Www.
Download
1 / 67

eralp . av.tr | ozgureralp . av.tr | avukat@ ozgureralp . av.tr - PowerPoint PPT Presentation


  • 243 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

www. eralp . av.tr | www. ozgureralp . av.tr | avukat@ ozgureralp . av.tr. BİLİŞİM HUKUKU ETKİNLİKLERİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARACILIĞIYLA İŞLENEN SUÇLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 27 KASIM 2012 SALI AVUKAT ÖZGÜR ERALP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

eralp . av.tr | ozgureralp . av.tr | avukat@ ozgureralp . av.tr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


www.eralp.av.tr|www.ozgureralp.av.tr|avukat@ozgureralp.av.tr

BLM HUKUKU ETKNLKLER

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARACILIIYLA LENEN SULAR

ANKARA NVERSTES HUKUK FAKLTES

27 KASIM 2012 SALI

AVUKAT ZGR ERALP

Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Hukuk ve nsan Haklar Aratrma Topluluu


SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARACILIIYLA LENEN SULAR


1990l yllardan itibaren Trkiyede bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanmnn artmaya balamasyla zel hayatn gizliliinin bu elektronik cihazlar ve sistemler araclyla ihlal edilmesinde de ciddi bir art gzlenmitir. lk balarda kiiler arasndaki elektronik iletiim elektronik posta (e-mail) araclyla salanmaya balanm sonralar yahoogrouops, googlegroups gibi elektronik posta gruplaryla topluluk ii elektronik yazmalar devresi balam ve forum zellikli internet siteleriyle bu paylamlar artmaya balamtr.

zellikle 2000li yllarda internet zerinden icq,msn Messenger gibi sohbet programlarnn kullanm artmaya balam ve nihayet 2010lu yllara doru facebook, twitter, friendfeed, yonja, foursquare, youtube gibi sosyal medya uygulamalarn kullanm yaygnlamtr. Wordpress, blogger gibi uygulamalarla kiiler ok ksa bir sre ierisinde cretsiz olarak internet zerinden yaynclk yapabilmeye balamlardr. Google gibi gl ve etkin arama motorlar sayesinde de bu alanlarda yaplan yaynlara kullanclarn kolaylkla ulaabilmesi mmkn hale gelmitir.

Cep telefonu kullanmnn artmasna paralel olarak da cep telefonu sesli ve grntl grmesinin yan sraSMS(ShortMessage Service - Ksa Mesaj Servisi)veMMS Nedir. MMS (Multi Medya Message ) teknolojisi de ska kullanlr hale gelmitir.

Nokia, Samsung, Blackberry ve phone gibi yeni nesil akll cep telefonlarnn yaygnlamasyla da cep telefonu araclyla fotoraf ve video ekme, ses kaydetme gibi ilemler ok basit bir ekilde yaplabilir hale gelmitir. Bu cep telefonlarnn internet balants olmas sayesinde application olarak adlandrlan uygulamalar araclyla bu ses ve grnt kaytlarnn saniyeler ierisinde facebook, twitter, friendfeed, yonja, foursquare, youtube gibi sosyal medya paylam sitelerinde yaynlanmas imkan salanmtr. Whatsapp, Blackberry Messenger,BBS Bulletin Board System ("Mesaj Panosu Sistemi")gibi iletiim uygulamalar araclyla da kiiler cep telefonlar araclyla bluetooth,kzltesi(infrared)sms veya mms teknolojisini kullanmadan bu trden ses ve grnt dosyalarn son derece pratik bir ekilde paylaabilmektedirler.

Sosyal medyann geliimi


Web 2.0'n kullanc hizmetine sunulmasyla birlikte, tek ynl bilgi paylamndan, ift tarafl ve e zamanl bilgi paylamna ulalmasn salayan medya sistemidir.

Zaman ve mekn snrlamas olmadan (mobiltabanl), paylamn, tartmann esas olduu bir insan iletiim eklidir. Sosyal medya platformlarnda insanlarla buluur ve iletiimde bulunursunuz. nsanlara yardm eder, yardm alr, sorularna cevap verir ve kendi sorularnz sorarsnz. Bu bakmdan sosyal medya resmi olmayan eitim yollarndan da bir tanesidir.

Teknoloji, telekomnikasyon, sosyal iletiimin kelimeler, grseller, ses dosyalar yolu ile saland bir yapya sahiptir. nsanlar hikyelerini ve tecrbelerini bu balamda paylat bir ereveye de sahiptir.

Sosyal medya ayn zamanda "Kullanclarn rettii erik" ve "Mterilerin rettii Medya" kavramlarn da ortaya karm, bu yapsyla da ticari plandaki anlamn kazanmtr.

Ama Andreas Kaplan ve Michael Haenleinin 2010daki tespitine gre Sosyal Medya; Web 2.0 zerinde ideolojik ve teknolojik ieriklerin, yaplanmalarn kullanc merkezli bir ekilde retilmesine ve gelitirilmesine izin veren internet tabanl uygulamalarn btnne[1]denilmektedir http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya

Sosyal medya nedir?


Sosyal medyagazete,televizyonvefilmgibi geleneksel medyadan farklklar gsterirler. Genellikle geleneksel medya enformasyonun yaynlanmas iin belirli kaynaklara ihtiya duyarken, bilgiyi yaynlamak veya erimek iin sosyal medya greceli olarak masrafszdr ve eriim aralar herkese aktr (bireyler bile kullanabilir). Birmatbaayatrm veya TV yayn yapmak iin zorunlu olan lisansa ihtiya duyulmaz.

Geleneksel medya genellikle endstriyel, broadcast veya mass medya olarak tanmlanr.

Sosyal medyann ve geleneksel medyann ortak tad bir karakteristik zellik, kk veya byk kitlelere ulaabilmeleridir; rnein, hem birblogyazs hem de bir televizyon program sfr kiiye de ulaabilir milyonlarca kiiye de ulaabilir. Sosyal medya ve geleneksel medya arasndaki farklar tanmlamaya yardmc olacak zellikler kullanlan ynteme gre farkllklar gsterebilir. Bu zelliklerden bazlarn yle sralayabiliriz:

Eriim- Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye eriebilmesine olanak tanr.

Eriilebilirlik- Geleneksel medya iin retim yapmak genellikle zel irketlerin ve hkmetlerin sahipliindedir; sosyal medya aralar genel olarak herkes tarafndan az veya hi maliyetle kullanlabilir.

Kullanlrlk- Geleneksel medya retimi ounlukla uzmanlalm yetenekler ve eitim gerektirmektedir. ou sosyal medya iin bu geerli deildir veya baz durumlarda yetekler tamamen deimi ve yenidir, yani herkes retimde bulunabilir.

Yenilik Geleneksel medya iletiimlerinde meydana gelen zaman fark (gnler, haftalar, hatta aylar) annda etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kyaslandnda uzun olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralna katlmclar karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya uygulamalarna adapte olmaktadr, dolaysyla yakn zamanda bu farkllk ortadan kalkacaktr.

Kalclk- Geleneksel medya yaratldktan sonra deitirilemez (bir dergi makalesi basldktan ve datldktan sonra ayn makale zerinde deiiklik yaplamaz), oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden dzenlemeyle annda deitirilebilir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya

Geleneksel medyadan farklar


Medeni Kanun madde 23,24,25 ile Borlar Kanunu 47-49.maddeleri, Ticaret Kanunu 14-19.maddeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 66-79.maddeleri ile 85-87. Maddeleri gereince haklar tecavze urayan kii veya kiiler tazminat isteminde bulunabilirler.

Hukuki yaptrmlar


Kanun Numaras: 5237

Kabul Tarihi: 26/9/2004

Yaymland R.Gazete: Tarih : 12/10/2004 Say :25611

Yaymland Dstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa:

TRK CEZA KANUNU


Madde 106- (1) Bir bakasn, kendisinin veya yaknnn hayatna, vcut veya cinsel dokunulmazlna ynelik bir saldr gerekletireceinden bahisle tehdit eden kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Malvarl itibaryla byk bir zarara uratacandan veya sair bir ktlk edeceinden bahisle tehditte ise, madurun ikayeti zerine, alt aya kadar hapis veya adl para cezasna hkmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kiinin kendisini tannmayacak bir hale koymas suretiyle, imzasz mektupla veya zel iaretlerle,

c) Birden fazla kii tarafndan birlikte,

d) Var olan veya var saylan su rgtlerinin oluturduklar korkutucu gten yararlanlarak,

lenmesi halinde, fail hakknda iki yldan be yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

(3) Tehdit amacyla kasten ldrme, kasten yaralama veya malvarlna zarar verme suunun ilenmesi halinde, ayrca bu sulardan dolay ceza verilir.

