Sluch
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Sluch PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sluch. Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 28. 4. 2013 Cílový ročník: 8. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Orgánové soustavy Téma: Smyslová soustava - sluch

Download Presentation

Sluch

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sluch

Autor: Mgr. Kateřina Čermáková

Datum: 28. 4. 2013

Cílový ročník: 8.

Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763


 • Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

 • Vzdělávací obor: Přírodopis

 • Tematický okruh: Orgánové soustavy

 • Téma: Smyslová soustava - sluch

 • Metodický list/anotace: Práce seznamuje se základní stavbou ucha, způsobem přenosu zvuku a popisuje centra pro vnímání polohy a pohybu

 • Jazyk: Čeština

 • Očekávaný výstup: Žáci umějí popsat jednotlivé části ucha, přenos zvuku a také základní funkci center pro vnímání polohy hlavy a pohybu

 • Speciální vzdělávací potřeby: žádné

 • Druh učebního materiálu: prezentace

 • Cílová skupina: žák

 • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

 • Typická věková skupina: 13 – 14 let


Smyslové orgány - opakování

 • Smyslové orgány obsahují tzv. receptory – buňky, které zachycují informace z vnějšího prostředí

 • Na každý receptor je napojen nerv s dostředivými vlákny, který odvádí informaci do mozku (příslušného laloku koncového mozku)

 • Základní smysly:

 • 1. čich

 • 2. chuť

 • 3. hmat

 • 4. sluch

 • 5. zrak


Koncový mozek

Temenní lalok

Senzorická oblast – hmat, chuť

Týlní lalok

Čelní lalok

Centrum sluchu

Centrum čichu

Centrum zraku

Spánkový lalok


Sluch

 • Orgánem sluchu je ucho

 • Skládá se ze 3 základních částí:

 • Zevní ucho

 • Střední ucho

 • Vnitřní ucho

  Zevní ucho:

 • Začíná ušním boltcem

 • Dále pokračuje vnější zvukovod, který je zakončen bubínkem


Střední ucho

 • Zde se nachází tři sluchové kůstky, které navazují na bubínek:

 • Kladívko

 • Kovadlinka

 • Třmínek

 • Jsou to nejmenší kůstky v lidském těle (třmínek je úplně nejmenší kůstkou lidského těla, měří 2,6 mm)

 • Střední ucho je propojeno s nosohltanem tzv. Eustachovou trubicí


Sluchové kůstky

Kovadlinka

Kladívko

Třmínek


Vnitřní ucho

 • Vnitřní ucho je tvořeno labyrintem – ten obsahuje blanitého hlemýždě, vyplněného tekutinou

 • V jeho stěně se nachází sluchové buňky

 • V labyrintu se také nachází ústrojí pro vnímání pohybu a polohy hlavy


Stavba ucha

Sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek)

Bubínek

Ušní boltec

Blanitý labyrint

Zvukovod

Eustachova trubice


Přenos zvuku

 • Boltec zachytí zvukovou vlnu a ta je šířena zvukovodem do ucha

 • Rozechvívá bubínek a ten chvění přenáší přes 3 sluchové kůstky do blanitého hlemýždě

 • Kapalina v hlemýždi se rozvlní a podráždí sluchové buňky na jeho stěnách

 • Na sluchové buňky jsou napojeny nervová vlákna, která vibrace odvedou do mozku – spánkového laloku koncového mozku, kde je zpracován

 • Slyší mozek NE ucho!


Centrum pro vnímání pohybu hlavy

 • Nachází se v polokruhových kanálcích

 • Ty jsou vyplněny rosolovitou tekutinou – a ve stěnách jsou smyslové buňky

 • Při naklonění hlavy dochází k přelévání tekutiny, ta naráží na smyslové buňky (informace je přenášena 8. hlavovým nervem – sluchově rovnovážný nerv do mozku) a tak si uvědomujeme polohu hlavy.


Centrum pro vnímání polohy hlavy

 • Nachází se v blanitém hlemýždi (v tzv. váčcích – kulovitý a vejčitý)

 • Opět jsou zde smyslové buňky a dále krystalky solí, které se díky gravitaci přesýpají a dráždí smyslové buňky – vše je přenášeno do mozku a my si uvědomujeme polohu hlavy

  Pozn. Při stavu beztíže – nepůsobí gravitace na krystalky, proto si člověk neuvědomuje, zda je hlavou dolů či nahoru.


Labyrint

Blanitý hlemýžď

Polokruhové kanálky

Centrum pro vnímání pohybu hlavy

Centrum pro vnímání polohy hlavy

Chodbička obsahující vejčitý a kulovitý váček


Opakování


Legenda

 • Zvíře ve vnitřních uchu

 • Jedna z kůstek ve středním uchu

 • Trubice v zevním uchu zakončená bubínkem

 • Měkká tkáň zevního ucha, zachycující zvukové vlny

 • Ve váčcích kulovitém a vejčitém je centrum pro vnímání …….. hlavy

 • Trubice spojující střední ucho a nosohltan

 • Jedna z kůstek ve středním uchu

 • „bludiště“ ve vnitřních uchu se správně jmenuje……………..


Správné řešení


POUŽITÉ ZDROJE

 • Vaněčková, I., et al. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7

 • Obrázky - vlastní tvorba


 • Login