir u deset gradova:

   • Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Vinkovci, Vukovar i Zadar.

  • Kriterijizaodabir:

   • Aktivni rad u knjižnici za vrijeme najtežih napada na grad, u drugoj polovici 1991., u 1992. i djelomično 1993. godini

   • Rad s korisnicimau ratnom vremenu (ne strogo)

    - kako bi dali pouzdane odgovore na dio pitanja o korisnicima i korištenju.

  • Načindolaska do ispitanika:

   • putemosobnihkontakata, popreporucikolega (matičari, ravnateljiidrugi), preporukamasamihispitanika


  Određivanje uzorka i profila korisnika

  • Odabir u četiri grada:

   • Dubrovnik, Gospić, Slavonski Brod i Vinkovci

  • Kriteriji za odabir:

   • uključene razne korisničke skupine, svi koji mogu nešto reći o korištenju knjižnice u ratu

  • Način dolaska do ispitanika:

   • preporuke kolega, osobni kontakti i poznanstva

   • istraživanje knjiga upisa korisnika (promjene!)

   • mnogo teže naći korisnike nego knjižničare – promjena adresa, prezimena


  Ograničenja

  • Financijska

  • Udaljenost od mjesta istraživanja

  • Nedostupnost mogućih sugovornika

  • Neizvjesnost oko efektivnosti razgovora (ako je osoba nepoznata)

  • Strah i oprez nekih ispitanika


  Provođenje intervjua

  • Osiguravanje mjesta i vremena razgovora

  • Kratko objašnjavanje ciljeva i teme istraživanja

  • Davanje informiranoga pristankaispitaniku na potpis

  • Davanje uputa za odgovore ispitanicima

  • Provjera rada tehnike snimanja i početak razgovora

  • Provjera kvalitete audio zapisa u pauzi

  • Vođenje bilježaka za vrijeme intervjua: važno, ali rizično, bolje ih je napraviti neposredno nakon razgovora.


  Interakcija istraživač - ispitanik

  • Sjećanja i mišljenja: po vlastitom redoslijedu.

  • Ispitanici preferiraju spontanost iskaza u odnosu na pripremljena pitanja

   • nema prilagođavanja očekivanim rezultatima, uljepšavanja stvarnosti i sl. (česti slučaj kod anketnog istraživanja).

  • Ispitanici: razumiju da pitanja nisu postavljena radi provociranja i da se odgovori neće zloupotrebiti

  • Pitanja: postavljena pažljivo. Materijaje osjetljiva, izaziva razne emocije kod ispitanika.

  • Istraživačnastoji biti pribran i suzdržan od emocija, ali se ispitaniku ipak mora pokazati suosjećanje i razumijevanje.

  • Odnos povjerenja između istraživača i ispitanika je ključan za uspjeh razgovora

   • u velikoj većini ovih intervjua uspostavljen je takav odnos!


  Poslije intervjua:Transkripti

  • Audio snimke u diktafonu su (tehnički) rezultati intervjua

  • Prijenos snimljenih razgovora na racunalo: koristenje 2 softvera (Windows Media Player i NCH Express Scribe)

  • Transkribiranjerazgovora: od riječi do riječi

   • dugotrajan posao, potrebna stručna pomoć

  • Čišćenjetranskripata od suvišnih kratkih riječi uobičajenih u govornom jeziku

  • Uređivanje teksta za daljnje analize

   • razdvajanje pitanja od odgovora, formiranje rečenica, umetanje znakova interpunkcije