Tehdit


Madde 107- (1) Hakk olan veya ykml olduu bir eyi yapacandan veya yapmayacandan bahisle, bir kimseyi kanuna aykr veya ykml olmad bir eyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksz kar salamaya zorlayan kii, bir yldan yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

(2) (Ek: 29/6/2005 5377/14 md.) Kendisine veya bakasna yarar salamak maksadyla bir kiinin eref veya saygnlna zarar verecek nitelikteki hususlarn aklanaca veya isnat edilecei tehdidinde bulunulmas halinde de birinci fkraya gre cezaya hkmolunur.

antaj


Madde 125- (1) Bir kimseye onur, eref ve saygnln rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya svmek suretiyle bir kimsenin onur, eref ve saygnlna saldran kii, aydan iki yla kadar hapis veya adl para cezas ile cezalandrlr. Madurun gyabnda hakaretin cezalandrlabilmesi iin fiilin en az kiiyle ihtilat ederek ilenmesi gerekir.

(2) Fiilin, maduru muhatap alan sesli, yazl veya grntl bir iletiyle ilenmesi halinde, yukardaki fkrada belirtilen cezaya hkmolunur.

(3) Hakaret suunun;

a) Kamu grevlisine kar grevinden dolay,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inan, dnce ve kanaatlerini aklamasndan, deitirmesinden, yaymaya almasndan, mensup olduu dinin emir ve yasaklarna uygun davranmasndan dolay,

c) Kiinin mensup bulunduu dine gre kutsal saylan deerlerden bahisle,

lenmesi halinde, cezann alt snr bir yldan az olamaz.

(4) (Deiik: 29/6/2005 5377/15 md.) Hakaretin alenen ilenmesi halinde ceza altda biri orannda artrlr.

(5) (Deiik: 29/6/2005 5377/15 md.) Kurul hlinde alan kamu grevlilerine grevlerinden dolay hakaret edilmesi hlinde su, kurulu oluturan yelere kar ilenmi saylr. Ancak, bu durumda zincirleme sua ilikin madde hkmleri uygulanr.

Hakaret


Madde 126- (1) Hakaret suunun ilenmesinde madurun ismi aka belirtilmemi veya isnat st kapal geitirilmi olsa bile, eer niteliinde ve madurun ahsna ynelik bulunduunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmi ve hem de hakaret aklanm saylr.

Madurun belirlenmesi


  • Madde 127- (1) snat edilen ve su oluturan fiilin ispat edilmi olmas halinde kiiye ceza verilmez. Bu su nedeniyle hakaret edilen hakknda kesinlemi bir mahkmiyet karar verilmesi halinde, isnat ispatlanm saylr. Bunun dndaki hallerde isnadn ispat isteminin kabul, ancak isnat olunan fiilin doru olup olmadnn anlalmasnda kamu yarar bulunmasna veya ikayetinin ispata raz olmasna baldr.

  • spat edilmi fiilinden sz edilerek kiiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hkmedilir.

snadn ispat


Madde 128- (1) Yarg mercileri veya idari makamlar nezdinde yaplan yazl veya szl bavuru, iddia ve savunmalar kapsamnda, kiilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz deerlendirmelerde bulunulmas halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun iin isnat ve deerlendirmelerin, gerek ve somut vakalara dayanmas ve uyumazlkla balantl olmas gerekir.

ddia ve savunma dokunulmazl


Madde 129- (1) Hakaret suunun haksz bir fiile tepki olarak ilenmesi halinde, verilecek ceza te birine kadar indirilebilecei gibi, ceza vermekten de vazgeilebilir.

(2) Bu suun, kasten yaralama suuna tepki olarak ilenmesi halinde, kiiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suunun karlkl olarak ilenmesi halinde, olayn mahiyetine gre, taraflardan her ikisi veya biri hakknda verilecek ceza te birine kadar indirilebilecei gibi, ceza vermekten de vazgeilebilir.

Haksz fiil nedeniyle veya karlkl hakaret


Madde 130- (1) Bir kimsenin ldkten sonra hatrasna en az kiiyle ihtilat ederek hakaret eden kii, aydan iki yla kadar hapis veya adl para cezas ile cezalandrlr. Ceza, hakaretin alenen ilenmesi halinde, altda biri orannda artrlr.

(2) Bir lnn ksmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakknda tahkir edici fiillerde bulunan kii, aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

Kiinin hatrasna hakaret


Madde 131- (1) Kamu grevlisine kar grevinden dolay ilenen hari; hakaret suunun soruturulmas ve kovuturulmas, madurun ikayetine baldr.

(2) Madur, ikayet etmeden nce lrse, veya su lm olan kiinin hatrasna kar ilenmi ise; lenin ikinci dereceye kadar stsoy ve altsoyu, e veya kardeleri tarafndan ikayette bulunulabilir.

Soruturma ve kovuturma koulu


Madde 132- (1) Kiiler arasndaki haberlemenin gizliliini ihlal eden kimse, bir yldan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Bu gizlilik ihlali haberleme ieriklerinin kayd suretiyle gerekleirse, verilecek ceza bir kat artrlr.(1)

(2) Kiiler arasndaki haberleme ieriklerini hukuka aykr olarak ifa eden kimse, iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.(1)

(3) Kendisiyle yaplan haberlemelerin ieriini dier tarafn rzas olmakszn hukuka aykr olarak alenen ifa eden kii, bir yldan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. (Ek cmle: 2/7/2012-6352/79 md.) fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.(1)

(4) (Mlga: 2/7/2012-6352/79 md.)

Haberlemenin gizliliini ihlal(1)


)

Madde 133- (1) Kiiler arasndaki aleni olmayan konumalar, taraflardan herhangi birinin rzas olmakszn bir aletle dinleyen veya bunlar bir ses alma cihaz ile kaydeden kii, iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.(2)

(2) Katld aleni olmayan bir syleiyi, dier konuanlarn rzas olmadan ses alma cihaz ile kayda alan kii, alt aydan iki yla kadar hapis veya adl para cezas ile cezalandrlr.(2)

(3) (Deiik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kiiler arasndaki aleni olmayan konumalarn kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykr olarak ifa eden kii, iki yldan be yla kadar hapis ve drtbin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr. fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.

Kiiler arasndaki konumalarn dinlenmesi ve kayda alnmas(2


Madde 134- (1) Kiilerin zel hayatnn gizliliini ihlal eden kimse, bir yldan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Gizliliin grnt veya seslerin kayda alnmas suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artrlr.(1)

(2) (Deiik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kiilerin zel hayatna ilikin grnt veya sesleri hukuka aykr olarak ifa eden kimse iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.

zel hayatn gizliliini ihlal(1)


Madde 135- (1) Hukuka aykr olarak kiisel verileri kaydeden kimseye alt aydan yla kadar hapis cezas verilir.

(2) Kiilerin siyasi, felsefi veya dini grlerine, rki kkenlerine; hukuka aykr olarak ahlaki eilimlerine, cinsel yaamlarna, salk durumlarna veya sendikal balantlarna ilikin bilgileri kiisel veri olarak kaydeden kimse, yukardaki fkra hkmne gre cezalandrlr.

Kiisel verilerin kaydedilmesi


Madde 136- (1) Kiisel verileri, hukuka aykr olarak bir bakasna veren, yayan veya ele geiren kii, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

Verileri hukuka aykr olarak verme veya ele geirme


Madde 137- (1) Yukardaki maddelerde tanmlanan sularn;

a) Kamu grevlisi tarafndan ve grevinin verdii yetki ktye kullanlmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatn salad kolaylktan yararlanmak suretiyle,

lenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.

