Drms forum brno 7 8 z 2009
Download
1 / 14

DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009. Mgr. Daniela Kobilková Praha, 7. září 2009. Spisová služba Ministerstva zdravotnictví. Historie SSL na MZ: od roku 1995 systém GINIS – f. GORDIC s.r.o. využití SSL – pouze jako nástroje k evidenci dokumentů od roku 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DRMS forum Brno, 7. - 8. září 2009' - vanig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Drms forum brno 7 8 z 2009

DRMS forumBrno, 7. - 8. září 2009

Mgr. Daniela Kobilková

Praha, 7. září 2009


Spisov slu ba ministerstva zdravotnictv
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví

 • Historie SSL na MZ:

 • od roku 1995

 • systém GINIS – f. GORDIC s.r.o.

 • využití SSL – pouze jako nástroje k evidenci dokumentů

 • od roku 2007

 • – „Projekt efektivizace spisové služby MZ“

  - narovnání procesů v řízení dokumentace úřadu od vstupu až po správní archiv MZ


Spisov slu ba ministerstva zdravotnictv1
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví

 • Nástroje:

 • Spisový a skartační řád MZ

 • Metodické postupy dílčích činností

 • Procesní scénáře

 • Systém školení a seminářů


Spisov slu ba ministerstva zdravotnictv2
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví

 • V roce 2008 – zavedení SSL na úroveň referenta

 • – nastavení podmínek ke zvýšení

 • osobní odpovědnosti zaměstnanců v procesu řízení dokumentace úřadu !!!


Spisov slu ba ministerstva zdravotnictv3
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví

 • Nastavení přístupu do SSL ve dvou různých úrovních:

 • Úroveň I.

 • – zaměstnanci, kterým vznikl pracovně právní vztah k MZ, včetně externích zaměstnanců, kteří na MZ pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • – základní činnosti v SSL

 • – školení „USU – minimum“

 • Úroveň II.

 • – odpovědné osoby SU + referenti (dobrovolně)

 • – kompletní systém SSL

 • – školení „USU – základ“


Vzd l vac syst m v ssl
Vzdělávací systém v SSL

 • V červnu 2008 byl spuštěn nový systém školících akcí ve spisové službě, tak aby zaměstnanci měli dostatečný nástroj k užívání SSL v souladu s platnou legislativou a se Spisovým a skartačním řádem MZ.

  • Vzdělávání je propojeno se systémem vzdělávání zaměstnanců MZ.


Syst m kol c ch akc ve spisov slu b mz
Systém školících akcí ve spisové službě MZ

 • „USU – minimum“

  • prostřednictvím elektronického vzdělávacího systému (EVS)

  • povinnost absolvovat max. do 2 měsíců od nástupu

 • Cílem je obecné seznámení se systémem elektronické spisové služby GINIS

 • + ovládání základních funkcí.


Syst m kol c ch akc ve spisov slu b
Systém školících akcí ve spisové službě

 • „USU základ“

 • - dvoudenní školení – učebna INF + školitel

  Určeno pro zaměstnance:

 • kteří absolvovali „USU - minimum“ a jsou seznámeni se základy metodiky spisové služby (SaSř);

 • pracují se SSL;

 • povinné pro odpovědné osoby spisových uzlů;

 • ostatní zaměstnanci - na základě rozhodnutí vedoucího útvaru

 • Obsah školení – kompletní činnosti v elektronickém systému spisové služby.

 • Po absolvování obdrží certifikát.


Syst m kol c ch akc ve spisov slu b1
Systém školících akcí ve spisové službě

 • „USU seminář“

  • Jedná se o rozvíjející / nadstavbové semináře, tématicky zaměřené, dle aktuálních požadavků zaměstnanců MZ.

  • Určen pro zaměstnance MZ, kteří se systémem pracují.  

  • 1x /měsíc, cca 90 min

  • – formou prezentace + následné diskuze


Spisov slu ba ministerstva zdravotnictv4
Spisová služba Ministerstva zdravotnictví

 • Systém elektronického vzdělávání (EVS)

 • Současnost – 1 modul:

  • Základní činnosti v SSL

 • Budoucnost → rozšiřování EVS → např.:

  • Elektronický podpis

  • Elektronický dokument


 • Rozsah školení EVS:

  • přihlášení

  • základní přehled

  • nové podání vlastního/cizího dokumentu

  • oprava evidenčních údajů dokumentu/spisu

  • přidání elektronického obrazu k vlastnímu dokumentu

  • předání dokumentu/spisu (v rámci spisového uzlu)

  • hledání


V hody evs
Výhody EVS

 • Pozitiva EVS:

 • Individuální organizace vzdělávání

 • Možnost procházet výukovým programem vlastním tempem

 • Respektování individuálních technických schopností

 • Názornost jednotlivých schémat

 • Jednoduchá aplikace

 • Interaktivní prostředí – použití animací – videa

 • Prověření znalostí pomocí elektronického testu



ad