  Zakvalitetnotranskribiranjepotrebno je razumijevanjeteksta


  Primjer1:transkript od riječi do riječi

  “jeli jeli se kad dogodilo da počne granatiranje a vi na putu jeste jeli bilo i takvih stvari jeste i jeste se vraćali natrag ili ste nastavili pa tako smo se bojali išli smo ... i onda dođemo kući znači vratili bi se doma i vratili bi se doma i ako nas zapadne ovdje gdje smo radili onda smo tu stali čekali dok prođe jeli se znalo dogoditi da i korisnici se nekad zateknu tu pa je ali korisnici su nam dolazili ali nisu kad ste vi počeli raditi to je još bilo jel tako još je bilo još je sve bilo ratno stanje knjige su nam samo počele bila je malo čitaonica jedan prostor a ostalo to je sve bilo srušeno onda se polako kako ste uspjevali raditi mislim sa takvom to je pretpostavljam bilo sve otvoreno bilo je otvoreno bila je prašina kako ste zaštitili to na neki način mislim znači ovaj prostor niste uopće mogli koristiti jeli ne nismo nismo to je bilo sve a onda je to poslije iz donacija ministarstva…što od stručne literature se najviše čitalo onda koja vrsta pa čitali su dosta medicinu psihologija možda psihologija baš više poslije rata poslije rata aha sad više koriste studenti nisu tražili psihologiju njih više koriste aha onda a politika političke teme jesu li povijesne pa jesu povijesne to se tražilo…imali smo zemljopise putopise a što se tiče bletristike nešto se malo su tražili Daniele Steel Daniele Steel tako je onda sam bilo Kurt Maller njega su isto čitali da da a od ovih klasnika književnosti ove Ferbak, ....pa .... je se čitao .... onda iz američke književnosti francuza su puno čitali ....a je je ....jeli bilo .. može li se njima ovu literaturu o o recimo nakon pada komunizma pa onda dosta su počeli izlaziti ove knjige o tim bivšim o tom bivšem režimu tim progonima recimo u Rusiji i tako ”


  Primjer 2uređeni transkript

  • M: jeli se dogodilo kada da napad počne kad vi idete na posao?

  • Z: je pa bio je znalo je ujutro napasti ponoći onda smo normalno morali ić na posao onda je najgore bilo kad je ono primirje pa oni bace koju granatu i tako

  • M: a baš ovo recimo od vaše kuće

  • Z: do Gospića

  • M: tih pet kilometara jeli jeli se kad dogodilo da počne granatiranje a vi na putu?

  • Z: jeste

  • M: i jeste se vraćali natrag ili ste nastavili?

  • Z: pa tako smo se bojali išli smo ... i onda dođemo kući

  • M: znači vratili bi se doma

  • Z: vratili bi se doma i ako nas zapadne ovdje gdje smo radili onda smo tu stali čekali dok prođe

  • M: jeli se znalo dogoditi da i korisnici se nekad zateknu tu?

  • Z: pa je ali korisnici su nam dolazili ali nisu


  Očuvanje zapisa usmene povijesti

  Niz problema i pitanja:

  • Na kojem mediju ih je najbolje čuvati?

  • U kojoj instituciji?

  • Kakve su mogućnosti zaštite na internetu?


  Slijedi

  Dio 4

  Metodautemeljene teorije (grounded theory) zaanalizupodataka

  Dio 5

  Primjeridjelovanja knjižnica, knjižničara i korisnika u gradovima pod opsadom za vrijeme Domovinskog rata 1991-1995


  Djelomična literatura

  Holjevac Turković A., A. Nazor. Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru Domovinskog rata : struka i etika kao preduvjeti njegove objektivne interpretacije. // Arhivski vjesnik,52, (2009), 67-79. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=73525. (29.02.2012)

  Merriam, Sharan (2009). Qualitative research : a guide to design and implementation. Revised and expanded from Qualitative research and case study applications in education. San Francisco : Jossey-Bass.

  Moyer, J. (1999). Step-by-step guide to oral history. URL: http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html (05.03.2012).

  Ritchie, Donald A. (2003). Doing oral history : a practical guide. 2nd ed. New York : Oxford University Press.

  Wikipedia (n.d.) Qualitative research. Oral history.Grounded theory.


  Webliografija – URL iz predavanja


  Dio 4:Metoda utemeljene teorije(grounded theory) za analizu podataka

  dr. sc. Marica Šapro-Ficović

  Dubrovačke knjižnice

  C. Zuzorić 4, Dubrovnik

  msapro@dkd.hr


  Što je utemeljena teorija?

  • Sustavna metodologija u društvenim znanostima koja uključuju otkriće teorije kroz analizu podataka

   • prikupljanja podatakadirektno od sudionika

    • na pr. transkripti razgovora ili protokoli zapažanja

   • otkrivanja značenja u podacima

   • stvaranja teorije utemeljene na podacima

  Osnivači: sociolozi Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss, (1967). Knjiga: Otkriće utemeljene teorije: strategije za kvalitativno istraživanje.