Verileri yok etmeme

Madde 138- (1) Kanunlarn belirledii srelerin gemi olmasna karn verileri sistem iinde yok etmekle ykml olanlara grevlerini yerine getirmediklerinde alt aydan bir yla kadar hapis cezas verilir.

ikayet

Madde 139- (1) Kiisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykr olarak verme veya ele geirme ve verileri yok etmeme hari, bu blmde yer alan sularn soruturulmas ve kovuturulmas ikayete baldr.

Tzel kiiler hakknda gvenlik tedbiri uygulanmas

Madde 140- (1) Yukardaki maddelerde tanmlanan sularn ilenmesi dolaysyla tzel kiiler hakknda bunlara zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur.

Nitelikli haller


Madde 163- (1) Otomatlar aracl ile sunulan ve bedeli dendii takdirde yararlanlabilen bir hizmetten deme yapmadan yararlanan kii, iki aydan alt aya kadar hapis veya adl para cezas ile cezalandrlr.

(2) Telefon hatlar ile frekanslarndan veya elektromanyetik dalgalarla yaplan ifreli veya ifresiz yaynlardan sahibinin veya zilyedinin rzas olmadan yararlanan kii, alt aydan iki yla kadar hapis veya adl para cezas ile cezalandrlr.

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasna gre yararlanlabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doal gazn sahibinin rzas olmakszn ve tketim miktarnn belirlenmesini engelleyecek ekilde tketilmesi halinde kii hakknda bir yldan yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

Karlksz yararlanma


Madde 225- (1) Alenen cinsel ilikide bulunan veya tehircilik yapan kii, alt aydan bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

Hayaszca hareketler


Madde 226- (1) a) Bir ocua mstehcen grnt, yaz veya szleri ieren rnleri veren ya da bunlarn ieriini gsteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunlarn ieriklerini ocuklarn girebilecei veya grebilecei yerlerde ya da alenen gsteren, grlebilecek ekilde sergileyen, okuyan, okutan, syleyen, syleten,

c) Bu rnleri, ieriine vakf olunabilecek ekilde sata veya kiraya arz eden,

d) Bu rnleri, bunlarn satna mahsus alveri yerleri dnda, sata arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu rnleri, sair mal veya hizmet satlar yannda veya dolaysyla bedelsiz olarak veren veya datan,

f) Bu rnlerin reklamn yapan,

Kii, alt aydan iki yla kadar hapis ve adl para cezas ile cezalandrlr.

(2) Mstehcen grnt, yaz veya szleri basn ve yayn yolu ile yaynlayan veya yaynlanmasna araclk eden kii alt aydan yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

(3) Mstehcen grnt, yaz veya szleri ieren rnlerin retiminde ocuklar kullanan kii, be yldan on yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr. Bu rnleri lkeye sokan, oaltan, sata arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihra eden, bulunduran ya da bakalarnn kullanmna sunan kii, iki yldan be yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

(4) iddet kullanlarak, hayvanlarla, lm insan bedeni zerinde veya doal olmayan yoldan yaplan cinsel davranlara ilikin yaz, ses veya grntleri ieren rnleri reten, lkeye sokan, sata arz eden, satan, nakleden, depolayan, bakalarnn kullanmna sunan veya bulunduran kii, bir yldan drt yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

(5) ve drdnc fkralardaki rnlerin ieriini basn ve yayn yolu ile yaynlayan veya yaynlanmasna araclk eden ya da ocuklarn grmesini, dinlemesini veya okumasn salayan kii, alt yldan on yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr.

(6) Bu sulardan dolay, tzel kiiler hakknda bunlara zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur.

(7) Bu madde hkmleri, bilimsel eserlerle; nc fkra hari olmak ve ocuklara ulamas engellenmek kouluyla, sanatsal ve edebi deeri olan eserler hakknda uygulanmaz.

Mstehcenlik


Madde 243- (1) Bir biliim sisteminin btnne veya bir ksmna, hukuka aykr olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yla kadar hapis veya adl para cezas verilir.

(2) Yukardaki fkrada tanmlanan fiillerin bedeli karl yararlanlabilen sistemler hakknda ilenmesi halinde, verilecek ceza yar oranna kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin ierdii veriler yok olur veya deiirse, alt aydan iki yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

Biliim sistemine girme


Madde 244- (1) Bir biliim sisteminin ileyiini engelleyen veya bozan kii, bir yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) Bir biliim sistemindeki verileri bozan, yok eden, deitiren veya eriilmez klan, sisteme veri yerletiren, var olan verileri baka bir yere gnderen kii, alt aydan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluuna ait biliim sistemi zerinde ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.

(4) Yukardaki fkralarda tanmlanan fiillerin ilenmesi suretiyle kiinin kendisinin veya bakasnn yararna haksz bir kar salamasnn baka bir su oluturmamas halinde, iki yldan alt yla kadar hapis ve bebin gne kadar adl para cezasna hkmolunur.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme


Madde 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya ikayette bulunarak ya da basn ve yayn yoluyla, ilemediini bildii halde, hakknda soruturma ve kovuturma balatlmasn ya da idari bir yaptrm uygulanmasn salamak iin bir kimseye hukuka aykr bir fiil isnat eden kii, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) Fiilin madd eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulmas halinde, ceza yar orannda artrlr.

(3) Yklenen fiili ilemediinden dolay hakknda beraat karar veya kovuturmaya yer olmadna dair karar verilmi madurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gzaltna alma ve tutuklama dnda baka bir koruma tedbiri uygulanmsa, yukardaki fkralara gre verilecek ceza yar orannda artrlr.

(4) Yklenen fiili ilemediinden dolay hakknda beraat karar veya kovuturmaya yer olmadna dair karar verilmi olan madurun bu fiil nedeniyle gzaltna alnmas veya tutuklanmas halinde; iftira eden, ayrca kiiyi hrriyetinden yoksun klma suuna ilikin hkmlere gre dolayl fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Madurun arlatrlm mebbet hapis veya mebbet hapis cezasna mahkmiyeti halinde, yirmi yldan otuz yla kadar hapis cezasna; sreli hapis cezasna mahkmiyeti halinde, mahkm olunan cezann te ikisi kadar hapis cezasna hkmolunur.

(6) Madurun mahkm olduu hapis cezasnn infazna balanm ise, beinci fkraya gre verilecek ceza yars kadar artrlr.

(7) ftira sonucunda madur hakknda hapis cezas dnda adl veya idari bir yaptrm uygulanmsa; iftira eden kii, yldan yedi yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. (1)

(8) ftira suundan dolay dava zamanam, madurun fiili ilemediinin sabit olduu tarihten balar.

(9) Basn ve yayn yoluyla ilenen iftira suundan dolay verilen mahkmiyet karar, ayn veya edeerde basn ve yayn organyla ilan olunur. lan masraf, hkmlden tahsil edilir.

ftira


Madde 268- (1) ledii su nedeniyle kendisi hakknda soruturma ve kovuturma yaplmasn engellemek amacyla, bakasna ait kimlii veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suuna ilikin hkmlere gre cezalandrlr.(2)

Bakasna ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanlmas


Madde 271- (1) lenmediini bildii bir suu, yetkili makamlara ilenmi gibi ihbar eden ya da ilenmeyen bir suun delil veya emarelerini soruturma yaplmasn salayacak biimde uyduran kimseye yla kadar hapis cezas verilir.

Su uydurma


Madde 285- (1) (Deiik: 2/7/2012-6352/92 md.)

(1) Soruturmann gizliliini alenen ihlal eden kii, bir yldan yla kadar hapis veya adli para cezas ile cezalandrlr. Bu suun oluabilmesi iin;

a) Soruturma evresinde yaplan ilemin ieriinin aklanmas suretiyle, sulu saylmama karinesinden yararlanma hakknn veya haberlemenin gizliliinin ya da zel hayatn gizliliinin ihlal edilmesi,

b) Soruturma evresinde yaplan ilemin ieriine ilikin olarak yaplan aklamann maddi gerein ortaya kmasn engellemeye elverili olmas,

gerekir.

