Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Mechanoreceptory (dotyk, słuch, równowaga), termoreceptory i nocyceptory PowerPoint PPT Presentation


 • 462 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mechanoreceptory (dotyk, słuch, równowaga), termoreceptory i nocyceptory. Receptory szybko adaptujące się (fazowe): ciałka Meisnera ciałka Pacciniego ciałka Merkela. Receptory wolno adaptujące się (toniczne): ciałka Ruffiniego zakończenia pierścieniowo-spiralne.

Download Presentation

Mechanoreceptory (dotyk, słuch, równowaga), termoreceptory i nocyceptory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mechanoreceptory

(dotyk, słuch, równowaga), termoreceptory i nocyceptory


 • Receptory szybko adaptujące się (fazowe):

 • ciałka Meisnera

 • ciałka Pacciniego

 • ciałka Merkela

 • Receptory wolno adaptujące się (toniczne):

 • ciałka Ruffiniego

 • zakończenia pierścieniowo-spiralne


Iinformacja o intensywności bodźca:

1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość impulsów nerwowych.

2. Rekrutacja receptorów: pobudzenie populacji receptorów - a więc i populacji neuronów czuciowych


Mechanizm powstania potencjału czynnościowego


Przewodzenie czucia skórnego:

– drogi: sznurów tylnych i rdzeniowo-wzgórzowa (rogi tylne rdzenia kręgowego)

- nerw trójdzielny (z okolic twarzy)


Reprezentacja korowa zmysłu dotyku –

mapy somatosensoryczne i ruchowe

obszar SI z tyłu bruzdy centralnej

(zakręt zaśrodkowy kory mózgu)


mapy somatosensoryczne i ruchowe

królikkotmałpa człowiek


Wtórna kora czuciowa SII

tylko u ludzi i małp naczelnych.w głębi bruzdy środkowej i bruzdy bocznej, przednia część zakrętu obręczy

Obszar kojarzeniowy dla wrażeń dotyku i bólu.Komórki pobudzane są przez sygnały z większych obszarów ciała.


 • SSA, dodatkowa kora czuciowa

 • obszary czuciowe w płacie ciemieniowym

 • (obszary 5 i 7 Brodmanna)

 • Funkcje:

 • Stereognozja - identyfikacja dotykowa obiektów.

 • Rozpoznawanie kształtów, rozmiarów i tekstur.

 • Integracja wrażeń różnych modalności, szczególnie wzrokowo-czuciowych.

 • Agnozja (gr. a=negatywne, gnosis=wiedza) - niezdolność do rozpoznania lub identyfikacji informacji zmysłowej.

 • Astereognozja- niezdolność do rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku.

Kora mózgowa

motoryczna

Kora mózgowa

sensoryczna

obszary czuciowe

płata

ciemieniowego


Kończyny fantomatyczne

Nadmierna aktywność neuronów w korze somatosensorycznej może być źródłem wrażenia obecności kończyny fantomowej

Wzgórze

Śródmózgowie


 • Receptory czucia: kanały jonowe

 • Rodzina DEG/ENaC (Degenerin/EndotelialNa+Channel)

Ciałko Merkela

Bardzo sztywna strutura – 14 cystein

Receptor DEG/ENaC jest multimerem


 • TRPA1 (transient receptor potential)

 • Kanał jonowy:

 • aktywowany temperaturą

 • domeny cysolowe mają powtórzenia ankirynowe


Fala dźwiękowa ~ 330 m/s


Zakres słyszalności i próg pobudzenia

Granica percepcji

Intensywność (dB)

Częstotliwość (Hz)


Narząd słuchu

ucho zewnętrzneucho środkoweucho wewnętrzne


Ślimak płodu ludzkiego ( 5-ty miesiącrozwoju)


Fale ciśnienia wywołane różnymi częstotliwościami

Okienko owalne

Schody przedsionka

Przewód ślimakowy

Schody bębenka

przychłonka

śródchłonka


Narząd Cortiego

1-wewnętrzne komórki włoskowate (~3 500)

2-zewnętrzne komórki włoskowate (~20 500)

4-blaszka podstawna

6-błona pokrywająca


Powierzchnia wewnętrznych (left) i zewnętrznych (right) komórek włoskowatych


Funkcja narządu Cortiego


Mechanizm otwierania kanałów jonowych na stereociliach


100 nm


Kanał jonowy: TRPA1?