  Osnovne značajke

  • Izgradnja teorije iz podataka (od temelja prema gore)

   • za razliku od drugih metodologija koje koriste podatke sa svrhom provjere neke hipoteze ili teorije

 • Sadržajna (supstantivna)teorija

  • korisna je za specifičnu praksu, kojoj nedostaje teorija koja bi pokrivala globalno to područje, npr. žalovanje poslije prirodnih nesreća ili korištenje knjižnica u ratu


 • Osnovne značajke (nast.)

  • Prikupljanje podataka teoretskim obrascima:

   • “Istraživač sam prikuplja, kodira i analizira podatke te odlučuje što će dalje analizirati i gdje će to pronaći, s ciljem stvaranja teorije iz podataka” (Glaser & Strauss, 1967.)

 • Pri analizi se koristi stalna usporedna metoda:

  • Stalno se uspoređuju segmenti podataka kako bi se uvidjele sličnosti i razlike među njima

  • Grupiranjem podataka po sličnosti dobijaju se kategorije

 • Cilj je u podacima prepoznavati obrasce i zatim ih dovoditi u međusobne veze.


 • Kategorije -konceptualni elementi utemeljene teorije

  • Temeljna ili središnja kategorija: s njom se povezuju sve ostale kategorije

  • Kategorije: induktivno izvedene iz podataka

  • Podkategorije: detaljnije opisuju kategorije

  • Hipoteze: veze između kategorija i podkategorija

   • izvedene iz istraživanja a ne postavljene na početku radi provjere


  Postupak:u literaturi

  • “Kao temeljni teoretičari, proučavamo naše rane podatke i počinjemo ih odvajati, sortirati, i sintetizirati putem kvalitativnog kodiranja. Kodiranje znači da dodjeljujemo etikete dijelovima podataka koji opisuju svojstva tog dijela... Kodiranje razdvaja podatke, sortira ih i daje nam uporište za usporedbu s drugim dijelovima podataka. Pišemo preliminarne bilješke koje nazivamo podsjetnicima o našim kodovima i usporedbama i drugim idejama o podacima koje nam padnu na pamet. …Naš rad kulminira „temeljnom teorijom“ ili apstraktnim teorijskim razumijevanjem proučavanog iskustva.”

   Charmaz, K. (1986). Constructing grounded theory : a practical guide.


  Proces u praksi

  • Prikupljanje slučajeva, npr. intervjua

  • Ispitivanje tih slučajeva da bi se izvukla bit teme o kojoj se govori

  • Razvijanje kodova o toj biti

  • Primjena tih kodova na druge tekstove

  • Prema potrebi redefiniranja ili usavršavanja kodova

   • i vratiti se na 2. korak ili ići na 6. korak

  • Pisanje bilješkiilipodsjetnika o kodiranim podacima

  • Sintetiziranje svih iskustava

  • Arhiviranjesvihmaterijala


  Redosljed u procesu - grafički

  1. Prikupljanjeslučajeva

  2. Ispitivanjeslučajevada se izvuče bit

  9. Arhiviratimaterijale

  3. Razvijanjekodova o tojbiti

  8. Razvitakkodnihknjiga

  4. Primjenakodovanadrugetekstove

  7. Sinteziranjesvihiskustva

  5. Po potrebiredefiniranjekodova

  6. Bilješke o kodiranju


  Prednosti i slabosti utemeljene teorije

  • Stvaranje ogromne količine podataka

  • Dugotrajan postupak – traži puno vremena

  • Kontroverza: postojanje teoretskih obrazaca

   • istraživanje započinje nekom teoretskom idejom ili pretpostavkom

  • Dobijanje dragocjenih rezultata u razumijevanju i dokumentiranju društvenih fenomena


  Primjeranalizetemeljneteorije

  Djelovanjeknjižnica pod opsadom 1991-1995.