(2) Soruturma evresinde alnan ve soruturmann taraf olan kiilere kar gizli tutulmas gereken kararlarn ve bunlarn gerei olarak yaplan ilemlerin gizliliini ihlal eden kii, bir yldan yla kadar hapis veya adli para cezas ile cezalandrlr.

(3) Kanuna gre kapal yaplmas gereken veya kapal yaplmasna karar verilen durumadaki aklama veya grntlerin gizliliini alenen ihlal eden kii, birinci fkra hkmne gre cezalandrlr. Ancak, bu suun olumas iin, tann korunmasna ilikin olarak alnan gizlilik kararna aykrlk asndan aleniyetin gereklemesi aranmaz.

(4) Yukardaki fkralarda tanmlanan sularn kamu grevlisi tarafndan grevinin salad kolaylktan yararlanlarak ilenmesi halinde, ceza yarsna kadar artrlr.

(5) Soruturma ve kovuturma evresinde kiilerin sulu olarak alglanmalarna yol aacak ekilde grntlerinin yaynlanmas halinde, alt aydan iki yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

(6) Soruturma ve kovuturma ilemlerinin haber verme snrlar almakszn haber konusu yaplmas su oluturmaz.

Gizliliin ihlali


Madde 299- (1) Cumhurbakanna hakaret eden kii, bir yldan drt yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) (Deiik: 29/6/2005 5377/35 md.) Suun alenen ilenmesi hlinde, verilecek ceza altda biri orannda artrlr.

(3) Bu sutan dolay kovuturma yaplmas, Adalet Bakannn iznine baldr.

Cumhurbakanna hakaret


Madde 300- (1) Trk Bayran yrtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aalayan kii, bir yldan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Bu hkm, Anayasada belirlenen beyaz ay yldzl al bayrak zelliklerini tayan ve Trkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanlan her trl iaret hakknda uygulanr.

(2) stiklal Marn alenen aalayan kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(3) Bu maddede tanmlanan sularn yabanc bir lkede bir Trk vatanda tarafndan ilenmesi halinde, verilecek ceza te bir orannda artrlr.

Devletin egemenlik alametlerini aalama


Madde 301-(Deiik: 30/4/2008-5759/1 md.)

(1) Trk Milletini, Trkiye Cumhuriyeti Devletini, Trkiye Byk Millet Meclisini, Trkiye Cumhuriyeti Hkmetini ve Devletin yarg organlarn alenen aalayan kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) Devletin asker veya emniyet tekilatn alenen aalayan kii, birinci fkra hkmne gre cezalandrlr.

(3) Eletiri amacyla yaplan dnce aklamalar su oluturmaz.

(4) Bu sutan dolay soruturma yaplmas, Adalet Bakannn iznine baldr.

Trk Milletini, Trkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarn aalama (1)


Madde 318- (1) Halk, askerlik hizmetinden soutacak etkinlikte tevik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara alt aydan iki yla kadar hapis cezas verilir.

(2) Fiil, basn ve yayn yolu ile ilenirse ceza yars orannda artrlr.

Halk askerlikten soutma


Madde 329- (1) Devletin gvenlii veya i veya d siyasal yararlar bakmndan nitelii itibaryla gizli kalmas gereken bilgileri aklayan kimseye be yldan on yla kadar hapis cezas verilir.

(2) Fiil, sava zamannda ilenmi veya Devletin sava hazrlklarn veya sava etkinliini veya asker hareketlerini tehlikeye koymusa, faile on yldan onbe yla kadar hapis cezas verilir.

9044

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmi ise birinci fkrada yazl olan halde, faile alt aydan iki yla, ikinci fkrada yazl hallerden birinin varl halinde ise yldan sekiz yla kadar hapis cezas verilir.

Gizli kalmas gereken bilgileri aklama

Madde 330- (1) Devletin gvenlii veya i veya d siyasal yararlar bakmndan nitelii itibaryla gizli kalmas gereken bilgileri siyasal veya asker casusluk maksadyla aklayan kimseye mebbet hapis cezas verilir.

(2) Fiil, sava zamannda ilenmi veya Devletin sava hazrlklarn veya sava etkinliini veya asker hareketlerini tehlikeyle kar karya brakm ise, faile arlatrlm mebbet hapis cezas verilir.

Devletin gvenliine ve siyasal yararlarna ilikin bilgileri aklama


Madde 337- (1) Yetkili makamlarn kanun ve dzenleyici ilemlere gre aklanmasn yasaklad ve nitelii bakmndan gizli kalmas gereken bilgileri, siyasal veya asker casusluk maksadyla aklayan kimseye on yldan onbe yla kadar hapis cezas verilir.

(2) Fiil, sava zamannda ilenmi veya Devletin sava hazrlklarn veya sava etkinliini veya asker hareketlerini tehlikeyle kar karya brakm ise arlatrlm mebbet hapis cezas verilir.

Yasaklanan bilgileri siyasal veya asker casusluk maksadyla aklama


Madde 340- (1) Yabanc devletlerden birinin bakanna kar bir su ileyen kiiye verilecek ceza, sekizde biri orannda artrlr. Suun mebbet hapis cezasn gerektirmesi halinde, arlatrlm mebbet hapis cezasna hkmolunur.

(2) Fiil, soruturulmas ve kovuturulmas ikayete bal sulardan ise, soruturma ve kovuturma yabanc devletin ikayetine baldr.

9046

Yabanc devlet bayrana kar hakaret

Madde 341- (1) Resmen ekilmi olan yabanc devlet bayran veya dier egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye aydan bir yla kadar hapis cezas verilir.

(2) Bu sutan dolay soruturma ve kovuturma yaplmas, ilgili devletin ikayetine baldr.

Yabanc devlet temsilcilerine kar su

Madde 342- (1) Trkiye Cumhuriyetinde srekli veya geici olarak grevlendirilmi yabanc devlet temsilcileri ile bunlarn diplomasi memurlar veya uluslararas kurulularn temsilcileri ile bunlarn diplomatik ayrcalk ve baklk tannan memurlar, kendilerine kar grevlerinden dolay ilenen sular bakmndan, kamu grevlisi kabul edilerek; su ileyen kiiler hakknda, bu Kanunun ilgili hkmlerine gre cezaya hkmolunur.

(2) lenen su hakaret ise, soruturma ve kovuturma yaplmas, madurun ikayetine baldr.

Karlkllk koulu

Madde 343- (1) Bu blmde yazl hkmlerin uygulanmas, karlkllk kouluna baldr.

Yabanc devlet bakanna kar su


4721 Sayl Trk Medeni Kanununun B - blm altnda 23 ve devam maddelerinde Kiiliin korunmasna ilikin hkmler dzenlenmitir.

Medeni Hukuk asndan Kiiliin korunmas


Trk Medeni Kanununun Vazgeme ve ar snrlamaya kar Madde 23 uyarnca-Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden ksmen de olsa vazgeemez. Kimse zgrlklerinden vazgeemez veya onlar hukuka ya da ahlka aykr olarak snrlayamaz.

Vazgeme ve ar snrlamaya kar


Hukuka aykr olarak kiilik hakkna saldrlan kimse, hkimden, saldrda bulunanlara kar korunmasn isteyebilir. Kiilik hakk zedelenen kimsenin rzas, daha stn nitelikte zel veya kamusal yarar ya da kanunun verdii yetkinin kullanlmas sebeplerinden biriyle hakl klnmadka, kiilik haklarna yaplan her saldr hukuka aykrdr.

Trk Medeni Kanununun 24.maddesi


Davac, hkimden saldr tehlikesinin nlenmesini, srmekte olan saldrya son verilmesini, sona ermi olsa bile etkileri devam eden saldrnn hukuka aykrlnn tespitini isteyebilir. Davac bunlarla birlikte, dzeltmenin veya kararn nc kiilere bildirilmesi ya da yaymlanmas isteminde de bulunabilir.Davacnn, madd ve manev tazminat istemleri ile hukuka aykr saldr dolaysyla elde edilmi olan kazancn vekletsiz i grme hkmlerine gre kendisine verilmesine ilikin istemde bulunma hakk sakldr. Manev tazminat istemi, kar tarafa kabul edilmi olmadka devredilemez; mirasbrakan tarafndan ileri srlm olmadka miraslara gemez. Davac, kiilik haklarnn korunmas iin kendi yerleim yeri veya davalnn yerleim yeri mahkemesinde dava aabilir.