Drogi słuchowe

Płat skroniowy

Pierwotna kora słuchowa

Jądro ślimaka

Nerwprzedsionkowo- ślimakowy

Projekcja tonotopiczna


Tłumienie dźwięków:

Jądro oliwki

pęczek

oliwkowo-ślimakowy

komórki rzęsate (hiperpolaryzacja)


Połączenia międzykorowe:

- wtórne obszary słuchowe w korze skroniowejdominującejpółkuli:ośrodek Wernickego = pole czuciowe Wernickiego

- obszar Broki związany z produkcją mowy w tylnej części płata czołowego (= pole ruchowe Broki)

afazje (gr. a+phasis, brak mowy)

ośrodek Wernickego – afazje czuciowe

obszar Broki – afazje ruchowe


Synestezje(Gr. syn = razem + aisthesis = postrzegać).

Silne kojarzenie bodźców zmysłowych o różnychmodalnościach np.. kolory dźwięków-liter

a b c d e f, Ania,Darek,25, 4

Hipotezy:

1) Synestezje jako silne sprzężenie kory sensorycznej różnychmodalności.

2) Synestezje jako postrzeganie podkorowe przed podzieleniem wrażeń na zmysły


Zmysł równowagi

 • Zachowanie równowagi wymaga współdziałania:

 • układu przedsionkowego ucha - relacja głowy względem pionu

 • wzroku

 • receptorów nacisku stóp - odchylenie środka ciężkości ciała

 • priopriocepcji


Błędnik błoniasty człowieka


Droga impulsów z narządu równowagi:

komórki zmysłowe nabłonka

zwój przedsionkowy

jądra przedsionkowe (w moście)

kora móżdżku

jądra ruchowe

nerwów czaszkowych

(gałki oczne)

rdzeń kręgowy


nocyceptory

 • Bodźce uszkadzające:

 • wysoka temperatura

 • duży ucisk (przerwanie ciągłości tkanek)

 • kwasy (silnie utleniające środowisko)

Kanały wapniowe TRPV-1 i TRPV-2 (vanilloid)

Otwierane przez temperaturę powyżej 43oC (TRPV-1), powyżej 55oC (TRPV-2) i jony H+ (po zewnętrznej stronie błony).

Powstanie potencjału czynnościowego – otwarcie kanału sodowego bramkowanego napięciem (nieblokowany przez tetrodotoksynę! –TTX-R Na)


Fosforylacja otwiera kanał

 • Działanie TRP jest wzmacniane przez:

 • H+ oraz metabolity tłuszczowe (anandamide-AEA)

 • stymulacją fosfolipazy C (NerveGF, kininy - receptory BK)

 • stymulacją cyklazy adenylowej (AC) – np. prostaglandyny

 • opiaty i kanabinoidy znoszą ból (obniżają stężenie cAMP)


Skąd się biorą kininy (bradykinina) po zranieniu?

Kalikreina (z uszkodzonych komórek)

kininogenkininy

Kapsaicyna – chilli


Kwasy:

Receptory protonów: ASICs (acid-sensing ion channels)

Kanały dla sodu bramkowane jonami H+ (zmiana pH o 0.05 jednostki zwiększa dwukrotnie przewodność dla kanału).

monomertetramer


Termoreceptory

„zimna” i „ciepła”


Temperaturozależne kanały jonowe

 • 4 typy receptów TRP:

 • - 37-42oC TRPV3

 • - 25-40oC TRPV4

 • <22oC - TRPM8 (aktywowane także mentolem)

 • <15oC - TRPA1

 • Mogą tworzyć heteromery o pośredniej wrażliwości na temperaturę


 • Login