  Analiza podataka u ovom istraživanju

  • Priprema transkripta za analizu

   • Odvojene rečenice i znakovi interpunkcije olakšavaju identificiranje kodova

  • Sastavljanje popisa ili knjiga kodova

   • Knjigakodova ispitanika :

    • Knjižničara

    • Korisnika

     2. Knjiga kategorija


  Kodovi

  • Knjiga kodova ispitanika: tablica u kojoj svaki ispitanik dobija posebnu kodnu oznaku

   • Knjižničari KN (broj) 1-50

   • Korisnici KR (broj) 1-17

  • Kodne oznake se koriste na svim mjestima u analizi umjesto imena (citati!)


  Kategorije

  • Knjiga kategorija je tablica s ispisanim kategorijama i podkategorijama, posebno za knjižničare posebno za korisnike

   • Oznake kategorija za knjižničare A – K

   • Oznake kategorija za korisnike M – Z

  • Polazište za razvoj kategorija su (teme) pitanja za intervjue.

   • kategorije i teme pitanja ne podudaraju se uvijek radi promjena koje se događaju tijekom intervjua


  Teme pitanja

  • RATNE PRILIKE I NAPADI U VAŠEM GRADU: Ratna zbivanja u Vašoj zajednici, gradu, okolišu

  •  KONTEKST KNJIŽNICA: U kakvom su okruženju radile knjižnice u vrijeme rata

  • RAD U KNJIŽNICI : Zašto su knjižnice radile čitavo vrijeme i što se u njima zbivalo

  • VAŠ RAD ZA VRIJEME NAPADA: Kako su knjižničari dolazili na posao i obavljali ga u posebnim uvjetima

  • KORISNICI: Tko su bili korisnici, kako su se ponašali i kako su na njih djelovale ratne prilike. Kakav je bio odnos knjižničara i korisnika u tom vremenu 


  Teme pitanja (nast.)

  • KORIŠTENJE: Što se najviše čitalo, posuđivalo, upotrebljavalo, pitalo

  • ŠTETE: Da li je i kakve posljedice (materijalne i duhovne) ratno vrijeme ostavilo na knjižničare i knjižnice  

  • VRIJEDNOST KNJIŽNICE: Kako se vrednovao rad knjižnica od strane zajednice, osnivača, struke...kako knjižničari vide uloguknjižnice u tom vremenu

  • DOKUMENTACIJA: da li postoje statistički podaci, pisani tragovi, slike, itd. o radu knjižnica u tom vremenu i njihova dostupnost

  • VAŠE MISLI I OSJEĆAJI DANAS: gledajući unatrag o tom dobu


  Podkategorije

  • Kategorije su uopćene i opširne, potrebno ih je sužavati

  • Podkategorije su detaljnije, stvaraju se za označavanje užih područja

  • Primjer:

   D: Knjižničari za vrijeme napada (kategorija)

   • D.1. Doživljaj prvog napada (podkategorija)

   • D.2. Udaljenost i način dolaska na posao (podkategorija), itd.


  Kategorije za analizu izjava knjižničara (KN) u transkriptima


  Kategorije za analizu izjava korisnika (KR) u transkriptima


  Analiza – samo kodiranje

  • Dijelovi teksta se označavaju ili kodiraju posebnim kodnim oznakama, na dva načina:

   • na papiru (ispis transkripta): manje vremena

   • kompjutorski (obrazac za analizu): sistematičnije, preglednije, lakše rukovanje tekstom

  • Kodovi se mogu mijenjati, dopunjavati, spajati

  • Shema obrasca za analizu:

   • Polje za podatke o ispitaniku

   • Polje za podatke o razgovoru i opis ispitanika

   • Polja za tekst (sredina) i kodne oznake (desno)

   • Polje za bilješke u tablici i izvan tablice


  Obrazac za analizu transkripta


  Bilješke

  • U temeljnoj analizi koriste se dvije vrste bilježaka (engl. memos)

   • Bilješke koje izravno objašnjavaju dio iskaza : zašto je dobio određenu kodnu oznaku