Trk Medeni Kanununu 25.maddesi


818 Sayl Borlar Kanunununahsi menfaatlerin haleldar olmas balkl 49.maddesi gereinceahsiyet hakk hukuka aykr bir ekilde tecavze urayan kii, urad manevi zarara karlk manevi tazminat namyla bir miktar para denmesini dava edebilir. Hakim, manevi tazminatn miktarn tayin ederken, taraflarn sfatn, igal ettikleri makam ve dier sosyal ve ekonomik durumlarn da dikkate alr. Hakim, bu tazminatn denmesi yerine, dier bir tazmin sureti ikame veya ilave edebilecei gibi tecavz knayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararn basn yolu ile ilanna da hkmedebilir.

818 Sayl Borlar Kanunu kapsamnda Manevi Tazminat


Uygulamada 5187 Sayl Basn Kanununun internetteki yaynlar kapsayp kapsamad hususunda tartmalar mevcut olup gnmzde hemen hemen tm basl gazete ve dergilerin internet sitelerinin de olmas ve bu internet sitelerinde ayn verilere yer vermesi nedeniyle zellikle bu tr yaynlarn da Basn Kanunu kapsamna girebilecei deerlendirilmektedir. Ancak sadece internette yaynlanan ve basl yaynlar olmayan haber siteleri ve benzeri internet sitelerinin Basn Kanunu kapsamna girip girmedii hususundaki tartmalar devam etmektedir. Durum byle olmakla birlikte basl gazete ve dergilerin internet sitelerinde yorum blmlerinin olmas, kullanclarn bu blmlere yorum girmesi ve bu sitelerde yaynlanmas durumunda hukuki ve bir cezai sorumluluk asndan yaplan tartmalar daha da artmaktadr. Yllar nce gazetede yaynlanm bir haberin ulalma imkan azalm ve etkisi hafiflemi olmasna ramen bu haberin internette yaynlanyor olmas nedeniyle haber ilk gnk etkisini gstermeye devam edebilmektedir. yle ki kiiler yllar nce kendileri hakknda yaynlanm ve neredeyse ulalabilirlii kalmam, gndemden dm haberlerin google gibi popler arama motorlarna isimleri yazldnda ilk sralarda bu haberlerle karlaabilmektedirler. Bu durum da kiilerin haklarna onarlmas zor zararlar getirmekte adeta kiileri bu haberlerle hayatlar boyunca yaamaya mahkum etmektedir. Bu durum da internet teknolojilerinin hukuken yakndan takip edilmesi zorunluluunu bir kez daha ortaya koymaktadr.

5187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaki dzenlemeler


2.8.15187 Sayl Basn Kanunu kapsamnda Hukuk sorumluluk

5187 Sayl Basn Kanununun 13.maddesi gereince Baslm eserler yoluyla ilenen fiillerden doan madd ve manev zararlardan dolay sreli yaynlarda, eser sahibi ile yayn sahibi ve varsa temsilcisi, sresiz yaynlarda ise eser sahibi ile yaymc, yaymcnn belli olmamas halinde ise basmc mtereken ve mteselsilen sorumludur. Bu hkm, sreli veya sreli olmayan yaynlarda yayn sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, ileten veya herhangi bir sfatla yaymlayan, yaymc gibi hareket eden gerek veya tzel kiiler hakknda da uygulanr. Tzel kii irketse, anonim irketlerde ynetim kurulu bakan, dier irketlerde en st ynetici, irket ile birlikte mtereken ve mteselsilen sorumludur.Zarar douran fiilin ilenmesinden sonra yaynn her ne surette olursa olsun devredilmesi, baka bir yaynla birletirilmesi veya sahibi olan gerek veya tzel kiinin herhangi bir surette deimesi halinde, yayn devir alan, birleen ve her ne surette olursa olsun yayn sahibi gibi hareket eden gerek ve tzel kiiler ve anonim irketlerde ynetim kurulu bakan, dier irketlerde st ynetici, bu fiil nedeniyle hkmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fkrada saylanlarla birlikte mtereken ve mteselsilen sorumludur.


2.8.25187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaDzeltme ve cevap hakk

5187 Sayl Basn Kanununun14.maddesi gereince-Sreli yaynlarda kiilerin eref ve haysiyetini ihll edici veya kiilerle ilgili geree aykr yaym yaplmas halinde, bundan zarar gren kiinin yaym tarihinden itibaren iki ay iinde gnderecei su unsuru iermeyen, nc kiilerin hukuken korunan menfaatlerine aykr olmayan dzeltme ve cevap yazsn; sorumlu mdr hibir dzeltme ve ekleme yapmakszn, gnlk sreli yaynlarda yazy ald tarihten itibaren en ge gn iinde, dier sreli yaynlarda yazy ald tarihten itibaren gnden sonraki ilk nshada, ilgili yaynn yer ald sayfa ve stunlarda, ayn puntolarla ve ayn ekilde yaymlamak zorundadr. Dzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Dzeltme ve cevap, ilgili yazdan uzun olamaz. Dzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satrdan az yaz veya resim veya karikatr olmas hallerinde dzeltme ve cevap otuz satr geemez.Sreli yaynn birden fazla yerde baslmas halinde, dzeltme ve cevap yazs, dzeltme ve cevap hakknn kullanlmasna sebebiyet veren eserin yaymland btn basklarda yaymlanr.Dzeltme ve cevabn birinci fkrada belirlenen sreler iinde yaymlanmamas halinde yaym iin tannan srenin bitiminden itibaren, birinci fkra hkmlerine aykr ekilde yaymlanmas halinde ise yaym tarihinden itibaren onbe gn iinde cevap ve dzeltme talep eden kii, bulunduu yer sulh ceza hkiminden yaymn yaplmasna veya bu Kanun hkmlerine uygun olarak yaplmasna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hkimi bu istemi gn ierisinde, duruma yapmakszn, karara balar. Sulh ceza hkiminin kararna kar acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam gn iinde itiraz inceleyerek karar verir. Yetkili makamn karar kesindir. Dzeltme ve cevabn yaymlanmasna hkim tarafndan karar verilmesi halinde, birinci fkradaki sreler, sulh ceza hkiminin kararna itiraz edilmemise kararn kesinletii tarihten, itiraz edilmise yetkili makamn kararnn teblii tarihinden itibaren balar. Dzeltme ve cevap hakkna sahip olan kiinin lmesi halinde bu hak, miraslardan biri tarafndan kullanlabilir. Bu durumda, birinci fkradaki iki aylk dzeltme ve cevap hakk sresine bir ay ilave edilir.


2.8.35187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaDzeltme ve cevabn yaymlanmamas

5187 Sayl Basn Kanununun18.maddesi gereinceDzeltme ve cevabn yaymlanmasna ilikin kesinlemi hkim kararlarna uymayan sorumlu mdr ve sorumlu mdrn bal olduu yetkili onmilyar liradan yzellimilyar liraya kadar ar para cezasyla cezalandrlr. Ar para cezas, blgesel sreli yaynlarda yirmimilyar liradan, yaygn sreli yaynlarda ellimilyar liradan az olamaz. Sorumlu mdr ve sorumlu mdrn bal olduu yetkili hakknda verilen ar para cezasnn denmesinden yayn sahibi, sorumlu mdr ve sorumlu mdrn bal olduu yetkili ile birlikte mteselsilen sorumludur. Dzeltme ve cevap yazsnn yaymlanmamas veya 14 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlara uyulmakszn yaymlanmas hallerinde hkim ayrca, masraflar yayn sahibi tarafndan karlanmak zere, bu yaznn tiraj yzbinin zerinde olan iki gazetede iln eklinde yaymlanmasna da karar verir.


2.8.45187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaKimliin aklanmamas

5187 Sayl Basn Kanununun21.maddesi gereinceSreli yaynlarda;22.11.2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununa gre evlenmeleri yasaklanm olan kimseler arasndaki cinsel ilikiyle ilgili haberlerde bu kiilerin, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayl Trk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 nc maddelerinde yazl crmlere ilikin haberlerde madurlarn, Onsekiz yandan kk olan su faili veya madurlarnn, Kimliklerini aklayacak ya da tannmalarna yol aacak ekilde yayn yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ar para cezasyla cezalandrlr. Bu ceza blgesel sreli yaynlarda ikimilyar liradan, yaygn sreli yaynlarda onmilyar liradan az olamaz.

2.8.55187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaDava sreleri

5187 Sayl Basn Kanununun26.maddesi gereince- Baslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sularla ilgili ceza davalarnn gnlk sreli yaynlar ynnden iki ay, dier baslm eserler ynnden drt ay iinde almas zorunludur.Bu maddenin birinci fkrasnda yer alan iki ay ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 28/4/2011 tarihli ve E.: 2009/66, K.: 2011/72 sayl Karar ile iptal edilmi olup, Kararn Resmi Gazetede yaymland 6/7/2011 tarihinden balayarak bir yl sonra yrrle girmesi hkm altna alnmtr.Bu sreler baslm eserlerin Cumhuriyet Basavclna teslim edildii tarihten balar. Baslm eserlerin Cumhuriyet Basavclna teslim edilmemesi halinde yukardaki srelerin balama tarihi, suu oluturan fiilin Cumhuriyet Basavcl tarafndan renildii tarihtir. Ancak bu sreler, Trk Ceza Kanununun dava zamanamna ilikin maddesinde ngrlen sreleri aamaz. Sorumlu mdrn ve sorumlu mdrn bal olduu yetkilinin kar kmasna ramen yaymlatld iddia edilen eserden dolay yaymlatan aleyhine alacak dava ynnden sre, sorumlu mdr ve sorumlu mdrn bal olduu yetkili hakknda verilecek beraat kararnn kesinlemesinden itibaren balar. Sorumlu mdrn yaymlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine alacak davada sre, bildirim tarihinden itibaren balar. Kovuturulmas ikyete bal sularda dava ama sreleri, su iin kanunun ngrd dava zamanam sresini amamak artyla, suun ilendiinin renildii tarihten balar.Kamu davasnn almas izin veya karar alnmasna bal olan sularda, izin veya karar iin gerekli bavurunun yaplmasyla dava ama sresi durur. Durma sresi iki ay geemez.

2.8.65187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaGrevli mahkemeler ve yarglama usul

5187 Sayl Basn Kanununun27.maddesi gereinceBaslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sulardan dolay alan davalardan, ar ceza ilerinden olanlar ar ceza mahkemelerinde, dierleri asliye ceza mahkemelerinde grlr.Bir yerde ar ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunmas halinde bu davalar iki numaral mahkemede grlr. Baslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sulara ilikin davalar acele ilerden saylr.

2.8.75187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaHrriyeti balayc cezaya evirme yasa

5187 Sayl Basn Kanununun28.maddesi gereince18 inci ve 22 nci maddelerdeki sular dnda bu Kanunda ngrlen sular iin hkmedilen para cezalar, hrriyeti balayc cezaya evrilemez.


2.8.45187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaKimliin aklanmamas

5187 Sayl Basn Kanununun21.maddesi gereinceSreli yaynlarda;22.11.2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununa gre evlenmeleri yasaklanm olan kimseler arasndaki cinsel ilikiyle ilgili haberlerde bu kiilerin, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayl Trk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 nc maddelerinde yazl crmlere ilikin haberlerde madurlarn, Onsekiz yandan kk olan su faili veya madurlarnn, Kimliklerini aklayacak ya da tannmalarna yol aacak ekilde yayn yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ar para cezasyla cezalandrlr. Bu ceza blgesel sreli yaynlarda ikimilyar liradan, yaygn sreli yaynlarda onmilyar liradan az olamaz.


2.8.55187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaDava sreleri

5187 Sayl Basn Kanununun26.maddesi gereince- Baslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sularla ilgili ceza davalarnn gnlk sreli yaynlar ynnden iki ay, dier baslm eserler ynnden drt ay iinde almas zorunludur.Bu maddenin birinci fkrasnda yer alan iki ay ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 28/4/2011 tarihli ve E.: 2009/66, K.: 2011/72 sayl Karar ile iptal edilmi olup, Kararn Resmi Gazetede yaymland 6/7/2011 tarihinden balayarak bir yl sonra yrrle girmesi hkm altna alnmtr.Bu sreler baslm eserlerin Cumhuriyet Basavclna teslim edildii tarihten balar. Baslm eserlerin Cumhuriyet Basavclna teslim edilmemesi halinde yukardaki srelerin balama tarihi, suu oluturan fiilin Cumhuriyet Basavcl tarafndan renildii tarihtir. Ancak bu sreler, Trk Ceza Kanununun dava zamanamna ilikin maddesinde ngrlen sreleri aamaz. Sorumlu mdrn ve sorumlu mdrn bal olduu yetkilinin kar kmasna ramen yaymlatld iddia edilen eserden dolay yaymlatan aleyhine alacak dava ynnden sre, sorumlu mdr ve sorumlu mdrn bal olduu yetkili hakknda verilecek beraat kararnn kesinlemesinden itibaren balar. Sorumlu mdrn yaymlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine alacak davada sre, bildirim tarihinden itibaren balar. Kovuturulmas ikyete bal sularda dava ama sreleri, su iin kanunun ngrd dava zamanam sresini amamak artyla, suun ilendiinin renildii tarihten balar.Kamu davasnn almas izin veya karar alnmasna bal olan sularda, izin veya karar iin gerekli bavurunun yaplmasyla dava ama sresi durur. Durma sresi iki ay geemez.


2.8.65187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaGrevli mahkemeler ve yarglama usul

5187 Sayl Basn Kanununun27.maddesi gereinceBaslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sulardan dolay alan davalardan, ar ceza ilerinden olanlar ar ceza mahkemelerinde, dierleri asliye ceza mahkemelerinde grlr.Bir yerde ar ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunmas halinde bu davalar iki numaral mahkemede grlr. Baslm eserler yoluyla ilenen veya bu Kanunda ngrlen dier sulara ilikin davalar acele ilerden saylr.


2.8.75187 Sayl Basn Kanunu kapsamndaHrriyeti balayc cezaya evirme yasa

5187 Sayl Basn Kanununun28.maddesi gereince18 inci ve 22 nci maddelerdeki sular dnda bu Kanunda ngrlen sular iin hkmedilen para cezalar, hrriyeti balayc cezaya evrilemez.


5651 sayl NTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DZENLENMES VE BU YAYINLAR YOLUYLA LENEN SULARLA MCADELE EDLMES HAKKINDA KANUN

2.9.15651 Sayl Yasa Kapsamnda erik salaycnn sorumluluu

5651 Sayl Yasann 4.maddesi gereinceerik salayc, internet ortamnda kullanma sunduu her trl ierikten sorumludur. erik salayc, balant salad bakasna ait ierikten sorumlu deildir. Ancak, sunu biiminden, balant salad ierii benimsedii ve kullancnn sz konusu ierie ulamasn amalad aka belli ise genel hkmlere gre sorumludur.


2.9.35651 Sayl Yasa Kapsamnda Eriim salaycnn ykmllkleri

5651 Sayl Yasann 6.maddesi gereinceEriim salayc;Herhangi bir kullancsnn yaynlad hukuka aykr ierikten, bu Kanun hkmlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkn bulunduu lde eriimi engellemekle,Salad hizmetlere ilikin, ynetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt aydan az ve iki yldan fazla olmamak zere ynetmelikte belirlenecek sre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doruluunu, btnln ve gizliliini salamakla, Faaliyetine son verecei tarihten en az ay nce durumu Kuruma, ierik salayclarna ve mterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilikin kaytlar ynetmelikte belirtilen esas ve usllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,ykmldr. Eriim salayc, kendisi araclyla eriilen bilgilerin ieriklerinin hukuka aykr olup olmadklarn ve sorumluluu gerektirip gerektirmediini kontrol etmekle ykml deildir. Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde yer alan ykmllklerden birini yerine getirmeyen eriim salaycsna Bakanlk tarafndan onbin Yeni Trk Lirasndan ellibin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir.