   • Krajnje bilješke (end notes) : uključuju mišljenje istraživača, usporedbe

  • Bilješkesu važne također kod sažimanja kategorija i interpretacije rezultata


  Metodološki problemi u postupku kodiranja

  • Određivanje kategorije, više značenja

   • Neki podaci mogu se svrstati u dvije čak tri kategorije

  • Neusklađenost odgovora i tema pitanja

   • Pitanje je o jednoj temi, odgovor nešto drugo

  • Primjer: očekuje se odgovor o ponašanju korisnika u knjižnici

   P.: „ jesu li se stranke možda isto našle u tom momentu <u knjižnici>?“

   O. :„imala sam upis jedan kad se to dogodilo i ostala je ta stranica ovoga cijela rasparana kako da su je miševi, jer je jednostavno bio napad i na dio gdje je bila knjižnica tako da je tu bilo knjiga kasnije smo našli sa gelerima a bile su korice od knjiga kao da ih je miš grizao.“


  Reprezentativni primjeri

  • Izabrani primjeri - tipični predstavnici određene (pod)kategorije

  • Potrebno ih je uočiti u postupku analize (kodiranja) i odmah izdvojiti

  • Kriteriji:

   • Kvaliteta podataka u intervjuima

   • Stupanj podudarnosti s (pod)kategorijom

  • U ovom radu 600 odabranih primjera


  Sažimanje (sinteza)rezultata

  • Cilj : Izvući jednake kodove iz kodiranih transkripcija i okupiti ih na jednom mjestu

  • Zbog ogromnog broja kodova u transkriptima, izdvaja se jedan broj primjera i ide ka generalizaciji

  • Izdvojeni kodovi postaju modeli / obrasci koji služe za povezivanje ili uspoređivanje raznih događaja, postupaka i situacija u raznim gradovima ili između raznih osoba


  Metodološki problemi u postupku sažimanja

  • Problem dvostrukih kodnih oznaka: potrebno je ponekad promijeniti čitave kategorije

   • Ukidaju se ili preraspoređuju po drugim bliskim kategorijama

   • Na primjer : ukidanje kategorije I. Dokumentacija zbog nedostatka ili dobijanja nevažećih podataka

  • Manje potrebe za “prekrajanjima” kod knjižničara nego korisnika

   • Korisnike je bilo teže povezivati, specifična iskustva


  Slijede

  Rezultatiistraživanjasamnogoprimjeraiizjava

  Interpretacijeirasprava

  Zaključci

  Dio 5

  Primjeridjelovanja knjižnica, knjižničara i korisnika u gradovima pod opsadom za vrijeme Domovinskog rata 1991-1995


  Djelomična literatura

  Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. [Otkriće utemeljene teorije: strategije za kvalitativno istraživanje ]. Chicago: Aldine.

  Charmaz, K. (1986) Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. [Izgradnja utemeljene teorije:Praktični vodič kroz kvalitativnu analizu]. London:Sage

  Wikipedia (n.d.) Qualitative research. Oral history.Grounded theory.


  http://www.docstoc.com/docs/2298501/What-is-Grounded-Theory-Kathy-Charmaz-Imagine-collecting-intriguing-qualitative-data-early-in-your-research-I-So-how-has-life-been-for-you-S-Well-as-you-can-tell-it-s-been-v


  Dio 5:Primjeri djelovanja knjižnica, knjižničara i korisnika u gradovima pod opsadom za vrijeme Domovinskog rata 1991-1995

  dr. sc. Marica Šapro-Ficović

  Dubrovačke knjižnice

  C. Zuzorić 4, Dubrovnik

  msapro@dkd.hr


  Svrha, ciljevi

  • Istražiti djelovanje i život knjižnica, knjižničara i korisnika u nizu gradova koji su bili pod opsadom za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991-1995:

   • Analizirati rad knjižnica u deset većih gradova

   • Prikupiti iskaze knjižničara u tim gradovima

   • Opisati korisnike i korištenje knjižnica u uvjetima rata


  Svrha, ciljevi ...(nast.)

  • Dati doprinos općim istraživanjima o knjižnicama u kriznim društvenim situacijama

  • Doprinijeti raspravi o društvenoj ulozi i vrijednosti knjižnica


  Knjižnice u ratnim prilikama: međunarodni pregled

  • Međunarodna literatura o knjižnicama u ratnim prilikama:

   • većim dijelom: osvrt o brojnim uništavanjima knjižnica kroz povijest

    • kao libricid i memoricid

   • mnogo manjim dijelom: rad knjižnica u ratnim prilikama

  • Niz međunarodnih protokola i dokumenata o očuvanju knjižnica u ratnim sukobima

   • s upitnim učincima


  Knjižnice u Domovinskom ratu: priroda i izvori podataka

  • Pisani i usmeni:

  • Istraživanje pisanih izvora: ograničenja

   • arhivskagrađa manjkava, slabo dostupna.