2.9.4


2.9.25651 Sayl Yasa Kapsamnda Yer salaycnn ykmllkleri

5651 Sayl Yasann 5.maddesi gereinceYer salayc, yer salad ierii kontrol etmek veya hukuka aykr bir faaliyetin sz konusu olup olmadn aratrmakla ykml deildir. Yer salayc, yer salad hukuka aykr ierikten, ceza sorumluluu ile ilgili hkmler sakl kalmak kaydyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine gre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkn bulunduu lde hukuka aykr ierii yayndan kaldrmakla ykmldr.


2.9.618 yandan kk ocua ait mstehcen grnt olmas durumundaEriimin engellenmesi karar ve yerine getirilmesi

5651 Sayl yasann 8.maddesin gereincenternet ortamnda yaplan ve ierii Trk ceza Kanununun 226.maddesi uyarnca 18 yandan kklere ilikin mstehcenlik suunu oluturduu hususunda yeterli phe sebebi bulunan yaynlarla ilgili olarak eriimin engellenmesine karar verilir:Eriimin engellenmesi karar, soruturma evresinde hkim, kovuturma evresinde ise mahkeme tarafndan verilir. Soruturma evresinde, gecikmesinde saknca bulunan hallerde Cumhuriyet savcs tarafndan da eriimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcs kararn yirmidrt saat iinde hkimin onayna sunar ve hkim, kararn en ge yirmidrt saat iinde verir. Bu sre iinde kararn onaylanmamas halinde tedbir, Cumhuriyet savcs tarafndan derhal kaldrlr. Koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesine ilikin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre itiraz edilebilir. Hkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcs tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararnn birer rnei, gerei yaplmak zere Bakanla gnderilir. erii birinci fkrada belirtilen sular oluturan yaynlarn ierik veya yer salaycsnn yurt dnda bulunmas halinde veya ierik veya yer salaycs yurt iinde bulunsa bile, ierii birinci fkrann (a) bendinin (2) ve (5) numaral alt bentlerinde yazl sular oluturan yaynlara ilikin olarak eriimin engellenmesi karar resen Bakanlk tarafndan verilir. Bu karar, eriim salaycsna bildirilerek gereinin yerine getirilmesi istenir. Eriimin engellenmesi kararnn gerei, derhal ve en ge kararn bildirilmesi anndan itibaren yirmidrt saat iinde yerine getirilir. Bakanlk tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararnn konusunu oluturan yayn yapanlarn kimliklerinin belirlenmesi halinde, Bakanlk tarafndan, Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulur. Soruturma sonucunda kovuturmaya yer olmad karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu durumda Cumhuriyet savcs, kovuturmaya yer olmad kararnn bir rneini Bakanla gnderir. Kovuturma evresinde beraat karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu durumda mahkemece beraat kararnn bir rnei Bakanla gnderilir. Konusu birinci fkrada saylan sular oluturan ieriin yayndan karlmas halinde; eriimin engellenmesi karar, soruturma evresinde Cumhuriyet savcs, kovuturma evresinde mahkeme tarafndan kaldrlr. Koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn gereini yerine getirmeyen yer veya eriim salayclarnn sorumlular, fiil daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. dar tedbir olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn yerine getirilmemesi halinde, Bakanlk tarafndan eriim salaycsna, onbin Yeni Trk Lirasndan yzbin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. dar para cezasnn verildii andan itibaren yirmidrt saat iinde kararn yerine getirilmemesi halinde ise Bakanln talebi zerine Kurum tarafndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. Bu Kanunda tanmlanan kabahatler dolaysyla Bakanlk veya Kurum tarafndan verilen idar para cezalarna ilikin kararlara kar, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dar Yarglama Usul Kanunu hkmlerine gre kanun yoluna bavurulabilir. lemlerin yrtlmesi iin Bakanla gnderilen hakim ve mahkeme kararlarna 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre Bakanlka itiraz edilebilir.


2.9.55651 Sayl yasann eriin yayndan karlmas ve cevap hakk balkl 9.maddesi gereince erik nedeniyle haklar ihll edildiini iddia eden kii, ierik salaycsna, buna ulaamamas halinde yer salaycsna bavurarak kendisine ilikin ieriin yayndan karlmasn ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere hazrlad cevab bir hafta sreyle internet ortamnda yaymlanmasn isteyebilir. erik veya yer salayc kendisine ulat tarihten itibaren iki gn iinde, talebi yerine getirir. Bu sre zarfnda talep yerine getirilmedii takdirde reddedilmi saylr. Talebin reddedilmi saylmas halinde, kii onbe gn iinde yerleim yeri sulh ceza mahkemesine bavurarak, ieriin yayndan karlmasna ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere hazrlad cevabn bir hafta sreyle internet ortamnda yaymlanmasna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hkimi bu talebi gn iinde duruma yapmakszn karara balar. Sulh ceza hkiminin kararna kar Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hkiminin kesinleen kararnn, birinci fkraya gre yaplan bavuruyu yerine getirmeyen ierik veya yer salaycsna tebliinden itibaren iki gn iinde ierik yayndan karlarak hazrlanan cevabn yaymlanmasna balanr. Sulh ceza hkiminin kararn bu maddede belirtilen artlara uygun olarak ve sresinde yerine getirmeyen sorumlu kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. erik veya yer salaycnn tzel kii olmas halinde, bu fkra hkm yayn sorumlusu hakknda uygulanr.


5651 Sayl Yasa Kapsamnda Toplu Kullanm salaycnn ykmllkleri

5651 Sayl Yasann 7.maddesi gereinceTicar amala toplu kullanm salayclar, mahall mlk amirden izin belgesi almakla ykmldr. zne ilikin bilgiler otuz gn iinde mahall mlk amir tarafndan Kuruma bildirilir. Bunlarn denetimi mahall mlk amirler tarafndan yaplr. zin belgesinin verilmesine ve denetime ilikin esas ve usller, ynetmelikle dzenlenir. Ticar amala olup olmadna baklmakszn btn toplu kullanm salayclar, konusu su oluturan ieriklere eriimi nleyici tedbirleri almakla ykmldr. Birinci fkrada belirtilen ykmlle aykr hareket eden kiiye mahall mlk amir tarafndan bin Yeni Trk Lirasndan onbebin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir.


Konuya ilikin Yargtay kararlarnda da bu hususa dikkat ekilmekte ve elektronik postay gerekten reten ve yollayan kiinin kukuya yer vermeyecek ekilde belirlenmesi gerektii iaret edilmektedir.Yargtay 4. Hukuk Dairesi Bakanlnn 04.03.2004 Tarih 2003/12313E. 2004/2672K. Sayl bozma kararnda zetle; ..davalnn internet hattna girilerek nc kiiler tarafndan e-mail gnderilmesi mmkn olmakla


Yargtay 4.Hukuk Dairesi Bakanlnn 11.03.2003 tarih 2002/11093E. 2003/2586K. Sayl bozma kararnda zetle; teknik olarak bakasna ait siteden yayn yapmak mmkn ise de dava konusu yaynn davac tarafndan yazld kantlanamadna gre davann reddi gerekirken..


Yargtay 4.Hukuk Dairesi Bakanlnn 28.06.2005 tarih 2004/9834 E. 2005/7143K tarihli bozma kararnda zetle;dosyada mevcut belgelerden 22.09.2003 gn 19:37de gnderilen gnderici ad olarak davacnn adn yazl bulunduu e-mailin 81.212.220.150 IP kullancna ait olduu kullanc adnn daval ad deil D.A. olup 0 422 nolu Erzurum ilindeki bir telefondan 19:30dan itibaren 41.20 dakikainternet bal kalnarak e-mailin gnderildii anlalmtr. Bu tarihte davalnn ek Cumhuriyetinde bulunduu 20.09.2003de Trkiyeden k yapt 24.09.2003te Trkiyeye girdii havalimanna geldii anlaldna gre davaln dava konusu e-maili gndermesi fiilen imkanszdr. Gelien teknoloji ve teknikler sayesinde e-mail ifrelerin krlmas ve kolayca ulalabilmesinin kolayl da gz nne alndnda davann reddi gerekirken.