   • najvišepodatakai literature o uništenjuknjižnica- puno manjeiliskoroništa o raduknjižnicapod opsadom

 • Istraživanje usmene povijesti (oral history)

  • puno podataka iz intervjua s knjižničarima i korisnicima.

  • Važnost ovoga rada : svjedočanstva sudionika


 • Teoretski okviri

  • Društveni kapital(engl. social capital)temelj za:

   • sadržaj intervjua saknjižničarima i korisnicima

   • opis i vrijednost knjižnica kao društvenog kapitala

  • Usmena povijest(engl. oral history)

   • metoda korištena u prikupljanju podataka u intervjuima

  • Temeljna teorija(engl. grounded theory)

   • metoda za analizu prikupljenih podataka


  Kontekst i uzorak

  • Povijesni kontekst: Domovinski rat u Hrvatskoj 1991 – 1995.

  • Deset gradova pod opsadom tokom rata - od sjevera do juga zemlje

   • uključujuci 14 knjižnica

   • s intervjuima usmene povijesti:

    • 50 knjižnicara (KN) i

    • 17 korisnika knjižnica (KR) iz tog doba


  Hrvatska

  Zagreb

  Karlovac

  Osijek

  Sisak

  Vukovar

  Slavonski Brod

  Vinkovci

  Desetgradova pod opsadom:

  Gospić

  Zadar

  Šibenik

  Dubrovnik


  Knjižnice pod opsadom


  Metodologija

  1. za skupljanje podataka:

  2. za analizu podataka:

  Kodiranje (kategorije)

  Sažimanje (jednakih kodova iz izjava)

  Izbor (reprezentativnih primjera)

  Rasprava (povezivanje slučajeva, obrasci, modeli, zaključci)

  • Priprema (zamolba, informed consent)

  • Izbor ispitanika (uzorak, profil)

  • Intervjui (tehnika, prostor)

  • Transkript (prijenos, čišćenje, uređivanje)


  Podaci o intervjuiranim knjižničarima


  Podaci o korisnicima

  Sveukupno


  REZULTATI ANALIZESjećanja i stavovi knjižničara (KN)

  • Prije početka: nije se očekivalo, ali se slutilo ...

  Primjer 8.2 – 7: KN18, Osijek


  Pripreme i organizacija obrane od napada

  Narodne knjižnice nisu imale nikakve upute za zaštitu i o preventivnim mjerama

  radili na vlastitu inicijativu da spase važniju građu

  Primjer 8.3 – 24: KN30, Slavonski Brod

  Primjer 8.3 – 25:KN35, Šibenik


  Rad knjižnica pod opsadom

  • Vukovar: knjižnica razorena, ali radila dok se moglo (izlaziti vani)

  • Vinkovci: knjižnica izgorila, ali nastavila raditi pod opsadom,u bibliobusu – poseban slučaj

  • Sl. Brod: kat knjižnice izgorio, radila na drugim lokacijama –česta preseljenja

  • Sve ostale stalno radile i bile otvorene za korisnike pod najtežim prilikama i bombama

  Jedinekulturneustanove u svomgradukojesu bile neprekidnootvorenezastanovnikeipružaleusluge


  Vinkovci

  • Tragičan gubitak važne građe

  Primjer 8.3 – 19: KN41, Vinkovci


  Opasnosti,sigurnost djelatnika i korisnika

  Primjer 8.3 – 9:KN47, Zadar

  Primjer 8.3 – 12:

  KN14, Karlovac


  Razlozi za ostanak u gradu i rad u knjižnici pod napadima

  Iznesen je niz razloga- od radne obaveze i straha od gubitka posla,do prkosa i doprinosa obrani

  Primjer 8.5 – 34:

  KN14, Karlovac

  Primjer 8.5 – 39:KN50, Zadar


  A u Sisku...

  potreba za aktivnošću i korisnošću

  Primjer 8.5 – 32: KN13 Sisak

  Primjer 8.5 – 32a: KN26, Sisak


  Solidarnost

  • Zbrinjavanje izbjeglica

  Primjer 8.8 – 17: KN23 Sisak


  Rad za vrijeme opsade

  • U knjižnicama za vrijeme opsade najviše se radilo na posudbi građe, s korisnicima

  • Ali i ostali vidovi su bili zastupljeni:

   • Nabava,selekcija, revizije; reklasifikacija, slobodni pristup građi, suradnja s drugim ustanovama...itd.

  • Nabava građe,uz potporu Ministarstva kulture

   • trgovački putnici;nabava za okupirane knjižnice

  • Izdavačka djelatnost, izložbe-Gr. knj. Šibenik

  • Izvan knjižnice : vojarne (Zadar), prognanički hoteli (Dubrovnik), bolnica (Sisak)


  Radno vrijeme i radna obveza u knjižnicama pod opsadom

  Radno vrijeme – prilagođeno ratnim uvjetima

  radilo se svakim danom, osim za uzbuna

  nakon prestanka uzbune dolazilo se na posao

  Primjer 8.4 – 1: KN03Dubrovnik

  Primjer 8.4 – 7:

  KN44, Zadar


  Dileme: doći na posao

  • Za veći broj knjižničara nije bilo dileme oko odlaska; oni su odlučili ostati

  • Njihove su dileme bile vezane za način dolaska do posla

  • Svakodnevno pitanje na putu do posla je bilo: Kojim putem ići do knjižnice? Gdje si manje izložen u slučaju iznenadne opasnosti?

  • Na posao se išlo na vlastiti rizik


  Na posao se išlo na vlastiti rizik

  • Za veći broj knjižničara nije bilo dileme oko odlaska; oni su odlučili ostati. Dvojbe su bile: kojim putem ići do knjižnice? Gdje si manje izložen u slučaju iznenadne opasnosti?

  Primjer 8.5 – 24: KN14, Karlovac

  Primjer 8.5 – 26: KN46, Zadar


  Stručno usavršavanje

  • Unatoč ratnih prilika polaganje stručnih ispita se nastavilo

  [iz opkoljenog Dubrovnika se jedino moglo ići brodom do Rijeke i onda autobusom do Zagreba – preko 25 sati]

  Primjer 8.5 – 91:KN06, Dubrovnik


  Rad s djecom u knjižnicama

  • U nekim obustavljen zbog opasnosti, u nekim

   cvjetao

  • Karlovački bibliobus (vozač i dvoje knjižničara) nastavio je redovito obilaziti okolna područja u krugu od 30-35 km od centra grada; škole gotovo na samoj liniji bojišta

  Primjer 8.4 – 52:KN27, Sisak


  Odnos knjižničari - korisnici

  Korisnici su odredili otvorenost knjižnice

  i knjižničari dolazak korisnika

  Primjer 8.4 – 8:

  KN18, Osijek

  Primjer 8.6 - 31:

  KN16, Karlovac


  Upisivanje i korištenje

  • Povećano u teškim prilikama

  Primjer 8.7 - 1:

  KN03, Dubrovnik


  Korisnici za vrijeme napada

  Od mladih do starih

  Primjer 8.6 - 25:

  KN07, Dubrovnik

  Primjer 8.6 – 21:KN50, Zadar


  Nove kategorije korisnika: vojnici

  Vojnici su koristili knjižnice osobnim dolaženjem u knjižnicu ili dostavljanjem knjiga na teren - bojište

  Primjer 8.6 - 12:

  KN12, Gospić

  Primjer 8.6 - 11:KN50, Zadar


  “Njoj je dvoje djece poginulo”

  Primjer 8.7 - 6:KN07, Dubrovnik


  “Za malu Sabinu smo se užasno vezali...”