Yargtay6. Hukuk DairesiBakanlnn 9.6.1997 tarihli 1997/5069 K. 1997/5198 T. bozma kararnda zetle;Daval vekilinin kira szlemesinde yakt bedelinin kiracya ait olduu hususunda bir aklama bulunmad, yakt bedellerinin kiralayana ait olduunu, elektronik mektupla yaplan tebligata da bir diyecei bulunmadn belirtmitir.Mahkeme elektronik mektupla yaplan ihtarn davalya tebli edilmedii iin geersiz olduundan bahisle davay reddetmitir. Daval eine yaplan tebligattan haberdar olmadn iddia etmediine gre, artk o ihtarn geersizliinden sz edilemez.Bu durumda davalya gnderilen ihtarn geerli olduunun kabul ile iin esasna girilip sonucuna gre bir karar vermek gerekirken, tebligatn geerli olmadndan bahisle davann reddi hatal olmutur.


Yargtay Hukuk Genel Kurulunun E. 2006/4-476 K. 2006/498 T. 5.7.2006 sayl kararnda zetle;

Kiilik haklarna saldrdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilikin davada, davac, davalnn e-mail adresinden gnderilen elektronik postalarla kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduu ve svld, bu nedenle kiilik haklarnn saldrya uradn iddia etmektedir.Uyumazlk, davalnn ei adna kaytl telefona bal IP adresine gre davalnn evinde bulunan bilgisayardan daval yurt dnda iken yine davalnn e-mail hesabndan gnderilen ileti nedeniyle hukuken sorumlu kabul edilip edilmeyeceine ilikindir.Bununla birlikte, daval hakknda tehdit ve svme sularndan ceza mahkemesinde dava almtr.Hukuk hakimi kural olarak ceza mahkemesinin beraat karar ile bal deildir. Ancak; ayn olay nedeniyle ceza yarglamasnda hkme dayanak yaplan maddi olgular ile bal olup bu balln ls ise; beraat kararnda suun sank tarafndan ilenip ilenmediinin kesin olarak delilleriyle tespit edilip edilmediidir.Eylemin su tekil etmemesi ceza hukukunu ilgilendirmekte iken ayn eylemin daval tarafndan gerekletirilmediine ilikin tespit ise hem ceza hem de hukuk hakimini balar.Olayda, daval hakknda kamu davas ald gzetilerek ceza dosyas getirtilmeli kesinleip kesinlemedii aratrlmal, kesinlememi olmas halinde bu dosya sonucu beklenmeli ve sonucuna gre karar verilmelidir.


Yargtay 4.Ceza Dairesi Bakanlnn E. 2004/8763 K. 2005/21445 T. 5.12.2005 sayl bozma kararnda zetle;

E-Posta yolu ile yaplan hakaret ve svmede;Sz edilen iletiyi internet servis salaycsndan gnderen bilgisayarn ( .P ) numarasnn sorulmas, bu yolla bilgisayarn kime ait olduunun saptanmas sonucuna gre;1-nternet kafe gibi umuma ak yerlerde bulunan bir bilgisayardan ileti gnderilmi ise sann beraatine,2- Sann evi ya da iyerinde bulunan kiisel bilgisayarndan gnderilmi ise mahkumiyetine,3- Olayla ilgisi bulunmayan bir nc kiinin kiisel bilgisayarndan gnderilmi ise, bu ahsn tank olarak dinlenmesi ve sonucuna gre karar verilmesi gerekir.


Yargtay 11.Ceza Dairesi Bakanlnn E. 2005/6376 K. 2007/2551 T. 16.4.2007 tarihli bozma kararnda zetle;Gerein kukuya yer vermeyecek ekilde belirlenebilmesi iin; ncelikle e-posta yoluyla virs gnderilerek sistemine zarar verilmi bir bilgisayarda incelemenin olaydan hemen sonra yaplmas ya da inceleme yaplacak bilgisayarn olaydan sonra inceleme anna kadar hi kullanlmam olmas; bilgisayarda virsl dosya zerinden inceleme yaparken ilk ilem olarak, sz konusu dosyann birebir yedeinin alnmas, ikinci olarak birebir yedein deitirilip deitirilmediinin tespitine yarayacak zaman ve btnlk kontrol imkan salayan deerin ( hash ) belirlenmesi; bir e-postann kimden geldiinin tespiti iin de, ilk olarak e-postay gnderen IP adresinin bulunmas, daha sonra da bulunan IP adresinin belirtilen tarih ve saatte hangi abone tarafndan kullanldnn ve o abonenin kimlik ve ak adres bilgilerinin talep edilmesi, bulunan IP adresini kullanan abonenin sankla balantsnn aratrlarak tespiti gerekir.


5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

KANUN

YARGI HZMETLERNN ETKNLETRLMESAMACIYLA BAZI

KANUNLARDA DEKLK YAPILMASI VE BASIN YAYIN

YOLUYLALENEN SULARALKN DAVA VE

CEZALARIN ERTELENMES

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6352Kabul Tarihi:2/7/2012


GECMADDE 1(1)31/12/2011tarihine kadar, basn ve yayn yoluyla ya da sair dnce ve kanaat aklama yntemleriyle ilenmiolup; temelekli itibaryla adlpara cezasnya dast snrbeyldan fazla olmayan hapis cezasngerektiren bir sutan dolay;

a) Soruturma evresinde,4/12/2004tarihli ve 5271 saylCeza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindekiartlar aranmakszn kamu davasnn almasnn ertelenmesine,

b) Kovuturma evresinde, kovuturmann ertelenmesine,

c) Kesinlemiolan mahkmiyet hkmnn infaznn ertelenmesine,

kararverilir.

(2) Hakknda kamu davasnn almasnn veya kovuturmann ertelenmesi kararverilen kiinin, erteleme kararnn verildii tarihten itibarenyl iinde birinci fkra kapsamna giren yeni bir suilememesi hlinde, kovuturmaya yer olmadveya dme kararverilir. Bu sre zarfnda birinci fkra kapsamna giren yeni bir suilenmesi hlinde, bu sutan dolaykesinlemihkmle cezaya mahkm olunduu takdirde, ertelenen soruturma veya kovuturmaya devam olunur.

(3) Mahkmiyet hkmnn infazertelenen kii hakknda bu mahkmiyete balolarak herhangi bir hak yoksunluu domaz. Ancak bu kiinin, erteleme kararnn verildii tarihten itibarenyl iinde birinci fkra kapsamna giren yeni bir suilemesi hlinde, bu sutan dolaykesinlemihkmle cezaya mahkm olunduu takdirde, ertelenen mahkmiyet hkmne balhukuki sonular kiizerinde doar ve ceza infaz olunur.

(4) Bu madde hkmlerine gre cezann infaznn ertelenmesi hlinde erteleme sresince ceza zamanamdurur; kamu davasnn almasnn veya kovuturmann ertelenmesi hlinde, erteleme sresince dava zamanamve dava sreleri durur.

(5) Birinci fkra kapsamna giren sulardan dolayhkmn aklanmasnn geri braklmaskararnn verilmiolmashlinde dahi, bu madde hkmleri uygulanr.

(6) Birinci fkra kapsamna giren sulardan dolayverilmimahkmiyet hkmnn infaznn tamamlanmolmashlinde bu mahkmiyet hkmne balyasaklanmhaklarn25/5/2005tarihli ve 5352 saylAdlSicil Kanununun 13/A maddesindekiartlar aranmakszn geri verilmesine karar verilir.

(7) Bu madde hkmlerine gre verilen kamu davasnn almasnn, kovuturmann veya cezann infaznn ertelenmesi kararlaradlsicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kaytlar, ancak bir soruturma veya kovuturmayla balantlolarak Cumhuriyet savcs, hkim veya mahkeme tarafndan istenmesi hlinde, bu maddede belirtilen amaiin kullanlabilir.

(8) Bu madde hkmlerine gre kamu davasnn almasnn, kovuturmann veya cezann infaznn ertelenmesi kararlarnn verildii hllerde, bu sular26/9/2004tarihli ve 5237 saylTrk Ceza Kanununun erteleme ve tekerrre ilikin hkmlerinin uygulanmasnda gznnde bulundurulmaz.

Dava ve cezalarn ertelenmesi


  • Login