  • Povezanost knjižničara i korisnika u ratu naročito je došla do izražaja u prisnom odnosu prema izbjeglicama, naročito djeci

  Primjer 8.6 - 29: KN29, Sisak


  Osvrt unatrag: današnje misli i osjećaji o tom vremenu

  Primjer 8.11 – 9: KN48, Zadar


  REZULTATI ANALIZE dojmovi i sjećanja korisnika (KR)

  Bojišta i knjige

  Primjer 9.3 – 7:KR06, Dubrovnik


  Ratne uspomene

  Djeca ko’ djeca

  Život se nastavlja

  Primjer 9.3 – 21: KR03, Dubrovnik

  Primjer 9.3 – 19:KR04, Dubrovnik


  Korisnici i knjižnice

  Za vrijeme rata povećan upis u knjižnicu

  Primjer 9.5 – 1:KR14, Slavonski Brod

  Primjer 9.5 – 6:KR07, Dubrovnik


  Način i uvjeti korištenja građe i čitanja

  Prilagođeno vremenu i mjestu – bojište, sklonište

  Primjer 9.5 -21:KR05, Dubrovnik


  Korištenje knjižnice za vrijeme rata

  Terapija, druženje, čitanje - “duševna korica kruha”

  Primjer 9.6. – 6: KR06, Dubrovnik

  Primjer 9.5 – 30:KR16, Vinkovci


  Čitateljski interesi po temama

  Primjer 9.5 – 29:KR05, Dubrovnik

  • Od klasike do dječije

  Primjer 9.5 – 31:KR11, Gospić


  Čitateljski interesi po temama – do ljudskih tragedija

  nakon pogiblje sina

  Primjer 9.5 – 27:

  KR07, Dubrovnik


  Zaključci

  O knjižnicama

  u svim gradovima, knjižnice su radile pod opsadom većinu vremena, često pod najtežim uvjetima

  brojne knjižnice su bile teže oštećene u napadima, a u jednom gradu (Vinkovcima) potpuno uništena

  bile su jedine kulturne institucije koje su u potpunosti djelovale u svojim zajednicama u to vrijeme

  O knjižničarima

  većina knjižničara je ostala u svojim zajednicama i radila u knjižnicama iz raznih razloga: sigurnosti radnog mjesta - da ne izgube posao, profesionalne obveze, osjećaja dužnosti, ponosa i otpora


  Zaključci (nast.)

  • O korisnicima i korištenju

   • broj korisnika se povećao za vrijeme opsade, a također i posudbe knjiga

   • korisnici su nosili knjige u skloništa, vojnici na bojišta

   • većina posuđenih knjiga je lagana literatura, trileri, akcijski romani, iako se kod jednog broja korisnika obnovilo zanimanje za klasiku

   • korisnicima je knjiga značila puno više nego prije ili poslije rata


  Vrijednost knjižnica

  Kroz svjedočenja knjižničara i korisnika te kroz primjere kontinuiranog pružanja usluga pod teškim uvjetima, knjižnice su dokazale svoju vrijednost u zajednici

  Knjižnice su postojale i djelovale ne samo kao knjižnice, nego kao oslonac ljudima u želji za normalnim životom, potpora da se izdrže teška vremena


  Mišljenje jednog korisnika o vrijednosti knjižnica

  Primjer 9.7 – 14: KR10, Dubrovnik


  Djelomična literatura

  Šapro-Ficović. M. (2012). Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu. Studija slučaja: Hrvatska 1991/1995. godine. Doktorski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

  Wikipedia (n.d.) Qualitative research. Oral history.Grounded theory.


  Od

  2006

  do

  2012


  Obrana dizertacije 18. srpnja 2012.

  Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti


  Dubrovnik 1991


  Nastavili ... usprkos

  Dubrovnik

  Lipanj1992

  FotografIngrid Pavličević,

  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac487.nsf/AllWebDocs/Zivot_knjiznica_pod_granatama_


  Nastavili ... usprkos

  Direktanpogodak

  Karlovac

  Narodnaknjižnica

  Vinkovci


  Nastavili ... usprkos

  Narodnaknjižnica

  Osijek – pogodilisuunatoč

  Narodnaknjižnica

  Slav. Brod – šta je ostalo


  Nastavili ... usprkos

  Gradskaknjižnica, Zadar, 1991.


  Nastavili ... usprkos

  Čekajući ispred Narodne knjižnice

  Dubrovnik, 1992.

  Fotograf Ingrid Pavličević


 • Login